Betjeningsknapper

Betjeningsknapper – Oversigt

Ikon Betjeningsknapper
Tryk på Betjeningsknapper i nederste hjørne af touchskærmen for at administrere funktioner og tilpasse Model Y til dine præferencer. Skærmen Betjeningsknapper vises over kortet. Tryk på en funktion på skærmbilledet Betjeningsknapper for at få vist de forskellige indstillings- og valgmuligheder, der er tilknyttet den valgte funktion. Swipe for at lukke.
Ikon Information
Når der vises et informationsikon ved siden af en bestemt indstilling, kan du trykke på det for at få vist et pop op-vindue med nyttige oplysninger om den tilhørende indstilling.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Mange af dit køretøjs betjeningselementer, indstillinger og præferencer (f.eks. klima, medier og navigation) kan justeres håndfrit ved hjælp af stemmekommandoer (se Stemmekommandoer).
Hovedskærmen Betjeningsknapper med faner på venstre side og tilknyttede indstillinger på højre side
 1. Liste over tilgængelige indstillinger. Når du vælger et element på denne liste, vises de tilhørende indstillinger i højre side af skærmen.
 2. Området Indstillinger. De tilgængelige muligheder for de valgte indstillinger vises her og er beskrevet efterfølgende.

Pedaler og styring

Acceleration: Tilpas accelerationsniveauet. Tilpas accelerationsniveauet. Chill begrænser accelerationen, så du får en lidt blødere og skånsom tur, mens Standard eller Sport (afhængigt af bilens konfiguration) giver det normale accelerationsniveau.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Når der er valgt Chill, står der Chill på touchskærmen over kørehastigheden.

Styretilstand: Indstil, hvor mange kræfter du skal bruge for at dreje rat (se Indstilling af nødvendig kraft på rattet).

Regenerativ bremsning: Når du slipper speederen under kørslen, bremses Model Y med regenerativ bremsning, og den overskydende energi fødes tilbage til batteriet. Hvis dette indstilles til LAV, sænker Model Y ikke farten helt så hurtigt, men føder også mindre energi tilbage til batteriet (se Regenerativ bremsning).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Uanset hvilken indstilling, der vælges, reduceres den energi, som opnås ved regenerativ bremsning, hvis batteriet er helt opladet eller er meget koldt eller varmt (i hvilket tilfælde overskydende energi i stedet bruges til at opvarme eller nedkøle det).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Indstillingen for regenerativ bremsning er ikke tilgængelig på alle køretøjer.

Stoppetilstand: Vælg hvordan du ønsker, at Model Y skal reagere, når regenerativ bremsning har reduceret kørehastigheden til en meget lav hastighed, kørsels- eller baktilstanden stadig er aktiveret, og både speederen og bremsepedalen er sluppet. Se Stopping Mode. Du kan kun tilpasse denne indstilling, når Model Y er i parkeringsgear.

Slipstart (køretøjer med baghjulstræk): Aktiver, så hjulene kan spinde (se Traction Control).

Assistance ved terrænkørsel (køretøjer med firehjulstræk): Aktiver Assistance ved terrænkørsel for at deaktivere traction control og tillade hjulspind ved kørsel i terræn (se Traction Control).

Anhængertilstand (kun tilgængelig, hvis bilen er udstyret med bugseringspakken): Skal altid være aktiveret, når du kører med en anhænger. Nogle Autopilotfunktioner og den bageste sensor er muligvis ikke tilgængelige. Se Kørsel med anhænger og tilbehør).

Opladning

Se opladningsstatus, og juster indstillingerne, der vedrører opladning Model Y (se Opladningsanvisninger).

