Åpning av dører uten strøm

Åpning av en dør foran uten strøm

Hvis du skal åpne en dør når Model Y mot formodning ikke har strøm, trekker du opp den manuelle dørutløsingen, som er plassert foran vindusbryterne.

en pil som oppfordrer til å trekke opp på dørutløsingsknappen

Åpning av en dør bak uten strøm

Hvis bilen er utstyrt med denne, kan du åpne en bakdør manuelt om Model Y mot formodning ikke skulle ha strøm:
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Ikke alle Model Y-biler er utstyrt med en manuell utløser for bakdørene.
mekanisk utløsingskabel
  1. Ta ut matten fra bunnen av bakdørlommen.
  2. Trykk på den røde tappen for å ta ut tilgangsluken.
  3. Trekk den mekaniske utløsingskabelen forover.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Manuelle dørutløsinger er konstruert for kun å brukes i situasjoner der Model Y ikke har strøm. Når Model Y har strøm, bruker du knappen som er plassert øverst på det indre dørhåndtaket.