Käynnistäminen ja sammuttaminen

Käynnistäminen

Kun avaat oven noustaksesi Model Y -autoon, kosketusnäyttö käynnistyy, ja voit käyttää kaikkia ohjaimia. Model Y -autolla ajaminen:
  1. Paina jarrupoljintaModel Y auton virta kytketään ja sillä voidaan ajaa.
  2. Valitse ajotila – siirrä ajovipua alaspäin eteenpäinajoa varten tai ylöspäin peruutusta varten (katso Vaihtaminen).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos Aja PIN-koodilla on käytössä (katso Aja PIN-koodilla), sinun on lisäksi syötettävä oikea PIN-koodi kosketusnäytöllä, ennen kuin voit ajaa Model Y -autolla.

Kaikki Model Y -auton ajamiseen tarvittava tieto näkyy kosketusnäytössä.

Ajo estetty – Edellyttää todentamista

Jos Model Y ei tunnista avainta, kun painat jarrua (avainlähetintä tai puhelinavainta ei tunnisteta tai kaksi minuuttia on kulunut siitä, kun käytit avainkorttia), kosketusnäytössä näkyy viesti, joka kertoo, että ajaminen edellyttää todentamista.

Jos näet tämän viestin, aseta avainkortti mukitelineiden taakse, jossa RFID-lähetin voi lukea sen. Kahden minuutin todennusjakso käynnistyy uudelleen, ja voit käynnistää Model Y -ajoneuvon jarrupoljinta painamalla.

Avainkortin asettaminen keskikonsoliin todentamista varten ennen ajoon lähtöä.

Sille, että Model Y ei havaitse puhelinavainta tai avainlähetintä voi olla useita syitä (esimerkiksi alhainen akun varaus tai tyhjä akku, minkä vuoksi Bluetooth-yhteys ei toimi).

Pidä puhelinavain, avainlähetin tai avainkortti aina mukanasi. Ajamisen jälkeen tarvitset sitä Model Y -auton uudelleenkäynnistämiseen. Kun poistut Model Y -autosta, ota avain mukaasi Model Y -auton lukitsemiseksi joko manuaalisesti tai automaattisesti.

Sammuttaminen

Kun lopetat ajamisen, vaihda pysäköintivaihteelle painamalla ajovivun päässä olevaa painiketta. Kun poistut Model Y -autosta puhelinavain ja avainlähetin mukanasi, auton virta katkaistaan automaattisesti ja samalla sammutetaan myös kosketusnäyttö.

Model Y sammuu myös automaattisesti oltuaan pysäköitynä 30 minuutin ajan. Tämä tapahtuu myös istuessasi kuljettajan istuimella.

Model Y -auton ollessa pysäytettynä voit katkaista sen virran istuessasi yhä kuljettajan istuimella, vaikka tämä ei olekaan yleensä tarpeen. Valitse Hallintalaitteet > Turvallisuus > Virran katkaiseminen. Model Y käynnistyy uudelleen automaattisesti jarrupoljinta painamalla tai kosketusnäyttöä koskettamalla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Model Y vaihtaa automaattisesti pysäköintivaiheelle, kun se havaitsee kuljettajan poistuvan autosta (esimerkiksi kun kuljettajan turvavyö ei ole kiinnitettynä ja auto on lähes paikallaan). Jos vaihdat vapaalle vaihteelle, Model Y valitsee pysäköintivaihteen, kun avaat oven poistuaksesi. Jos haluat pitää Model Y -auton vaihteen vapaalla, sinun on aktivoitava Transport Mode -kuljetustila (katso Kuljetusohjeita).

Auton uudelleenkäynnistys

Käynnistä Model Y uudelleen, jos se toimii epätavallisesti tai näyttää luokittelemattoman hälytyksen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos kosketusnäyttö ei vastaa komentoihin tai toimii epätavallisesti, käynnistä se uudelleen ennen ajoneuvon virran katkaisemista ja uudelleen kytkemistä (katso Kosketusnäytön uudelleenkäynnistäminen).
  1. Valitse pysäköintivaihde.
  2. Valitse kosketusnäytössä Hallintalaitteet > Turvallisuus > Virran katkaiseminen.
  3. Odota vähintään kaksi minuuttia tekemättä mitään autolle. Älä esimerkiksi avaa ovia, kosketa jarrupoljinta tai kosketusnäyttöä.
  4. Käynnistä auto kahden minuutin kuluttua painamalla jarrupoljinta tai avaamalla ovi.