Innvendig elektronikk

I tillegg til oppbevaringsrom og koppholdere (se Oppbevaring innvendig), støtter Model Y ulik elektronikk innvendig, som RFID-sender som leser av nøkkelfjernkontroller og nøkkelkort (se Nøkler), USB-porter, trådløs telefonlader og 12 V-strømuttak.

USB-porter

Model Y har to USB-porter i fremre rom på midtkonsollen. Disse portene kan brukes til følgende:

  • tilkobling og lading av USB-enheter
  • avspilling av lydfiler fra en telefon eller USB-enhet (se Avspilling av medieinnhold fra enheter)
  • Lagre videoer når du bruker funksjoner som Sentry Mode eller Dashcam (se Dashcam og Sentry Mode).
    Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
    Merk
    Den foretrukne plasseringen for lagring av videoer for Sentry Mode eller Dashcam bruker USB-porten som befinner seg i hanskerommet. Ved å bruke denne porten øker du sikkerheten og minimerer strømforbruket.

USB-portene kan gi strøm inntil ca. 15 W (som kan variere avhengig av bilens produksjonsdato).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
For noen biler som er produsert etter ca. 1. november 2021, kan det være at USB-portene i midtkonsollene bare støtter lading av enheter. Bruk USB-porten i hanskerommet for alle andre funksjoner.

Begge portene er USB-C-kompatible.

Se Krav til USB-stasjon for opptak av video for informasjon om formatering av USB-flash-enheter.

Åpne fremre rom på midtkonsollen. USB-portene foran er plassert i bakenden av rommet.

zoomboks som viser plasseringen til USB-portene i midtkonsollen.

Avhengig av produksjonsdato har noen kjøretøyer en USB-port plassert inni hanskerommet. Denne USB-A-porten er utstyrt med en forhåndsformatert flash-enhet, som er klart til å lagre videoer ved bruk av funksjoner som Sentry Mode og Dashcam. Selv om det ikke er det primære formålet, kan denne porten også kommunisere med kjøretøyet, og kan brukes til å lade en USB-tilkoblet enhet.

bilde som viser plasseringen til USB-porten i hanskerommet

To ekstra USB-porter er plassert på baksiden av midtkonsollen (på kjøretøy produsert siden ca. juni 2020, er disse portene USB-C). Disse portene lader USB-tilkoblede enheter, men kommuniserer ikke med kjøretøyet.

zoomboks som viser plasseringen til USB-portene bak på midtkonsollen
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Strøm er tilgjengelig når kjøretøyet blir ansett som «våkent». Kjøretøyet kan være våkent av mange grunner. Dette kan f.eks. være ved bruk av funksjoner som Summon, eller når funksjoner som Forvarming/avkjøling, Hold klima på, Dog Mode, Campingmodus, Sentry Mode osv. er aktive. Kjøretøyet er også våkent når lavspenning-batteriet lades eller er i bruk, under HV-lading, når kjøretøyet kommuniserer med mobilappen osv. Hvis du lar tilbehør være koblet til, lades ikke lavspenning-batteriet ut.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Bruk USB 3.0-kompatible kabler til å koble en enhet til en USB-port. Bruk av ikke-kompatible kabler kan føre til redusert ladehastighet, potensielle tilkoblingsproblemer eller redusert ytelse.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Ikke koble flere USB-enheter til én USB-hub. Det kan hindre enheter i å lade eller registreres av Media Player, Sentry Mode, Dashcam osv.

Trådløs telefonlader

Konsollen foran har en trådløs telefonlader integrert (hvis utstyrt), som kan gi strøm på inntil 15 W for å lade en Qi-aktivert telefon. Plasser ganske enkelt telefonen på laderen. Enheten kan føles varm under lading, men det er en normal effekt av induktiv lading.

Når telefonen ligger på den trådløse laderen, lades den når bilen er på (berøringsskjermen er på og du befinner deg inni bilen). Telefonen lader ikke hvis du går ut av bilen med mindre en funksjon (f.eks. Sentry Mode) er aktivert og gir strøm til USB-portene. Model Y vil heller ikke lade telefonen hvis bilens batteri er utladet.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Den trådløse telefonladeren fungerer kanskje ikke hvis telefondekselet er for stort eller laget av metall. Prøv å ta telefonen ut av dekselet før du legger den på laderen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Telefonen må være i direkte kontakt med den trådløse laderen. Ikke legg gjenstander mellom telefonen og laderen (f.eks. kredittkort, nøkkelkort, mynter, nøkler, metallgjenstander osv.).

Lavspenning Strømuttak

Model Y har en stikkontakt som ligger i midtkonsollens bakre del.

zoomboks som viser plasseringen til stikkontakten i midtkonsollen

Strømuttaket passer for tilbehør som krever opptil 12 A kontinuerlig strømuttak (16 A topputtak).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
For biler produsert etter ca. november 2021, må vekselrettere som er plugget inn i lavspenning-stikkontakten, støtte 16 V likestrøminngang for å fungere.

Det er et ekstra lavspenning-strømuttak på venstre side i bagasjerommet bak.

pil som peker mot strømuttaket med lav spenning på venstre side av bagasjerommet bak
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Strøm er tilgjengelig når kjøretøyet blir ansett som «våkent». Kjøretøyet kan være våkent av mange grunner. Dette kan f.eks. være ved bruk av funksjoner som Summon, eller når funksjoner som Forvarming/avkjøling, Overopphetelsesbeskyttelse kupé, Hold klima på, Dog Mode, Campingmodus, Sentry Mode osv. er aktive. Kjøretøyet er også våkent når lavspenning-batteriet lades eller er i bruk, under HV-lading, når kjøretøyet kommuniserer med mobilappen osv. Hvis du lar tilbehør være koblet til, lades ikke lavspenning-batteriet ut.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Strømuttaket og pluggen til en enhet kan bli varme.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
For å forhindre overdreven forstyrrelse av bilens elektronikk anbefaler Tesla at du ikke kobler tilbehør som kommer fra andre enn Tesla, inkludert strømbrytere, inn i lavspenning-stikkontakten. Men hvis du bruker tilbehør som ikke er fra Tesla og legger merke til eventuelle feil eller uventet atferd, for eksempel indikatorlamper, varselmeldinger eller overdreven varme fra tilbehøret, må du umiddelbart koble tilleggsutstyret fra lavspenning-kontakten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke prøv å starte Model Y med startkabel via lavspenning-strømkontakten. Det kan føre til skade.