Track-tilstand

Track-tilstand, der kun er tilgængelig i Performance Model Y-køretøjer, justerer køretøjets forskellige systemer for stabilitet, vejgreb, regenerativ bremsning og køling for at forbedre køretøjets ydeevne og manøvreevne, når du kører på en lukket bane. Track-tilstand forbedrer svingegenskaber ved på intelligent vis at udnytte køretøjets motorer samt dets regenerative og traditionelle bremsesystemer. Når funktionen er aktiveret kører kølesystemet på et højere niveau før, under og efter aggressiv kørsel, så dit køretøjs systemer kan komme af med overskudsvarmen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Track-tilstand er designet og kalibreret til et Performance Model Y-køretøj udstyret med Performance-bremser og -dæk. Køretøjer uden Performance-bremser og -dæk kan have relativt lavere ydeevne og holdbarhed.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Track-tilstand er kun beregnet til brug på lukkede baner. Det er førerens ansvar at køre sikkert, og at sørge for at kørslen ikke er til fare for andre.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Track-tilstand er designet til at blive anvendt af erfarne kørere, der har kendskab til den pågældende bane. Må ikke anvendes på offentlige veje. Det er til hver en tid førerens ansvar at have kontrol over køretøjet, også når der køres på en lukket bane. Fordi køretøjets adfærd (herunder vejgreb og stabilitet) er forskellig fra den typiske brug ved anvendelse af Track-tilstand, skal førere udvise forsigtighed.

Brug af Track-tilstand

Track-tilstand er altid deaktiveret, når du starter Model Y. For at aktivere Track-tilstand for den aktuelle tur, skal du skifte til parkeringsgear og følge disse trin:

 1. Tryk på Betjeningsknapper > Dynamik > Track-tilstand.

  Når Track-tilstand er valgt, står der SPOR på touchskærmen over kørehastigheden, og et Sporingstilstand-pop-op-vindue vises på kortet. Bilstatusområdet på touchskærmen viser et farvekodet billede af din Model Y, som giver dig vigtig og øjeblikkelig information om batteriet, motorerne, dækkene og bremserne. Se Overvågning af køretøjets tilstand.

 2. Efter behov kan du tilpasse indstillingerne for Track-tilstand ved at trykke på Indstillinger for Track-tilstand på pop-op-vinduet Track-tilstand (se Tilpasning af Track-tilstand). Du kan også få adgang til indstillingerne for Track-tilstand ved at trykke på Betjeningsknapper > Dynamik og derefter trykke på Tilpas ved siden af indstillingen Track-tilstand.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  For at opnå optimal ydeevne skal du vente på, at batteri- og motortemperaturerne er faldet, hvis de er fremhævet med gult eller rødt.
 3. Hvis du vil bruge Lap Timer, skal du følge vejledningen på skærmen for at placere en tegnestift på kortet for at angive placering for start/slut. Derefter skal du trykke på START på Lap Timer for at begynde din kørsel. Når den er startet, begynder Lap Timer at tælle, når du kører Model Y forbi placeringen for start/slut, hvor du placerede tegnestiften. Se Brug af Lap Timer.
 4. Skift, og GO!

  Hvis du startede Lap Timer, nulstilles timeren til næste omgang, hver gang du passerer området for start/slut. Se Brug af Lap Timer.

  Du kan også få vist et realtids-accelerometer (G-meter) ved at stryge på Kort-området på touchskærmen. Se G-meter.

  Når Track-tilstand er aktiveret:

  • Autopilotfunktioner er ikke tilgængelige.
  • Indstillingen for Glatføreigangsætningshjælp tilsidesættes.
  • Stopping Mode er indstillet til indstillingen Roll, hvor Model Y ruller frit ved meget lav hastighed, når kørsels- eller baktilstand er valgt, og både speederen og bremsepedalen er sluppet. Se Stoppetilstand for at få flere oplysninger.
  • Energiforbruget øges.
  • Underholdningsfunktioner er ikke tilgængelige.

  Brug touchskærm-indstillingen til at deaktivere Track-tilstand. Slukning af Model Y deaktiverer også Track-tilstand (selv om det måske stadig vises på touchskærmen, hvis Afkøling efter kørsel er igangværende). Når Track-tilstand er deaktiveret, vender alle indstillinger tilbage til deres forrige tilstand, og alle funktioner vender tilbage til deres normale driftstilstand.

  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pas på
  Førerassistancefunktioner deaktiveres automatisk, når Track-tilstand er slået Til. Det er førerens ansvar at køre sikkert og til enhver tid bevare kontrollen over køretøjet. Førerassistancefunktioner genaktiveres automatisk, når Track-tilstand er slået Fra.

Tilpasning af Track-tilstand

For at tilpasse Track-tilstand skal du trykke på Indstillinger for Track-tilstand i pop-op-vinduet for Track-tilstand, som vises på kortet, når du aktiverer Track-tilstand. Du kan også få adgang til indstillingerne for Track-tilstand ved at trykke på Betjeningsknapper > Dynamik og derefter trykke på Tilpas ved siden af indstillingen Track-tilstand. Vælg en eksisterende Track-tilstand-indstilling fra listen over for-definerede profiler fra Tesla. Eller opret en ny profil for indstillinger ved at trykke på Tilføj nye indstillinger, indtaste et navn for profilen og derefter justere disse indstillinger, så de passer til dine præferencer eller kørselsmønster, eller tilpas til en specifik bane:

