Summon

Jos ajoneuvo on valmistettu noin huhtikuun 2024 puolivälin jälkeen, tämä ominaisuus saattaa olla väliaikaisesti rajoitettu tai poissa käytöstä, kunnes se otetaan käyttöön uuden ohjelmistopäivityksen myötä.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Markkina-alueen, ajoneuvon kokoonpanon, ostettujen varusteiden ja ohjelmistoversion mukaisesti autossasi ei ehkä ole kutsutoimintoa tai ominaisuus ei välttämättä toimi täsmälleen kuvatulla tavalla.

Summon-kutsutoiminnon avulla voit pysäköidä ja noutaa Model Y -auton automaattisesti ollessasi sen ulkopuolella. Summon-kutsutoiminto ohjaa Model Y -ajoneuvon pysäköintipaikalle tai pois siitä joko eteenpäin ajamalla tai peruuttamalla enintään 12 metrin etäisyydellä.

Jos haluat siirtää Model Y -autoa pidemmän matkan esteitä välttäen, voit käyttää älykästä Smart Summon -kutsutoimintoa (jos varusteena) ja matkapuhelinta. Älykkään Smart Summon -kutsutoiminnon avulla voit kutsua ajoneuvosi luoksesi (tai lähettää sen valitsemaasi sijaintiin). Katso Älykäs Smart Summon -kutsutoiminto.

Summon-kutsutoiminto edellyttää, että Model Y -auton oma avain on lähettyvillä.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Summon-toiminto on suunniteltu ja tarkoitettu käytettäväksi vain yksityisillä pysäköintialueilla ja ajoliuskoilla, missä ympäröivä alue on tuttu ja ennakoitavissa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Summon-toiminto on BETA-ominaisuus. Sinun on tarkkailtava jatkuvasti ajoneuvoa ja sen ympäristöä ja oltava valmis toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla koska tahansa. Kuljettaja vastaa itse siitä, että kutsutoimintoa käytetään turvallisesti, vastuullisesti ja tarkoitetulla tavalla. Lisätietoja Summon-toiminnon rajoitteista ja olosuhteista, jotka voivat häiritä sen käyttöä, on kohdassa Varoitukset ja rajoitukset.

Ennen Summon-toiminnon käyttöä

Ota kutsutoiminto käyttöön kosketusnäytöstä ja mukauta se toimimaan haluamallasi tavalla ennen kutsutoiminnon käyttämistä. Valitse kosketusnäytöstä Hallintalaitteet > Autopilot > Mukauta Summon ja säädä seuraavat asetukset itsellesi sopiviksi:

 • Puskurin etäisyys: Aseta etäisyys havaitusta esteestä, jolla haluat kutsutoiminnon pysäyttävän auton (voit esimerkiksi haluta, että Summon-toiminto pysäyttää auton muutaman tuuman päähän autotallin seinästä). Huomaa, että tämä koskee vain kohteita, jotka ovat suoraan Model Y -auton edessä liikuttaessa eteenpäin, tai suoraan Model Y -auton takana peruutettaessa.
 • Kutsuetäisyys: Määritä maksimietäisyys, jonka Model Y -auto voi liikkua siirtyessään pysäköintipaikkaan tai siitä pois.
 • Sivuetäisyys: Valitse vaihtoehdoista, kuinka suuren etäisyyden auton sivuilla haluat sallia. Ahdas sallii Model Y pysäköinnin hyvin kapeaan pysäköintipaikkaan ja siirtymisen siitä pois.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varoitus
  Pysäköinti kapeaan tilaan rajoittaa kameroiden ja antureiden kykyä havaita esteiden sijainti, mikä lisää Model Y -ajoneuvon ja/tai ympäröivien kohteiden vahingoittumisen riskiä.
 • Käytä Auto HomeLinkiä (jos varusteena): Valitse asetukseksi PÄÄLLÄ, jos haluat aktivoida HomeLink-toiminnon, joka avaa tai sulkee HomeLink-laitteen (kuten portin tai autotallin oven) pysäköinnin aikana käyttäessäsi kutsutoimintoa. Jos Summon-toiminto on käytössä, siihen liittyvä laite avautuu ja sulkeutuu automaattisesti Model Y -auton saapumisen tai poistumisen yhteydessä. Älykkään Smart Summon -kutsutoiminnon (jos varusteena) ollessa käytössä laite avautuu automaattisesti, kun Smart Summon -kutsutoiminto havaitsee toiminnon käynnistyessä, että Model Y -auto on pysäköity autotalliin.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varoitus
  Varmista, että Model Y on täysin autotallin sisällä tai ulkopuolella, ennen kuin HomeLink-toiminto laskee autotallin oven alas. Summon-toiminto tai älykäs Smart Summon -kutsutoiminto (jos varusteena) ei voi havaita yläpuolelta laskeutuvaa ovea.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Kun HomeLink-laite on käytössä, se avautuu ja sulkeutuu automaattisesti käytettäessä kutsutoimintoa ja avautuu tarvittaessa käytettäessä automaattisesti älykästä Smart Summon -toimintoa (jos varusteena). HomeLink-laitteen automatisoimiseksi muissa yhteyksissä (kuten ajettaessa normaalisti) HomeLink-laitteen asetuksia on säädettävä valitsemalla HomeLink-kuvake Hallintalaitteet-näytön yläosassa (katso Älykäs autotalli).

