Skifte

Slik skifter du gir

Når Model Y står i Park, må du trykke inn bremsepedalen for å skifte gir.

Flytt kjørehendelen opp eller ned for å skifte til forskjellige kjøremodi.

girvelger med pil, linje, pil, pillinje som peker oppover og gjentatt peking nedover

Hvis du prøver å skifte gir mens det ikke tillates i gjeldende kjørehastighet, høres et lydsignal, og kjøremodus vil ikke endres.

Reverse

Dytt kjørehendelen helt opp og slipp. Du kan kun skifte til Reverse når Model Y er stoppet eller du kjører i hastigheter under 8 km/t (5 mph).

Neutral

Når Model Y står i fri, kan den rulle fritt når du ikke trykker ned bremsepedalen:

  • I Park kan du skifte til Neutral ved å skyve kjørehendelen kort enten opp eller ned til første stilling.
  • I Drive kan du skifte til Neutral ved å skyve kjørehendelen kort opp til første stilling. Hvis Autostyring eller Aktiv Cruise Control (hvis utstyrt) er aktiv, må du skyve kjørehendelen opp til første stilling og holde den der i mer enn ett sekund. Når du gjør det, deaktiveres Autostyring eller Aktiv Cruise Control.
  • I Reverse kan du skifte til Neutral ved å skyve kjørehendelen kort ned til første stilling.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Du må trykke på bremsepedalen for å skifte ut av Neutral hvis du kjører saktere enn ca. 8 km/t.

Model Y settes automatisk i Park når du forlater førersetet. Hvis du vil at kjøretøyet skal stå i Neutral, bruker du berøringsskjermen til å aktivere Transportmodus (se Instruksjoner for transportører).

Drive

Dytt kjørehendelen helt ned og slipp. Du kan skifte til Drive når Model Y står stille, kjører under 8 km/t eller er satt i Reverse.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
I Drive skyver du kjørehendelen helt ned én gang for å aktivere Aktiv Cruise Control, eller to ganger raskt etter hverandre for å aktivere Autostyring. Hvis Autopilotaktivering er satt til Enkelttrekk, vil Autostyring (som omfatter Aktiv Cruise Control) aktiveres når du drar kjørehendelen ned én gang. Trykk på Kontroller > Autopilot > Autopilotaktivering og velg Dra to ganger for å bruke Aktiv Cruise Control uavhengig av Autostyring når du drar kjørehendelen ned én gang. Se Autopilot-innstillinger for mer informasjon.

Park

Trykk på enden av kjørehendelen mens Model Y står stille.

pil som peker mot knappen på enden av hendelen

Model Y girer automatisk til Park for å hindre bortrulling ved kjøring ved lav hastighet. Dette skjer hver gang du kobler til en ladekabel, løsner sikkerhetsbelte eller åpner døren i Drive eller Neutral. Forsikre deg om at ladekabelen er fjernet, fest sikkerhetsbeltet og lukk døren før du girer ut av Park.

Hvis du prøver å aktivere parkeringsbremsen når du kjører i over 8 km/t, vil det føre til nødbremsing (se Nødbremsing).

For å gjøre det enkelt å plukke opp passasjerer kan du også låse opp alle dører når som helst ved å skifte til Park og deretter trykke enda en gang på parkeringsknappen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Du må trykke på bremsepedalen for å gire ut av Park.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Vilkårene ovenfor er ikke en fullstendig liste over grunner til hvorfor Model Y kan sette giret automatisk i Park, og i enkelte tilfeller er det mulig at kjøretøyet setter giret i Park når bare ett av vilkårene ovenfor er oppfylt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Model Y vil ikke skifte ut av Park hvis bagasjerommet foran ikke er ordentlig lukket, eller hvis ladeporten ikke kan fastslå om en ladekabel er koblet til. Kontroller at bagasjerommet foran er lukket og at eventuelle ladekabler er koblet fra, og følg anvisningene på berøringsskjermen for å fortsette.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Hvis bremsene ikke fungerer som de skal i et nødstilfelle, trykker du på og holder inne Park-knappen på kjørehendelen for å stoppe Model Y. Ikke bruk denne metoden til å stoppe bilen med mindre det er helt nødvendig.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Det er førerens ansvar alltid å kontrollere at bilen er i Park før føreren går ut av bilen. Ikke stol på at Model Y automatisk skifter til Park for deg: Det fungerer kanskje ikke under alle omstendigheter (for eksempel hvis Krype eller en helling gjør at bilen kjører fortere enn omtrent 2 km/t).