Fodgængeradvarselssystem

(Ekstraudstyr) Fodgængeradvarselssystemet får Model Y til at afgive en lyd ved kørsel under ca. 33 km/t (21 mph) eller ved kørsel i bakgear. Elbiler er meget stille, og denne lyd hjælper med at advare fodgængere om, at du nærmer dig. Lyden, som aktiveres, når Model Y skiftes ud af Park, bliver højere i takt med, at hastigheden øges.

For køretøjer, der er produceret før ca. november 2021: I situationer, hvor du er nødt til at slå lyden fra (f.eks. i tæt trafik på en motorvej med hyppige stop), skal du trykke på Betjeningsknapper > Sikkerhed > Fodgængeradvarsel > Pause. Lyden sættes kun på pause for den aktuelle køretur. På din næste køretur vil lyden automatisk blive aktiveret igen. Kontakten er muligvis ikke tilgængelig i køretøjer produceret efter denne dato.

Ikon med en grå bil med et "X" ved siden af en højttaler.
touchskærmen viser denne indikator, når fodgængeradvarselssystemet er blevet sat på pause og ikke er aktivt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Fodgængeradvarselssystemet er muligvis ikke tilgængeligt i køretøjer, der er fremstillet før ca. 1. juli 2021.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Hvis lyden ikke kan høres, er fodgængere muligvis ikke opmærksomme på, at du nærmer dig, hvilket kan øge sandsynligheden for en kollision, der resulterer i alvorlig personskade eller dødsfald. Stol aldrig på, at fodgængeradvarselssystemet advarer fodgængere om dit køretøj. Hvis fodgængeradvarselssystemet ikke fungerer, skal du lave en serviceaftale.