Unutarnja elektronika

Uz odjeljke za pohranu i držače za čaše (pogledajte Unutarnja pohrana), unutrašnjost vozila Model Y podržava različitu elektroniku poput RFID odašiljača koji očitava daljinske ključeve i kartice s ključem (pogledajte) Ključevi), USB priključke, bazu za telefon za dva telefona bežični punjač telefona i strujnu utičnicu od 12 V.

USB priključci

Model Y ima dva USB priključka koja se nalaze u prednjem odjeljku središnje konzole. Ti se priključci mogu koristiti za sljedeće:

  • Priključivanje i punjenje USB uređaja.
  • Reprodukcija audio datoteka spremljenih na telefonu ili USB uređaju (pogledajte Reprodukcija multimedijskih sadržaja s uređaja).
  • Spremanje videozapisa pri upotrebi značajki poput Način rada s nadzorom ili Kamera u vozilu (pogledajte Kamera u vozilu i Način rada s nadzorom).
    Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
    Bilješka
    Željena je lokacija za spremanje videozapisa iz načina rada Način rada s nadzorom ili Kamera u vozilu putem USB priključka koji se nalazi u pretincu za rukavice. Upotrebom tog priključka povećavate sigurnost i smanjujete potrošnju energije.

USB priključci mogu imati izlaznu snagu od otprilike 15 W (koja se može razlikovati ovisno o datumu proizvodnje vozila).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Kod nekih vozila proizvedenih približno nakon 1. studenog 2021. USB priključci središnje konzole mogu samo puniti uređaje. Upotrebljavajte USB priključke unutar pretinca za rukavice za sve druge funkcije.

Oba priključka su kompatibilna s tipom USB-C.

Pogledajte Preduvjeti USB pogona za snimanje videozapisa za informacije o formatiranju USB izbrisivog memorijskog pogona.

Otvorite prednji odjeljak središnje konzole. Prednji USB priključci nalaze se na stražnjem zidu odjeljka.

Sustav Zoombox koji pokazuje lokaciju USB priključaka na središnjoj konzoli.

Ovisno o datumu proizvodnje, neka vozila uključuju USB priključak smješten unutar pretinca za rukavice. Ovaj USB-A priključak opremljen je unaprijed formatiranim izbrisivim memorijskim pogonomkoji je spreman za spremanje videozapisa prilikom upotrebe značajki Način rada s nadzorom i Kamera u vozilu. Iako mu to nije primarna svrha, ovaj priključak može uspostaviti komunikaciju s vozilom i može se upotrijebiti za punjenje USB uređaja.

Slika koja pokazuje lokaciju USB priključaka u pretincu za rukavice.

Dva dodatna USB priključka nalaze se u stražnjem dijelu središnje konzole (kod vozila proizvedenih nakon približno lipnja 2020. ti su priključci tipa USB-C). Ti priključci služe za punjenje USB priključenih uređaja, ali ne uspostavljaju komunikaciju s vozilom.

Sustav Zoombox koji pokazuje lokaciju USB priključaka na stražnjem dijelu središnje konzole.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
napajanje je dostupno uvijek kada je vozilo u „budnom” stanju. Vozilo može biti u budnom stanju iz više razloga. Na primjer, kad se upotrebljavaju značajke kao što su Samostalno parkiranje bez vozača ili kad se omoguće značajke poput Priprema, Zadržavanje klimatizacije, Način rada za kućne ljubimce, Način rada za kampiranje, Način rada s nadzorom, itd. Vozilo je također u budnom stanju kad god se baterija od niski napon puni ili upotrebljava tijekom punjenja pod visokim naponom, kad vozilo komunicira s mobilnom aplikacijom itd. Ostavljanje priključene dodatne opreme ne iscrpljuje bateriju odniski napon.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Za povezivanje uređaja s USB priključkom upotrijebite kompatibilni USB 3.0 kabel. Ako upotrijebite kabele koji nisu sukladni, to može dovesti do sporijeg punjenja, mogućih problema s povezivanjem ili smanjenih performansi.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Nemojte priključivati više uređaja putem USB čvorišta. To može spriječiti punjenje uređaja ili ih značajke Media Player, Način rada s nadzorom, Kamera u vozilu itd. neće moći prepoznati.

