Automatsko parkiranje

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ovisno o prodajnoj regiji, konfiguraciji vozila, kupljenim paketima opreme i verziji softvera, vaše vozilo možda nema značajku Automatsko parkiranje.

Značajka Automatsko parkiranje upotrebljava podatke kako bi pomogla olakšati parkiranje na javnim cestama manevriranjem vozila Model Y u paralelna i okomita parkirna mjesta.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Sve kamere i senzori (ako je vozilo time opremljeno) moraju biti čisti. Zaprljane kamere i senzori te uvjeti u okolini kao što su kiša i izblijedjele oznake prometne trake mogu utjecati na performanse autopilota.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Učinkovitost značajke Automatsko parkiranje ovisi o sposobnosti kamera i senzora (ako je vozilo time opremljeno) da odrede blizinu vozila u odnosu na rubnike, objekte i ostala vozila.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Nemojte upotrebljavati Automatsko parkiranje ako je bilo što, poput kuke kugle, nosača za bicikle ili prikolice, pričvršćeno na kuku za vuču. Automatsko parkiranje se možda neće zaustaviti zbog kuka prilikom parkiranja između ili ispred ostalih vozila.

Parametri

Automatsko parkiranje otkriva moguće parkirno mjesto na temelju sljedećih parametara:

Okomito parkiranje
 • Vaša brzina vožnje mora biti manje od 13 km/h. Ako vozite prebrzo, Automatsko parkiranje možda neće moći točno odrediti vaše željeno parkirno mjesto.
 • Parkirno mjesto mora biti barem 2,2 metra široko.
 • Parkirno mjesto mora imati barem tri vidljive linije kako bi se vozilo moglo uparkirati, poput parkirnih linija, cestovnih oznaka ili jasnih kolnika. Automatsko parkiranje možda neće raditi u garažama, na primjer bez tri vidljive parkirne linije.
 • Automatsko parkiranje možda neće raditi na površinama grubih cesta poput kaldrme ili cigle.
Bočno parkiranje
 • Vaša brzina vožnje mora biti manje od 21 km/h. Ako vozite prebrzo, Automatsko parkiranje možda neće moći točno odrediti vaše željeno parkirno mjesto.
 • Mora se nalaziti vozilo ispred mjesta na koje se želite parkirati.
 • Mora biti vidljivi jasan kolnik ili rub. Automatsko parkiranje možda neće ispravno utvrditi parkirno mjesto ako kolnik nije jasan, poput trave ili prljavštine.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Značajka Automatsko parkiranje ne radi u slučaju parkiranja na kutna parkirna mjesta.

Upotreba značajke Automatsko parkiranje

Tijekom vožnje slijedite ove korake kako biste omogućili značajci Automatsko parkiranje da manevrira vozilom Model Y kako bi se uparkiralo na parkirno mjesto:

 1. Kad sporo vozite, nadzirite osjetljiv na dodir kako biste vidjeli moguća parkirna mjesta koja prepozna autopilot. Kad Model Y je namješten tako da se može parkirati unatrag na jedno od otkrivenih lokacija osjetljiv na dodir prikazuje ikonu parkiranja.
  Snimka zaslona potencijalnog parkirnog mjesta prikazana vidljivom ikonom.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Ikona parkiranja pojavljuje se samo ako je položaj vozila i/ili uvjeti u okruženju vozila takvi da značajka Automatsko parkiranje može odrediti odgovarajuću putanju vožnje. Ako značajka Automatsko parkiranje ne može odrediti odgovarajuću putanju (na primjer, ako vozite u uskoj ulici gdje ulazak na parkirno mjesto podrazumijeva prelazak prednjeg dijela vozila na susjednu traku), možete premjestiti vozilo, pronaći drugo parkirno mjesto ili parkirati vozilo ručno.
 2. Odaberite mjesto, provjerite je li prikladno i sigurno, a zatim krenite prema naprijed i zaustavite se otprilike jednu duljinu automobila ispred parkirnog mjesta (kao što je to uobičajeno kod paralelnog parkiranja ili kada ulazite u okomito parkirno mjesto unatrag).
 3. Pustite kolo upravljača, prebacite Model Y u stupanj prijenosa za vožnju unatrag, a zatim dodirnite Pokreni na dodirnom zaslonu.
 4. Automatsko parkiranje prikazuje poruku kad je parkiranje dovršeno.

