Svjetla

Upravljanje svjetlima

Dodirnite Kontrole > Svjetla na dodirnom zaslonu kako biste pristupili svim kontrolama svjetla, unutarnjim i vanjskim.

Također možete povući ručicu pokazivača smjera prema sebi kako bi se prikazala skočna poruka koja omogućava brzi pristup vanjskim svjetlima. Na primjer, možete stalno uključivati ili isključivati svjetla (premošćivanjem zadane postavke automatskog uključivanja/isključivanja dugih svjetala). Skočna poruka svjetla omogućava vam prilagodbu svih vanjskih postavki svjetla uključujući svjetla za parkiranje, svjetla za maglu (ako je vozilo time opremljeno) itd. Postavka koju odaberete primjenjuje se samo za trenutnu vožnju.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ako dodirni zaslon već prikazuje zaslon svih Kontrola za svjetla, pomicanjem ručice pokazivača smjera ne prikazuje se skočna poruka za brzi pristup.

Osim svjetala kojima možete upravljati s dodirnog zaslona, Model Y ima praktična pomoćna svjetla koja se automatski aktiviraju u skladu s onim što radite. U uvjetima slabog osvjetljenja tako se, primjerice, aktiviraju unutarnja svjetla, svjetlosne oznake, stražnja svjetla i svjetla u vratima kada otključate Model Y, kada otvarate vrata i kada odaberete stupanj prijenosa za parkiranje. Isključuju se nakon minutu-dvije, kada odaberete stupanj prijenosa ili zaključate Model Y. Upotrijebite ove postavke za upravljanje unutarnjim i vanjskim svjetlima vozila:

Svjetla

Vanjska rasvjeta (farovi, stražnja svjetla, pozicijska svjetla i svjetla registracijske oznake) postavljena su na Automatski svaki put kada pokrenete Model Y. Ako odaberete neku drugu postavku, svjetla se prilikom sljedeće vožnje uvijek vraćaju Automatski.

Dodirnite jednu od ovih opcija kako biste promijenili i zadržali postavku vanjskih svjetla sve dok se ponovno prilagodite ili sljedeći put kad vozite:

ISKLJ.
Vanjska se svjetla isključuju. Prilikom vožnje dnevna svjetla moraju ostati na temelju uredbi u različitim tržišnim regijama.
Dvije ikone svjetala
Parkirna svjetla, svjetla bočnih oznaka, stražnja svjetla i svjetla registracijske pločice se uključuju.
Crna ikona prednjih svjetala sa snopovima svjetlosti pod kutom prema dolje
Uključuju se kratka svjetla, svjetla bočnih oznaka, parkirna svjetla, stražnja svjetla i svjetla registracijske pločice.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Model Y ima niz LED svjetala duž okvira svjetala (poznatih i kao ukrasna svjetla). Ta se svjetla automatski uključuju svaki put kada uključite Model Y i način rada vožnje (Drive ili Reverse) je uključen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Stražnja su svjetla isključena kad su dnevna svjetla uključena. Provjerite jesu li stražnja svjetla upaljena tijekom uvjeta slabe vidljivosti straga (na primjer, kada je mračno, maglovito, snježno ili je cesta mokra itd.). Ako to ne učinite, može doći do oštećenja ili ozbiljnih ozljeda.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
U uvjetima slabog osvjetljenja uvijek uključite farove. Nepridržavanje te upute može dovesti do sudara.

Svjetla za maglu

Za uključivanje svjetala za maglu (ako ih vozilo ima) dostupan je zasebni upravljački element. Kada su uključena, svjetla za maglu aktiviraju se uvijek kada su uključena prednja kratka svjetla. Kada isključite farove, isključuju se i svjetla za maglu.

Stropna svjetla

Uključivanje i isključivanje stropne rasvjete (za karte). Ako je odabrana postavka AUTOMATSKI, unutarnja stropna svjetla uključuju se kada otključate Model Y, otvorite vrata pri izlasku ili odaberete položaj Park.

Dva gumba na svakoj strani retrovizora

Svako stropno svjetlo možete i ručno uključiti ili isključiti pritiskom na njegovu leću. Ako ručno uključite stropno svjetlo, ono se isključuje kada isključite Model Y. Ako je vozilo Model Y već bilo isključeno kad ste ručno uključili svjetlo, s vremenom će se isključiti.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Kako biste regulirali pozadinsko osvjetljenje s pomoću tipki na upravljaču, dodirnite Kontrole > Svjetla > Svjetla na kolu upravljača. Ako su uključena, također se uključuju kad su farovi uključeni.

