Autopark

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Markkina-alueen, ajoneuvon kokoonpanon, ostettujen varusteiden ja ohjelmistoversion mukaisesti autossasi ei ehkä ole kaikkia Autopark-ominaisuuksia.

Autopark käyttää tietoja ja helpottaa niiden avulla pysäköintiä yleisillä teillä pysäköimällä Model Y -ajoneuvon ajoradan suuntaiselle ja kohtisuoralle pysäköintipaikalle.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Varmista, että kaikki kamerat ja anturit (jos varusteena) ovat puhtaita. Likaiset kamerat ja anturit sekä ympäristön olosuhteet, kuten sadekeli tai haalistuneet kaistamerkinnät, voivat vaikuttaa Autopilot-järjestelmän suorituskykyyn.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Autopark-ominaisuuden toiminta riippuu kameroiden ja antureiden (jos varusteena) kyvystä tunnistaa katukiveysten, esteiden ja muiden ajoneuvojen sijainti.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä käytä automaattipysäköintiä, jos vetokoukkuun on kiinnitetty jotain, esim. vetokuula, pyöräteline tai perävaunu. Automaattipysäköinti ei välttämättä pysähdy vetokoukun tullessa eteen, kun autoa pysäköidään muiden ajoneuvojen väliin tai eteen.

Parametrit

Autopark havaitsee mahdolliset pysäköintipaikat seuraavien parametrien perusteella:

Pysäköiminen poikittaisille kadunvarsipysäköintipaikoille
 • Ajonopeuden on oltava alle 13 km/h. Jos ajonopeus on liian suuri, Autopark ei välttämättä pysty tunnistamaan tarkasti haluttua pysäköintipaikkaa.
 • Pysäköintipaikan vähimmäisleveys on 2,2 m.
 • Pysäköintipaikalla on oltava vähintään kolme näkyvää linjaa, joiden sisäpuolelle ajoneuvo on tarkoitus pysäköidä. Näitä voivat olla esimerkiksi pysäköintipaikan reunaviivat, tiemerkinnät tai selvästi erottuvat reunakiveykset. Esimerkiksi autotallissa Autopark ei toimi ilman kolmea näkyvää linjaa.
 • Autopark ei välttämättä toimi, jos tien pinta ei ole tasainen vaan päällystetty esimerkiksi mukulakivillä tai katukivillä.
Pysäköiminen ajoradan suuntaisille kadunvarsipysäköintipaikoille
 • Ajonopeuden on oltava alle 21 km/h. Jos ajonopeus on liian suuri, Autopark ei välttämättä pysty tunnistamaan tarkasti haluttua pysäköintipaikkaa.
 • Haluamasi pysäköintipaikan etupuolella on oltava ajoneuvo.
 • Reunakiveyksen tai reunan on oltava selvästi näkyvissä. Autopark ei välttämättä pysty tunnistamaan pysäköintipaikkaa oikein, jos reunakiveys on esimerkiksi ruohon tai maan peitossa eikä ole selvästi näkyvissä.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Autopark ei pysäköi viistopysäköintipaikoille.

Automaattipysäköinnin käyttäminen

Ajon aikana voit antaa automaattisen pysäköintitoiminnon ohjata Model Y -auton pysäköintipaikalle puolestasi seuraavasti:

 1. Aja hitaasti ja pidä kosketusnäyttö tarkkailussa, jotta näet Autopilotin havaitsemat mahdolliset pysäköintipaikat. Kun Model Y on asennossa, josta sen voi peruuttaa yhteen havaituista paikoista, kosketusnäyttö näyttää pysäköintikuvakkeen.
  Näyttökuva mahdollisesta pysäköintipaikasta, joka näytetään kuvassa näkyvällä kuvakkeella.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Pysäköintikuvake näkyy vain, jos auton sijainti ja/tai ympäristön olosuhteet mahdollistavat sopivan ajolinjan määrittämisen automaattista pysäköintiä varten. Jos automaattinen pysäköintitoiminto ei pysty määrittämään sopivaa ajolinjaa (esimerkiksi tien ollessa niin kapea, että pysäköidessä auton etuosa kulkeutuu viereiselle kaistalle), voit joko muuttaa auton sijaintia, etsiä uuden pysäköintipaikan tai pysäköidä manuaalisesti.
 2. Valitse paikka ja määritä, onko se sopiva ja turvallinen. Mikäli näin on, pysäytä ajoneuvo tavalliseen tapaan noin auton mitan päähän pysäköintipaikan eteen (samalla tavalla kuin pysäköidessäsi normaalisti ajoradan suuntaiselle kadunvarsipysäköintipaikalle tai peruuttaessasi kohtisuoralle pysäköintipaikalle).
 3. Vapauta ohjauspyörä, kytke Model Y peruutusvaihteelle ja valitse sitten kosketusnäytöstä Aloita.
 4. Kun Autopark on pysäköinyt ajoneuvon, näkyviin tulee siitä kertova ilmoitus.