Yllä olevat asetukset, HomeLinkin asetukset pois lukien, koskevat vain kutsutoimintoa, eivät älykästä Smart Summon -kutsutoimintoa (jos varusteena) (katso Ennen älykkään Smart Summon -kutsutoiminnon käyttöä). Smart Summon -kutsutoimintoon asetettua reagointietäisyyttä puskurista ja auton sivuille eikä sen siirtymisetäisyyttä ei voi muokata. Smart Summon -toimintoa käytettäessä mobiilisovelluksen painiketta on myös aina pidettävä painettuna, jotta Model Y -auton siirtyminen ei keskeydy. Älykäs Smart Summon -kutsutoiminto toimii vain mobiilisovelluksella, ei avainlähettimellä. Kaikki asetukset ovat käytössä, kunnes muutat niitä itse.

Summon-toiminnon käyttäminen pysäköintiin ja auton kutsumiseen

Käytä Summon-kutsutoimintoa seuraavasti Model Y -auton pysäköimiseen:

 • Aja Model Y enintään 12 metrin etäisyydelle pysäköintipaikasta sellaiseen kohtaan, josta Model Y pystyy siirtymään suoraan pysäköintipaikalle tai siitä pois joko eteenpäin ajamalla tai peruuttamalla.
 • Käynnistä pysäköinti auton ulkopuolelta käsin valitsemalla mobiilisovelluksessa Summon ja sen jälkeen pitämällä Eteenpäin- tai Taaksepäin-painiketta painettuna.

Summon-kutsutoiminto kytkee Model Y -auton ajo- tai peruutusvaihteelle (määrätystä ajosuunnasta riippuen) ja siirtää auton pysäköintipaikalle tai siitä pois. Kun auto on pysäköity, tai havaitaan este, kutsutoiminto kytkee Model Y -auton pysäköintivaihteelle. Summon-kutsutoiminto vaihtaa Model Y -auton pysäköintivaihteelle seuraavissa tapauksissa:

 • Model Y havaitsee esteen ajoreitillä (määrittämälläsi puskurista mitattavalla Puskurin etäisyys -etäisyydellä).
 • Summon-toiminto on siirtänyt Model Y -ajoneuvoa enimmäisetäisyyden 12 metriä.
 • Vapautat Eteenpäin- tai Taaksepäin-painikkeen .
 • Pysäytät itse Summon-toiminnon painamalla mitä tahansa avaimen painiketta.

