Start og stop af motoren

Start

Når du åbner en dør for at stige ind i Model Y, tænder tænder touchskærmen, og du kan bruge alle betjeningsknapper. Sådan kører du Model Y:
  1. Træd på bremsepedalenModel Y starter og er klar til at køre.
  2. Vælg en køretilstand – flyt kørekontaktarmen ned for kørselstilstand eller op for baktilstand (se Skift).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis funktionen PIN-kode for at køre er aktiveret (se PIN-kode for at køre), skal du også indtaste en gyldig pinkode på touchskærmen, før du kan køre Model Y.

Alle de oplysninger, du har brug for under kørslen af Model Y, vises på touchskærmen.

Kørsel deaktiveret - kræver godkendelse

Hvis Model Y ikke registrerer en nøgle, når du træder på bremsen (en bilnøgle eller telefonnøgle registreres ikke, eller der er gået to minutter, siden du brugte nøglekortet), viser touchskærmen en meddelelse om, at kørsel kræver godkendelse.

Hvis du ser denne meddelelse, skal du anbringe nøglekortet bag kopholderne, hvor RFID-senderen kan læse det. Godkendelsesperioden på to minutter starter forfra, og du kan starte Model Y ved at træde på bremsepedalen.

Placering af nøglekortet på midterkonsollen for at opnå godkendelse inden kørsel.

En række faktorer kan påvirke, om Model Y kan registrere en telefonnøgle eller bilnøgle (for eksempel hvis enhedens batteriniveau er lavt, fladt eller den ikke længere kan kommunikere ved hjælp af Bluetooth).

Hav altid din telefonnøgle, bilnøgle eller et nøglekort på dig. Efter en køretur skal du bruge nøglen til at genstarte Model Y, når du har stoppet motoren. Du skal også bruge nøglen til at låse Model Y enten manuelt eller automatisk, når du forlader Model Y.

Stop af motoren

Når du er færdig med at køre, skal du skifte til parkeringsgear (Park) ved at trykke på knappen i enden af kørekontaktarmen. Når du forlader Model Y med din telefonnøgle og bilnøglen, stoppes motoren automatisk, og touchskærmen slukkes.

Model Y stopper også automatisk, når den har været i parkeringsgear i 30 minutter, også selv om du sidder i førersædet.

Selv om det normalt ikke er nødvendigt, kan du slukke for motoren på Model Y, mens du sidder i førersædet, såfremt bilen ikke er i bevægelse. Tryk på Betjeningsknapper > Sikkerhed > Sluk bilen. Model Y starter automatisk igen, hvis du træder på bremsepedalen eller berører touchskærmen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Model Y skifter automatisk til parkeringsgear, når det fastslås, at du stiger ud af bilen. Det gælder for eksempel, når sikkerhedsselen på førersædet spændes op, og bilen næsten holder stille. Hvis du skifter til frigear, skifter Model Y til parkeringsgear, når du åbner døren for at stige ud. Model Y holdes i frigear ved at aktivere transporttilstand (se Anvisninger til vejhjælp).

Sluk og tænd bilen

Du kan slukke og tænde Model Y, hvis den udviser usædvanlig adfærd eller viser en ubestemmelig advarsel.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis touchskærmen ikke svarer eller opfører sig unormalt, skal du genstarte den, før du slukker og tænder for bilen (se Genstart af touchskærmen).
  1. Skift til Park.
  2. Tryk på Betjeningsknapper > Sikkerhed > Sluk bilen på touchskærmen.
  3. Vent mindst et par minutter uden at interagere med bilen. Du må ikke åbne dørene, røre bremsepedalen, trykke på touchskærmen osv.
  4. Efter to minutter kan du trykke på bremsepedalen eller åbne døren for at aktivere bilen.