Turvatyynyt

Turvatyynyjen sijainti

Turvatyynyt on sijoitettu alla näkyviin kohtiin. Turvatyynyjä koskevat varoitustiedot löytyvät häikäisysuojista.

Model Y on varustettu etuistuimien turvatyynyillä sekä lantio-/olkaturvavöillä. Näillä istuinpaikoilla turvatyyny on lisäturvavaruste. Kaikkien auton matkustajien (myös kuljettajan) on aina käytettävä turvavöitä riippumatta siitä, onko heidän istumapaikallaan turvatyyny. Näin minimoidaan vakavan loukkaantumisen tai kuoleman riski onnettomuustilanteessa.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Oikeanpuoleisella ohjauksella varustetuissa autoissa kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt ovat päinvastaisilla puolilla kuvaan nähden.
ajoneuvo, kuvaselite kullekin turvatyynylle
 1. Etuturvatyynyt
 2. Istuimien sivuturvatyynyt
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Ajoneuvossasi (jos varusteena, mikä määräytyy valmistusajankohdan mukaan) on myös kuljettajan istuimen sisäosaan asennettu turvatyyny.
 3. Turvaverhot

Turvatyynyjen toimintaperiaate

Turvatyynyt täyttyvät, kun anturit havaitsevat osuman, joka ylittää laukeamiselle asetetut raja-arvot. Raja-arvot on suunniteltu ennakoimaan törmäyksen vakavuus ajoissa ajoneuvon matkustajien suojaamiseksi. Turvatyynyt täyttyvät erittäin nopeasti ja huomattavalla voimalla. Täyttymisen yhteydessä kuuluu myös kova ääni. Täyttynyt turvatyyny ja turvavyöt rajoittavat matkustajien liikkumista autossa mahdollisten vammojen ehkäisemiseksi.

Etuturvatyynyjä ei ole tavallisesti suunniteltu täyttymään silloin, kun autoon törmätään takaapäin, auto pyörähtää katon kautta ympäri, autoon kohdistuu sivusuuntainen törmäys ja kun autolla jarrutetaan voimakkaasti tai kun sillä ajetaan tiessä olevan töyssyn tai kuopan yli. Vastaavasti etuturvatyynyt eivät välttämättä täyty kaikissa edestä päin kohdistuvissa törmäyksissä, kuten kevyessä edestä päin kohdistuvassa törmäyksessä, auton alustaan kohdistuvassa törmäyksessä tai pienessä osumassa kapeaan esineeseen (kuten tolppiin tai pylväisiin). Autossa voi olla huomattavia pinnallisia vaurioita, vaikka turvatyynyt eivät ole lauenneet. Vastaavasti näennäisen pienikin rakenteellinen vaurio voi johtaa turvatyynyjen laukeamiseen. Sen vuoksi ajoneuvon ulkoasu ei kerro siitä, olisiko etuturvatyynyjen tullut laueta törmäyksessä.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Varaa huoltoaika mobiilisovelluksella ennen kuin muunnat ajoneuvoasi liikuntarajoitteiselle sopivaan käyttöön tavalla, joka voi vaikuttaa turvatyynyjärjestelmän toimintaan.

Turvatyynyjen tyypit

Model Y  -autossa on seuraavanlaisia turvatyynyjä:

 • Etuturvatyynyt: Etuturvatyynyt on suunniteltu vähentämään etuistuimilla matkustaviin isompiin lapsiin tai aikuisiin kohdistuvia vammoja. Kaikkia varoituksia ja ohjeita on noudatettava, jos lapsi istutetaan etumatkustajan istuimelle (jos sallittu markkina-alueella).
 • Istuimien sivuturvatyynyt: Etuistuimiin asennetut sivuturvatyynyt auttavat suojaamaan lantion ja rintakehän alueita; kuljettajan istuimen sisään asennettu sivuturvatyyny auttaa suojaamaan päätä ja vartaloa. Voimakkaan sivutörmäyksen tai viistoittain autoon kohdistuvan etutörmäyksen sattuessa istuimien sivuturvatyynyt täyttyvät auton molemmilla puolella.
 • Turvaverhot: Turvaverhot auttavat suojaamaan päätä. Turvaverhot laukeavat ainoastaan voimakkaissa sivutörmäyksissä tai auton pyörähtäessä katon kautta ympäri.

