Kollisjonsputer

Plassering av kollisjonsputer

Kollisjonsputene er plassert i de omtrentlige områdene som vises nedenfor. Det er trykket kollisjonsputevarsel på solskjermene.

Model Y er utstyrt med en kollisjonspute og hofte/skulder-belte på begge setene foran. Kollisjonsputen er en supplerende beskyttelse for disse seteplassene. Alle passasjerer, inkludert føreren, skal alltid bruke sikkerhetsbelte, uavhengig av om setet også har en kollisjonspute eller ikke, for å minimere risikoen for alvorlig personskade eller død ved en eventuell kollisjon.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
I høyrestyrte biler er plasseringene til kollisjonsputene for fører og passasjer reversert.
bil med beskrivelser for hver kollisjonspute
 1. Frontkollisjonsputer
 2. Setemonterte sidekollisjonsputer
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Bilen (hvis montert, avhengig av produksjonsdato) har også en setemontert kollisjonspute på indre del av førersetet.
 3. Gardinkollisjonsputer

Slik fungerer kollisjonsputer

Kollisjonsputene blåses opp når sensorene registrerer et sammenstøt som overstiger terskelverdiene for utløsing. Disse terskelverdiene er utformet for å forutsi alvorlighetsgraden til en kollisjon i tide for at kollisjonsputene skal beskytte personene i bilen. Kollisjonsputer utløses umiddelbart med betydelig kraft sammen med en høy lyd. Den oppblåste puten, sammen med sikkerhetsbeltene, begrenser bevegelsen av passasjerer for å redusere risikoen for personskade.

Frontkollisjonsputene er ikke utviklet for å utløses i kollisjoner bakfra, ved velting, sidekollisjoner og under bråbremsing eller kjøring over humper og hull i veien. På samme måte er det ikke sikkert at frontkollisjonsputene utløses i alle kollisjoner forfra, for eksempel mindre frontkollisjoner, understyringskollisjoner eller sammenstøt med smale objekter (for eksempel stolper eller påler). Betydelig overfladisk skade kan oppstå på kjøretøyet uten at kollisjonsputene utløses. På den andre siden, kan relativt små, strukturelle skader utløse kollisjonsputene. Kjøretøyets eksterne utseende etter en kollisjon gjenspeiler derfor ikke om frontkollisjonsputene burde ha blitt utløst eller ikke.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Bruk mobilappen til å avtale service før du modifiserer bilen for å gi plass til en person med nedsatt funksjonsevne, på en måte som kan påvirke kollisjonsputesystemet.

Kollisjonsputetyper

Model Y er utstyrt med følgende kollisjonsputer:

 • Frontkollisjonsputer: Frontkollisjonsputene er utviklet for å redusere skader hvis større barn eller voksne sitter foran. Følg alle advarsler og instruksjoner som gjelder barn som sitter på passasjersetet foran (hvis dette er tillatt i ditt markedsområde).
 • Setemonterte sidekollisjonsputer: En setemontert kollisjonspute i forsetene beskytter bekkenet og brystkasseområdet; den setemonterte kollisjonsputen borterst på indre del av førersetet beskytter hodet og brystkasseområdet. De setemonterte kollisjonsputene både på siden med sammenstøt og den andre siden av kjøretøyet, utløses ved alvorlige sidesammenstøt på skrå forfra.
 • Gardinkollisjonsputer: Gardinkollisjonsputer bidrar til å beskytte hodet. Gardinkollisjonsputer både på siden med sammenstøt og den andre siden av kjøretøyet utløses kun hvis det oppstår et kraftig sidesammenstøt, eller hvis bilen velter.

Statusindikator for kollisjonspute

Statusen til den fremre kollisjonsputen for passasjer vises i øvre hjørne på berøringsskjermen:

ikon for alternativ for kollisjonspute på passasjersiden
Før du kjører med et barn i passasjersetet foran (hvis dette er tillatt i ditt markedsområde), må du alltid dobbeltsjekke statusen til den fremre kollisjonsputen for passasjer for å bekrefte at den er av. Hvis den fremre kollisjonsputen for passasjer er AV, blåses den ikke opp hvis det oppstår en kollisjon. Denne indikatoren vises også når setet ikke er opptatt.
ikon for alternativ for kollisjonspute på passasjersiden
For å beskytte en voksen som sitter i passasjersetet foran, må du sikre at frontkollisjonsputen for passasjersiden er PÅ. Hvis frontkollisjonsputen på passasjersiden er PÅ, blåses den opp hvis det oppstår en kollisjon.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Hvis det er et tillatt i ditt markedsområde å plassere et barn i passasjersetet foran, er det førerens ansvar å passe på at frontkollisjonsputen for passasjersiden er AV. Still bryteren for kollisjonspute til AV før du setter et barnesete i passasjersetet foran. Du må aldri plassere et barn i passasjersetet foran med en aktivert kollisjonspute, selv om barnet sitter i barnesikringssystem eller på en sittepute. Hvis kollisjonsputen ikke deaktiveres, kan den påføre barnet ALVORLIG SKADE eller DØD.

