Lys

Kontrollere lys

Berør Kontroller > Lys på berøringsskjermen for å åpne alle lyskontroller, både for innvendig og utvendig.

Du kan også trekke blinklyshendelen mot deg for å vise en dialogboks som gir hurtigtilgang til utvendige lys. Du kan for eksempel slå hovedlysene på eller av kontinuerlig (overstyring av standardinnstillingen for Automatisk fjernlys). Dialogboksen for lys lar deg justere alle innstillinger for utvendige lys, inkludert parkeringslys, tåkelys (hvis utstyrt) osv. Innstillingen du velger, beholdes bare for gjeldende tur.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis berøringsskjermen allerede viser hele kontrollskjermbildet for lys, vises ikke dialogboksen for hurtigtilgang når du trekker i blinklyshendelen.

I tillegg til lysene du kan kontrollere fra berøringsskjermen, har Model Y komfortlys som fungerer automatisk, avhengig av hva du gjør. Dette kan for eksempel være ved lav omgivelsesbelysning, innvendige lys, markeringslys, baklys og innstigningslys når du låser opp Model Y, når du åpner en dør og når du setter bilen i Park. De slås av etter et par minutter, når du girer eller låser Model Y. Bruk disse innstillingene til å styre kjøretøyets innvendige og utvendige lys:

Frontlys

De utvendige lysene (frontlys, baklys, posisjonslys og nummerskiltlys) er stilt inn på Auto hver gang du starter Model Y. Hvis du bytter til en annen innstilling, går lysene alltid tilbake Auto neste gang du kjører.

Berør ett av disse alternativene for å endre og beholde innstillingen for utvendige lys til den er justert igjen eller neste gang du kjører:

AV
Utvendige lys slås av. Under kjøring kan kjørelysene forbli på basert på forskrifter i ulike markedsregioner.
to lysikoner
Parkeringslys, sideblinklys baklys og nummerskiltlys slås på.
et svart frontlysikon med lysstråler vinklet ned
Nærlys, sidemarkeringslys, parkeringslys, baklys og nummerskiltlys slås på.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Model Y har en rekke LED-lamper langs kanten av frontlysene, også kalt «signaturlys». Disse lysene slås på automatisk når Model Y startes og settes i en kjøremodus (Drive eller Reverse).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Baklysene er av mens kjørelysene er på. Sørg for at baklysene er på under forhold med dårlig sikt (for eksempel når det er mørkt, tåke, snø, våt vei osv.). Hvis du ikke gjør det, kan det føre til materiell skade eller alvorlig personskade.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Pass alltid på at frontlysene er på under kjøreforhold med lav sikt. Dersom du ikke gjør det, kan det føre til en kollisjon.

Tåkelys

En separat kontroll er tilgjengelig for å slå på tåkelys (hvis montert). Når de er på, fungerer tåkelysene alltid når nærlysene er på. Når frontlysene slås av, slås også tåkelysene av.

Taklys

Slå de innvendige taklysene (kartleserlys) på eller av. Hvis den er satt til AUTO, vil de innvendige taklampene slås på når du låser opp Model Y, åpner en dør for å gå ut av bilen eller setter bilen i Park.

to knapper på hver side av bakspeilet

Du kan også slå et individuelt taklys på eller av manuelt ved å trykke på linsen. Hvis du slår på et taklys manuelt, slukker det når Model Y stopper. Hvis Model Y allerede var stoppet da du slo på lyset manuelt, slukker det etter hvert.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
For å kontrollere bakgrunnslyset på rattknappene trykker du på Kontroller > Lys > Rattlys. Hvis de er på, slås de på når frontlysene er på.

Omgivelseslys

Når dette er aktivert, vil de innvendige omgivelseslysene (hvis utstyrt) alltid slås på når frontlysene er på.

Lys for rattkontrollene

Hvis du slår på Lys for rattkontrollene, blir pilene tilknyttet rulleknappene, bakgrunnsbelyst under forhold med lav omgivelsesbelysning.

Leselys

Det er to leselys i sittegruppen på andre rad, både over døren og ved siden av kleshengerne (se Kleshengere). Du kan slå et individuelt leselys på eller av ved å trykke på linsen. Leselyset slukkes automatisk når Model Y slås av.

Fjernlys

Automatiske fjernlys er aktivert for at fjernlysene automatisk kan veksle over til nærlys når det oppdages lys foran Model Y (for eksempel fra et motgående kjøretøy). Denne funksjonen kan du styre ved å berøre Kontroller > Lys > Automatisk fjernlys, eller berøre Auto på dialogboksen for lys som vises på berøringsskjermen når du trekker blinklyshendelen mot deg.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Automatiske fjernlys aktiveres automatisk når Autostyring aktiveres. Du bytter til nærlys ved å trykke blinklyshendelen forover og slippe. Automatisk fjernlys aktiveres på nytt hver gang Autostyring aktiveres.