Jos painat jarrupoljinta automaattisen pysäköintitoiminnon pysäköidessä Model Y -autoa, pysäköintitoiminto keskeytetään. Voit jatkaa pysäköintiä valitsemalla Jatka kosketusnäytöstä.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä koskaan luota pelkästään siihen, että automaattipysäköintitoiminto pystyy löytämään laillisen, autolle sopivan ja turvallisen pysäköintipaikan. Automaattipysäköintitoiminto ei välttämättä aina havaitse pysäköintipaikassa olevia esteitä. Varmista paikan sopivuus pysäköintiin aina itse.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kun Autopark ohjaa aktiivisesti Model Y:
 • Älä estä ohjauspyörän liikkumista. Jos teet niin, automaattinen Autopark-pysäköinti keskeytetään.
 • Tarkista ympäristösi jatkuvasti. Valmistaudu aina käyttämään jarruja, jotta vältyt törmäämästä muihin ajoneuvoihin, jalankulkijoihin tai esteisiin.
 • Tarkkaile kosketusnäyttöä huolellisesti, jotta huomaat kaikki Autoparkin ohjeet.

Pysäköinnin keskeyttäminen

Keskeytä automaattinen pysäköinti painamalla jarrupoljinta kerran. Model Y -auto pysähtyy ja on pysähdyksissä, kunnes valitset Jatka kosketusnäytöstä.

Pysäköintitoiminnon keskeyttäminen

Pysäköinti keskeytetään, jos käännät ohjauspyörää, vaihdat ajotilaa tai valitset Peruuta kosketusnäytöstä. Pysäköinti keskeytetään myös seuraavissa tilanteissa:
 • Pysäköinti ei ole onnistunut seitsemällä auton siirrolla.
 • Model Y havaitsee, että kuljettaja poistuu ajoneuvosta.
 • Auton ovi on auki.
 • Painat kaasupoljinta.
 • Painat jarrupoljinta, kun automaattipysäköinti on keskeytetty.
 • Automaattinen hätäjarrutus kytkeytyy (katso Collision Avoidance Assist -törmäyksenestoavustin).

Rajoitukset

Erityisesti seuraavat asiat voivat estää automaattista pysäköintiä toimimasta oikein:

 • Tie on kalteva. Automaattipysäköinti on suunniteltu käytettäväksi vain tasaisella tiellä.
 • Huono näkyvyys (vesi- tai lumisateen, sumun tms. vuoksi).
 • Katukiveyksen materiaali on muu kuin kivi tai sen havaitseminen ei onnistu.
 • Haluttu pysäköintipaikka on seinän tai pylvään vieressä (esimerkiksi pysäköintihallissa rivin viimeinen pysäköintipaikka).
 • Yksi tai useampi anturi tai kamera (jos varusteena) on vaurioitunut, likaantunut tai peittynyt (esim. mudan, jään, lumen tai etumaskin suojan, liian paksun maalikerroksen tai liimattavan tuotteen, kuten päällysteiden, tarrojen tai kumipinnoitteiden tms.) vuoksi.
 • Antureiden (jos varusteena) toimintaa häiritsevät sääolosuhteet (rankkasade, lumi, sumu, kuumuus tai kylmyys).
 • Antureiden (jos varusteena) toimintaa häiritsevät muut sähkölaitteet tai ultraääniaaltoja tuottavat laitteet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Monet ennakoimattomat olosuhteet voivat häiritä automaattipysäköinnin kykyä pysäköidä Model Y -auto. Muista aina, että se voi johtaa tilanteeseen, jossa automaattipysäköintitoiminto ohjaa Model Y -autoa väärin. Seuraa aina Model Y -auton pysäköinnin etenemistä tarkkaavaisesti ja valmistaudu ottamaan auto omaan hallintaasi minä hetkenä hyvänsä.