Turvatyynyn tilan merkkivalo

Etumatkustajan turvatyynyjen toimintatila näkyy kosketusnäytön yläkulmassa:

matkustajan turvatyyny -vaihtoehdon kuvake
Jos etumatkustajan istuimella istuu lapsi (jos laissa sallittua markkina-alueella), varmista aina erikseen, että etumatkustajan turvatyynyn toimintatila on OFF (pois käytöstä). Jos etumatkustajan turvatyynyn tila on POIS, se ei laukea törmäyksen tapahtuessa. Merkkivalo kertoo myös sen, jos istuimella ei istuta.
matkustajan turvatyyny -vaihtoehdon kuvake
Varmista, että etumatkustajan turvatyyny on käytössä, kun etumatkustajan paikalla istuu aikuinen. Jos etumatkustajan turvatyyny on käytössä, se voi laueta törmäyksen tapahtuessa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Jos lapsen sijoittaminen etuistuimelle on sallittu markkina-alueesi lainsäädännössä, on kuljettajan vastuulla varmistaa, että etumatkustajan turvatyyny on poistettu käytöstä (POIS). Ennen kuin asetat lastenistuimen etumatkustajan istuimelle, kytke etumatkustajan istuimen turvatyyny POIS käytöstä. Älä koskaan sijoita lasta etumatkustajan istuimelle turvatyynyn ollessa käytössä, vaikka käytössä olisikin lasten turvaistuinjärjestelmä tai istuinkoroke. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa VAKAVAAN LOUKKAANTUMISEEN tai KUOLEMAAN.

Etumatkustajan etuturvatyynyn hallinta

Jos etumatkustajan istuimella istuu lapsi (myös silloin, kun käytössä on lasten turvaistuinjärjestelmä tai istuinkoroke), etumatkustajan turvatyyny on poistettava käytöstä, jotta se ei vahingoita lasta törmäystilanteessa. Varmista ensin, että ajoneuvo on asetettu pysäköintivaihteelle. Valitse sitten kosketusnäytöstä Hallintalaitteet > Turvallisuus > Matkustajan etuturvatyyny. Varmista ennen ajamista, että kosketusnäytön yläosassa näkyy matkustajan turvatyynyjen toimintatilan merkkivalo turvatyynyn poiskytkennän merkiksi (katso Turvatyynyn tilan merkkivalo).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Model Y -autossa on kapasitiivinen kosketusnäyttö. Se ei välttämättä reagoi kosketukseen, mikäli käsissäsi on tavalliset käsineet. Jos kosketusnäyttö ei reagoi kosketukseen, poista käsineet. Voit myös käyttää kosketusnäytöille tarkoitettuja käsineitä, joissa sormenpäiden kohdalla on johtavaa materiaalia.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Jos lapsen sijoittaminen etuistuimelle on sallittu markkina-alueesi lainsäädännössä, älä koskaan kuljeta lasta etumatkustajan paikalla turvaistuimessa tai istuinkorokkeella, mikäli turvatyyny on käytössä. Se voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Jos matkustajan etuturvatyyny ei näytä toimivan oikein (esimerkiksi jos turvatyyny on käytössä, vaikka olet kytkenyt sen pois käytöstä, ja toisin päin), matkustajan etuistuimella ei saa istua. Varaa huoltoaika mobiilisovelluksella välittömästi.

Turvatyynyn täyttyminen

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kun turvatyyny täyttyy, ilmaan vapautuu hienojakoista jauhetta. Jauhe voi ärsyttää ihoa. Se on huuhdeltava huolellisesti silmistä, haavoista ja hiertymistä.

Täyttymisen jälkeen turvatyynyt tyhjenevät. Näin matkustajien kehon liikkeitä vaimennetaan asteittain muuttuvalla voimalla ja varmistetaan, ettei kuljettajan näkökenttä eteenpäin peity.

Jos turvatyynyt ovat lauenneet tai auto on ollut törmäyksessä, auto on käytettävä huollossa ennen kuin se voidaan käynnistää. Lisäksi tarkistuta aina turvatyynyt, turvavöiden esikiristimet sekä muut järjestelmään liittyvät komponentit ja vaihdata ne tarvittaessa. Varaa huoltoaika mobiilisovelluksella välittömästi.

