Valot

Valojen käyttäminen

Pääset käyttämään sekä sisä- että ulkovalojen kaikkia asetuksia valitsemalla kosketusnäytöstä Hallintalaitteet > Valot.

Voit myös tuoda näyttöön kätevään ulkovalojen hallintaan tarkoitetun ponnahdusikkunan vetämällä suuntavilkkujen vipua itseäsi kohti. Voit esimerkiksi kytkeä ajovalot pysyvästi käyttöön tai pois käytöstä (ja ohittaa näin oletusarvoisen Automaattiset kaukovalot -asetuksen). Valoasetusten ponnahdusikkunassa voit säätää kaikkia ulkovalojen, kuten pysäköintivalojen ja sumuvalojen (jos varusteena), asetuksia. Valitsemasi asetus on voimassa vain kyseisen ajokerran ajan.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos valojen varsinainen hallintanäyttö on jo näkyvissä kosketusnäytössä, suuntavilkkujen vivun vetäminen ei tuo kätevään hallintaan tarkoitettua ponnahdusikkunaa näkyviin.

Kosketusnäytöllä ohjattavien valojen lisäksi Model Y -autossa on mukavuusvaloja, jotka syttyvät ja sammuvat automaattisesti matkustajien toiminnan mukaisesti. Autossa on esimerkiksi sisävalot, kylkivalot, takavalot ja ovivalot, jotka syttyvät hämärässä, kun avaat Model Y -auton lukituksen, avaat oven tai kun valitset pysäköintivaihteen. Ne sammuvat minuutin tai parin kuluttua, kun vaihdat ajotilaa tai lukitset Model Y -auton. Näillä asetuksilla voit ohjata ulko- ja sisävaloja:

Ajovalot

Ajoneuvon ulkopuolella olevien valojen (ajovalot, takavalot, sivuvalot ja rekisterikilven valot) asetus on aina Auto, kun Model Y käynnistetään. Jos valitset jonkin muun asetuksen, asetukseksi palautetaan aina Auto, kun lähdet ajamaan autolla seuraavan kerran.

Voit muuttaa ulkovalojen asetuksen ja pitää sen käytössä seuraavaan säätö- tai ajokertaan asti koskettamalla jotakin seuraavista vaihtoehdoista:

POIS
Ulkovalot sammutetaan. Päiväajovalot saattavat pysyä päällä ajon aikana markkinoiden lainsäädännön mukaan.
Kaksi valokuvaketta
Pysäköintivalot, kylkivalot, takavalot ja rekisterikilven valot sytytetään.
Musta ajovalokuvake, jossa valonsäteet osoittavat alaspäin
Lähivalot, kylkivalot, pysäköintivalot, takavalot ja rekisterikilven valot sytytetään.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Model Y -ajoneuvon ajovalojen reunassa on rivi LED-valoja. Niitä kutsutaan myös tehostevaloiksi. Nämä valot syttyvät automaattisesti aina, kun Model Y käynnistetään ja ajotila (eteenpäin tai taaksepäin) valitaan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Takavalot ovat sammutettuina, kun päiväajovalot ovat käytössä. Varmista, että takavalot sytytetään huonon näkyvyyden aikana, kuten pimeissä, sumuisissa ja lumisissa olosuhteissa tai esimerkiksi tien ollessa märkä. Tämän laiminlyönti voi johtaa vaurioihin tai vakavaan loukkaantumiseen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Varmista, että ajovalot ovat aina kytkettyinä olosuhteissa, joissa näkyvyys on rajoittunut. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa törmäykseen.

Sumuvalot

Sumuvalojen (jos kuuluu varustukseen) kytkemiselle on oma valintansa. Kun sumuvalot on kytketty käyttöön, ne ovat päällä aina lähivalojen ollessa kytkettynä. Sumuvalot sammuvat, jos ajovalot sammutetaan.

Kattovalot

Kytke ohjaamon kattovalot (kartanlukuvalot) päälle tai pois päältä. Jos asetuksena on AUTO, ohjaamon kattovalot syttyvät, kun avaat Model Y -ajoneuvon lukituksen, avaat oven poistuaksesi ajoneuvosta tai valitset pysäköintivaihteen.

Kaksi painiketta taustapeilin molemmin puolin

Lisäksi voit sytyttää tai sammuttaa yksittäisen kattovalon käsin painamalla sen kupua. Jos sytytät kattovalon manuaalisesti, se sammuu, kun Model Y -auton virta katkaistaan. Jos Model Y -ajoneuvon virta on katkaistuna, kun sytytät valon manuaalisesti, valo sammuu lopulta.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Voit ohjata ohjauspyörän painikkeiden taustavalaisun toimintaa valitsemalla kosketusnäytöstä Hallintalaitteet > Valot > Ohjauspyörän valot. Kun toiminto on käytössä, ne syttyvät aina, kun ajovalot ovat kytkettyinä.

