Indvendig elektronik

Udover opbevaringsrum og kopholdere (se Indvendig opbevaring), understøtter Model Y forskellig elektronik som f.eks. en RFID-sender, der læser bilnøgler og nøglekort (se Nøgler), USB-porte, en trådløs telefonoplader samt et 12 V strømudtag.

USB-porte

Model Y har to USB-porte, som er placeret i det forreste rum i midterkonsollen. Disse porte kan anvendes til:

  • Tilslutning og opladning af USB-enheder.
  • Afspilning af lydfiler på en telefon eller en USB-enhed (se Afspilning af medier fra enheder).
  • Gem videooptagelser, når du benytter funktioner som f.eks. Sentry-tilstand eller Dashcam (se Dashcam og Sentry-tilstand).
    Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
    Bemærk
    Den foretrukne placering til lagring af videooptagelser til Sentry-tilstand eller Dashcam er at benytte USB-porten i handskerummet. Brug af denne port øger sikkerheden og minimerer strømforbruget.

USB-portene kan levere en udgangseffekt på op til ca. 15 W, (hvilket varierer afhængigt af køretøjets produktionsdato).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
I visse køretøjer produceret efter ca. 1. november 2021 understøtter USB-portene i midterkonsollen muligvis kun opladning af enheder. Benyt USB-porten i handskerummet til alle andre funktioner.

Begge porte er USB-C-kompatible.

Se Krav til videooptagelse på USB-drev for oplysninger om formatering af USB-flashdrev.

Åbn det forreste rum i midterkonsollen. De forreste USB-porte er placeret på bagvæggen i rummet.

Zoomfelt, der viser USB-portenes placering i midterkonsollen.

Afhængigt af produktionsdatoen kan visse køretøjer være udstyret med en USB-port placeret i handskerummet. Denne USB-A-port er udstyret med et pre-formateret flashdrev, der er parat til at lagre videoer, når du benytter funktioner som f.eks. Sentry-tilstand og Dashcam. Selv om det ikke er det primære formål med denne port, så kan den også kommunikere med køretøjet og anvendes til at oplade USB-enheder.

Billede, der viser USB-portenes placering i handskerummet.

To yderligere USB-porte er placeret i midterkonsollen (i køretøjer, der er produceret efter ca. juni 2020. Disse porte er USB-C-kompatible). Disse porte kan oplade USB-enheder, men de kan ikke kommunikere med køretøjet.

Zoomfelt, der viser USB-portenes placering bag på midterkonsollen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Strøm er tilgængelig, når bilen er "vågen". Bilen kan være vågen af mange grunde. Eksempelvis når det benytter funktioner som Summon, eller når funktioner som Klargøring, Oprethold temperatur, Kæledyrstilstand, Campingtilstand, Sentry-tilstand osv. er aktiverede. Køretøjet er også vågent, når lavspænding-batteriet oplades eller er i brug, under højspændingsopladning, når køretøjet kommunikerer med mobilappen osv. lavspænding-batteriet bliver ikke aftappet, hvis du lader et stik være sluttet til.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Brug kabler, som er kompatible med USB 3.0, ved tilslutning af en enhed til en USB-port. Anvendelse af inkompatible kabler kan resultere i langsommere opladning, potentielle tilslutningsproblemer og nedsat ydeevne.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Tilslut ikke flere enheder via en USB-hub. Det medfører risiko for, at de tilsluttede enheder ikke kan oplade eller at de ikke genkendes af medieafspilleren, Sentry Mode, Dashcam osv.

Trådløs telefonoplader

Der er integreret en trådløs telefonoplader (ekstraudstyr) i den forreste konsol, som kan levere op til 15 W til opladning af telefoner med Qi-funktionalitet. Du skal bare placere din telefon på opladeren. Din enhed kan føles varm under opladning, men dette er en normal effekt af induktiv opladning.

Når din telefon er placeret på den trådløse oplader, så vil den blive opladet, så længe køretøjet er tændt (touchskærmen er tændt, og du befinder dig i køretøjet). Din telefon vil ikke blive opladet, efter du har forladt køretøjet med mindre en funktion (som f.eks. Sentry-tilstand) er aktiveret og leverer strøm til USB-portene. Model Y oplader heller ikke en telefon, hvis bilens batteri er afladet.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Den trådløse telefonoplader fungerer muligvis ikke, hvis din telefonholder er for stor eller er lavet af metal. Prøv at fjerne din telefon fra holderen, inden du placerer den på opladeren.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Din telefon skal have direkte kontakt med den trådløse oplader. Undlad at placere genstande mellem din telefon og opladeren (f.eks. kreditkort, nøglekort, mønter, nøgler, metalgenstande osv.).

Lavspænding Strømudtag

Model Y har et strømudtag, som er placeret i midterkonsollens bagerste rum.

Zoomfelt, der viser strømudtagets placering i midterkonsollen.

Strømudtaget er egnet til tilbehør, der kræver op til 12 A kontinuerlig strømstyrke (16 A spidsbelastning).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
I køretøjer produceret efter ca. november 2021 skal strømomformere, der er tilsluttet lavspænding strømudtaget understøtte 16 V DC-inputtet for at fungere.

Der er placeret et ekstra lavspænding-strømudtag i venstre side af det bageste bagagerum.

Pil, der peger hen mod lavspændingsstrømudtaget i venstre side af det bageste bagagerum.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Strøm er tilgængelig, når bilen er "vågen". Bilen kan være vågen af mange grunde. Eksempelvis når det benytter funktioner som Summon, eller når funktioner som Klargøring, Oprethold temperatur, Kæledyrstilstand, Campingtilstand, Sentry-tilstand mode, osv. er aktiverede. Køretøjet er også vågent, når lavspænding-batteriet oplades eller er i brug, under højspændingsopladning, når køretøjet kommunikerer med mobilappen osv. lavspænding-batteriet bliver ikke aftappet, hvis du lader et stik være sluttet til.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Strømudtaget og stikket på tilsluttet tilbehør kan blive varmt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
For at forhindre omfattende interferens med bilens elektronik anbefaler Tesla, at du undlader at tilslutte tilbehør, som ikke er fra Tesla, herunder strømomformere, i lavspænding-strømudtaget. Hvis du alligevel bruger tilbehør, som ikke er fra Tesla, og bemærker fejlfunktioner eller uventede reaktioner, f.eks. kontrollamper, alarmmeddelelser eller meget varmt tilbehør, skal du frakoble tilbehøret fra lavspænding-strømudtaget med det samme.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Du må ikke bruge startkabler på Model Y ved hjælp af lavspænding-strømudtaget. Det kan medføre skader.