Ambijentalna rasvjeta

Ako je omogućeno, unutarnja su ambijentalna svjetla (ako je vozilo time opremljeno) uključena dok su i prednja svjetla uključena.

Svjetla na kolu upravljača

Ako uključite Svjetla na kolu upravljača, strelice povezane s gumbima za kretanje po opcijama pozadinski su osvijetljene u uvjetima slabog okolnog osvjetljenja.

Svjetla za čitanje

Dva se svjetla za čitanje nalaze u drugom redu sjedala, oba iznad vrata i pokraj vješalica za odjeću (pogledajte Vješalice). Pojedinačno svjetlo za čitanje uključuje se i isključuje pritiskom svjetla. Svjetlo za čitanje automatski se isključuje kada isključite Model Y.

Prednja duga svjetla

Možete privremeno uključiti duga svjetla tako da povučete ručicu pokazivača smjera prema sebi. Kad je otpustite, isključuju se duga svjetla.

Kako biste nakratko uključili duga svjetla, povucite ručicu pokazivača smjera prema sebi pa je otpustite.

Prema zadanim postavkamaPrilagodljiva svjetla je omogućena da dopusti dugim svjetlima da se automatska prilagodba temelji se na tome što voziloModel Y prepozna vozilo koje dolazi iz suprotnog smjera.

Ručica upravljača sa strelicama koje su usmjerene prema vama
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Odabrana se postavka zadržava sve dok je ručno ne izmijenite.

Na dodirnom zaslonu status farova prikazan je sljedećim svjetlosnim indikatorima:

Zelena ikona prednjih svjetala sa snopovima svjetlosti pod kutom prema dolje
Uključena su kratka svjetla.
Plava ikona prednjih svjetala sa zrakama vodoravnog svjetla
Uključena su duga svjetla, a značajka Prilagodljiva svjetlanije omogućena ili trenutno nije dostupna.
Plava ikona prednjih svjetala sa slovom A s vodoravnim snopovima svjetlosti
Prilagodljiva svjetla je omogućena i duga su svjetla uključena. Model Y je spreman isključiti duga svjetla ako ispred sebe otkrije svjetlost.
Siva ikona prednjih svjetala sa slovom A s vodoravnim snopovima svjetlosti
Prilagodljiva svjetla je omogućena, ali duga svjetla nisu uključena jer je ispred vozilaModel Y prepoznata svjetlost. Kada svjetlost nestane, automatski se ponovno uključuju duga svjetla.

Prilagodljiva svjetla

Kad su omogućena Prilagodljiva svjetla, snop svjetla automatski se prilagođava kako bi poboljšao pregled tijekom vožnje. Na primjer, kad se vozilo Model Y približava prometu i uključena su duga svjetla, pojedini se pikseli dugih svjetla smanjuju kako bi se smanjio odbljesak.

Isto tako, kad su uključena su kratka svjetla i vozite po autocesti, svjetla se prilagođavaju kako bi više osvijetlila cestu.

Svjetla se također prilagođavaju zavojima na cesti kako bi pružila bolju vidljivost noću.

Kako biste upravljali ovom značajkom, dodirnite Kontrole > Svjetla > Prilagodljiva svjetla ili upotrijebite skočnu poruku svjetla koja se prikazuje na dodirnom zaslonu kad povučete ručicu pokazivača smjera prema sebi.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Prilagodljiva svjetla je automatski omogućeno kad je Automatsko upravljanje uključeno. Kako biste prebacili na kratka svjetla, gurnite ručicu pokazivača smjera prema naprijed i otpustite je. Prilagodljiva svjetla ponovno je omogućeno svaki put kad je Automatsko upravljanje uključeno.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Prilagodljiva svjetla samo je pogodnost i podložna je ograničenjima. Vozač je odgovoran za pravilnu prilagodbu svjetala u skladu s vremenskim uvjetima i okolnostima u vožnji.

