Oppbevaring innvendig

Midtkonsoll

I tillegg til å ha en RFID-sender som leser av nøkkelfjernkontroller og nøkkelkort (se Nøkler), inneholder midtkonsollen koppholdere, to oppbevaringsrom og en trådløs telefonlader (se Innvendig elektronikk).

For å åpne hovedoppbevaringsrommet trekker du dekselet oppover. Åpne oppbevaringsrommet foran ved å skyve dekselet forover.

bilde med piler som viser hvordan oppbevaringsrommene i midtkonsollen åpnes

Bakre konsoll

Model Y har en bakre konsoll integrert i midten av seteryggene på andre rad. Trekk konsollen ned for å få tilgang til de bakre koppholderne, eller bruk den som armlene.

bilde med en pil som viser hvordan man trekker den bakre konsollen ned

Kleshengere

Model Y har en kleshenger på hver side av bilen på andre rad ved siden av leselyset. Trykk på kleshengeren for å løsne den. Trykk på den igjen for å trekke den tilbake.

kleshenger over bakvindu med pil som peker utover

Hanskerom

Du åpner hanskerommet ved å berøre Kontroller > Hanskerom. Hanskerommet åpnes automatisk, og lyset slås på.

bilde med en pil som viser at hanskerommet åpnes

For å lukke hanskerommet skyver du det oppover til det klikker inn i lukket stilling.

Hvis du vil ha ytterligere beskyttelse av hanskerommet, berører du Kontroller > Trygghet > PIN-kode til hanskerom for å angi en firesifret PIN-kode (se PIN-kode til hanskerom).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Lyset i hanskerommet slås av etter en stund hvis du lar det stå åpent.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hanskerommet låses hver gang det lukkes og du låser Model Y ved hjelp av berøringsskjermen, mobilappen eller nøkkelkortet, hvis du forlater Model Y med telefonnøkkelen på deg (hvis Walk-Away-dørlås er slått på), eller hvis redusert modus er aktiv (se Valet-modus). Den låser ikke når Model Y er låst ved å berøre låsikonet på berøringsskjermen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Under kjøring må du holde hanskerommet lukket for å forhindre at passasjerer kommer til skade ved kollisjon eller bråstopp.