Indvendig opbevaring og elektronik

Midterkonsol

Udover at indeholde en RFID-sender, som aflæser nøgler og nøglekort (se Nøglekort), indeholder midterkonsollen også kopholdere, to opbevaringsrum og en trådløs telefonoplader.

Hovedopbevaringsrummet åbnes ved at trække dækslet opad. Det forreste opbevaringsrum åbnes ved at skubbe dækslet fremad.

Billede med pile, der viser, hvordan midterkonsollens opbevaringsrum åbnes.

Konsol ved anden sæderække

Model Y har en konsol bagi, som er indbygget i midten af anden sæderækkes ryglæn. Træk konsollen ned for at få adgang til de bagerste kopholdere eller for at bruge den som et armlæn.

Billede med en pil, der viser, hvordan bageste konsol trækkes ned.

Handskerum

Åbn handskerummet ved at trykke på Betjeningsknapper > Handskerum. Handskerummet åbner automatisk, og lyset tændes.

Billede med en pil, der viser handskerummet, der åbnes.

Handskerummet lukkes ved at skubbe det opad, indtil det klikker på plads i lukket stilling.

Øg handskerumssikkerheden ved at trykke på Betjeningsknapper > Sikkerhed > Handskerums-PIN for at angive en 4-cifret PIN-kode (se Handskerums-PIN).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Lyset i handskerummet slukker automatisk, hvis du lader det være åbent.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Handskerummet låser, når det lukkes, og du låser Model Y ved hjælp af mobilappen, nøglekortet, du forlader Model Y og tager din telefonnøgle med dig (hvis funktionen låsning af døre er slået til) eller hvis Valet-tilstand er aktiveret (se Valet-tilstand). Det låses ikke, når Model Y låses via tryk på låseikonet på touchskærmen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Hold handskerummet lukket, når du kører, for at forhindre, at en passager kommer til skade i tilfælde af en kollision eller pludselig opbremsning.

Trådløs telefonoplader

Der er integreret en trådløs telefonoplader i den forreste konsol, som kan levere op til 15 W til opladning af telefoner med Qi-funktionalitet. Du skal bare placere din telefon på opladeren. Din enhed kan føles varm under opladning, men dette er en normal effekt af induktiv opladning.

Når din telefon er placeret på den trådløse oplader, så vil den blive opladet, så længe køretøjet er tændt (touchskærmen er tændt, og du befinder dig i køretøjet). Din telefon vil ikke blive opladet, efter du har forladt køretøjet med mindre en funktion (som f.eks. Sentry-tilstand) er aktiveret og derfor leverer strøm til USB-portene (se Brug af Sentry-tilstand). Model Y oplader heller ikke en telefon, hvis bilens batteri er afladet.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Den trådløse telefonoplader fungerer muligvis ikke, hvis din telefonholder er for stor eller er lavet af metal. Prøv at fjerne din telefon fra holderen, inden du placerer den på opladeren.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Din telefon skal have direkte kontakt med den trådløse oplader. Undlad at placere genstande mellem din telefon og opladeren (f.eks. kreditkort, nøglekort, mønter, nøgler, metalgenstande osv.).

Lavspænding Strømudtag

Model Y har et strømudtag, som er placeret i midterkonsollens bagerste rum.

Zoomfelt, der viser strømudtagets placering i midterkonsollen.

Strømudtaget er egnet til tilbehør, der kræver op til 12 A kontinuerlig strømstyrke (16 A spidsbelastning).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
I køretøjer produceret efter ca. november 2021 skal strømomformere, der er tilsluttet lavspænding strømudtaget understøtte 16 V DC-inputtet for at fungere.

Der er placeret et ekstra lavspænding-strømudtag i venstre side af det bageste bagagerum.

Pil, der peger hen mod lavspændingsstrømudtaget i venstre side af det bageste bagagerum.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Strøm er tilgængelig, når bilen er "vågen". Bilen kan være vågen af mange grunde. Eksempelvis når det benytter funktioner som Summon, eller når funktioner som Klargøring, Oprethold temperatur, Kæledyrstilstand, Campingtilstand, Sentry-tilstand mode, osv. er aktiverede. Køretøjet er også vågent, når lavspænding-batteriet oplades eller er i brug, under højspændingsopladning, når køretøjet kommunikerer med mobilappen osv. lavspænding-batteriet bliver ikke aftappet, hvis du lader et stik være sluttet til.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Strømudtaget og stikket på tilsluttet tilbehør kan blive varmt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
For at forhindre omfattende interferens med bilens elektronik anbefaler Tesla, at du undlader at tilslutte tilbehør, som ikke er fra Tesla, herunder strømomformere, i lavspænding-strømudtaget. Hvis du alligevel bruger tilbehør, som ikke er fra Tesla, og bemærker fejlfunktioner eller uventede reaktioner, f.eks. kontrollamper, alarmmeddelelser eller meget varmt tilbehør, skal du frakoble tilbehøret fra lavspænding-strømudtaget med det samme.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Du må ikke bruge startkabler på Model Y ved hjælp af lavspænding-strømudtaget. Det kan medføre skader.

