Pokretanje i isključivanje

Pokretanje

Kad otvorite vrata da biste ušli u Model Y, instrumentna ploča i dodirni zaslon dodirni zaslon se uključuje i možete upravljati svim komandama. Kako voziti Model Y:
  1. Pritisnite papučicu kočniceModel Y se uključuje i spreman je za vožnju.
  2. Odaberite način rada vožnje – pomaknite ručicu mjenjača prema dolje za položaj Drive ili prema gore za položaj Reverse (pogledajte Prebacivanje).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ako je omogućena opcija PIN za vožnju (pogledajte PIN za vožnju), vozač mora unijeti i važeći PIN putem dodirnog zaslona prije nego može voziti Model Y.

Sve informacije potrebne za vožnju Model Y prikazuju se na osjetljivom na dodir.

Onemogućena vožnja - potrebna provjera ovlasti

Ako Model Y ne prepoznaje ključ nakon što pritisnete kočnicu (daljinski ključ ili telefon kao ključ nisu prepoznati ili su prošle dvije minute od upotrebe kartice s ključem), na dodirnom zaslonu prikazuje se poruka o potrebi provjere ovlasti za vožnju.

Ako primite ovu poruku, karticu ključa postavite iza držača čaša gdje je RFID predajnik može očitati. Razdoblje za provjeru ovlasti u trajanju od dvije minute ponovno se pokreće i možete pokrenuti Model Y pritiskom papučice kočnice.

Postavljanje kartice s ključem na središnju konzolu za autentifikaciju prije vožnje.

Više faktora utječe na to hoće li Model Y prepoznati telefon kao ključ ili daljinski ključ (na primjer, baterija telefona je slaba ili prazna i nije više moguće uspostaviti vezu s pomoću Bluetooth veze).

Uvijek držite telefon kao ključ, daljinski ključ ili karticu s ključem uz sebe. Nakon vožnje, vaš je ključ potreban za ponovno pokretanje nakon što se Model Y isključi. Kada napuštate Model Y, ključ morate imati sa sobom kako biste zaključali Model Y, bilo to ručno ili automatski.

Isključivanje

Po završetku vožnje prebacite u stupanj prijenosa za parkiranje pritiskom tipke na kraju ručice za vožnju. Pri izlasku iz Model Y s i telefonom kao ključem i daljinskim ključem, vozilo se automatski isključuje kao i dodirni zaslon.

Model Y također se isključuje ako je 30 minuta u položaju za parkiranje, čak i ako vozač sjedi na svojem sjedalu.

Iako to uglavnom nije potrebno, vozač može isključiti Model Y dok sjedi na svojem sjedalu, pod uvjetom da se vozilo ne kreće. Dodirnite Kontrole > Sigurnost > Isključivanje. Model Y automatski se ponovno uključuje ako vozač pritisne papučicu kočnice ili dodirne zaslon osjetljiv na dodir.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Model Y automatski prebacuje u položaj Park kad god se utvrdi da izlazite iz vozila (na primjer, sigurnosni pojas vozača nije vezan i vozilo je stoji na mjestu). Ako prebacite u prazan hod, Model Y se prebacuje u položaj Park kad otvorite vrata za izlazak iz vozila. Kako bi Model Y ostao u neutralnom stupnju prijenosa, morate aktivirati Transport Mode (pogledajte Upute za prijevoznike).

Isključivanje i uključivanje napajanja vozila

Možete napajati Model Y ako čudno funkcionira ili prikazuje neodređeno upozorenje.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ako dodirni zaslon ne reagira ili se neobično ponaša, ponovno ga pokrenite prije nego što isključite i uključite napajanje vozila (pogledajte Ponovno pokretanje dodirnog zaslona).
  1. Odaberite stupanj prijenosa za parkiranje.
  2. Na dodirnom zaslonu dodirnite Kontrole > Sigurnost > Isključivanje.
  3. Nemojte upotrebljavati nijednu funkciju vozila najmanje dvije minute. Nemojte otvarati vrata, dodirivati papučicu kočnice ni dodirni zaslon itd.
  4. Nakon dvije minute pritisnite papučicu kočnice ili otvorite vrata kako biste aktivirali vozilo.