Autopilot

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Afhængigt af markedsregionen, bilens konfiguration, de tilkøbte ekstrafunktioner samt software-versionen er dit køretøj muligvis ikke udstyret med alle autopilotfunktionerne, der er beskrevet nedenfor.
Tilpas, hvordan visse autopilotfunktioner skal fungere for at give en mere sikker og komfortabel køreoplevelse. Se Om Autopilot for en oversigt over autopilotens komponenter og funktioner.
 • Autostyring (beta): Tænd for den funktion, der ud over adaptiv fartpilot aktiverer automatisk styring (se Autostyring).
 • Naviger med Autopilot (beta): Naviger med Autopilot leder automatisk bilen af ved frakørsler og udfletninger på baggrund af din navigationsrute og kan også skifte bane, så du er klar til en frakørsel, og så kørselstiden til din destination minimeres (kun tilgængelig, hvis dit køretøj er udstyret med den komplette selvkørende pakke). Tryk på TILPAS NAVIGER MED AUTOPILOT for at angive, hvordan du vil have Naviger med Autopilot til at fungere. Om du f.eks. vil have at funktionen aktiveres automatisk ved starten på alle ture, hvordan funktionen skal udføre vognbaneskift osv. (se Naviger med Autopilot).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Naviger med Autopilot er ikke tilgængelig i alle markedsregioner.
 • Trafiklys- og stopskiltkontrol (beta): Tænd, hvis du ønsker, at Model Y automatisk stopper ved trafiklys og stopskilte, når du bruger Trafikbevidst Fartpilot eller Autostyring (se Trafiklys- og stopskiltkontrol) (kun tilgængelig, hvis dit køretøj er udstyret med den komplette selvkørende pakke).
 • Summon (Beta): Parker og hent automatisk Model Y, mens du befinder dig uden for bilen (se Summon) (kun tilgængelig, hvis dit køretøj er udstyret med den komplette selvkørende pakke).

  Tilpas summon: Fastslå kofangerafstand, afstand eller sideafstand, og angiv, om Summon kræver, at knappen holdes konstant nede for at fungere (muligheden for at deaktivere konstant tryk er ikke tilgængelig i alle markedsregioner).

  Standby-tilstand: Brug Standby-tilstand til at eliminere forsinkelsen, når Smart Summon (ekstraudstyr) starter op.

 • Indstilling af hastighed: Når du aktiverer Adaptiv fartpilot eller Autostyring, skal du vælge, om du ønsker den oprindelige kørehastighed indstillet til Hastighedsbegrænsningen eller din Aktuelle hastighed (se Adaptiv fartpilot).
 • Forskydning: Når du vælger at køre ved hastighedsgrænsen, kan du vælge en Fast afvigelse, hvor afvigelsen justeres efter et specifikt antal km/t på alle veje eller en Procentdel, hvor hastighedsjusteringen varierer afhængigt af den registrerede hastighedsgrænse for den pågældende vej.
 • Blindvinkelkamera: Når funktionen er slået TIL, viser touchskærmen udsynet fra det relevante sideblinklyskamera, når du aktiverer et blinklys for at skifte bane. Se Lyd for blindvinkelkamera og kollisionsadvarsel.
 • Lyd for kollisionsadvarsel vedr. blinde vinkler: Angiv, om du ønsker, at der lyder en lydalarm, når der er en bil i din blinde vinkel, og en mulig kollision registreres (se Lyd for blindvinkelkamera og kollisionsadvarsel).
 • Advarsel om fartgrænse: Vælg den type advarsler, du vil have, hvis den registrerede hastighedsgrænse overskrides, mens du kører, hvis det er relevant (se Intelligent Farttilpasning).
 • Fartgrænse: Vælg, om du ønsker, at Advarsel om hastighedsgrænse skal benytte en relativ eller en absolut hastighedsgrænse (se Intelligent Farttilpasning). Hvis du vælger en relativ hastighedsgrænse, så kan du angive en Afvigelse for kun at blive advaret, når du overskrider hastighedsgrænsen, med den hastighed du har angivet for afvigelsen.
 • Undgåelse af vognbaneskift: Vælg, hvordan og om du ønsker, at rat skal reagere, hvis et af forhjulene kører henover en vognbanemarkering og det tilhørende blinklys er slået fra (se Vognbaneskift Assistance).
 • Advarsel om kollision forude: Vælg, om og hvornår Model Y viser visuelle og hørbare advarsler i situationer, hvor der er stor risiko for en frontal kollision (se Kollisionsadvarselsassistance).
 • Undgåelse af vognbaneskift i nødsituationer (hvis installeret): Når funktionen er aktiveret, forsøger Model Y at forhindre en potentiel kollision med et andet køretøj i en tilstødende vognbane ved at styre bilen tilbage i din vognbane i nødsituationer (se Undgåelse af vognbaneskift i nødssituationer).
 • Automatisk nødbremsning: Vælg, om du vil have Model Y til at bremse automatisk, når en frontal kollision er umiddelbart forestående (se Kollisionsadvarselsassistance).
 • Forhindringsopmærksom acceleration: Vælg, om du vil have automatisk reducering af acceleration i situationer, hvor Model Y er standset (eller bevæger sig langsomt), og du accelererer mod en registreret forhindring (se Forhindringsopmærksom acceleration).
 • Lyd for adaptiv fartpilot: Hvis funktionen er aktiveret, så lyder der en klokkelyd, når du aktiverer eller annullerer adaptiv fartpilot.
 • Lyd for grønt trafiklys (hvis installeret): Hvis funktionen er aktiveret, så lyder der en klokkelyd, når du holder og venter ved et rødt trafiklys og trafiklyset skifter til grønt. Hvis du ikke anvender Adaptiv fartpilot aktivt, og du holder og venter ved et rødt trafiklys, og der holder en bil foran dig, så vil der lyde en klokkelyd, når bilen foran dig begynder at køre.

