Multimedijski sadržaji

Pregled

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Multimedijske aplikacije razlikuju se ovisno o tržišnoj regiji, konfiguraciji vozila, kupljenim dodacima i verziji softvera. Neke navedene aplikacije možda nisu dostupne na vašem tržištu ili su zamijenjene drugima.

Reproduktor multimedijskih sadržaja prikazuje se na dodirnom zaslonu i upotrebljava se za reprodukciju različitih vrsta multimedijskih sadržaja. Reproduktor multimedijskih sadržaja možete povući prema gore kako biste ga proširili (tako možete pretraživati) i prema dolje kako biste ga smanjili i kako bi se prikazao Miniplayer. Pogodan minireproduktor, koji zauzima najmanje prostora na dodirnom zaslonu, prikazuje ono što se trenutno reproducira i pruža samo osnovne funkcije, povezane s onim što se reproducira.

Usluge streaminga dostupne su samo kada je podatkovna veza dostupna (na primjer Wi-Fi ili Premium mogućnost povezivanja). Za neke usluge multimedijskih sadržaja možete upotrijebiti zadani račun Tesla. Za druge ćete možda trebati unijeti sigurnosne podatke računa prvi put kad ih upotrebljavate.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Umjesto pokretanja druge aplikacije multimedijskih sadržaja možete promijeniti izvor na zaslonu reproduktora multimedijskih sadržaja odabirom izvora s padajućeg popisa.
Radio: Odaberite s popisa dostupnih radio stanica ili dodirnite brojčanu tipkovnicu za izravno namještanje radija na određenu frekvenciju. Dodirnite sljedeću ili prethodnu strelicu za pomicanje s jedne na drugu frekvenciju (ili prethodnu).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Radiopostaje poredane su abecednim redoslijedom. Možete odrediti odabir postaja tako da odaberete favorite (pogledajteNedavni i Favoriti).
Bluetooth: Reproducirajte audio datoteke s telefona putem Bluetooth veze ili USB uređaja (pogledajte Reprodukcija multimedijskih sadržaja s uređaja).
Streaming: Reproducirajte usluge usmjeravanja zvuka dostupne na vašem tržištu , ako je vozilo time opremljeno.
Spotify: Reproducirajte audio datoteke dostupne u aplikaciji Spotify.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Za upotrebu potreban je račun Spotify Premium.
Apple Music: Reproducirajte zvuk dostupan na aplikaciji Apple Music.
Ikona mikrofona
Karaoke (ako je vozilo time opremljeno): Pjevajte uz različite pjesme (pogledajte Caraoke).
TuneIn: Reproducirajte audio datoteke dostupne u aplikaciji TuneIn.
Tidal: Reproducirajte audiodatoteke dostupne u aplikaciji Tidal.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Možete prikazati ili sakriti bilo koju multimedijsku aplikaciju/izvor. Pogledajte Postavke medija.

Kad slušate internetski radio ili uslugu usmjeravanja glazbe, dostupne opcije na zaslonu reproduktora multimedijskih sadržaja mogu se razlikovati ovisno o tome što slušate. Dodirnite strelicu za sljedeću (ili prethodnu) stanicu za reprodukciju sljedeće (a u nekim slučajima i prethodne) dostupne stanice, epizode ili zapisa. Također možete reproducirati sljedeću/prethodnu s pomoću lijevog gumba za pomicanje na kolo upravljača.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Možete upotrijebiti glasovne naredbe za prilagodbu postavki medija i željenih postavki, poput upravljanja jačinom zvuka, reprodukcijom određenih pjesama ili prebacivanjem izvora medija (pogledajte Glasovne naredbe).

Regulacija glasnoće

Jačinom zvuka može upravljati:
  • Zakrenite gumb za pomicanje u lijevu stranu kolo upravljača prema gore ili dolje kako biste povećali ili smanjili jačinu zvuka. Tako se prilagođava jačina zvuka za medije, glasovne naredbe i telefonske pozive.
  • Jačina zvuka može se prilagoditi na temelju brzine vožnje i postavki klimatizacije.
  • Dodirnite strelice <> povezane s ikonom zvučnika u donjem uglu dodirnog zaslona.
  • Za isključivanje glasnoće pritisnite lijevu tipku za pomicanje. Ponovno pritisnite za uključivanje zvuka.
  • Pritiskom lijeve tipke za pomicanje tijekom telefonskog poziva isključuje se i zvuk i vaš mikrofon.

Postavke medija

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Dostupne postavke razlikuju se ovisno o tržištu. Također, postavka možda nije primjenjiva na sve audio izvore.
Ikona postavki multimedijskih sadržaja
Pritisnite ikonu postavki koja se nalazi na traci za pretraživanje multimedijskog reproduktora kako biste pristupili postavkama zvuka.