Bežični punjač telefona

Bežični punjač telefona (ako je vozilo time opremljeno) integriran je u prednju konzolu kako bi omogućio do 15 W snage za punjenje telefona s opcijom Qi. Jednostavno postavite telefon na punjač. Uređaj se može zagrijati tijekom punjenja, ali to je normalan učinak indukcijskog punjenja.

Kad se nalazi na bežičnom punjaču, vaš će se telefon puniti dok je vozilo uključeno (dodirni zaslon je uključen i vozač se nalazi u vozilu). Telefon se neće puniti nakon izlaska iz vozila osim ako značajka (kao što je Način rada s nadzorom) nije omogućena i daje napajanje USB priključcima . Model Y Neće puniti telefon ako je baterija vozila ispražnjena.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Bežični punjač telefona možda neće funkcionirati ako je zaštitna futrola telefona prevelika ili je od metala. Pokušajte ukloniti telefon iz futrole prije nego ga stavite u punjač.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Telefon mora imati izravan kontakt s bežičnim punjačom. Ne postavljajte predmete između telefona i punjača (npr. kreditnu karticu, kartice ključeva, kovanice, ključeve, metalne predmete i sl.)

Niski napon Strujna utičnica

Vozilo Model Y ima ugrađenu utičnicu u stražnjem odjeljku središnje konzole.

Sustav Zoombox koji pokazuje lokaciju utičnica u središnjoj konzoli.

Utičnica je prikladna za dodatnu opremu koja zahtijeva neprekidno napajanje strujom jakosti maksimalno 12 A (vršna vrijednost 16 A).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Za sva vozila proizvedena nakon otprilike studenog 2021., inverteri napajanja priključeni u utičnicu niski napon moraju podržavati ulaz od 16 V DC kako bi radili.

Dodatna strujna utičnica odniski napon nalazi se na lijevoj strani stražnjeg prtljažnika.

Strelica koja pokazuje na utičnicu niskog napona na lijevoj strani stražnjeg prtljažnika.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
napajanje je dostupno uvijek kada je vozilo u „budnom” stanju. Vozilo može biti u budnom stanju iz više razloga. Na primjer, kad se upotrebljavaju značajke poput Samostalno parkiranje bez vozača ili kad se omoguće značajke poput Priprema, Zaštita od pregrijavanja putničkog prostora, Zadržavanje klimatizacije, Način rada za kućne ljubimce, Način rada za kampiranje, Način rada s nadzorom, itd. Vozilo je također u budnom stanju kad god se baterija od niski napon puni ili upotrebljava tijekom punjenja pod visokim naponom, kad vozilo komunicira s mobilnom aplikacijom itd. Ostavljanje priključene dodatne opreme ne iscrpljuje bateriju odniski napon.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Utičnica i konektor dodatne opreme mogu postati vrući.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Kako biste spriječili prekomjerno ometanje elektronike u vozilu, društvo Tesla preporučuje da u utičnicu od niski napon ne priključujete nikakvu dodatnu opremu koju nije proizvelo društvo Tesla, uključujući pretvarače snage. No ako upotrebljavate dodatnu opremu koju nije proizvelo društvo Tesla i primijetite bilo kakve kvarove ili neočekivano ponašanje, poput uključivanja indikatorskih svjetala, prikazivanja poruka upozorenja ili prekomjerne vrućine dodatnog pribora, odmah isključite dodatnu opremu iz utičnice od niski napon.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Ne pokušavajte pokretati Model Y s pomoću niski napon strujne utičnice. Ako to učinite, može doći do oštećenja.