Låse

Nøgler: Du kan se alle de nøgler, der anvendes til Model Y, og de tilknyttede førerprofiler. Du kan tilføje, slette og ændre førerprofiler tilknyttet de forskellige nøgler (se Førerprofiler).

Rudelås: Låser bagrudekontakterne.

Child Lock: Hvis denne funktion er aktiveret, kan bagdørene ikke åbnes inde fra bilen.

Dørlåsning, når bilen forlades: Hvis funktionen er aktiveret, låses dørene automatisk, når du forlader køretøjet og medbringer din nøgle eller telefonnøgle (se Låsning af døre, når bilen forlades).

Tilstanden Oplåsning af førerdør: Tilstanden Oplåsning af førerdør låser kun op for døren i førersiden, hvis der forinden er låst op for køretøjet.

Oplåsning ved parkering: Hvis dette er aktiveret, låses dørene automatisk op, når Parkering aktiveres (se oplåsning ved parkering).

Beskeden Bil åben: Vælg, om du vil have, at Model Y skal sende en besked til din Tesla-mobilapp, hvis din bil står åben i mere end ca. 10 minutter, efter du har forladt den:
 • Fra: Du får ikke besked, hvis du efterlader Model Y åben.
 • Døre: Du får kun besked, hvis en dør eller bagagerummet står åbent.
 • Døre og vinduer: Ud over at modtage en besked, hvis en dør eller et bagagerum står åbent, vil du også modtage en besked, hvis Model Y er låst, og et vindue står åbent.
Tryk på Udelad hjem for at deaktivere beskeden, når Model Y er parkeret på den placering, du har indstillet som Hjem på listen med foretrukne (se Hjem, Arbejde og Foretrukne destinationer).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
For at bruge Beskeden Bil åben skal den mobile adgangsindstilling aktiveres (Betjeningsknapper > Sikkerhed > Tillad mobiladgang).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Der afsendes ikke beskeder, hvis Model Y er i Camp-tilstand, eller hvis Tesla Theater (ekstraudstyr) er aktiveret.

Lyd for bekræftelse af låsning: Hvis funktionen er aktiveret, afgives der en lyd som et dæmpet horn, når du låser eller låser op for Model Y (se Låsning af døre, når bilen forlades).

Luk vinduer ved låsning: Hvis aktiveret låses alle vinduer automatisk, når du låser Model Y.

Lygter og lys

Betjening af indvendige og udvendige lygter. Se Lygter og lys.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du kan også justere de udvendige forlygter ved at trykke på knappen til fjernlysforlygterne i venstre side af rat og derefter vælge en indstilling ved hjælp af touchskærmen. Se Fjernlysforlygter.

Skærm

Tilpas touchskærmens og instrumentpanelets egenskaber:
 • Udseende: Tilpas displayet til at være Mørkt eller Lyst. Når lysstyrken er angivet til Auto, skifter bilens touchskærm automatisk afhængigt af det omgivende lys.
 • Lysstyrke: Træk i skyderen for manuelt at styre lysstyrkeniveauet. Hvis Visning er indstillet til Auto, justeres touchskærmen yderligere afhængigt af både de omgivende lysforhold samt dine indstillinger for lysstyrke. Model Y husker dine valgte indstillinger for lysstyrke og justerer touchskærmen i overensstemmelse med dem.