I situasjoner der fjernlys er slått av (for eksempel når lysene er av eller Automatisk fjernlys er aktiv og lys oppdages foran Model Y) eller du kjører i dagslys, kan du slå på fjernlys midlertidig ved å trekke blinklyshendelen mot deg. Når du slipper, slås fjernlys av (med mindre Automatisk fjernlys er aktivert og lys ikke oppdages foran deg). Trekk blinklyshendelen mot deg og slipp den umiddelbart for å blinke kort med fjernlysene.

girvelger med piler som peker mot deg
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Den valgte innstillingen beholdes til du endrer den manuelt.

Følgende indikatorlamper er synlige på berøringsskjermen for å vise statusen til frontlysene:

et grønt frontlysikon med lysstråler vinklet ned
Nærlys er på.
et blått frontlysikon med horisontale lysstråler
Fjernlysene er på, og Automatiske fjernlys er deaktivert eller for tiden utilgjengelig.
et blått frontlysikon med en A med horisontale lysstråler
Automatiske fjernlys er aktivert, og fjernlys er på. Model Y er klar til å slå av fjernlysene hvis det oppdages lys.
et grått frontlysikon med en A med horisontale lysstråler
Automatisk fjernlys er aktivert, men fjernlys er ikke på, fordi lys er registrert foran Model Y. Når det ikke lenger oppdages lys, slås fjernlysene på igjen automatisk.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Automatisk fjernlys er kun ment som et hjelpemiddel og er underlagt begrensninger. Det er førerens ansvar å sørge for at frontlysene er riktig justert for vær- og kjøreforholdene.

Frontlys etter utgang

Når Frontlys etter utgang er på, forblir utvendige frontlys på når du stopper og parkerer Model Y under forhold med lav omgivelsesbelysning. De slukker automatisk etter ett minutt eller når Model Y låses. Når av, slukkes frontlysene når du kobler inn Park og åpner en dør.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis du låser Model Y med Tesla-mobilappen eller nøkkelkortet, slås frontlysene av umiddelbart. Hvis bilen imidlertid låses fordi Walk-Away-dørlås er aktivert (se Walk-Away-dørlås), slås frontlysene av automatisk etter ett minutt.

Når du vil slå på eller av denne funksjonen, trykker du på Kontroller > Lys > Frontlys etter utgang.

Frontlysjusteringer

For å justere vinkelen til frontlysene trykker du på Kontroller > Service > Juster frontlyktene og følger instruksjonene på skjermen. Du kan velge hvilket frontlys du vil justere ved å velge det på berøringsskjermen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Det er ikke nødvendig å justere frontlysene når du kjører midlertidig inn i en region der man kjører på den andre siden av veien (for eksempel hvis du kjører i en region med høyretrafikk og så kjører inn i en region med venstretrafikk).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Fortsett med forsiktighet når du justerer frontlysene. Tesla har nøye kalibrert posisjonen til frontlysene til optimal posisjon for de fleste kjørescenarier. Tesla anbefaler at du ikke justerer frontlysene med mindre du er kjent med hvordan frontlysene skal justeres. Når de er justert, vil du ikke kunne gjenopprette dem automatisk til sin opprinnelig kalibrerte posisjon. Ta kontakt med Tesla for hjelp med justering av frontlysene.

Blinklys

Blinklysene blinker tre ganger eller kontinuerlig, avhengig av hvor langt opp eller ned du beveger hendelen. Skyv blinklyshendelen lett opp eller ned for en sekvens med tre blink. For et kontinuerlig signal skyver du hendelen helt opp eller ned.

girvelger med pil, linje, pil, linje øverst og nederst

Blinklyset slutter å fungere når det avbrytes av rattet, ved å flytte hendelen i motsatt retning eller ved å trykke hendelen lett i samme retning en gang til.

Hvis Kontroller > Lys > Automatisk blinklys er satt til Automatisk kansellering, avbrytes blinklysene automatisk når Model Y oppdager fullføring av manøvrer som fletting eller filskifte eller et veiskille i veibanen. Hvis Automatisk blinklys er angitt til Av, må du avbryte blinklyset manuelt ved å bruke blinklyshendelen.

grønn pil som peker til venstre
Når et blinklys betjenes, lyser korresponderende blinklysindikator på berøringsskjermen. Model Y avgir også en klikkelyd.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Når du bruker Aktiv Cruise Control aktivt, kan Model Y akselerere i visse situasjoner hvis et blinklys aktiveres (se Akselerasjon ved forbikjøring).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Når du bruker Autostyring aktivt, kan Model Y skifte fil hvis du aktiverer et blinklys (se Autostyring).

Nødblinklys

For å slå på nødblinklysene trykker du på knappen over bakspeilet. Alle blinklys blinker. Trykk på knappen igjen for å slå av nødblinklysene.

svart knapp med hvit trekant over bakspeilet
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Nødblinklyslampen lyser når Model Y er slått på.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Nødblinklysene slås på hvis du bremser kraftig over 50 km/t.

Kondens i front- eller baklys

På grunn av værendringer, luftfuktighetsnivåer eller nylig eksponering for vann (for eksempel bilvask), kan kondens noen ganger dannes i bilens front- eller baklys. Dette er normalt – når været blir varmere og luftfuktigheten reduseres, forsvinner kondensen ofte av seg selv. Hvis du oppdager at det samler seg vann i utvendige linser, eller hvis kondensen påvirker synligheten til utvendige lys, tar du kontakt med Tesla Service.