Zračni jastuci

Položaj zračnih jastuka

Zračni se jastuci nalaze otprilike na dolje prikazanim područjima. Na sjenilima su ispisane informacije za upozorenje na zračne jastuke.

Model Y je opremljen zračnim jastukom i sigurnosnim pojasom koji ide preko krila/ramena na oba prednja sjedala. Zračni je jastuk dopunska zaštita putnika na tim sjedalima. Svi putnici, uključujući vozača, obavezno moraju pričvrstiti sigurnosni pojas, bez obzira je li njihovo sjedalo opremljeno zračnim jastukom, kako bi u slučaju sudara opasnost od ozbiljne ozljede ili smrti smanjili na minimum.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
U vozilima s upravljačem na desnoj strani položaji zračnih jastuka za suvozača i vozača zamijenjeni su.
vozilo s oblačićima za svaki zračni jastuk
 1. Prednji zračni jastuci
 2. Bočni zračni jastuci u sjedalu
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Vaše vozilo (ako je time opremljeno, ovisno o datumu proizvodnje) također ima zračni jastuk montiran na sjedalu unutar dijela vozačeva sjedala.
 3. Zračni jastuci na bočnim staklima

Kako funkcioniraju zračni jastuci

Zračni se jastuci napuhnu kada senzori otkriju udar iznad granica za njihovu aktivaciju. Te su granice osmišljene tako da predvide težinu sudara dovoljno rano kako bi zračni jastuci mogli zaštititi putnike u vozilu. Zračni se jastuci napuhuju u trenu velikom silom, što je popraćenom glasnom bukom. Napuhani zračni jastuk, zajedno sa sigurnosnim pojasevima, ograničava pokrete putnika kako bi spriječio opasnost od ozljeda.

Prednji zračni jastuci uobičajeno nisu dizajnirani za napuhivanje u sudarima sa stražnje strane, prevrtanjima, bočnim sudarima i pri jakom kočenju ili vožnji preko izbočenja ili rupa na cesti. Prednji zračni jastuci možda se također neće napuhati pri frontalnim sudarima kao što su slabiji frontalni sudari, sudari s podlijetanjem ili slabiji udarci u uske objekte (kao što su stupovi ili stupići). Vozilo može pretrpjeti znatna površinska oštećenja bez uključivanja zračnih jastuka i, nasuprot tome, relativno malo strukturno oštećenje može uzrokovati njihovo napuhavanje. Stoga se iz vanjskog izgleda vozila nakon sudara ne može odrediti jesu li se zračni jastuci trebali napuhati.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Prije prilagodbi svojeg vozila osobi s invaliditetom na način koji bi se mogao odraziti na sustav zračnih jastuka, upotrijebite mobilnu aplikaciju za zakazivanje servisa.

Vrste zračnih jastuka

Model Y ima sljedeće vrste zračnih jastuka:

 • Prednji zračni jastuci: Prednji su zračni jastuci osmišljeni da smanje ozljede veće djece ili odraslih osoba na prednjim sjedalima. Poštujte sva upozorenja i upute u vezi s djetetom koje sjedi na prednjem suvozačevu sjedalu (ako je to dopušteno na vašem tržištu).
 • Bočni zračni jastuci u sjedalu: Bočni zračni jastuci u sjedalu na prednjim sjedalima štite područje zdjelice i prsnog koša, dalji bočni zračni jastuci na sjedalu u unutarnjem dijelu vozačeva sjedala štite glavu i prsni koš. Bočni zračni jastuci u sjedalima na udarenoj i neudarenoj strani vozila napuhuju se u slučaju ozbiljnog bočnog udara ili ozbiljnog frontalnog udara s pomakom.
 • Zračne zavjese: Zračne zavjese pomažu zaštititi glavu. Zračne zavjese na udarenoj i neudarenoj strani vozila napuhuju se samo u slučaju ozbiljnog bočnog udara ili u slučaju prevrtanja vozila.