Skærmrensning: Når touchskærmen aktiveres, deaktiveres den momentant og bliver mørk for at muliggøre rengøring. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte tilstanden for rengøring af skærm.

Sprog for touchskærm: Vælg det sprog, som touchskærmen skal vise.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Model Y skal stå i parkeringsgear (P), for at sproget kan ændres. Når du ændrer sprog, vil du opleve en kort forsinkelse, mens Model Y genstarter bilens touchskærm.

Sprog for stemmegenkendelse: Vælg sprog for stemmekommandoer.

Sprog for stemmenavigation: Vælg det sprog, som navigationssystemet bruger til mundtlige instruktioner.

Tid: Vælg, om der skal vises 12-timers eller 24-timers tidsformat.

Regionalt format (hvis tilgængelig): Vælg en region for at definere de formater, der skal bruges til visning af dato (mm dd åå/dd-mm-åå osv.) og decimaltegn (5.123, 5,123 osv.).

Rækkevidde: Vælg at få vist enheder for resterende energi og under opladning enten som en procentdel af batteriets opladningsniveau, eller som et estimat af hvor langt du kan køre.

Afstand: Vælg for at vise rækkevidde med miles eller kilometer.

Temperatur: Vælg for at vise temperatur med fahrenheit eller celsius.

Dæktryk: Vælg for at vise dæktryk med BAR eller PSI.

Ture

Du kan få vist kilometertælleren og nulstille op til to triptællere, som viser, hvor langt du har kørt (se Tripoplysninger).

Navigation

Tilpas, hvordan navigationssystemet fungerer:

 • Navigationsvolumen: Tryk på henholdsvis - og + for at øge eller reducere lydstyrken for navigationsinstruktioner med stemmevejledning. Hvis lydstyrken reduceres helt, bliver instruktionerne lydløse. Du kan også gøre navigationsinstruktionerne lydløse, mens en navigationsrute er aktiv ved at trykke på lydstyrkeikonet på den trinvise rutevejledning.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Denne lydstyrkeindstilling gælder kun for navigationssystemets stemmevejledning. Det ændrer ikke lydstyrken for medieafspilleren og telefonopkald.
 • Automatisk navigation: Hvis funktionen er aktiveret og din telefonkalender er synkroniseret med Model Y, dirigeres du automatisk til en begivenhed, hvis du stiger ind i Model Y inden for to timer før begivenhedens start (forudsat at begivenheden i din kalender indeholder en gyldig adresse). Hvis denne funktion er aktiveret, initierer Model Y også automatisk en navigationsrute til dine specificerede Hjem- og Arbejde-lokaliteter på hverdage (se Automatisk navigation).
 • Turplanlægger: Brug turplanlægger (hvis tilgængelig i din markedsregion) til at planlægge din kørsel og tilføje stop ved Superchargere, hvis ladning kræves for at nå til den destination, du navigerer til (se Turplanlægger).
 • Online ruteplanlægning: Hvis denne funktion er valgt, kan Model Y automatisk omdirigere dig til en navigationsdestination for at undgå forsinkelser (se Online ruteplanlægning).
 • Undgå færger: Hvis denne funktion er aktiveret, undgår navigationsruterne at bruge færger.
 • Undgå betalingsveje/-broer: Hvis denne funktion er aktiveret, undgår navigationsruterne at bruge betalingsveje.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du kan også få vist disse navigationsindstillinger ved at trykke på indstillingsikonet på kortet (se Kort og navigation).

Sikkerhed

Nødopkald: I tilfælde af en alvorlig ulykke eller en nødsituation kontakter Nødopkald redningsmandskab og sender muligvis standardiserede oplysninger til en alarmcentral (se Nødopkald).

Tillad mobiladgang: Tillad, at din Tesla-mobilapp får adgang til din Model Y (se Mobilapp).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
For at deaktivere Tillad mobiladgang skal du indtaste dine Tesla-brugeroplysninger.

Parkeringsbremse: Aktiver og deaktiver parkeringsbremsen manuelt (se Parkeringsbremse).

Sluk bilen: Sluk manuelt Model Y (se Stop af motoren).

