Pametno pozivanje vozila

Ova je značajka privremeno ograničena ili neaktivna sve dok se omogući buduće ažuriranje softvera za vozila proizvedena otprilike sredinom travnja 2024.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ovisno o prodajnoj regiji, konfiguraciji vozila, kupljenim paketima opreme i verziji softvera, vaše vozilo možda nema značajku Pametno pozivanje vozila ili značajka možda neće raditi na točno opisan način.

Značajka Pametno pozivanje vozila omogućuje da Model Y dovezete do sebe (uz primjenu GPS signala telefona kao ciljnog odredišta) ili do odredišta po izboru, uz manevriranje i zaustavljanje zbog objekata po potrebi. Pametno pozivanje vozila funkcionira s mobilnom aplikacijom tvrtke Tesla kada se vaš telefon nalazi približno 6 metara od vozila Model Y.

Značajka Pametno pozivanje vozila manevrira voziloModel Y tako da izađe s parkirnog mjesta i iza ugla. To je korisno za pomicanje vozila Model Y iz uskih parkirnih mjesta, kroz lokve ili vam pomaže na putu do vozila dok nosite pakete. Morate održavati neometan pogled na vozilo Model Y i pažljivo nadzirati vozilo i njegovu okolinu u svakom trenutku.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Značajka Smart Summon osmišljena je i namijenjena za upotrebu isključivo na parkiralištima i prilazima koji se nalaze u privatnom vlasništvu, gdje je okolno područje poznato i predvidivo. Ne koristite se značajkom Pametno pozivanje vozila na javnim prometnicama.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Značajkom Pametno pozivanje vozila smijete se koristiti samo na popločanim površinama.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Značajka Pametno pozivanje vozila je u BETA fazi. Morate neprestance nadzirati vozilo i njegovu okolinu i biti spremni da odmah poduzmete odgovarajuće mjere u svakom trenutku. Odgovornost je vozača da se značajkom Pametno pozivanje vozila koristi na siguran, odgovoran i namjenski način. Vaša je odgovornost upoznati se s ograničenjima pametnog pozivanja vozila (pogledajte Ograničenja i upozorenja).

Prije korištenja značajkom Pametno pozivanje vozila

  • Preuzmite na telefon najnoviju verziju mobilne aplikacije tvrtke Tesla i provjerite je li na telefonu omogućena mobilna mreža i GPS.
  • Telefon mora biti povezan s vozilom Model Y i udaljen od njega približno 6 metara.
  • Kamere vozila moraju biti potpuno kalibrirane (pogledajte Vožnja za kalibraciju kamera).
  • Morate imati neometan pogled na vozilo Model Y.
  • Model Y mora biti u položaju Park, ne smije se puniti, a sva vrata i prtljažnici moraju biti zatvoreni.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pozor
Sve kamere i senzori (ako je vozilo time opremljeno) moraju biti čisti. Zaprljane kamere i senzori te uvjeti u okolini kao što su kiša i izblijedjele oznake prometne trake mogu utjecati na performanse autopilota.

Korištenje značajkom Pametno pozivanje vozila

  1. Otvorite mobilnu aplikaciju tvrtke Tesla pa pritisnite Samostalno parkiranje bez vozača.
  2. Pritisnite ikonu Pametno pozivanje vozila koja se nalazi u sredini slike vašeg vozila Model Y. Možda će potrajati nekoliko sekundi dok se značajka Pametno pozivanje vozila ne pokrene.
    Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
    Bilješka
    Možete aktivirati Način pripravnostii kako biste izbjegli odgodu pri pokretanju značajke Pametno pozivanje vozila (pogledajte Način pripravnosti).

    U mobilnoj se aplikaciji prikazuje karta s plavim kružićem koji predstavlja maksimalnu udaljenost od 6 metara koju morate održavati između telefona i vozila Model Y. Plava točka na karti predstavlja vašu lokaciju, a crvena strelica predstavlja vozilo.

  3. Stanite bilo gdje unutar plavog kruga odakle imate neometan pogled na vozilo Model Y.
  4. Sada se možete koristiti značajkom Pametno pozivanje vozila u jednom od sljedećih načina:
    • Način rada Dođi k meni: Pritisnite i držite pritisnutim gumb Dođi k meni. Model Y pomiče se na vašu GPS lokaciju. Kako se vi krećete, vozilo Model Y vas slijedi. Kada vas vozilo Model Y sustigne, zaustavlja se i prebacuje u položaj Park.
    • Način rada Idi na cilj: Dodirnite ikonu ciljnika, a potom povucite kartu kako biste postavili iglu na odabrano odredište. Pritisnite i držite pritisnutim gumb Idi na cilj. Model Y pomiče se na odredište. Kada stigne na lokaciju, vozilo Model Y se zaustavlja i prebacuje u položaj Park, a mobilna aplikacija prikazuje poruku kao znak da je završen rad značajke Samostalno parkiranje bez vozača.
      Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
      Bilješka
      Kako biste naknadno promijenili lokaciju, podignite prst, ponovno namjestite kartu, potom ponovno pritisnite i držite pritisnutom opciju Idi na cilj.
    Kako biste zaustavili vozilo Model Y u bilo kojem trenutku, jednostavno otpustite gumb Dođi k meni ili Idi na cilj.
Ikona ciljnika
Ikona ciljnika na karti prebacuje se s načina Idi na cilj na način Dođi k meni i obrnuto. Ako je odabran način Dođi k meni, ikona je plave boje.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Na karti također postoji i ikona koja vam omogućuje prikazivanje/sakrivanje satelitskih slika.

