Autoparkering

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Avhengig av markedsregion, tilleggsutstyr og programvareversjon, er kjøretøyet kanskje ikke utstyrt med Autoparkering.

Autoparkering bruker data til å gjøre parkering enklere på offentlige veier ved å manøvrere Model Y inn på lukeparkeringsplasser og rettvinklede parkeringsplasser.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Forsikre deg om at alle kameraer og sensorer (hvis utstyrt) er rene. Skitne kameraer og sensorer samt omgivelsesforhold som regn og utydelig filmerking, kan påvirke Autopilot-ytelsen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ytelsen til Autoparkering er avhengig av evnen til kameraene og sensorene (hvis utstyrt) til å bestemme bilens avstand til fortauskanter, gjenstander og andre kjøretøy.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke bruk Autoparkering hvis en tilhengerkule, et sykkelstativ eller en tilhenger er festet på tilhengerfestet. Autoparkering stopper kanskje ikke for tilhengerfester når det parkeres mellom eller foran andre kjøretøy.

Parametre

Autoparkering finner potensielle parkeringsplasser basert på følgende parametre:

Rettvinklet parkering
 • Kjørehastigheten må være under 13 km/t. Hvis du kjører for fort, registrerer Autoparkering kanskje ikke ønsket parkeringsplass nøyaktig.
 • Parkeringsplassen må være minst 2,2 m bred.
 • Parkeringsplassen må ha minst tre synlige linjer som bilen skal parkere inni, som parkeringslinjer, veimerking eller tydelige fortauskanter. Autoparkering fungerer kanskje ikke en garasje, for eksempel uten tre synlige parkeringslinjer.
 • Autoparkering fungerer kanskje ikke på veiunderlag med struktur, som brostein eller murstein.
Lukeparkering
 • Kjørehastigheten må være under 21 km/t. Hvis du kjører for fort, registrerer Autoparkering kanskje ikke ønsket parkeringsplass nøyaktig.
 • Det må være et kjøretøy foran plassen du vil parkere på.
 • En tydelig fortauskant eller kant må være synlig. Autoparkering kan kanskje ikke identifisere parkeringsplassen nøyaktig hvis fortauskanten ikke er tydelig, for eksempel på grunn av gress eller søle.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Autoparkering fungerer ikke på parkeringsplasser i vinkel.

Bruke Autoparkering

Ved kjøring må du følge disse trinnene for at Autoparkering skal kunne manøvrere Model Y inn på en parkeringsplass:

 1. Følg med på berøringsskjerm mens du kjører sakte for å se potensielle parkeringsplasser som oppdages av Autopilot. Når Model Y er posisjonert slik at den kan rygge inn i en av plassene som er registrert, viser berøringsskjerm et parkeringsikon.
  skjermbilde av en potensiell parkeringsplass vist med ikonet
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Parkeringsikonet vises bare hvis bilens posisjon og/eller omgivelsene er slik at Autoparkering kan bestemme en egnet kjørebane. Hvis Autoparkering ikke kan bestemme en egnet kjørebane (f.eks. ved kjøring i smale gater der parkeringsmanøveren vil gjøre at fronten av bilen beveger seg inn i den andre filen), kan du enten posisjonere bilen på nytt, finne en annen parkeringsplass eller parkere manuelt.
 2. Velg en parkeringsplass, sjekk om den er passende og sikker, og kjør forover og stopp omtrent en billengde foran parkeringsplassen (slik du normalt ville gjort før en lukeparkering eller når du rygger inn på en parkeringsplass i rett vinkel).
 3. Slipp ratt, koble Model Y inn i Reverse, og berør deretter Start på berøringsskjermen.
 4. Autoparkering viser en melding når parkeringen er utført.

Hvis du trykker på bremsepedalen mens Autoparkering aktivt parkerer Model Y, settes parkeringsprosessen på pause til du berører Gjenoppta på berøringsskjermen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Stol aldri på at Autoparkering skal finne en parkeringsplass som er lovlig, passende og sikker. Autoparkering registrerer ikke nødvendigvis alltid gjenstander i parkeringsplassen. Sjekk alltid visuelt at parkeringsplassen er sikker og passende.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Når Autoparkering aktivt styrer Model Y:
 • Du må ikke hindre bevegelsene til ratt. I så fall blir Autoparkering deaktivert.
 • Kontroller omgivelsene dine kontinuerlig. Vær klar til å bruke bremsene for å unngå kjøretøy, fotgjengere eller gjenstander.
 • Følg med på berøringsskjermen for å være informert om instruksjonene fra Autoparkering.

Slik setter du Autoparkering på pause

Trykk én gang på bremsepedalen for å sette Autoparkering på pause. Model Y stopper og blir stående stille til du berører Gjenoppta på berøringsskjermen.

Slik avbryter du parkering

Autoparkering avbryter parkeringssekvensen når du manuelt beveger ratt, skifter gir eller berører Avbryt på berøringsskjermen. Autoparkering avbryter parkering også i følgende situasjoner:
 • Parkeringssekvensen overskrider sju bevegelser.
 • Model Y oppdager at føreren forlater bilen.
 • en dør er åpen
 • Du trykker på gasspedalen.
 • Du trykker inn bremsepedalen mens Autoparkering er på pause.
 • det oppstår en hendelse som utløser automatisk nødbremsing (se Kollisjonsvarselassistent)

Begrensninger

Det er spesielt usannsynlig at Autoparkering fungerer som den skal i følgende situasjoner:

 • Veien heller. Autoparkering er kun utviklet for å fungere på flate veier.
 • Dårlig sikt (på grunn av kraftig regn, snø, tåke osv.).
 • Fortauskanten er laget av andre materialer enn stein, eller den kan ikke registreres.
 • Målparkeringsplassen er rett ved siden av en vegg eller søyle (f.eks. den siste parkeringsplassen på en rekke i en parkeringskjeller).
 • Én eller flere av sensorene (hvis utstyrt) eller kameraene er skadet, skitne eller blokkert (for eksempel av gjørme, is eller snø eller av bildekker, for mye lakk eller klebeprodukter, som omslag, klistremerker, gummibelegg osv.).
 • Værforhold (kraftig regn, snø eller tåke, eller veldig høye eller lave temperaturer), som påvirker sensorenes (hvis utstyrt) funksjon.
 • Sensorene (hvis utstyrt) påvirkes av annet elektrisk utstyr eller enheter som genererer ultralydbølger.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Mange uforutsette omstendigheter kan begrense Autoparkerings evne til å parkere Model Y. Husk dette, og vær klar over at disse omstendighetene kan føre til at Autoparkering ikke styrer Model Y riktig. Vær oppmerksom under parkering av Model Y, og vær klar til å overta kontrollen umiddelbart.