Hastighedsbegrænsningsfunktion: Hastighedsbegrænsningsfunktionen lader dig begrænse acceleration og begrænse den maksimale kørehastighed til en valgt værdi mellem 80 og 145 km/h. Første gang du bruger denne funktion, skal du oprette en 4-cifret pinkode, som du skal anvende til at aktivere og deaktivere hastighedsbegrænsningsfunktionen. Når den er aktiveret, og kørehastigheden nærmer sig inden for et interval på ca. 5 km/t fra den maksimale hastighed, lyder der en klokke, instrumentpanelet viser en meddelelse, og Model Y sender en underretning til mobilappen. Sådan aktiveres Hastighedsbegrænsningsfunktionen:
 1. Sørg for, at Model Y er i parkeringsgear.
 2. Tryk på Betjeningsknapper > Sikkerhed > Hastighedsbegrænsningsfunktion på touchskærmen, eller tryk på Betjeningsknapper i din mobilapp.
 3. Vælg den maksimale kørehastighed.
 4. Træk skyderen til aktiveret stilling Til.
 5. Indtast den 4-cifrede pinkode, som du vil benytte til at aktivere og deaktivere hastighedsbegrænsningsfunktionen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Hvis du glemmer pinkoden, så kan du deaktivere Hastighedsbegrænsningsfunktion ved at indtaste loginoplysningerne til din Tesla-konto.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis Hastighedsbegrænsningsfunktion er aktiveret, indstilles accelerationsindstillingen (Betjeningsknapper > Pedaler og styring > Acceleration) automatisk til Chill.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Kørsel ned ad bakke kan øge kørehastigheden, så Model Y overskrider den maksimale hastighed, du har valgt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Hastighedsbegrænsningsfunktion er ikke en erstatning for god dømmekraft, køreundervisning samt behovet for nøje at holde øje med fartgrænser og køreforhold. Ulykker kan ske ved alle hastigheder.

Sentry-tilstand: Når tilstanden er aktiveret forbliver kameraer og sensorer aktiverede og parate til at optage mistænkelige aktiviteter, når Model Y er låst og i parkeringsgear (P). Se (Brug af Sentry-tilstand).

Dashcam (ekstraudstyr): Når funktionen er aktiveret kan kameraerne optage og gemme videooptagelser af vejbanen omkring køretøjet (se Brug af Dashcam). Tilpas Dashcam ved at vælge:
 • Auto: Dashcam gemmer automatisk en optagelse på USB-flashdrevet (hvis tilgængeligt og installeret), i situationer hvor Model Y registrerer en sikkerhedshændelse, som f.eks. en kollision eller hvis en airbag bliver aktiveret.
 • Manuel: Du skal trykke på Dashcam-ikonet for at gemme en optagelse af de sidste 10 minutters kørsel på USB-flashdrevet.
 • Fra: Dashcam er deaktiveret, indtil du vælger Automatisk eller Manuel.
 • Ved brug af hornet: Når du trykker på hornkontakten, gemmer Dashcam en optagelse af de sidste 10 minutters kørsel på USB-flashdrevet.

Slet dashcam-optagelser: Sletter alle optagelser fra dashcam og Sentry-tilstand, herunder nylige og gemte optagelser.

Formater USB-flashdrev (ekstraudstyr): Hvis der sættes et USB-flashdrev i en af de forreste USB-porte, kan du trykke for at formatere flashdrevet og give Model Y mulighed for at gemme videooptagelser ved hjælp af Dashcam, Sentry-tilstand, ekstraudstyr (se Krav til videooptagelse på USB-drev).

Lyde for parkeringsassistance: Hvis denne funktion er aktiveret, lyder der et bip, når Model Y nærmer sig en genstand under parkering (se Parkeringsassistent).

Joe-tilstand: Hvis denne funktion er aktiveret, sænker Joe-tilstand lydstyrken for bilens lyde, undtagen for blinklys.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Joe-tilstand er muligvis ikke tilgængelig på leveringstidspunktet.

Sikkerhedsalarm (ekstraudstyr): Aktivering af sikkerhedsalarmen (se Sikkerhedsindstillinger).

Vip/Indbrud: Hvis bilen er udstyret med sikkerhedspakken, lyder en batteridrevet sirene i situationer, hvor Model Y registrerer bevægelse inde i kabinen, flyttes eller vippes (f.eks. vha. et bjærgningskøretøj eller en donkraft). Se Vip/Indbrud (ekstraudstyr).

PIN-kode for at køre: Forøg sikkerheden ved at forhindre Model Y i at blive kørt, indtil der indtastes en pinkode med fire cifre (se PIN-kode for at køre).