USB-porte

Model Y har to USB-porte, som er placeret i det forreste rum i midterkonsollen. Disse porte kan anvendes til:

 • Tilslutning og opladning af USB-enheder.
 • Afspilning af lydfiler på en telefon eller en USB-enhed (se Afspilning af medier fra enheder).
 • Gem videoer, når du benytter funktioner som f.eks. Sentry Mode eller Dashcam (se Dashcam og Sentry-tilstand).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Den foretrukne placering til lagring af videooptagelser til Sentry-tilstand eller Dashcam er at benytte USB-porten i handskerummet. Brug af denne port øger sikkerheden og minimerer strømforbruget.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
I visse køretøjer produceret efter ca. 1. november 2021 understøtter USB-portene i midterkonsollen muligvis kun opladning af enheder. Benyt USB-porten i handskerummet til alle andre funktioner.

Begge porte er USB-C-kompatible.

Åbn det forreste rum i midterkonsollen. De forreste USB-porte er placeret på bagvæggen i rummet.

Zoomfelt, der viser USB-portenes placering i midterkonsollen.

Der er også placeret en USB-port bagest i handskerummet. Denne USB-A-port er udstyret med et pre-formateret flashdrev, der er parat til at lagre videoer, når du benytter funktioner som f.eks. Sentry-tilstand og Dashcam. Selv om det ikke er det primære formål med denne port, så kan den også kommunikere med køretøjet og anvendes til at oplade USB-enheder.

Billede, der viser USB-portenes placering i handskerummet.

To yderligere USB-porte er placeret i midterkonsollen (i køretøjer, der er produceret efter ca. juni 2020. Disse porte er USB-C-kompatible). Disse porte kan oplade USB-enheder, men de kan ikke kommunikere med køretøjet.

Zoomfelt, der viser USB-portenes placering bagpå midterkonsollen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Strøm er tilgængelig, når bilen er "vågen". Bilen kan være vågen af mange grunde. Eksempelvis når det benytter funktioner som Summon, eller når funktioner som Klargøring, Oprethold temperatur, Kæledyrstilstand, Campingtilstand, Sentry-tilstand osv. er aktiverede. Køretøjet er også vågent, når lavspænding-batteriet oplades eller er i brug, under højspændingsopladning, når køretøjet kommunikerer med mobilappen osv. lavspænding-batteriet bliver ikke aftappet, hvis du lader et stik være sluttet til.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Brug kabler, som er kompatible med USB 3.0, ved tilslutning af en enhed til en USB-port. Anvendelse af inkompatible kabler kan resultere i langsommere opladning, potentielle tilslutningsproblemer og nedsat ydeevne.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Tilslut ikke flere enheder via en USB-hub. Det medfører risiko for, at de tilsluttede enheder ikke kan oplade eller at de ikke genkendes af medieafspilleren, Sentry Mode, Dashcam osv.

Krav til videooptagelse på USB-drev

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Tesla anbefaler, at du benytter den USB-port, der sidder i handskerummet, til at gemme videooptagelser fra Sentry-tilstand og Dashcam. Det øger sikkerheden og minimerer strømforbruget.

En eller flere funktioner i din Model Y kræver brug af et flashdrev (f.eks., Dashcam, Sentry-tilstand, der opfylder disse krav:

 • Minimum lagringskapacitet på 64 GB. Brug et flashdrev med så meget ledig lagringsplads som muligt. Videooptagelser kan optage meget plads.
 • En vedvarende skrivehastighed på minimum 4 MB/s. Bemærk, at vedvarende skrivehastighed ikke er det samme som maksimal skrivehastighed.
 • USB 2.0-kompatibilitet. Hvis du benytter et USB 3.0-flashdrev, så skal det understøtte USB 2.0.
 • Korrekt formatering (beskrevet herunder).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
I visse markedsregioner kan du købe anbefalede USB-drev på http://www.tesla.com.

Formatering af USB-flashdrev

For at gemme og hente videooptagelser, kræver Model Y et USB-flashdrev, der er formateret til exFAT, MS-DOS FAT (til Mac), ext3 eller ext4 (NTFS understøttes ikke i øjeblikket). Til brug med Dashcam og Sentry-tilstand skal flashdrevet indeholde en mappe på rodniveau med navnet TeslaCam.