Sisävalot

Kun toiminto on käytössä, sisätilan tunnelmavalot syttyvät aina, kun ajovalot ovat kytkettyinä.

Ohjauspyörän valot

Jos kytket Ohjauspyörän valot -toiminnon käyttöön, vierityspainikkeiden nuolien taustavalaisu syttyy hämärässä.

Lukuvalot

Toisen istuinrivin alueella on kaksi lukuvaloa, jotka sijaitsevat ovien yläpuolella vaateripustimien vieressä (katso Vaateripustimet). Voit sytyttää tai sammuttaa yksittäisen lukuvalon painamalla sen kupua. Lukuvalo sammuu automaattisesti, kun Model Y -auton virta sammutetaan.

Ajovalojen kaukovalot

Automaattiset kaukovalot ovat oletusarvoisesti käytössä, eli kaukovaloilta lähivaloille kytkeminen tapahtuu automaattisesti, kun Model Y auton etupuolella havaitaan valoa (esimerkiksi vastaantulevasta ajoneuvoista). Voit hallita toimintoa valitsemalla kosketusnäytöstä Hallintalaitteet > Valot > Automaattiset kaukovalot tai vetämällä suuntavilkkujen vipua itseäsi kohti ja valitsemalla näkyviin tulevasta valoasetusten ponnahdusikkunasta Auto.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Automaattiset kaukovalot kytkeytyvät automaattisesti käyttöön, kun automaattiohjaus otetaan käyttöön. Voit vaihtaa lähivaloihin työntämällä suuntavilkkujen vipua eteenpäin ja vapauttamalla vivun. Automaattiset kaukovalot kytkeytyvät uudelleen käyttöön aina, kun automaattiohjaus otetaan käyttöön.

Jos kaukovalot eivät pala (esimerkiksi valot on sammutettu tai Automaattiset kaukovalot -kaukovalotoiminto on käytössä ja Model Y-auton etupuolella on havaittu valoa) tai ajat päivänvalossa, voit kytkeä kaukovalot tilapäisesti vetämällä vivun kokonaan itseäsi kohti. Kun vapautat vivun, kaukovalot sammuvat (paitsi tietysti tilanteessa, jossa Automaattiset kaukovalot -toiminto on käytössä ja edessäsi ei havaita valoa). Voit väläyttää kaukovaloja vetämällä suuntavilkkujen vipua itseäsi kohti ja vapauttamalla sen välittömästi.

Vaihdevipu, jossa on sinua kohti osoittavat nuolet
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Valitsemasi asetus on käytössä, kunnes muutat sen.

Seuraavat merkkivalot näkyvät kosketusnäytössä ja osoittavat ajovalojen tilan:

Vihreä ajovalokuvake, jossa valonsäteet osoittavat alaspäin
Lähivalot ovat kytkettynä.
Sininen ajovalokuvake, jossa valonsäteet osoittavat vaakasuoraan
Kaukovalot ovat kytkettynä ja Auto High Beam -toiminto on pois käytöstä tai sitä ei voida juuri sillä hetkellä käyttää.
Sininen ajovalokuvake, jossa valonsäteet osoittavat vaakasuoraan, sekä A-kirjain
Automaattiset kaukovalot -toiminto on käytössä ja kaukovalot ovat kytkettynä. Model Y on valmis vaihtamaan kaukovaloilta lähivaloille, mikäli valonlähde havaitaan.
Harmaa ajovalokuvake, jossa valonsäteet osoittavat vaakasuoraan, sekä A-kirjain
Automaattiset kaukovalot -toiminto on käytössä, mutta kaukovalot eivät ole kytkettynä, sillä Model Y -auton etupuolella on havaittu valonlähde. Kun valoa ei enää havaita, kaukovalot kytketään automaattisesti takaisin päälle.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Automaattiset kaukovalot on tarkoitettu ainoastaan apuvälineeksi, ja niiden toiminnassa on rajoituksia. Kuljettaja vastaa itse siitä, että ajovalot on aina säädetty sää- ja ajo-olosuhteiden mukaisesti.

Ajovalot poistumisen jälkeen

Jos kytket Ajovalot poistumisen jälkeen -toiminnon käyttöön, ajovalot jätetään palamaan lyhyeksi aikaa sen jälkeen, kun olet pysäköinyt Model Y -auton hämärässä. Ne sammuvat automaattisesti minuutin kuluttua tai kun lukitset Model Y -auton. Toiminnon ollessa poissa käytöstä ajovalot sammutetaan, kun valitset pysäköintitilan (P) ja avaat oven.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos lukitset Model Y -ajoneuvon Tesla-mobiilisovelluksella tai avainkortilla, ajovalot sammuvat välittömästi. Jos ajoneuvo lukitaan, kun Ovien automaattinen lukitus autosta poistuttaessa -toiminto on käytössä, (katso Ovien automaattinen lukitus autosta poistuttaessa), ajovalot sammuvat automaattisesti minuutin kuluttua.

Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla kosketusnäytöstä Hallintalaitteet > Valot > Ajovalot poistumisen jälkeen.

Ajovalojen säätäminen

Voit säätää ajovalojen kulmaa valitsemalla kosketusnäytöstä Hallintalaitteet > Huolto > Säädä ajovalot ja seuraamalla näytön ohjeita. Voit valita säädettävän ajovalon valitsemalla sen kosketusnäytöstä.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Ajovaloja ei ole tarpeen säätää, kun ajetaan tilapäisesti alueella, jolla liikenteen suunta eroaa tavallisesta (esimerkiksi ajetaan oikeanpuoleisessa liikenteessä, jonka jälkeen siirrytään ajamaan vasemmanpuoleisessa liikenteessä).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Toimi huolellisesti, kun säädät ajovaloja. Tesla on kalibroinut ajovalojen asennon huolellisesti, jotta niiden suuntaus olisi paras mahdollinen useimmissa ajotilanteissa. Tesla suosittelee, ettet säädä ajovalojen asentoa, ellet ole täysin varma siitä, miten ajovaloja tulisi säätää. Ajovalojen säätämisen jälkeen niitä ei voida enää automaattisesti palauttaa alkuperäiseen, kalibroituun asentoon. Lisätietoja ajovalojen asennon säätämisestä saat ottamalla yhteyttä Teslaan.

Suuntavilkut

Suuntavilkut vilkkuvat kolmesti tai jatkuvasti sen mukaan, kuinka pitkälle ylös- tai alaspäin käännät vipua. Anna kolmen vilkahduksen suuntamerkki työntämällä suuntavilkkujen vipua kevyesti ylös- tai alaspäin. Anna jatkuva suuntamerkki työntämällä vipu kokonaan ylös tai alas.

Vaihdevipu, jossa on nuoli, viiva, nuoli, viiva ylhäällä ja alhaalla

Suuntavilkku lakkaa toimimasta, kun se peruutetaan ohjauspyörästä siirtämällä vipua vastakkaiseen suuntaan tai painamalla kevyesti vipua samaan suuntaan kerran.

Jos Hallintalaitteet > Valot > Automaattiset suuntavilkut -asetuksena on Autom. pois, suuntavilkku sammuu automaattisesti, kun Model Y havaitsee tielle liittymisen, kaistanvaihdon, kääntymisen tai vastaavan ajotilanteen päättyneen. Jos Automaattiset suuntavilkut on asetettu tilaan Pois, suuntavilkku on peruutettava manuaalisesti vivulla.

Valkoinen vasemmalle osoittava nuoli vihreän ympyrän sisällä
Kun suuntavilkku oikealle tai vasemmalle kytketään, sitä vastaava suuntavilkun merkkivalo näkyy kosketusnäytössä. Model Y pitää myös naksahtavan äänen.
Valkoinen oikealle osoittava nuoli vihreän ympyrän sisällä
Kun suuntavilkku oikealle tai vasemmalle kytketään, sitä vastaava suuntavilkun merkkivalo näkyy kosketusnäytössä. Model Y pitää myös naksahtavan äänen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Jos liikennettä havainnoiva Traffic-Aware Cruise Control -vakionopeudensäädin on aktiivisessa käytössä, Model Y -auton nopeus saattaa tietyissä tilanteissa kiihtyä suuntavilkun kytkemisen jälkeen (katso Ohituskiihdytys).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kun automaattinen ohjaus on aktiivisessa käytössä, suuntavilkun kytkeminen voi saada Model Y -auton vaihtamaan kaistaa (katso Automaattiohjaus).

Hätävilkut

Voit kytkeä hätävilkut painamalla taustapeilin yläpuolella olevaa painiketta. Kaikki suuntavilkut kytkeytyvät päälle. Sammuta hätävilkut painamalla painiketta uudelleen.

Taustapeilin yläpuolella oleva musta painike, jossa on valkoinen kolmio
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Hätävilkkupainike palaa aina, kun Model Y -auton virta on kytkettynä.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Hätävilkut kytkeytyvät käyttöön, jos jarrutat voimakkaasti ajonopeuden ollessa yli 50 km/h.

Ajo- tai takavaloihin tiivistynyt kosteus

Auton ajo- tai takavaloihin voi ajoittain tiivistyä kosteutta säätilan muutoksista, ilmankosteudesta tai äskettäisestä vedelle altistumisesta (esimerkiksi auton pesu) johtuen. Tämä on normaalia – kun sää lämpenee ja ilmankosteus pienenee, valoihin tiivistynyt kosteus haihtuu usein itsestään. Jos havaitset ulkovalojen linsseihin kertyvän vettä tai valoihin tiivistynyt kosteus heikentää niiden valaistuskykyä, ota yhteyttä Teslan huoltoon.