Handskerums-PIN: For yderligere sikkerhed kan du beskytte handskerummets indhold med en 4-cifret PIN-kode (se Handskerums-PIN).

Overophedningsbeskyttelse for kabinen: Sænk temperaturen i kabinen under ekstremt varme forhold i en periode på op til 12 timer, efter du har forladt Model Y (se Overophedningsbeskyttelse for kabinen). Kabineoverophedningsbeskyttelsen afbrydes efter 12 timer, eller når den tilbageværende energimængde i batteriet falder til under 20 % afhængigt af, hvad der indtræffer først.

Frontairbag i passagerside: Styr manuelt frontairbaggen i passagersiden (kun tilgængelig i regioner, hvor airbaggen kan deaktiveres manuelt). Se Airbags.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
I nogle regioner kan frontairbaggen i passagersiden også styres ved at trykke på airbaggens statusikon, der er placeret på touchskærmen.

Service

Instruktionsbog: Vis Instruktionsbogen på skærmen. En ny version af instruktionsbogen på skærmen leveres typisk med hver softwareopdatering og indeholder derfor nyere information end instruktionsbøger, der leveres af Tesla i anden form (f.eks. via internettet).

Bilvasktilstand: Aktiver funktionen, inden du benytter en bilvask for at sikre dig, at alle døre og vinduer er lukkede, samt at alle alarmer er deaktiverede. Se Bilvasktilstand.

Juster forlygter: Tilpasning af forlygternes niveau . Se Justeringer af forlygter.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Forlygter bør kun justeres af Tesla Service.

Bugsering: Forbered Model Y til bugsering ved at holde den i neutral (med parkeringsbremse deaktiveret), når du står ud af bilen. Se Anvisninger til vejhjælp.

Meddelelser: Vis en liste over meddelelser, som er vist for nylig i din bil.

Kamerakalibrering (ekstraudstyr): Slet den eksisterende kalibrering af autopilotkameraerne for at nulstille de gemte kamerapositioner og -vinkler. Når kalibreringen er slettet, skal du køre for at kalibrere kameraerne. Se Kør med bilen for at kalibrere kameraerne for yderligere oplysninger.

Fabriksnulstilling: Slet alle personlige data (gemte adresser, yndlingsmusik, HomeLink-programmering, osv.) og nulstil alle indstillinger til deres fabriksindstillinger. Det er nyttigt, når du overdrager Model Y til en ny ejer. Før du sletter, skal du indtaste oplysningerne for din Tesla-konto.

Service af vinduesviskere: Aktiver for at give nem adgang til viskerblade (se Viskerblade og sprinklerdyser).

Software

Læs mere om din Model Y og status for softwareopdateringer:

 • Få flere oplysninger om Model Y som f.eks. stelnummer (VIN), bilnavn og kilometertæller. Tryk på Ekstra køretøjsinformation for at få vist en liste over bilens ekstrafunktioner.
 • Se den seneste softwareversion, kortversion og produktbemærkninger.
 • Vis og installer nye softwareopdateringer. Model Y skal have forbindelse til Wi-Fi for at opdatere softwaren.
 • Tilpas, hvor tit du ønsker at modtage softwareopdateringer ved at trykke på Præference for opdatering af software (se Præferencer for opdatering af software).

Du kan navngive Model Y for at give den et personligt præg. Tryk på Betjeningsknapper > Software > Navngiv dit køretøj, der er placeret på højre side af skærmen under billedet af din Model Y. Hvis Model Y allerede er blevet navngivet, vises navnet i stedet, og du kan blot trykke på det eksisterende navn for at ændre det. Indtast det nye navn i pop op-vinduet, og tryk derefter på Gem. Navnet på din Model Y vises i Tesla mobilappen.

Sletning af personlige data

Du kan slette alle personlige data (gemte adresser, yndlingsmusik, HomeLink-programmering, osv.) og gendanne fabriksindstillingerne for alle funktioner. Det er nyttigt, når du overdrager Model Y til en ny ejer. Tryk på Betjeningsknapper > Service > Fabriksnulstilling. Inden sletningen kontrollerer Model Y dine brugeroplysninger ved at bede dig indtaste brugernavnet og den adgangskode, der er knyttet til din Tesla-konto.