Kontroll av fremre kollisjonspute for passasjer

Når det sitter et barn i passasjersetet foran (selv om barnet sitter i barnesikringssystem eller på en sittepute), må du deaktivere kollisjonsputen for passasjer foran, slik at den ikke skader barnet ved en eventuell kollisjon. Sørg først for at bilen står i Park. Trykk deretter på Kontroller > Trygghet > Fremre kollisjonspute for passasjer, og før kjøreturen må du kontrollere at statusen for kollisjonsputen for passasjersetet øverst på berøringsskjermen er avslått (se Statusindikator for kollisjonspute).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Model Y har en kapasitiv berøringsskjerm og vil muligens ikke reagere på berøring hvis du har hansker på deg. Hvis berøringsskjermen ikke reagerer, må du ta av deg hanskene eller bruke hansker med ledende fingertupper egnet for kapasitive berøringsskjermer.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Hvis det er tillatt for barn å sitte i forsetet i markedsregionen din, må du aldri plassere barn i et barnesikringssystem eller på en sittepute i forsetet når kollisjonsputen er aktiv. Det kan føre til alvorlig personskade eller død.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Hvis den fremre kollisjonsputen for passasjer ikke ser ut til å fungere (for eksempel fordi kollisjonsputen er på, selv om du har slått den av, eller omvendt), må du ikke la en passasjer sitte i forsetet. Bruk mobilappen til å avtale service umiddelbart.

Utløsingseffekter

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Når kollisjonsputene utløses, frigjøres et fint pulver. Dette pulveret kan irritere huden og må grundig skylles vekk fra øyne og fra eventuelle kutt eller skrubbsår.

Etter oppblåsing tømmes kollisjonsputene for å gi en gradvis buffervirkning for passasjerene og for å sikre at førerens sikt ikke forstyrres.

Hvis kollisjonsputer er utløst eller bilen har vært i en kollisjon, må den ha service før den kan startes. I tillegg må kollisjonsputene, sikkerhetsselestrammerne og tilknyttede komponenter kontrolleres og om nødvendig skiftes. Bruk mobilappen til å avtale service umiddelbart.

I tillegg til at kollisjonsputene utløses i en kollisjon:

 • Nødanrop kontakter automatisk nødpersonell, gitt at mobilsignalet er tilstrekkelig og tjenesten er tilgjengelig i din region (se Nødanrop).
 • Dørene låses opp.
 • Nødblinklysene slås på.
 • Lyset i kupeen slås på.
 • Høyspenning deaktiveres.
 • Vinduene går til ventileringsstilling.
 • Bilen bruker bremsene for å stoppe.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Avhengig av sammenstøtets art og kreftene involvert, kan det være at dørene ikke låser seg opp ved en kollisjon, og/eller skade kan hindre dem i å kunne åpnes. I slike tilfeller kan det være at dørene må åpnes ved hjelp av innvendig manuell utløsing eller andre metoder for frigjøring (for eksempel utstigning gjennom en annen dør, knusing av vindu osv.).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
I noen kollisjoner kan høyspenning bli deaktivert selv om ingen kollisjonsputer er utløst, og du kan ikke starte opp og kjøre. Bruk mobilappen til å avtale service umiddelbart.

Varselindikator for kollisjonspute

profilvisning av en person med en åpen kollisjonspute
Kollisjonsputeindikatoren på berøringsskjermen lyser hvis det er feil med kollisjonsputesystemet. Det eneste tilfellet denne indikatorlampen skal lyse, er når Model Y startes, og da vil den slås av innen få sekunder. Hvis den fortsetter å lyse, bruker du mobilappen til å avtale service umiddelbart og lar være å kjøre.

Kollisjonsputevarsler

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Alle passasjerer, inkludert føreren, skal alltid bruke sikkerhetsbelte, uansett om setet også har en kollisjonspute eller ikke, for å minimere risikoen for alvorlig personskade eller død ved en eventuell kollisjon.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Passasjerene i forsetene må ikke legge armene over kollisjonsputemodulen. En kollisjonspute som utløses, kan forårsake brudd og andre skader.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke bruk setetrekk på Model Y. Det kan være til hinder for de setemonterte kollisjonsputene på siden i tilfelle det oppstår en kollisjon. Det kan også redusere funksjonen til systemet for klassifisering av passasjer (OCS), hvis bilen er utstyrt med det.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Kollisjonsputer utløses med stor fart og kraft, som kan forårsake skader. Sørg for at passasjerene bruker sikkerhetsbelte og sitter riktig, med setet så langt tilbake som mulig, for å begrense skader.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Barn skal ikke sitte i passasjersetet foran med mindre det er tillatt i henhold til forskriftene i ditt markedsområde. Følg alle forskriftene i ditt område for å plassere barn riktig med tanke på barnets vekt, størrelse og alder. Det tryggeste for spedbarn og små barn er at de plasseres i baksetene. Hvis et spedbarn eller barn plasseres i et bakovervendt barnesikringssystem eller et sete med en aktivert kollisjonspute foran, kan det føre til alvorlig personskade eller død.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke bruk et bakovervendt barnesikringssystem på et sete med en aktivert kollisjonspute foran. Hvis kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlig skade eller død.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
La det være åpent mellom passasjerens brystkasse og siden av Model Y for å sikre riktig utløsing av sidekollisjonsputene.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Passasjerene må ikke lene hodet mot dørene eller vinduene. Det kan føre til skader dersom en gardinkollisjonspute utløses.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Sørg for at passasjerer ikke hindrer utløsing av en kollisjonspute, ved å plassere føtter, knær eller andre kroppsdeler på, eller i nærheten av, en kollisjonspute.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke fest eller plasser gjenstander på eller i nærheten av frontkollisjonsputer, siden av forsetene, topplisten på siden av bilen eller andre kollisjonsputedeksler som kan forstyrre utløsing av kollisjonsputen. De omfatter (men er ikke begrenset til) følgende: rattdeksler, dekaler, seteputer, puter osv. Gjenstander kan føre til alvorlige skader ved kollisjoner som er kraftige nok til at kollisjonsputen utløses.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Etter utløsing er noen kollisjonsputekomponenter varme. Ikke ta på disse komponentene før de er avkjølt.