Prebacivanje

Kako mijenjati stupanj prijenosa

Kad je Model Y u Parkirnom modu, morate pritisnuti papučicu kočnice kako biste prebacili u neki drugi način rada vožnje

Pomaknite mjenjač gore ili dolje kako biste prebacivali načine rada vožnje.

Ručica mjenjača sa strelicom, linijom, strelicom koja pokazuje prema gore i ponovno prema dolje

Ako pokušate odabrati način rada vožnje kojem trenutna brzina vožnje nije omogućena, oglašava se zvučni signal i način rada vožnje neće se promijeniti.

Vožnja unatrag

Ručicu za vožnju povucite do kraja prema gore pa je otpustite. Stupanj prijenosa za vožnju unatrag možete odabrati samo kada Model Y stoji ili se kreće sporije od 8 km/h.

Prazan hod

Neutralni stupanj prijenosa omogućuje da se Model Y slobodno kotrlja dok ne pritišćete papučicu kočnice:

  • Kada je vozilo u načinu rada za parkiranje prebacite u prazan hod kratkim pogurivanjem ručice za vožnju ili prema gore ili prema dolje od prvotnog položaja.
  • Kada je vozilo u načinu rada za vožnju prebacite u prazan hod kratkim pogurivanjem ručice za vožnju prema gore prema gore u prvotan položaj. Ako je automatsko upravljanje ili tempomat koji se prilagođava prometu (ako je time opremljeno) aktivan, morate pomaknuti prema gore ručicu za vožnju u prvotnu poziciju i držati je više od jedne sekunde. Na taj način onemogućit će se automatsko upravljanje ili tempomat koji se prilagođava prometu.
  • Kada je vozilo u načinu rada za vožnju unatrag prebacite u prazan hod kratkim pogurivanjem ručice za vožnju prema gore od prvotnog položaja.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Morate pritisnuti papučicu kočnice kako biste izašli iz neutralnog stupnja prijenosa ako vozite manje od približno 8 km/h.

Model Y automatski prelazi u stupanj prijenosa za parkiranje kada napustite vozačevo sjedalo. Kako biste ostali u neutralnom stupnju prijenosa, putem dodirnog zaslona aktivirajte Transport Mode (pogledajte Upute za prijevoznike).

Vožnja

Ručicu za vožnju pritisnite do kraja prema dolje pa je otpustite. Stupanj prijenosa za vožnju možete odabrati samo ako Model Y stoji ili se kreće sporije od 8 km/h u stupnju prijenosa za vožnju unatrag.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Kada je odabran stupanj prijenosa za vožnju, ručicu za vožnju pritisnite do kraja prema dolje kako bi uključili Tempomat koji se prilagođava prometu ili dva puta brzo kako bi omogućili Automatsko upravljanje. Ako je Aktivacija autopilota postavljen na Jednom povuci, jedno povlačenje ručice za vožnju prema dolje će aktivirati automatsko upravljanje (koje uključuje tempomat koji se prilagođava prometu). Dodirnite Kontrole > Autopilot > Aktivacija autopilota i odaberite Dvaput povuci kako biste upotrijebili tempomat koji se prilagođava prometu neovisno u automatskom upravljanju kad jednom povučete ručicu za vožnju prema dolje. Dodatne informacije potražite pod Postavke Autopilota.

Parkiranje

Dok Model Y stoji, pritisnite završetak ručice za vožnju.

Strelica koja pokazuje na gumb na kraju ručice

Model Y Automatski se prebacuje u položaj za parkiranje kako bi se spriječilo okretanje pri malim brzinama. To se događa kad god priključite kabel za punjenje, otkopčate sigurnosni pojas ili otvorite vrata dok ste u načinu rada za vožnji ili u neutralnom položaju. Uvjerite se da je kabel za punjenje uklonjen, zakopčajte sigurnosni pojas i zatvorite vrata prije nego što izlazite iu položaja za parkiranje.

Ako pokušavate aktivirati parkirnu kočnicu tijekom vožnje veće od 8 km/h, dogodit će se kočenje u slučaju nužde (pogledajte Kočenje u slučaju nužde).

Kako biste olakšali ulazak putnicima, možete i otključati sva vrata u bilo kojem trenutku tako da odaberete stupanj prijenosa za parkiranje, a zatim još jedanput pritisnete tipku Park.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Papučicu kočnice morate pritisnuti kako biste izašli iz stupnja prijenosa za parkiranje.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Gore navedeni uvjeti ne odražavaju sveobuhvatan popis razloga zašto se Model Y može automatski prebaciti u stupanj prijenosa za parkiranje. U određenim slučajevima vozilo se može prebaciti u stupanj prijenosa za parkiranje i ako je ispunjen samo jedan od gore navedenih uvjeta.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Model Y neće izaći iz stupnja prijenosa za parkiranje ako prednji prtljažnik nije do kraja zatvoren ili priključak za punjenje ne može utvrditi je li kabel za punjenje priključen. Provjerite je li prednji prtljažnik zatvoren i jesu li svi kabeli za punjenje iskopčani pa za nastavak slijedite upute na dodirnom zaslonu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
U hitnim slučajevima, ako kočnice ispravno ne rade, pritisnite i držite gumb Park na ručici za vožnju kako biste zaustavili vozilo Model Y . Vozilo nemojte zaustavljati na taj način ako to nije apsolutno nužno.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Vozač prije izlaska iz vozila mora provjeriti je li odabran stupanj prijenosa za parkiranje. Nemojte se pouzdati da će Model Y automatski umjesto vas odabrati stupanj prijenosa za parkiranje jer to u određenim slučajevima možda neće funkcionirati (ako se, primjerice, zbog značajke spore vožnje ili nagiba vozilo kreće brže od približno 2 km/h).