Jos käytit Summon-toimintoa pysäköidessäsi Model Y -auton, voit käyttää kutsutoimintoa myös Model Y -auton siirtämiseen takaisin alkuperäiseen sijaintiinsa (olettaen, että Model Y on ollut pysäköintivaihteella pysäköinnin jälkeen), tai määrittämällesi Kutsuetäisyys -enimmäiskutsuetäisyydelle (ensin toteutuvan mukaisesti). Valitse vain vastakkainen kulkusuunta mobiilisovelluksessa, ja Model Y siirtyy kutsutoiminnolla samaa ajolinjaa pitkin, mikäli paikalle ei ole ilmaantunut uusia esteitä. Jos Model Y havaitsee esteen, se pyrkii välttämään estettä ja samalla kulkemaan hyvin lähellä alkuperäistä ajolinjaa (Summon-toiminto ei kierrä esteitä).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos haluat, että Model Y siirtyy Summon-kutsutoiminnolla useita kertoja samaan suuntaan (enimmäisetäisyyden 12 metriä ylittämisen välttämiseksi), keskeytä kutsutoiminto ja käynnistä pysäköinti uudelleen valitsemalla sama suunta.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Vaikka Summon-toiminto voi siirtää Model Y -autoa lyhyen matkan sivusuunnassa esteen väistämiseksi, se ei kuitenkaan yritä ohjata esteen ympäri, jotta Model Y voisi palata alkuperäiselle ajoreitille. Vain älykäs Smart Summon -kutsutoiminto (jos varusteena) osaa ohjata Model Y -auton esteiden ympäri.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Summon-kutsutoiminto edellyttää, että Model Y -auton todennettu puhelin on havaitsemisetäisyydellä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Model Y ei pysty havaitsemaan esteitä, jos ne ovat puskurin alapuolella, ovat kapeita tai roikkuvat katosta (esim. polkupyörät). Monet ennakoimattomat olosuhteet voivat lisäksi häiritä Summon-toiminnon kykyä siirtää auto pysäköintipaikalle tai siitä pois, ja siksi kutsutoiminto ei välttämättä ohjaa Model Y -autoa oikein. Sen vuoksi sinun on tarkkailtava jatkuvasti Model Y -auton siirtymistä ja ympäristöä ja oltava valmis pysäyttämään se koska tahansa.

Summon-toiminnon käyttö avainlähettimellä

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Summon-kutsutoiminto ei välttämättä toimi, jos avainlähettimen (lisävaruste) paristo on heikko.

Voit pysäköidä Model Y -auton ajoneuvon ulkopuolelta käsin avainlähettimellä (lisävaruste) seuraavien ohjeiden mukaisesti:

 1. Varmista, että Vaadi jatkuva painallus -toiminto on poissa käytöstä (valitse Hallintalaitteet > Autopilot > Mukauta Summon > Vaadi jatkuva painallus).
 2. Varmista, että Model Y on kytketty pysäköintivaihteelle. Seiso enintään kolmen metrin etäisyydellä ajoneuvosta ja pidä avainlähettimen (lisävaruste) keskimmäistä yläpainiketta (Lock/Unlock All) painettuna, kunnes hätävilkut vilkkuvat jatkuvasti.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Hätävilkut vilkkuvat kerran, kun Model Y lukitaan, ja noin viiden sekunnin kuluttua Model Y -auton virta kytketään päälle ja ne alkavat vilkkua jatkuvasti. Älä siirry seuraavaan vaiheeseen, ennen kuin hätävilkut vilkkuvat. Jos näin ei tapahdu viiden sekunnin kuluessa, vapauta avainlähettimen (lisävaruste) painike, siirry lähemmäs Model Y -autoa ja yritä uudelleen. Jos Summon-kutsutoiminto ei vastaanota komentoa kymmenen sekunnin kuluessa, kutsutoiminto keskeytetään.
 3. Paina avainlähettimen (lisävaruste) etutavaratilan painiketta kerran, jos haluat siirtää Model Y-auton pysäköintipaikalle eteenpäin ajamalla, tai takatavaratilapainiketta, jos Model Y -autoa siirretään peruuttamalla.

Summon-kutsutoiminnon pysäyttäminen tai peruuttaminen

Pysäytä Model Y milloin tahansa Summon-toiminnon ollessa käytössä mobiilisovelluksen avulla tai painamalla mitä tahansa avainlähettimen painiketta. Toiminto keskeytetään myös seuraavissa tilanteissa:

 • Oven kahvaa käytetään tai ovi on auki.
 • Olet vuorovaikutuksessa ohjauspyörä -auton kanssa tai käytät jarrupoljinta, kaasupoljinta tai ajotilanvalitsinta.
 • Model Y havaitsee esteen.
 • Summon-toiminto on siirtänyt Model Y -ajoneuvoa enimmäisetäisyyden noin 12 metriä.
 • Puhelimesi siirtyy lepotilaan tai menettää yhteyden Model Y -ajoneuvoon.