 • Manøvreringsbalance – Træk skyderen for at tilpasse balancen for Model Y i sving. Hvis Model Y er for løs, kan du vælge en for-belastet understyring. Er det vanskeligt at få bilen gennem et sving? Prøv en bag-belastet konfiguration for at øge rotationen. Du kan vælge en hvilken som helst værdi i trin på 5 % mellem 100/0 (for 100 % for-belastet brugt til understyring) og 0/100 (for 100 % bag-belastet brugt til overstyring).
 • Stabilitetsassistance – Træk skyderen for at vælge det niveau, på hvilket stabilitetskontrolsystemerne hjælper med at kontrollere køretøjet. Du kan vælge et niveau fra -10 til +10. Hvis du vælger +10 aktiveres alle Stabilitetsassistance-systemer til kontrolleret kørsel, hvor stabilitetssystemer forbliver aktiveret, og -10 deaktiverer alle stabilitetssystemer, og stabiliteten for kørslen afhænger alene af føreren. Standardindstillingen 0 repræsenterer en balance, der giver en vis stabilitet, der automatisk kontrolleres og overlader en vis kontrol op til føreren.
 • Regenerativ bremsning – Træk skyderen for at vælge, hvor meget regenerativ bremsning der er tilgængelig. Du kan vælge alle værdier, i trin på 5 %, mellem 0 og 100 %. Tesla anbefaler indstillingen 100 % for at undgå overophedning af bremserne.
 • Afkøling efter kørsel – Aktiveres, hvis du ønsker at kølesystemerne skal fortsætte med at køle køretøjets komponenter, efter du har forladt køretøjet. Køling stopper automatisk, når komponenterne er kolde nok, eller når du tænder og slukker for Model Y igen. Afkøling efter kørsel er nyttig, hvis du hurtigt vil køle komponenterne mellem kørsler. Hvis Afkøling efter kørsel er indstillet til OFF, køles komponenterne, men det tager længere tid.
 • Gem dashcam for omgange – Aktiveres, hvis du vil gemme en video og data på et USB-flashdrev, når du bruger Lap Timer. Et USB-flashdrev skal konfigureres og indsættes som beskrevet (se Krav til videooptagelse på USB-drev). USB-flashdrevet skal indeholde en mappe navngivet TeslaTrackMode. Når funktionen er aktiveret gemmer Track-tilstand en video og tilknyttede data for hver omgang. Track-tilstand gemmer også bilstatus og telemetridata med detaljer om køretøjets position, hastighed, acceleration, brug af accelerator osv. Du kan derefter gennemse videooptagelserne og analysere disse data, der er gemt som en .CSV-fil på USB-flashdrevet, for at finde ud af hvor du taber eller vinder tid.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  I visse køretøjer produceret efter ca. 1. november 2021 understøtter USB-portene i midterkonsollen muligvis kun opladning af enheder. Benyt USB-porten i handskerummet til alle andre funktioner.

Med Track-tilstand kan du gemme op til 20 indstillingsprofiler. For at slette en valgt profil skal du trykke på Slet nederst på skærmen med indstillinger.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du kan ikke ændre eller slette en fordefineret profil fra Tesla.

Brug af Lap Timer

Når du aktiverer Track-tilstand, viser kortet en Lap Timer. Følg vejledningen på skærmen for at placere en tegnestift for start/slut på kortet. Når tegnestifterne er placeret, skal du trykke på START for at starte kørslen (omgange). Når du kører Model Y gennem start/slut-området, starter Lap Timer automatisk at tage tid på varigheden for omgangen, og den nulstiller timeren, hver gang du passerer start/slut-området og viser realtidsdelta mellem den aktuelle omgang og den hurtigste omgang under kørslen. Kortet fremhæver banen med blåt.

Efter hver omgang viser Lap Timer varigheden for omgangen. Den viser også tiderne for de tidligere og bedste omgange i denne kørsel.

Hvis Gem dashcam for omgange er aktiveret (se Tilpasning af Track-tilstand), og et korrekt formateret USB-flashdrev er sat i en af de forreste USB-porte, gemmer Track-tilstand en video af kørslen (optaget af de forreste kameraer) samt en .CSV-fil med detaljerede oplysninger om omgangen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis du vil stoppe timeren efter kørslen, skal du trykke på STOP på Lap Timer-pop-op-vinduet.

Overvågning af køretøjets tilstand

Du kan nemt overvåge status for Model Y under brug af Track-tilstand ved at se på touchskærmens bilstatusområde. Farverne angiver status for de forskellige komponenter, så du kan se den aktuelle driftstilstand og træffe beslutninger i overensstemmelse hermed. Komponenterne vises med grønt, når de arbejder inden for deres ideelle temperaturområde. Farverne skifter på følgende måde:

 • Batteriet vises med blå farve, når det er koldt, og rød farve, når det er varmt.
 • En bremse vises med blå farve, når den er kold, og rød farve, når den er varm (en tidlig advarsel for overophedning af bremser).
 • En motor vises med blå farve, når den er kold, og rød farve, når den er varm.
 • Dynamisk aflæsning af visningen af dæktryk på touchskærmen. Et dæk vises med blå farve, når det under-udnyttes, og rød farve, når dets maksimale vejgreb overskrides.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
En komponent vist i rødt kan indikere et behov for at stoppe med at køre og lade komponenten køle af.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Enhver køretøjsskade eller kvæstelser forårsaget af brug af Track-tilstand er førerens ansvar. Køretøjets garanti dækker ikke skader forårsaget af overdreven overudnyttelse af køretøjets komponenter. Den dækker heller ikke racerløb, autocross eller konkurrencekørsel.

G-meter

I Track-tilstand vises et realtids-G-Meter på touchskærmen. G-meter viser grafisk peak lateral, accelerations- og decelerationsværdier i form af en cirkulær måler. Historikken for din kørsel vises i det grå område. G-Meter nulstilles i starten af hver kørsel.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du kan stryge G-Meter-kortet for at få vist et andet kort. Men G-Meter vises som standardkortet, hver gang du aktiverer Track-tilstand.