Indikator statusa zračnih jastuka

Status prednjeg zračnog jastuka za suvozača prikazan je u gornjem kutu dodirnog zaslona:

ikona opcije suvozačeva zračnog jastuka
Prije vožnje s djetetom na suvozačevom sjedalu (ako je to zakonski dopušteno na vašem tržištu) obavezno provjerite je li prednji zračni jastuk za suvozača ISKLJUČEN. Kada je prednji zračni jastuk za suvozača ISKLJUČEN, ne napuhuje se u slučaju sudara. Taj se indikator prikazuje i kada sjedalo nije zauzeto.
ikona opcije suvozačeva zračnog jastuka
Za zaštitu odrasle osobe na suvozačevom sjedalu provjerite je li prednji zračni jastuk za suvozača UKLJUČEN. Ako je prednji zračni jastuk za suvozača UKLJUČEN, može se napuhati u slučaju sudara.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Ako je na vašem tržištu zakonom dopušteno da dijete sjedi na prednjem suvozačevu sjedalu, odgovornost je vozača da se pobrine za to da suvozačev prednji zračni jastuk bude isključen. ISKLJUČITE prekidač zračnog jastuka prije nego što stavite dijete u dječju sjedalicu na prednje putničko mjesto. Nikada ne dopuštajte djeci da sjede na prednjem suvozačevu sjedalu dok je aktivan zračni jastuk, čak i ako upotrebljavate sigurnosni sustav za djecu ili pomoćno sjedalo za djecu. Može doći do SMRTI ili TEŠKIH OZLJEDA djeteta.

Upravljanje prednjim zračnim jastukom za suvozača

Kada se na suvozačevom sjedalu nalazi dijete (čak i kada se dijele nalazi u sigurnosnom sustavu za djecu ili sjedalici bez naslona za veću djecu), morate onemogućiti prednji zračni jastuk za suvozača kako biste spriječili ozljeđivanje djeteta u slučaju nezgode. Prvo osigurajte da vozilo u položaju Park. Zatim dodirnite Kontrole > Sigurnost > Prednji zračni jastuk za suvozača i prije početka vožnje osigurajte da je status zračnog jastuka putnbika na vrhu dodirnog zaslona i da ukazuje na to da je zračni jastuk isključen (PogledajteIndikator statusa zračnih jastuka).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Model Y ima kapacitivni dodirni zaslon i moguće je da neće reagirati na vaš dodir ako nosite standardne rukavice. Ako dodirni zaslon ne reagira, skinite rukavice ili nosite rukavice s provodljivim vršcima prstiju za korištenje kapacitivnim dodirnim zaslonima.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Ako u vašoj regiji zakon dopušta vožnju djeteta na suvozačevom sjedalu, dijete ne smije sjediti u sigurnosnom sustavu ni sjedalici bez naslona za veću djecu na suvozačevom sjedalu dok je zračni jastuk aktivan. Moglo bi doći do teških ozljeda ili smrti.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Ako se čini da prednji zračni jastuk za suvozača ne funkcionira (ako je, primjerice, uključen nakon isključivanja ili obrnuto), nitko se ne smije voziti na prednjem sjedalu. Upotrijebite mobilnu aplikaciju kako biste odmah zakazali termin za servis.

Učinci napuhivanja

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Kada se zračni jastuci napuhnu, ispušta se fini prah. Taj prah može nadražiti kožu te ga treba temeljito isprati iz očiju i iz svih porezotina ili ogrebotina.

Zračni jastuci nakon napuhavanja se ispuhuju kako bi putnicima osigurali postupan učinak ublažavanja, a vozaču neometan pogled prema naprijed.

Ako su se zračni jastuci napuhali ili ako je vozilo sudjelovalo u sudaru, za uključivanje vozila potreban je servis. Osim toga, nužno je pregledati zračne jastuke, zatezače sigurnosnog pojasa i povezane komponente te ih, po potrebi, zamijeniti. Upotrijebite mobilnu aplikaciju kako biste odmah zakazali termin za servis.

