Track-modus

Track-modus, som bare er tilgjengelig på Performance-utgaver av Model Y-kjøretøy, er beregnet på å endre kjøretøyets stabilitetskontroll, antispinn, regenerativ bremsing og kjølesystemer for å forbedre ytelse og håndtering ved kjøring på lukkede baner. Track-modus forbedrer svingegenskapene ved intelligent bruk av motorene samt regenerative og tradisjonelle bremsesystemer. Når modusen er aktivert, går kjølesystemet med økt nivå før, under og etter aggressive kjøreøkter, for at bilens systemer skal takle overskuddsvarmen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Track-modus er utviklet og kalibrert for en Performance Model Y utstyrt med Performance-bremser og -dekk. Biler uten Performance-bremser og -dekk kan ha relativt lavere ytelse og kapasitet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Track-modus er utformet for bruk på lukkede baner. Det er førerens ansvar å kjøre på en trygg måte og sikre at andre ikke settes i fare.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Track-modus er utviklet for å brukes av erfarne baneførere som er kjent med løypen. Ikke bruk på offentlige veier. Det er førerens ansvar å ha kontroll over bilen til enhver tid, inkludert på banen. Fordi atferden til bilen (inkludert antispinn og stabilitetskontroll) er annerledes når du bruker Track-modus, må du alltid være forsiktig.

Bruke Track-modus

Track-modus er alltid deaktivert når du starter Model Y. For å aktivere Track-modus for den aktuelle kjøreturen veksler du til Park og følger disse tre trinnene:

 1. Berør Kontroller > Pedaler og styring > Track-modus.

  Når den er aktivert, vises SPOR på berøringsskjermen over kjørehastigheten, og et Track-modus-popup-vindu vises over kartet. På bilstatusområdet på berøringsskjermen vises et fargekodet bilde av Model Y som gir deg viktig oversiktsinformasjon om batteriet, motorene, dekkene og bremsene. Se Overvåke tilstanden til bilen.

 2. Hvis du ønsker det, kan du tilpasse Track-modus-innstillingene ved å berøre Track-modus-innstillinger på Track-modus-popup-vinduet (se Tilpasse TRACK-MODUS). Du kan også åpne Track-modus-innstillingene ved å berøre Kontroller > Pedaler og styring og deretter Tilpass ved siden av Track-modus-innstillingen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  For optimal ytelse venter du til batteriet og motortemperaturene reduseres hvis de er uthevet i gult eller rødt.
 3. Hvis du vil bruke rundetidtaker, følger du instruksjonene på skjermen for å plassere en tegnestift på kartet for å definere start/slutt-plasseringen for runden. Du må trykke på START på rundetidtakeren for å starte kjøreøkten. Når du har startet, begynner rundetidtakeren å telle når du kjører Model Y forbi start/slutt-plasseringen der du plasserte tegnestiften. Se Bruke rundetidtaker.
 4. Sett i gir, og KJØR!

  Hvis du startet rundetidtakeren, tilbakestilles den for den neste runden hver gang du passerer start/slutt-plasseringen. Se Bruke rundetidtaker.

  Du kan også vise et akselerometer (G-måler) i sanntid ved å sveipe Kort-området på berøringsskjermen. Se G-måler.

  Når Track-modus er på:

  • Autopilot-funksjoner er ikke tilgjengelige.
  • Innstillingen for Slip Start overstyres.
  • Stoppmodus settes til Rull-innstillingen der Model Y ruller fritt ved svært lave hastigheter når Drive eller Reverse er aktivert og både gass- og bremsepedalen er sluppet. Se Stoppmodus for detaljer.
  • Energibruken økes.
  • Underholdningsfunksjoner er ikke tilgjengelige.

  Bruk berøringsskjerminnstillingene til å slå Track-modus av når som helst. Når du slår av Model Y, slås også Track-modus av (selv om den fortsatt kan vises på berøringsskjermen hvis nedkjøling etter kjøring fortsatt pågår). Når TRACK-MODUS er av, går alle innstillingene tilbake til den forrige tilstanden, og alle funksjoner går tilbake til den normale driftstilstanden.

Tilpasse TRACK-MODUS

For å tilpasse TRACK-MODUS berører du TRACK-MODUS-innstillinger på TRACK-MODUS-popup-vinduet som vises på kartet når du aktiverere TRACK-MODUS. Du kan også åpne Track-modus-innstillingene ved å berøre Kontroller > Pedaler og styring og deretter Tilpass ved siden av Track-modus-innstillingen. Velg en eksisterende Track-modus-innstilling fra listen over forhåndsdefinerte profiler fra Tesla. Eller opprett en ny innstillingsprofil ved å berøre Legg til nye innstillinger, skrive inn et navn på innstillingsprofilen, og juster deretter disse innstillingene så de passer til preferansene eller kjørescenariet ditt, eller tilpass for en bestemt bane:

 • Håndtering av balanse – dra glidebryteren for å tilpasse balansen til Model Y i en sving. Hvis Model Y er for løs, kan du velge et frontfokusert understyringsoppsett. Vanskelig å få bilen gjennom en sving? Prøv et bakfokusert oppsett for å øke rotasjon. Du kan velge hvilken som helst verdi i trinn på 5 % mellom 100/0 (for 100 % frontfokusert som brukes for understyring) og 0/100 (for 100 % bakfokusert for overstyring).
 • Stabilitetsassistanse – dra glidebryteren for å velge nivået der stabilitetskontrollsystemene bidrar til å kontrollere bilen. Du kan velge hvilket som helst nivå fra -10 til +10. Hvis du velger +10 aktiveres alle stabilitetsassistansesystemer for kontrollerbar kjøring der stabilitetssystemer er aktivert, mens -10 deaktiverer alle stabilitetssystemer og stabiliteten til kjøringen er utelukkende avhengig av føreren. Standardinnstillingen 0 er en balanse som gir noe stabilitet som kontrolleres automatisk, og gir føreren noe kontroll.
 • Regenerativ bremsing – dra glidebryteren for å velge hvor mye regenerativ bremsing som er tilgjengelig. Du kan velge hvilken som helst verdi i trinn på 5 % mellom 0 og 100 %. Tesla anbefaler 100 %-innstillingen for å forhindre å overopphete bremsene.
 • Nedkjøling etter kjøring – aktiver hvis du vil at kjølesystemene skal fortsette å kjøle ned bilkomponentene selv etter at du har gått ut av bilen. Nedkjølingen stopper automatisk når komponentene er tilstrekkelig nedkjølt eller når du slår Model Y av og på igjen. Ned kjøling etter kjøling er nyttig når du vil kjøle ned komponentene raskt mellom kjøreøkter. Hvis nedkjøling etter kjøring er slått AV, kjøles komponentene ned til slutt, men det tar lengre tid.
 • Rundeopptak med dashbordkamera – aktiver hvis du vil lagre en video og data på en USB-flash-enhet når du bruker rundetidtakeren. En USB-flash-enhet må konfigureres og settes inn som beskrevet (se Krav til USB-stasjon for opptak av video). USB-flash-enheten må inneholde en mappe med navnet TeslaTrackMode. Når det er aktivert, lagrer Track-modus en video og tilhørende data for hver runde. Track-modus lagrer også bilstatusen og telemetridataene med informasjon om bilens posisjon, hastighet, akselerasjon, bruk av gasspedal osv. Du kan deretter vise videoopptakene og analysere disse dataene, som lagres som en CSV-fil på USB-flash-enheten, for å bestemme hvor du taper eller vinner tid.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  For noen biler som er produsert etter ca. 1. november 2021, kan det være at USB-portene i midtkonsollene bare støtter lading av enheter. Bruk USB-porten i hanskerommet for alle andre funksjoner.

Track-modus gir deg mulighet til å lagre opptil 20 innstillingsprofiler. For å slette en valgt profil berører du Slett nederst på innstillingsskjermbildet.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Du kan ikke endre eller slette en forhåndsdefinert profil fra Tesla.

Bruke rundetidtaker

Når du aktiverer Track-modus, viser kartet en rundetidtaker. Følg instruksjonene på skjermen for å plassere en start/slutt-tegnestift på kartet. Når tegnestiftene er plassert, trykker du på START for å starte kjøreøktene (rundeøktene). Når du kjører Model Y gjennom start/slutt-plasseringen, begynner rundetidtakeren automatisk å ta tiden på runden og tilbakestiller tidtakeren hver gang du passerer start/slutt-plasseringen. Den viser også sanntidsdelta mellom gjeldende runde og den raskeste runden så langt i kjøreøkten. På kartet utheves banen i blått.

Når hver runde er fullført, viser rundetidtakeren hvor lenge runden tok. Den viser også tidene for den forrige og den beste runden i kjøreøkten.

Hvis Rundeopptak med dashbordkamera er på (se Tilpasse TRACK-MODUS), og en riktig formatert USB-flash-enhet er satt inn i en USB-port foran, lagrer TRACK-MODUS en video av kjøreøkten (tatt opp av kameraene foran) sammen med en CSV-fil med detaljert informasjon om runden.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
For å stoppe tidtakeren ved slutten av kjøreøkten berører du STOPP på Rundetidtaker-popup-vinduet.

Overvåke tilstanden til bilen

Det er enkelt å overvåke tilstanden til Model Y når du bruker TRACK-MODUS ved å kaste et blikk på bilstatusområdet på berøringsskjermen. Fargene indikerer statusen til de ulike komponentene slik at du kan fastslå den aktuelle driftstilstanden og treffe avgjørelser i henhold til den. Komponentene vises i grønt når de er innenfor det ideelle temperaturområdet. Fargene endres på følgende måte:

 • Batteriet vises som blått når det er kaldt og rødt når det er varmt.
 • En brems vises som blå når den er kald og rød når den er varm (en tidlig advarsel for overoppheting av bremser).
 • En motor vises som blå når den er kald og rød når den er varm.
 • Dynamiske avlesninger av dekktrykket vises på berøringsskjermen. Et dekk vises som blått når det er brukt for lite, eller som rødt når grepet ikke er like godt som før.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
En komponent som vises i rødt kan indikere et behov for å stoppe kjøringen og la komponenten kjøle seg ned.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Enhver skade på bilen eller personskader som er forårsaket av bruk av Track-modus, er førerens ansvar. Bilens garanti dekker ikke skade som er forårsaket av overforbruk av bilkomponenter. Den dekker heller ikke racing, terrengkjøring eller konkurransekjøring.

G-måler

I Track-modus vises en G-måler på berøringsskjermen. G-måleren viser grafisk de høyeste laterale verdiene og akselerasjons- og bremseverdiene i form av en rund måler. Historikken for kjøreturen representeres av det skyggelagte området. G-måleren tilbakestilles ved starten av hver kjøreøkt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Du kan sveipe G-målerkortet for å vise et annet kort. G-måleren vises imidlertid som standardkort hver gang du aktiverer TRACK-MODUS.