Samsvar med sertifisering

FCC- og ISED-sertifisering

Komponent Produsent Modell Driftsfrekvens (MHz) FCC-ID IC-ID
sluttpunkt på B-stolpe Tesla 1783148Y

13,56

2400-2483,5

2AEIM-1783148Y 20098-1783148Y
midtkonsoll Tesla 1089774

13,56

2400-2483,5

2AEIM-1089774

20098-1089774

Bakre sluttpunkt

Tesla

1509516

2400–2483,5

2AEIM-1509516

20098-1509516

Key fob Tesla 1133148 2400-2483,5 2AEIM-1133148 20098-1133148
TPMS

Tesla

1472547G

2400–2483,5

2AEIM-1472547G

20098-1472547G

Radar i kupé* (hvis utstyrt) Tesla 1616631 60000-64000 2AEIM-1616631 20098-1616631
HomeLink (hvis tilgjengelig) Gentex ADHL5C 286–440 MHz NZLADHL5C 4112A-ADHL5C
Bil-PC Tesla

1960400

XMR2020AG525RGL XMR202201AF51Y 10224A-2020AG525R 10224A-202201AF51Y
Trådløs lader Tesla

WC3

127,72 KHz

2AEIM-WC3

20098-WC3

*Radar i kupé er begrenset til fabrikkinstallasjon.

De angitte enhetene ovenfor er i overensstemmelse med Del 15 av FCC-reglene og RSS-standard(er) som er unntatt fra Industry Canada-lisensen og EU-direktiv 2014/53/EU.

Drift er avhengig av følgende to forhold:
  1. Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og
  2. Denne enheten må akseptere eventuell interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Tesla, kan oppheve autorisasjonen din til å betjene utstyret.

Radiofrekvensinformasjon

Dette utstyret er testet og samsvarer med grensene for en digital enhet i klasse B, i samsvar med del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utviklet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i montering i bolig. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og kan, hvis ikke det monteres og brukes i henhold til instruksjonene, føre til skadelig interferens i radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke oppstår i en spesifikk montering. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret på og av, kan man forsøke å rette opp interferens ved hjelp av ett eller flere tiltak:
  • Snu eller flytt mottakerantennen.
  • Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
  • Koble utstyret til et uttak i en annen krets enn det mottakeren er koblet til.
  • Få hjelp av forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Utstyret og tilhørende antenner må ikke flyttes på eller brukes med andre antenner eller sendere.

RF-moduler

Enhetene beskrevet nedenfor har blitt evaluert opp mot de nødvendige kravene i EU-direktivet 2014/53/EU.

Beskrivelse Frekvensbånd Strømnivå Antenneplassering Produsent
Sikkerhetskontroller 2400–2483,5 MHz 2,5 mW PCB-antenne, i midtkonsollen

Tesla, Inc.
3500 Deer Creek Rd
Palo Alto, CA 94304 USA

Sikkerhetskontroller 13,56 MHz n/a (magnetfelt) PCB-antenne, i midtkonsollen
Sluttpunkt på dashbord bak 2400–2483,5 MHz 2,5 mW PCB-antenne, bak dashbord bak
Sluttpunkt på stolpe 2400–2483,5 MHz 2,5 mW PCB-antenne bak ruten ved B-stolpen
Sluttpunkt på stolpe 13,56 MHz n/a (magnetfelt) PCB-antenne bak ruten ved B-stolpen
TPMS-sensor 2400–2483,5 MHz 2,5 mW Hvert hjul
FM 76–108 MHz n/a (kun mottak) Bakvindu

Harman Becker Automotive Systems GmbH
Becker-Göring-Str.16  
76307 Karlsbad, Tyskland

DAB 174–241 MHz n/a (kun mottak) Bakvindu
HomeLink (hvis tilgjengelig) 433,9 MHz 10 mW Over støtfangerbjelken foran

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA

Radar 76000-77000 MHz 4 W Over støtfangerbjelken foran

ADC Automotive Distance Control Systems GmbH
Peter-Dornier-Straße 10
88131 Lindau, Tyskland

Bluetooth 2400–2483,5 MHz 2,5 mW maks.

A-list på venstre side

A-list på høyre side, trådløs tilkobling

Tesla, Inc.
3500 Deer Creek Rd
Palo Alto, CA 94304 USA

GSM 900

885–915

930–960 MHz

2 W

Send og motta – A-list på høyre side, brukes også til eCall

Motta – A-list på venstre side

A-list (MIMO)

Trådløs tilkobling

GSM 1800

1710–1785
1805–1880 MHz

1 W
WCDMA (bånd 8)

909–915
954–960 MHz

250 mW
WCDMA (bånd 1/3)

1920–1980
2110–2170 MHz

250 mW
LTE (bånd 7/8) for bil-PC-modellene 1098058 og 1506277

2500–2570, 909–915 MHz
2620–2690, 954–960 MHz

200 mW
LTE (bånd 20/28) for bil-PC-modellene 1098058 og 1506277

832–862, 698–748 MHz
791–821, 758–803 MHz

200 mW
LTE (bånd 1/3) for bil-PC-modellene 1098058 og 1506277

1940–1965, 1735–1765 MHz
2130–2155, 1830–1860 MHz

200 mW
LTE (bånd 7/8/34/41) for bil-PC-modellen 1960100

2500–2570, 2620–2690 MHz
925–960, 880–915 MHz
2010–2025 MHz (TDD)
2496–2690 MHz (TDD)

200 mW
LTE (bånd 20/28/29/32) for bil-PC-modellen 1960100

758–803, 703–748 MHz
791–821, 832–862 MHz
717–728 MHz (kun RX)
1452–1496 MHz (kun RX)

200 mW
LTE (bånd 1/3/9) for bil-PC-modellen 1960100

1805-1880, 1710-1785 MHz
2110-2170, 1920-1980 MHz

200 mW
LTE (bånd 11/17/18) for bil-PC-modellen 1960100

1475,9–1495,9, 1427,9–1447,9 MHz
860–890, 815–845 MHz

200 mW
Wi-Fi

2400–2483,5 MHz
5470–5725 MHz, 5725–5850 MHz

100 mW

A-list på venstre side
A-list på høyre side, trådløs tilkobling  

GNSS

1563–1587 MHz
1593–1610 MHz  

n/a (kun mottak) Mellom frontrute og bakspeil
Trådløs lader 127,7 kHz n/a (magnetfelt) PCB-antenne, i midtkonsollen
Ladeportantenne RKE 433,9 MHz n/a (kun mottak) Ladeport

Erklæring om strålingseksponering

Produktene samsvarer med FCC/ISED RF-eksponering for trådløs strømoverføring med lavt strømforbruk. Grensene for RF-eksponering er fastsatt for et ukontrollert miljø og er trygge for tiltenkt bruk som beskrevet i denne håndboken. Den lengste avstanden for RF-eksponering som samsvar ble demonstrert for, var ved 20 cm lengre fra brukerens kropp. Still inn enheten til lavere utgangseffekt hvis en slik funksjon er tilgjengelig.

EU

Kjøretøyet har forskjellige typer radioutstyr. Produsentene av radioutstyret erklærer at RF-modulene oppført ovenfor, er evaluert opp mot de nødvendige kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Hele teksten til samsvarserklæringen finner du på følgende URL-adresse: https://www.tesla.com/eu-doc.