U sudaru, osim napuhavanja zračnih jastuka:

 • Hitni poziv automatski uspostavlja vezu s hitnim službama ako je signal mobilne mreže dovoljno snažan i usluga je dostupna u vašoj regiji (pogledajte Hitni poziv).
 • Vrata se otključavaju.
 • Uključuju se svjetla za upozorenje na opasnost.
 • Uključuju se unutarnja svjetla.
 • Onemogućuje se visoki napon.
 • Prozori idu u položaj ventilacije.
 • Vozilo primjenjuje kočnice kako bi se zaustavilo.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ovisno o prirodi udara i uključenim silama, vrata se možda neće otključati tijekom sudara i/ili se neće moći otvoriti zbog oštećenja. U takvim slučajevima vrata se moraju otvoriti s pomoću unutarnjeg ručnog otpuštanja ili drugim načinom izlaska (na primjer, izlazak na druga vrata, razbijanje prozora itd.)
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
U nekim sudarima, čak i ako se zračni jastuci ne napušu, visoki napon može se onemogućiti pa nećete moći pokrenuti i voziti vozilo. Upotrijebite mobilnu aplikaciju kako biste odmah zakazali termin za servis.

Indikator upozorenja na zračni jastuk

profil osobe s otvorenim zračnim jastukom
Indikator za zračni jastuk na dodirnom zaslonu ostaje uključen ako sustav zračnih jastuka nije ispravan. Taj bi indikator trebao nakratko zasvijetliti jedino pri prvom pokretanju vozila Model Y, a u tom slučaju se i isključuje nakon nekoliko sekundi. Ako i dalje svijetli, upotrijebite mobilnu aplikaciju kako biste zakazali termin za servis.

Upozorenja na zračne jastuke

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Svi putnici, uključujući i vozača, uvijek bi trebali biti vezani sigurnosnim pojasom bez obzira na to ima li na njihovom sjedalu zračnog jastuka kako bi na minimum sveli opasnost od teških ozljeda ili smrti u slučaju sudara.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Suvozači ne bi smjeli stavljati ruke iznad modula sa zračnim jastukom jer napuhivanje zračnog jastuka može prouzročiti lomove ili druge ozljede.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Ne koristite presvlake za sjedala na Model Y. Time u slučaju sudara možete ograničiti aktivaciju bočnih zračnih jastuka u sjedalu. Također može smanjiti točnost Sustav klasifikacije zauzetosti sjedala (OCS), ako je ugrađen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Zračni se jastuci napuhuju velikom brzinom i silom, što može prouzročiti ozljede. Za ograničavanje ozljeda pobrinite se za to da putnici budu vezani sigurnosnim pojasom i da ispravno sjede te da im sjedala budu pomaknuta što je moguće više unatrag.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Djeca ne bi smjela sjediti na suvozačevu sjedalu, osim ako to nije dopušteno propisima na vašem tržištu. Poštujte sve propise u svojoj regiji o primjerenom načinu sjedenja djeteta na temelju djetetove težine, visine i dobi. Novorođenčad i malu djecu najsigurnije je prevoziti na stražnjim sjedalima. Stavljanje novorođenčeta ili djeteta u sustavu za vezanje djece na sjedalo opremljeno funkcionalnim zračnim jastukom može prouzročiti teške ozljede ili smrt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Na sjedalo ispred kojeg je uključen zračni jastuk nemojte postavljati sigurnosni sustav za djecu okrenut unatrag. Time u slučaju napuhavanja zračnog jastuka možete uzrokovati ozljedu ili smrt djeteta.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Da biste bili sigurni da će se bočni zračni jastuci ispravno napuhati, održavajte nezapriječen razmak između trupa putnika i bočnog stakla vozila Model Y.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Putnici se ne bi smjeli rukama naslanjati na vrata ili prozore. Time mogu prouzročiti ozljede ako se napuše zračni jastuk na bočnom staklu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Ne dopuštajte putnicima da ometaju rad zračnog jastuka stavljanjem stopala, koljena ili bilo kojeg drugog dijela tijela na zračni jastuk ili blizu njega.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Ne pričvršćujte niti ne stavljajte nikakve predmete na prednje zračne jastuke ili blizu njih, sa strana prednjih sjedala, naslona za glavu sa strana vozila ili bilo kojeg drugog pokrova zračnog jastuka koji bi mogao omesti napuhivanje zračnog jastuka. Uključuju, ali nisu ograničeni na: prekrivače za kolo upravljača, naljepnice, jastuke za sjedala, jastuke itd. Predmeti mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ako se dogodi prometna nesreća u kojoj sudjeluje vozilo, a dovoljno je ozbiljna da se zračni jastuci aktiviraju.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Nakon napuhavanja neke komponente zračnog jastuka su vruće. Ne dodirujte ih dok se ne ohlade.