Törmäystilanteessa tapahtuu seuraavaa turvatyynyjen laukeamisen lisäksi:

 • Hätäpuhelu ottaa automaattisesti yhteyden hätäpalveluun, jos matkapuhelinsignaali on riittävän voimakas ja palvelut ovat käytettävissä alueellasi (katso Hätäpuhelu).
 • Ovien lukitus avataan.
 • Hätävilkut kytkeytyvät.
 • Sisävalot syttyvät.
 • Korkeajännitesyöttö kytkeytyy pois päältä.
 • Ikkunat avautuvat tuuletusasentoon.
 • Jarrut kytkeytyvät ja ajoneuvo pysähtyy.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Törmäystapahtuma ja siinä syntyvät voimat saattavat joissain tilanteissa aiheuttaa sen, että ovien lukitus ei avaudu törmäyksessä ja/tai vauriot estävät ovien avaamisen. Silloin ovi on avattava käyttämällä sisäpuolella olevaa manuaalista vapautusta tai matkustaja on saatava ulos ajoneuvosta muulla tavalla (esimerkiksi toisesta ovesta tai rikkomalla ikkuna).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Joissakin törmäystilanteissa, huolimatta siitä, että turvatyyny ei ole lauennut, korkeajännite voi olla kytkettynä pois käytöstä, etkä pysty käynnistämään ajoneuvoa etkä ajamaan sitä. Varaa huoltoaika mobiilisovelluksella välittömästi.

Turvatyynyjärjestelmän varoitusmerkkivalo

profiilinäkymä henkilöstä ja lauenneesta turvatyynystä
Turvatyynyjärjestelmän merkkivalo palaa kosketusnäytössä, mikäli järjestelmässä on toimintahäiriö. Normaalisti tämän merkkivalon tulee syttyä ainoastaan Model Y -ajoneuvon käynnistyksen yhteydessä, jolloin se palaa muutaman sekunnin ajan. Jos merkkivalo palaa vielä tämän jälkeenkin, varaa huoltoaika mobiilisovelluksella välittömästi äläkä aja ajoneuvolla.

Turvatyynyjärjestelmän varoitukset

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kaikkien auton matkustajien (myös kuljettajan) on aina käytettävä turvavöitä riippumatta siitä, onko heidän istumapaikallaan turvatyyny. Näin minimoidaan vakavan loukkaantumisen tai kuoleman riski törmäystilanteessa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kuljettaja ja etumatkustaja eivät saa pitää käsivarsiaan turvatyynymoduulin päällä, sillä täyttyvä turvatyyny voi tällöin aiheuttaa murtumia tai muita vammoja.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä käytä Model Y -ajoneuvossa istuinpäällisiä. Ne voivat rajoittaa istuimien sivuturvatyynyjen täyttymistä törmäystilanteessa. Ne voivat myös heikentää matkustajien tunnistusjärjestelmän (OCS) tarkkuutta (mikäli se sisältyy varustukseen).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Turvatyynyt täyttyvät erittäin nopeasti ja huomattavalla voimalla, mikä voi aiheuttaa vammoja. Niiden ehkäisemiseksi on varmistettava, että kaikki matkustajat käyttävät turvatyötä ja istuvat asianmukaisesti paikoillaan. Istuimet on asetettava niin taakse kuin mahdollista.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Lapset eivät saa istua etumatkustajan istuimella, ellei sitä ole sallittu oman markkina-alueesi lainsäädännössä. Noudata oman alueesi määräyksiä lapsen istumapaikasta autossa tämän painon, koon ja iän perusteella. Turvallisin paikka vauvoille ja lapsille on takaistuimilla. Jos vauva tai lapsi matkustaa taaksepäin suunnatussa turvaistuimessa sellaisella istumapaikalla, jonka turvatyyny on toiminnassa, voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä käytä taaksepäin suunnattua lasten turvaistuinjärjestelmää istumapaikalla, jonka edessä on toiminnassa oleva turvatyyny. Mikäli näin toimitaan, turvatyynyn laukeaminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Sivuturvatyynyjen asianmukaisen täyttymisen varmistamiseksi on huolehdittava siitä, että matkustajan vartalon ja Model Y -auton korin välillä on vapaa, esteetön tila.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Matkustajat eivät saa nojata päätään ovia tai ikkunoita vasten. Se voi johtaa loukkaantumiseen, mikäli turvaverho laukeaa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä anna matkustajien estää turvatyynyjen toimintaa asettamalla jalkoja, polvia tai muita kehonosia turvatyynyjen päälle tai lähelle.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä kiinnitä tai aseta esineitä turvatyynyjen päälle tai lähelle, etuistuinten viereen, kattoverhoilun sivuosiin tai mihinkään muuhun turvatyynyn suojukseen. Se voi haitata turvatyynyjen täyttymistä. Näihin kuuluvat esimerkiksi ohjauspyörän suojukset, kilvet, istuintyynyt ja muunlaiset tyynyt. Esineet voivat aiheuttaa vakavia vammoja, jos ajoneuvo joutuu törmäykseen, jonka seurauksena turvatyyny laukeaa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Turvatyynyt voivat olla täyttymisen jälkeen kuumia. Älä kosketa niitä, ennen kuin ne ovat jäähtyneet.