Samostalno parkiranje bez vozača

Ova je značajka privremeno ograničena ili neaktivna sve dok se omogući buduće ažuriranje softvera za vozila proizvedena otprilike sredinom travnja 2024.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ovisno o prodajnoj regiji, konfiguraciji vozila, kupljenim paketima opreme i verziji softvera, vaše vozilo možda nema značajku Samostalno parkiranje bez vozača ili značajka možda neće raditi na točno opisan način.

Opcija Samostalno parkiranje bez vozača omogućava vam automatsko parkiranje i vraćanje vozila Model Y dok stojite izvan vozila. Značajka Samostalno parkiranje bez vozača pomiče Model Y prema naprijed i natrag do maksimalno 12 metara kako bi ušlo ili napustilo parkirno mjesto.

Kako biste Model Y pomaknuli za veću udaljenost uz zaobilaženje zapreka, možete upotrijebiti značajku Pametno pozivanje vozila (ako je time opremljeno) i mobilni telefon. Značajka Pametno pozivanje vozila omogućava da vas vozilo nađe (ili ga možete poslati na odabrano mjesto). Pogledajte odjeljak Pametno pozivanje vozila.

Značajka Summon zahtijeva da vozilo Model Y može prepoznati valjani ključ u blizini.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Značajka Samostalno parkiranje bez vozača osmišljena je i namijenjena upotrebi samo na parkiralištima i prilazima privatnim posjedima, gdje je okolina poznata i predvidljiva.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Značajka Samostalno parkiranje bez vozača je u BETA fazi. Neprekidno morate nadzirati vozilo i okolinu te biti spremni odmah poduzeti mjere u bilo kojem trenutku. Odgovornost je vozača da se značajkom Samostalno parkiranje bez vozača koristi sigurno, odgovorno i u skladu s namjenom. Za više informacija o ograničenjima samostalnog parkiranja bez vozača i uvjetima koji mogu utjecati na njegovu upotrebu, pogledajte Upozorenja i ograničenja.

Prije upotrebe značajke Samostalno parkiranje bez vozača

Prije upotrebe značajke Samostalno parkiranje bez vozača upotrijebite dodirni zaslon kako biste omogućili značajku i prilagodili njezin način rada. Dodirnite Kontrole > Autopilot > Prilagodi Pametno pozivanje vozila, a zatim prilagodite sljedeće postavke koje odgovaraju vašim željama:

 • Visina odbojnika: Postavite udaljenost na kojoj želite da se značajka Samostalno parkiranje bez vozača zaustavi od otkrivenog objekta (na primjer, možda ćete htjeti da se značajka Samostalno parkiranje bez vozača zaustavi na samo nekoliko centimetara od zida garaže). Imajte na umu da se ova udaljenost primjenjuje samo na objekte koje značajka Samostalno parkiranje bez vozača otkrije izravno ispred vozila Model Y kada se kreće prema naprijed odnosno neposredno iza vozila Model Y ako se kreće unatrag.
 • Udaljenost s koje se poziva vozilo: Postavite maksimalnu udaljenost koju vozilo Model Y može prijeći tijekom ulaska ili izlaska iz parkirnog mjesta.
 • Bočna visina : Odaberite opciju kako biste definirali koliku udaljenost od bočne strane želite dopustiti. Usko omogućava vozilu Model Y ulazak i izlazak iz iznimno uskih parkirnih mjesta.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Upozorenje
  Parkiranje u uskom prostoru ograničava sposobnost kamera i senzora (ako je vozilo time opremljeno) da precizno otkriju lokaciju prepreka, povećavajući rizik od oštećenja vozila Model Y i/ili okolnih objekata.
 • Upotrijebite automatski HomeLink (ako je vozilo opremljeno tom značajkom): Postavite na UKLJUČENO ako želite aktivirati HomeLink za otvaranje/zatvaranje programiranog uređaja HomeLink (poput vrata ili garažnih vrata) tijekom postupka parkiranja s pomoću značajke Samostalno parkiranje bez vozača. Ako je opcija omogućena, uređaj automatski otvara i zatvara vrata kad vozilo Model Y ulazi ili izlazi tijekom postupka parkiranja s pomoću značajke Samostalno parkiranje bez vozača. U sesiji značajke Pametno pozivanje vozila (ako je time opremljeno) uređaj automatski otvara vrata kada na početku sesije Pametno pozivanje vozila otkrije da je Model Y parkiran u garaži.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Upozorenje
  Obavezno provjerite je li cijelo vozilo Model Y u ili izvan garaže prije nego što HomeLink spusti garažna vrata. Značajke Samostalno parkiranje bez vozača i Pametno pozivanje vozila (ako je time opremljeno) ne može se otkriti kad su snižena vrata.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Kad je omogućen, uređaj HomeLink automatski se otvara i zatvara tijekom upotrebe značajke Samostalno parkiranje bez vozača i automatski se po potrebi otvara tijekom upotrebe značajke Pametno pozivanje vozila (ako je vozilo time opremljeno). Ako želite automatizirati značajku HomeLink u drugim situacijama (poput normalne vožnje), morate prilagoditi glavne postavke uređaja HomeLink dodirom ikone HomeLink na vrhu zaslona Kontrole (pogledajte Pametna garaža).