Možete prilagoditi ove postavke:

  • Ton: Povucite klizače kako biste prilagodili subwoofer i bilo koji od pet frekvencijskih pojasa (duboki tonovi, duboki/srednji tonovi, srednji tonovi, srednji/visoki tonovi i visoki tonovi). Ako je vozilo opremljeno Premium zvukom, možete podesiti razinu zvuka izvanredne kvalitete kako biste dodatno iskusili glazbu pomicanjem klizača za zvuk izvanredne kvalitete prema vlastitim željama.
  • Ravnoteža: Povucite središnji krug do mjesta u Model Y u kojem želite fokusirati zvuk.
  • Opcije: Postavite željene postavke za dodatne značajke. Na primjer, možete uključiti ili isključiti Komentari DJ-ja, Eksplicitni sadržaj i Dopusti mobilnu kontrolu
  • Izvori: Prikazuje sve dostupne medijske izvore i omogućava vam da odaberete želite li prikazati ili sakriti svaki izvor. Možda želite sakriti medijske izvore koje nikad ne upotrebljavate. Kad su skriveni, medijski izvori neće se pojaviti na padajućem popisu u reproduktoru multimedijskih sadržaja niti će se pojaviti na ponudi aplikacija kad dodirnete pokretač aplikacija. Možete ponovno prikazati skriveni medijski izvor u bilo kojem trenutku povratkom na ovaj zaslon postavki.

Pretraživanje audio sadržaja

Ikona pretraživanja
Dodirnite ikonu povećala aplikacije Media Player za traženje određene pjesme, albuma, izvođača, podcasta ili stanice. Možete upotrijebiti i glasovne naredbe za pretraživanje bez ruku (pogledajte Glasovne naredbe).

Caraoke

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ovisno o konfiguraciji vozila i regiji tržišta, opcija Caraoke možda neće biti dostupna u vašem vozilu. Karaoke zahtijevaju premium povezivost.

Idite na multimedijski reproduktor i odaberite padajući izbornik kako biste promijenili izvor medija na opciju Karaoke. Ili dodajte opciju Karaoke kao aplikaciju iz pokretača aplikacija. Možete pretraživati različite pjesme i odabrati onu uz koju želite pjevati. Dodirnite ikonu mikrofona kako biste omogućili ili onemogućili glavne vokale u pjesmi. Ako onemogućite mikrofon, reproduciraju se samo instrumentali i pozadinski vokali. Dodirnite ikonu za stihove (smještenu pokraj ikone mikrofona) kako biste omogućili ili onemogućili stihove pjesme.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Dok vozite, nemojte čitati stihove iz značajke Caraoke. Uvijek obraćajte pozornost na uvjete na cesti i u prometu. Dok vozite, stihovi iz značajke Caraoke namijenjeni su samo ostalim putnicima u vozilu.

Nedavni i Favoriti

Za većinu izvora sadržaja, nedavne datoteke i favoriti prikazuju se na vrhu za jednostavan pristup.

Ikona favorita, poništen odabir
Za dodavanje trenutne radijske stanice, podcasta ili audio datoteke na popis favorita dodirnite ikonu Favoriti na reproduktoru multimedijskih sadržaja.
Ikona favorita, odabrana
Za uklanjanje zapisa s popisa omiljenih stavki dodirnite osvijetljenu ikonu Favoriti. Također možete ukloniti više favorita tako da proširite reproduktor multimedijskih sadržaja za jednu razinu kako bi se prikazali svi favoriti za odgovarajuću vrstu izvornog sadržaja. Zatim pritisnite i zadržite prst na bilo kojoj omiljenoj stavci. Znak X prikazuje se na svim omiljenim stavkama pa možete dodirnuti znak X radi uklanjanja s popisa Favorites.
Nedavne ikone
Nedavno reproducirani odabiri stalno se ažuriraju pa ih ne trebate uklanjati.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ono što reproducirate na FM (ako je vozilo time opremljeno) radiju ne prikazuje se na popisu Nedavni.

Reprodukcija multimedijskih sadržaja s uređaja

USB izbrisivi memorijski pogoni

Umetnite izbrisivi memorijski pogon u prednji USB priključak (pogledajteUSB priključci). Dodirnite Multimedijski reproduktor > USB, a zatim dodirnite naziv željene mape. Za reprodukciju multimedijskih sadržaja s uređaja spojenog putem USB veze Model Y prepoznaje samo USB izbrisive memorijske pogone. Povezivanjem uređaja putem Bluetooth veze možete reproducirati multimedijske sadržaje s drugih vrsta uređaja (kao što je iPod) (pogledajte Uređaji povezani putem Bluetooth veze).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Reproduktor multimedijskog sadržaja podržava USB izbrisive memorijske pogone s exFAT oblikovanjem (NTFS trenutno nije podržan).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Upotrijebite USB priključak koji se nalazi na prednjoj strani središnje konzole. USB priključnice na stražnjoj strani konzole služe samo za punjenje.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Kod nekih vozila proizvedenih približno nakon 1. studenog 2021. USB priključci središnje konzole mogu samo puniti uređaje. Upotrebljavajte USB priključke unutar pretinca za rukavice za sve druge funkcije.

Uređaji povezani putem Bluetooth veze

Uparite svoj Bluetooth uređaj Model Y (pogledajte Bluetooth) za reprodukciju pohranjenih audiodatoteka. Odaberite izvor Telefon u reproduktoru multimedijskih sadržaja, a zatim dodirnite naziv uređaja povezanog putem Bluetooth veze, a zatim dodirnite POVEŽI.