Starte og skru av

Starte

Når du åpner en dør for å gå inn i Model Y, slås berøringsskjermen på, og du kan betjene alle kontrollene. Slik kjører du Model Y:
  1. Trykk inn bremsepedalenModel Y slår på og er klar til å kjøre.
  2. Velg en kjøremodus – flytt kjørehendelen ned for Drive eller opp for Reverse (se Skifte).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis funksjonen PIN for å kjøre er aktivert (se PIN for å kjøre), må du også taste inn gyldig PIN-kode på berøringsskjermen før du kan kjøre Model Y.

Alt du trenger å vite mens du kjører Model Y, vil vises på berøringsskjermen.

Kjøring deaktivert – krever godkjenning

Hvis Model Y ikke registrerer en nøkkel når du trykker på bremsen (ingen nøkkelfjernkontroll eller telefonnøkkel er oppdaget, eller det har gått to minutter siden du brukte nøkkelkortet), viser berøringsskjermen en melding om at kjøring krever godkjenning.

Hvis du mottar denne meldingen, plasserer du nøkkelkortet bak koppholderne, der RFID-senderen kan lese det. Godkjenningsperioden på to minutter starter på nytt, og du kan starte Model Y ved å trykke på bremsepedalen.

Plasser nøkkelkort på midtkonsollen for å godkjenne før du kjører.

En rekke faktorer kan påvirke om Model Y kan oppdage en telefonnøkkel eller nøkkelfjernkontroll (f.eks. telefonens batteri har lavt nivå eller er flatt, og telefonen kan ikke lenger kommunisere via Bluetooth).

Ha alltid en telefonnøkkel, en nøkkelfjernkontroll eller et nøkkelkort på deg. Etter kjøring må du bruke nøkkelen til å starte Model Y på nytt etter at den slår seg av. Når du forlater Model Y, må du ta nøkkelen med deg for å låse Model Y, enten manuelt eller automatisk.

Skru av

Når du er ferdig med å kjøre, setter du giret i P ved å trykke på knappen på enden av kjørehendelen. Når du forlater Model Y med telefonnøkkelen og nøkkelkortet, stopper den automatisk, og berøringsskjermen slås av.

Model Y stoppes også automatisk når den har stått i Park i 30 minutter, selv når du sitter i førersetet.

Selv om dette sjelden er nødvendig, kan du stoppe Model Y mens du sitter i førersetet, gitt at kjøretøyet ikke beveger seg. Trykk på Kontroller > Trygghet > Skru av. Model Y starter automatisk igjen hvis du trykker på bremsepedalen eller trykker et sted på berøringsskjermen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Model Y skifter automatisk til Park når det registreres at du går ut av kjøretøyet (førerens sikkerhetsbelte ikke er festet og kjøretøyet nesten står stille, for eksempel). Hvis du skifter til Neutral, skiftes Model Y til Park når du åpner døren for å gå ut. Hvis du vil holde Model Y i Nøyral, må du aktivere transportmodus (se Instruksjoner for transportører).

Slå av og på kjøretøyet

Du kan slå av og på Model Y ved uvanlig atferd eller hvis et ubeskrevet varsel vises.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis berøringsskjermen ikke reagerer eller har unormal atferd, starter du den på nytt før du slår av og på bilen (se Omstart av berøringsskjermen).
  1. Sett giret i Park.
  2. Trykk på Kontroller > Trygghet > Skru av på berøringsskjermen.
  3. Vent i minst to minutter uten å bruke kjøretøyet. Ikke åpne dørene, bruk bremsepedalen, berør berøringsskjermen osv.
  4. Etter to minutter trykker du på bremsepedalen eller åpner døren for å vekke bilen.