Gornje postavke,s iznimkom uređaja HomeLink, primjenjuju se samo na značajku Samostalno parkiranje bez vozača, ali ne i na značajku Pametno pozivanje vozila (ako je time opremljeno) (pogledajte Prije korištenja značajkom Pametno pozivanje vozila). U značajci Pametno pozivanje vozila ne možete prilagoditi razmak od odbojnika, udaljenost ni razmak od bočnih strana. Kad upotrebljavate značajku Pametno pozivanje vozila, obavezno morate pritisnuti i držati gumb u mobilnoj aplikaciji kako bi se vozilo Model Y nastavilo kretati. Osim toga, značajka Pametno pozivanje vozila može se pokrenuti samo putem mobilne aplikacije—ne putem daljinskog ključa. Sve se postavke zadržavaju dok ih ručno ne promijenite.

Upotreba značajke Samostalno parkiranje bez vozača za parkiranje i vraćanje vozila

Slijedite korake u nastavku za upotrebu značajke Samostalno parkiranje bez vozača za parkiranje vozila Model Y:

 • Usmjerite vozilo Model Y u dosegu od 12 metara od parkirnog mjesta tako da vozilo Model Y može slijediti ravnu putanju tijekom ulaska u ili izlaska iz parkirnog mjesta dok je odabran stupanj Drive ili Reverse.
 • Dok se nalazite izvan vozila, započnite manevar parkiranja dodirom opcije Samostalno parkiranje bez vozača u mobilnoj aplikaciji, a zatim pritisnite i držite gumb Naprijed ili Natrag.

Značajka Samostalno parkiranje bez vozača prebacuje vozilo Model Y u položaj Drive ili reverse (na temelju smjera koji ste odredili) i pokreće vozilo u ili izvan parkirnog mjesta. Kad se postupak parkiranja dovrši ili ako se otkrije prepreka, značajka Samostalno parkiranje bez vozača prebacuje vozilo Model Y u položaj Park. Značajka Samostalno parkiranje bez vozača prebacuje vozilo Model Y u položaj Park kad:

 • Model Y otkrije prepreku na putu vožnje (u okviru postavke Visina odbojnika koju ste definirali).
 • Značajka Samostalno parkiranje bez vozača pomaknula je vozilo Model Y na maksimalnu udaljenost od 12 metara.
 • Otpustite gumb Naprijed ili Natrag.
 • Pritisnete bilo koji gumb kako biste ručno zaustavili značajku Samostalno parkiranje bez vozača.

