Ventilasjon

Justering av de fremre luftuttakene

Model Y har et unikt horisontalt luftuttak på ansiktsnivå, som strekker seg over dashbordets bredde. Ved hjelp av berøringsskjermen kan du nøyaktig angi hvor du vil lede luften som strømmer fra dette luftuttaket når du oppvarmer eller kjøler ned den fremre delen av kupeen.

Kupeen foran sett innenfra med beskrivelser
  1. Førerens luftuttak og kontroller
  2. Passasjerenes luftuttak og kontroller

Når luftuttaket på ansiktsnivå er på, kan du justere luftstrømmen fra hvert luftuttak. For å justere retningen til luftstrømmen berører du bare de luftbølgene som kommer ut fra det tilsvarende luftuttaket på berøringsskjermen. Luften flyter i en enkelt strøm når den sentreres eller splittes i speilede luftstrømmer når luften ledes utover eller innover fra midten av luftuttaket.

Når Model Y oppdager at det ikke sitter noen passasjerer i passasjersetet, slås passasjerens luftuttak og kontroller automatisk av. Juster klimainnstillingene for å aktivere passasjerens luftstrøm.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
De ytterste viftene kan styres mot vinduene for å fjerne is eller dugg.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Når du deler et luftuttak i to separate luftstrømmer, er luftstrømmen i hver retning ikke så sterk som når all luft flyter i én enkelt retning.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Uteluft trekkes inn i Model Y via grillen foran frontruten. Hold grillen fri for hindringer som blader og snø.

Justering av de bakre luftuttakene

Model Y har luftuttak plassert på baksiden av midtkonsollen, der luft strømmer fra når innstillingen er slått på på berøringsskjermen. For å styre luftstrømmen i det bakre kabinettet justerer du luftuttakene bak på midtkonsollen opp, ned eller fra side til side etter behov.

luftuttak på bakre konsoll med piler som peker opp, ned, mot høyre, mot venstre

Kupéluftfiltre

Model Y har et eller flere luftfiltre som hindrer pollen, industriavfall, veistøv og andre partikler i å slippe inn gjennom viftene.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Kupéluftfiltre krever periodisk utskifting. Se Serviceintervaller.