Model Y kan formatere et USB-flashdrev for dig. Indsæt flashdrevet i en af de forreste USB-porte og tryk på Betjeningsknapper > Sikkerhed > Formater USB-drev. Dette vil automatisk formatere drevet som exFAT og oprette en mappe for TeslaCam. USB-flashdrevet er nu klar til at optage og gemme videooptagelser. Funktionen Formater USB-drev er kun tilgængelig, når du har indsat et USB-flashdrev (med en eller færre partitioner) i en af de forreste USB-porte. Valg af funktionen Formater USB-drev sletter alt eksisterende indhold på flashdrevet. Inden du benytter denne funktion, skal du derfor flytte eventuelt indhold, du gerne vil gemme til en anden enhed.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
I visse køretøjer produceret efter ca. 1. november 2021 understøtter USB-portene i midterkonsollen muligvis kun opladning af enheder. Benyt USB-porten i handskerummet til alle andre funktioner.

Hvis Model Y ikke kan formatere flashdrevet, så skal du formatere det i en computer. Husk, at du manuelt skal oprette mapperne TeslaCam (ekstraudstyr).

Du kan også formatere USB-flashdrevet med en computer for at benytte et enkelt flashdrev til Dashcam, Sentry Mode, Track Mode (ekstraudstyr) og lydfiler. Opret separate partitioner på drevet formateret som exFAT. F.eks. en til Dashcam og Sentry Mode (du skal oprette mappen TeslaCam), en til Track Mode (opret mappen TeslaTrackMode) og en partition til lydfiler.

Når USB-flashdrevet er formateret og indeholder den eller de nødvendige mapper, skal du indsætte det i en af de forreste USB-porte (eller i handskerummet (ekstraudstyr)). Undlad at benytte en af de bageste USB-porte – disse porte anvendes udelukkende til opladning af USB-enheder. Når drevet er sat i, kan det tage op til 15 sekunder for Model Y at genkende flashdrevet. Når drevet er genkendt, vil ikonerne for Dashcam og Sentry-tilstand være tilgængelige, når du trykker på Betjeningsknapper, og dit køretøj er parat til at optage videoer. Du skal muligvis først aktivere Sentry-tilstand (ekstraudstyr) ved at trykke på Betjeningsknapper > Sentry.

Gennemse videooptagelser

Du kan få vist optagelser på touchskærmen, når Model Y står i parkeringsgear (P). Tryk på Dashcam-ikonet, som er placeret i appstarteren eller Dashcam-ikonet på skærmbilledet Betjeningsknapper. Tryk på menuikonet i øverste hjørne af skærmen. Fanerne viser en liste over alle videooptagelserne organiseret efter placering og tidspunkt. Sæt på pause, spol tilbage, spol frem, og slet videooptagelserne efter behov. Du kan også navigere til Betjeningsknapper > Sikkerhed > Slet dashcam-optagelser for at slette alle optagelser fra dashcam og Sentry-tilstand, herunder nylige og gemte optagelser.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Dashcam-optagelse sættes på pause, når du starter fremviseren.

Du kan også gennemse videooptagelserne ved at fjerne USB-flashdrevet og sætte det i en computer og navigere til mappen TeslaCam (ekstraudstyr) .

Mappen TeslaCam indeholder tre undermapper:

 • Seneste optagelser: Når Dashcam optager, så gemmes der kontinuerligt optagelser i en sløjfe på 60 minutter i mappen Seneste optagelser. Optagelserne overskrives hver time, medmindre du gemmer dem. Fire videoer optages for hver optagelse – en fra hvert kamera (for, bag, venstre og højre).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Optagelser fra bakkameraet er kun tilgængelige i køretøjer, der er produceret efter ca. februar 2018.
 • Gemte optagelser: Indeholder alle optagelser, der er gemt ved hjælp af Dashcam.
 • Sentry-optagelser: Indeholder de sidste 10 minutters optagelser fra alle Sentry-tilstandshændelser, der har udløst en Advarsels- eller Alarmtilstand. Hvis den tilgængelige lagringsplads på USB-flashdrevet bliver begrænset, så vil de ældste Sentry-optagelser blive slettet for at give plads til nye optagelser. Optagelserne kan ikke gendannes, når først de er blevet slettet.

Når USB-flashdrevet er fyldt op, kan der ikke længere gemmes videooptagelser. For at forhindre flashdrevet i at blive fyldt op, skal du regelmæssigt flytte gemte videoer til en anden enhed og slette dem fra flashdrevet.

Bøjler

Din Model Y har en bøjle på hver side af bilen ved anden sæderække ved siden af læselampen. Tryk på bøjlen for at frigøre den. Tryk på den igen for at køre den ind.

Bøjle over bagruden med en pil, der peger udad