Ako ste upotrijebili značajku Samostalno parkiranje bez vozača za pakiranje Model Y, možete je upotrijebiti i za vraćanje Model Y u izvorni položaj (pod uvjetom da je Model Y ostalo u položaju Park) ili na maksimalnu udaljenost Udaljenost s koje se poziva vozilo koju ste definirali (ovisno što je prije). Jednostavno odredite suprotan smjer u mobilnoj aplikaciji i značajka Samostalno parkiranje bez vozača pomiče Model Y originalnom putanjom, pod uvjetom da u međuvremenu nisu postavljene prepreke. Ako je otkrivena prepreka, značajka Model Y pokušati će izbjeći prepreku i pritom ostati u blizini originalne putanje (značajka Samostalno parkiranje bez vozača ne podržava manevriranje oko prepreka).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ako želite pomaknuti Model Y s pomoću značajke Samostalno parkiranje bez vozača nekoliko puta u istom smjeru (a da pritom ne prekoračite udaljenost od maksimalno 12 metara, otkažite značajku Samostalno parkiranje bez vozača i ponovno pokrenite postupak parkiranja koristeći se istim smjerom.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Iako se s pomoću značajke Samostalno parkiranje bez vozača Model Y može malo pomaknuti u bočnu stranu kako bi se izbjegla prepreka, ne pokušava manevrirati oko prepreke kako bi se Model Y vratilo na originalnu putanju vožnje. Samo značajka Samostalno parkiranje bez vozača (ako je time opremljeno) može upravljati vozilomModel Y oko predmeta
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Značajka Samostalno parkiranje bez vozača zahtijeva da Model Y u blizini može prepoznati registrirani telefon.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Model Y ne može otkriti prepreke koje se nalaze niže od odbojnika, prepreke koje su jako uske ili vise sa stropa (na primjer, bicikli). Pored toga, mnoge nepredviđene okolnosti mogu ugroziti sposobnost značajke Samostalno parkiranje bez vozača da vozilo uparkira ili isparkira iz parkirnog mjesta, pa se kao rezultat toga s pomoću značajke Samostalno parkiranje bez vozača vozilo Model Y ne kreće na odgovarajući način. Iz tog razloga morate neprestano nadgledati kretanje vozila i njegovu okolicu i biti spremni zaustaviti vozilo Model Y u bilo kojem trenutku.

Upravljanje značajkom za Samostalno parkiranje bez vozača putem daljinskog ključa

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Značajka Samostalno parkiranje bez vozača možda neće raditi ako je baterija slaba na daljinskom ključu kao dodatku.

Slijedite ove korake za parkiranje Model Y s pomoću dodatka daljinskog ključa dok ste vi izvan vozila:

 1. Na dodirnom zaslonu provjerite je li značajka Neprekidni pritisak je obavezan onemogućena (dodirnite Kontrole > Autopilot > Prilagodi Pametno pozivanje > Neprekidni pritisak je obavezan).
 2. Dok je Model Y u položaju Park, stanite na udaljenost unutar tri metra te pritisnite i držite gornji središnji gumb na dodatku daljinskog ključa (tipka za zaključavanje/otključavanje svih vrata) dok svjetla za opasnost neprestano trepere.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Svjetla za opasnost zatreperit će jedanput kad se vozilo Model Y zaključa, a u toku od pet sekundi vozilo Model Y se uključuje i svjetla za opasnost počet će neprekidno treperiti. Ne prelazite na sljedeći korak sve dok svjetla za opasnost trepere. Ako nakon pet sekundi svjetla za opasnost više ne trepere, otpustite tipku na dodatku daljinskog ključa, pomaknite se bliže Model Y i pokušajte ponovno. Ako značajka Samostalno parkiranje bez vozača u roku od deset sekundi ne primi dodatnu informaciju, značajka se prekida.
 3. Pritisnite tipku za otvaranje prednjeg prtljažnika na dodatku daljinskog ključa kako biste pomaknuli Model Y prema naprijed na parkirnom mjestu ili pritisnite gumb za otvaranje stražnjeg prtljažnika kako biste Model Y vratili unatrag u parkirno mjesto.

Zaustavljanje ili otkazivanje značajke Samostalno parkiranje bez vozača

Zaustavite Model Y u bilo kojem trenutku dok je značajka Samostalno parkiranje bez vozača aktivna putem mobilne aplikacije ili pritiskanjem bilo koje tipke na daljinskom ključu. Značajka Samostalno parkiranje bez vozača prekida se i u sljedećim situacijama:

 • Aktivirana je kvaka na vratima ili se vrata otvaraju.
 • Komunicirate s kolo upravljača, papučicom kočnice, papučicom gasa ili mjenjačem.
 • Model Y otkriva prepreku.
 • Značajka Samostalno parkiranje bez vozača pomaknula je vozilo Model Y na maksimalnu udaljenost od približno 12 metara.
 • Vaš je telefon prešao u stanje mirovanja ili gubi vezu s vozilom Model Y.