Odmah nakon pokretanja značajke Pametno pozivanje vozila u bilo kojem načinu nakratko će zatreperiti svjetla za upozorenje na opasnost, sklopit će se retrovizori, a vozilo Model Y će se prebaciti u način rada Drive ili Reverse. Model Y zatim se sporo pomiče unutar 1 metra od vas (Dođi mi) ili odabrane lokacije (Idi na cilj) pritom po potrebi izbjegava prepreke. Kako se vozilo Model Y kreće, kreće se i odgovarajuća crvena strelica na karti i prikazuje lokaciju vozila. Kako se vi krećete, kreće se i odgovarajuća plava točka i prikazuje vašu lokaciju.

U bilo kojem načinu vozilo Model Y se prestaje kretati i ubacuje u položaj Park ako:

  • Otpustite gumb u mobilnoj aplikaciji.
  • Prekoračena je maksimalna između vašeg telefona i vozila Model Y (ako se vozilo kreće na odredište dalje od vas, možda ćete morati slijediti vozilo kako biste održali udaljenost).
  • Je putanja vožnje blokirana.
  • Model Y prešao maksimalnu udaljenost od 20 metara od početka upotrebe značajke Pametno pozivanje vozila.
    Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
    Bilješka
    Ako Pametno pozivanje vozila pomakne voziloModel Y tri metra prema naprijed, a zatim dva metra prema natrag, smatra se da je vozilo prešlo pet metara.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Nema potrebe da gledate u mobilnu aplikaciju – jednostavno držite pritisnutim gumb dok promatrate vozilo Model Y i njegovu putanju vožnje u svakom trenutku, spremni da otpustite gumb kako biste po potrebi zaustavili vozilo.

Ako je vozilo opremljeno opcijom Auto HomeLink i ako je ona omogućena za značajku Pametno pozivanje vozila (dodirnite Kontrole > Autopilot > Prilagodi značajku Pametno pozivanje vozila > Upotrijebite automatski HomeLink), značajka Pametno pozivanje vozila automatski otvara uređaj HomeLink ako ste manevar značajkom Pametno pozivanje vozila pokrenuli dok se Model Y nalazi u garaži. Mobilna vas aplikacija obavještava da su se vrata otvorila.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Kada otpustite gumb kako biste zaustavili vozilo Model Y, vozilo će se zaustaviti, ali tek nakon kraće odgode. Zato je presudno da obratite pozornost na putanju vožnje vozila u svakom trenutku te da proaktivno predviđate prepreke koje vozilo možda neće moći otkriti.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Postupajte s krajnjim oprezom pri upotrebi značajke Pametno pozivanje vozila na mjestima na kojima se kretanje prepreka ne može predvidjeti. Primjerice, kada su prisutni ljudi, djeca ili životinje.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Moguće je da značajka Pametno pozivanje vozila neće zaustaviti vozilo zbog svih predmeta (poglavito vrlo niskih predmeta, kao što su rubno kamenje, ili vrlo visokih predmeta, kao što su police) te da neće reagirati na promet iz suprotnog smjera ili sa strana. Obratite pozornost i budite spremni zaustaviti vozilo Model Y u svakom trenutku otpuštanjem gumba u mobilnoj aplikaciji.

Način pripravnosti

Kako biste vozilo Model Y držali pripravnim za značajku Samostalno parkiranje bez vozača i skratili vrijeme koje je potrebno za zagrijavanje, uključite Način pripravnosti. Dodirnite Kontrole > Autopilot > Način pripravnosti. Kada je uključen Način pripravnosti, možete očuvati energiju u bateriji onemogućavanjem načina Način pripravnosti na sljedećim lokacijama:

  • Izostavi lokaciju Kuća – onemogućuje Način pripravnosti na lokaciji koju ste postavili kao Home na popisu Favorites.
  • Izostavi lokaciju Posao – onemogućuje Način pripravnosti na lokaciji koju ste postavili kao Work na popisu Favorites.
  • Izostavi favorite – onemogućuje Način pripravnosti na svim lokacijama na popisu Favorites.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Za očuvanje energije značajka Pametno pozivanje vozila automatski deaktivira Način pripravnosti od ponoći do 6:00. Tijekom ovih sati dolazi do odgode prilikom pokretanja značajke Pametno pozivanje vozila.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Moguće je da će se trošiti dodatna snaga baterije dok je aktivan Način pripravnosti.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Pojedinosti o načinu postavljanja lokacije kao Kuća, Posao ili Favoriti potražite u Odredišta Kuća, Posao i Favoriti.

Zaustavljanje ili poništavanje značajke Pametno pozivanje vozila

Značajka Pametno pozivanje vozila zaustavlja vozilo Model Y kad god otpustite gumb u mobilnoj aplikaciji. Za povratak u značajku Pametno pozivanje vozila jednostavno ponovno pritisnite gumb Dođi k meni ili Idi na cilj.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
U svakom trenutku budite spremni zaustaviti vozilo Model Y. Ovisno o kvaliteti veze između telefona i vozila Model Y, moguće je da će doći do kraće odgode između trenutka kada otpustite gumb i trenutka kada se vozilo zaustavi.

Značajka Pametno pozivanje vozila prekida se i potrebno ju je ponovno pokrenuti ako:

  • Aktivirana je kvaka na vratima ili se vrata otvaraju.
  • Komunicirate s kolo upravljača, papučicom kočnice, papučicom gasa ili mjenjačem.
  • Model Y je blokirano preprekom.
  • Pametno pozivanje vozila pomaknulo je Model Y maksimalnu udaljenost. Za kretanje dalje od te udaljenosti morate ubaciti Model Y u način rada Drive ili Reverse, a zatim ponovno pokrenuti značajku Pametno pozivanje vozila.
  • Vaš je telefon prešao u stanje mirovanja ili gubi vezu s vozilom Model Y.