Uključena svjetla nakon izlaska

Kada je značajka Uključena svjetla nakon izlaska uključena, vanjska svjetla ostaju uključena kada zaustavite i parkirate Model Y u uvjetima slabe rasvjete. Automatski se isključuju nakon jedne minute ili kada zaključate Model Y. Kada je ta značajka isključena, svjetla se isključuju kad uključite Parkirni mod i otvorite vrata.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ako zaključate vozilo Model Y s pomoću mobilne aplikacije Tesla ili ključa s karticom, svjetla će se automatski isključiti. Međutim, ako se vozilo zaključa zato što je značajka zaključavanje pri odlasku omogućena (pogledajteZaključavanje vrata pri odlasku), svjetla se automatski isključuju nakon jedne minute.

Kako biste uključili ili isključili tu značajku, dodirnite Kontrole > Svjetla > Uključena svjetla nakon izlaska.

Namještanje farova

Kako biste namjestili kut farova, dodirnite Kontrole > Servis > Prilagodi svjetla, a zatim slijedite upute na zaslonu. Na dodirnom zaslonu odaberite koji far želite namjestiti.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Prednja svjetla ne treba prilagođavati pri privremenoj vožnji u regiji u kojoj je smjer prometa različit (na primjer, vožnja u području u kojem se vozi desnom stranom, a zatim vožnja u području s prometom s lijeve strane).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Budite oprezni tijekom namještanja farova. Tvrtka Tesla pažljivo je kalibrirala farove kako bi bili u optimalnom položaju za većinu situacija u vožnji. Tvrtka Tesla preporučuje da ne namještate farove, osim ako niste upoznati s načinom njihove prilagodbe. Kada prilagodite farove, nećete ih moći automatski vratiti u izvorni kalibrirani položaj. Za namještanje farova zatražite pomoć od tvrtke Tesla.

Pokazivači smjera

Pokazivači smjera trepere triput ili kontinuirano, ovisno o tome koliko prema gore ili dolje pomaknete ručicu. Lagano gurnite ručicu pokazivača smjera prema gore ili dolje za niz od tri treperenja. Ako želite kontinuirani signal, ručicu gurnite do kraja prema gore ili dolje.

Ručica mjenjača sa strelicom, linijom, strelicom, linijom na vrhu i dnu

Pokazivači smjera deaktiviraju se putem upravljača, pomicanjem ručice u suprotnom smjeru ili još jednim laganim guranjem ručice u istom smjeru.

Ako su Kontrole > Svjetla > Automatski pokazivači smjera postavljeni na Automatski poništi, pokazivači smjera se automatski isključuju kadModel Y otkrije završetak manevara poput priključivanja na drugu cestu, mijenjanja prometne trake i raskrižja na cesti. Ako su automatski pokazivači smjera postavljeni na Isključeno, morate ručno otkazati pokazivač smjera s pomoću ručice pokazivača.

Zelena strelica koja pokazuje ulijevo
Dok je pokazivač smjera aktivan, uključuje se odgovarajući indikator signala na dodirnom zaslonu. Model Y usto se oglašava škljocanjem.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Kad aktivno upotrebljavate tempomat koji se prilagođava prometu pokretanje pokazivača smjera može uzrokovatiModel Y da ubrza u određenim situacijama (pogledajte Ubrzanje za pretjecanje).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Kad aktivno upotrebljavate automatsko upravljanje, pokretanje pokazivača smjera može uzrokovati da voziloModel Ypromijeni traku (pogledajte Automatsko upravljanje).

Uključivanje sva četiri pokazivača smjera

Kako biste uključili sva četiri pokazivača smjera, pritisnite tipku smještenu iznad retrovizora. Zatreperit će svi pokazivači smjera. Ponovno pritisnite tipku kako biste isključili sva četiri pokazivača smjera.

Crni gumb s bijelom trokutom iznad retrovizora
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Gumb svjetla za upozorenje na opasnost svijetli uvijek kada je Model Y uključen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Sva četiri pokazivača smjera uključuju se ako snažno zakočite dok se vozilo kreće brže od 50 km/h.

Kondenzacija prednjih i stražnjih svjetla

Zbog promjene vremenskih uvjeta, razine vlage ili nedavnog izlaganja vodi (poput pranja vozila), kondenzacija se može povremeno nakupiti na prednjim i stražnjim svjetlima vozila. To je uobičajeno, budući da kako vremenski uvjeti postaju topliji i vlažnost se smanjuje, kondenzacija ponekad nestaje samostalno. Ako primijetite nakupljanje vode unutar vanjskih leća ili ako kondenzacija utječe na vidljivost vanjskih svjetla, obratite se servisnom centru društva Tesla.