Ako pritisnete papučicu kočnice dok značajka Automatsko parkiranje aktivno parkira Model Y, postupak parkiranja zaustavlja se dok ne dodirnete Nastavi na dodirnom zaslonu.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Nikada nemojte ovisiti o značajki Automatsko parkiranje kako biste pronašli parkirno mjesto koje je legalno, prikladno i sigurno. Značajka Automatsko parkiranje možda neće uvijek otkriti predmete na parkirnom mjestu. Obavezno sami vizualno provjerite je li parkirno mjesto prikladno i sigurno.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Kad automatsko parkiranje aktivno upravlja Model Y:
 • Ne ometajte kretanje kolo upravljača. Na taj način poništavate značajku Automatsko parkiranje.
 • Stalno provjerite svoje okruženje. Budite spremni aktivirati kočnice kako biste izbjegli vozila, pješake ili predmete.
 • Pratite dodirni zaslon kako biste bili sigurni da ste upoznati s uputama koje vam pruža značajka Automatsko parkiranje.

Zaustavljanje postupka parkiranja

Za pauziranje značajke Automatsko parkiranje jednom pritisnite papučicu kočnice. Model Y zaustavlja se i ostaje zaustavljeno dok ne dodirnete Nastavi na dodirnom zaslonu.

Otkazivanje postupka parkiranja

Značajka Automatsko parkiranje otkazuje postupak parkiranja kad ručno pomaknete kolo upravljača, promijenite način rada vožnje ili dodirnete Poništi na dodirnom zaslonu. Značajka Automatsko parkiranje također otkazuje postupak parkiranja u sljedećim slučajevima:
 • Sesija parkiranja sastoji se od više od sedam pokreta.
 • Model Y otkriva da vozač izlazi iz vozila.
 • Ako otvorite vrata.
 • Ako pritisnete papučicu gasa.
 • Ako pritisnete papučicu kočnice dok je značajka Autopark pauzirana.
 • Dođe do automatskog kočenja u nuždi (pogledajte Pomoć pri izbjegavanju sudara).

Ograničenja

U sljedećim situacijama značajka Automatsko parkiranje vjerojatno neće raditi onako kako je predviđeno:

 • Cesta ima nagib. Značajka Automatsko parkiranje dizajnirana je za rad samo na ravnim cestama.
 • Kada vidljivost nije dobra (zbog guste kiše, snijega, magle itd.).
 • Rubnik je izrađen od materijala koji nije kamen ili vozilo ne može otkriti rubnik.
 • Ciljano parkirno mjesto nalazi se neposredno uz zid ili stup (na primjer, zadnje parkirno mjesto u nizu u podzemnoj garaži).
 • Jedan ili veći broj senzora (ako je vozilo time opremljeno) ili kamera je oštećen, prljav ili blokiran (na primjer, blatom, ledom ili snijegom ili navlakom za prednji dio vozila, prekomjernom bojom ili ljepljivim proizvodima, kao što su omoti, naljepnice, gumeni premazi itd.).
 • Vremenski uvjeti (jaka kiša, snijeg, magla ili ekstremno visoke ili niske temperature) ometaju rad senzora (ako je vozilo time opremljeno).
 • Senzore (ako je vozilo time opremljeno) ometa druga električna oprema ili uređaji koji proizvode ultrazvučne valove.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Mnoge nepredviđene okolnosti mogu ugroziti sposobnost značajke Automatsko parkiranje da parkira vozilo Model Y. Imajte to uvijek na umu i budite svjesni da značajka Automatsko parkiranje zbog toga možda neće pravilno upravljati vozilom Model Y. Obratite pažnju tijekom parkiranja vozila Model Y i budite spremni odmah preuzeti kontrolu.