Obsługa

Akcja przywoławcza związana z kartą 8 GM eMMC — często zadawane pytania

Tesla zadecydowała się dobrowolnie i zapobiegawczo objąć niektóre pojazdy Model S i Model X akcją przywoławczą, w celu zaktualizowania oprogramowania i wymiany wbudowanej karty multimedialnej 8 GB (eMMC) w układzie sterownia multimediami (MCU). Niniejsza akcja przywoławcza dotyczy wyłącznie pojazdów Model S i Model X wyprodukowanych przed marcem 2018 r. i wyposażonych we wbudowaną kartę multimedialną 8 GB (eMMC) w układzie MCU, która może działać nieprawidłowo w wyniku postępującego zużycia. Pojazdy Model S i Model X wyprodukowane po marcu 2018 nie są wyposażone w kartę 8 GB eMMC i nie są objęte niniejszą akcją przywoławczą.

Czy ta akcja przywoławcza dotyczy mojego pojazdu Model S/X?

Wszyscy właściciele mogą sprawdzić, czy akcja dotyczy ich numeru VIN, korzystając ze stronyWyszukiwanie pojazdów Tesla objętych akcjami przywoławczymi po numerze VIN.*
* Należy pamiętać, że strona Wyszukiwanie pojazdów Tesla objętych akcjami przywoławczymi po numerze VIN jest obecnie dostępna w języku angielskim.

Na czym polega ten problem i jak wpływa na mój pojazd?
Zdajemy sobie sprawę z usterek w niektórych naszych starszych układach MCU, powodowanych postępującym zużyciem karty 8 GB eMMC w pojazdach Model S i Model X wyprodukowanych przed marcem 2018 roku. Karta eMMC obsługuje centralny wyświetlacz pojazdu, dlatego awaria karty 8 GB eMMC może spowodować trwałe wygaszenie centralnego wyświetlacza, którego nie rozwiązuje ponowne uruchomienie ekranu dotykowego, utratę niektórych funkcji i/lub wyświetlanie się informacji, że pamięć urządzenia uległa awarii.

Czy mogę bezpiecznie korzystać z samochodu?
Nie dysponujemy żadnymi informacjami na temat wypadków lub obrażeń wynikających z opisanego defektu. W przypadku wystąpienia usterki może dojść do trwałego wygaszenie centralnego wyświetlacza, którego nie rozwiązuje ponowne uruchomienie ekranu dotykowego. Może też wyświetlać się informacja, że urządzenie pamięci masowej uległo awarii i należy się skontaktować z serwisem. Usterki związane z kartą eMMC nie mają wpływu na właściwości jezdne pojazdu, w tym na przyspieszenie, hamowanie i działanie układu kierowniczego. Jeżeli jednak dojdzie do usterki karty eMMC w pojeździe z oprogramowaniem w wersji starszej niż 2020.48.12, użytkownik może utracić dostęp do widoku z kamery cofania i zewnętrznych kierunkowskazów podczas jazdy po wystąpieniu usterki, jak również utracić dostęp do sterowania funkcjami odmglania i odszraniania szyby przedniej.

W przypadku utraty dostępu do widoku z kamery cofania prosimy o spoglądanie znad ramienia w tył oraz korzystanie z lusterka wstecznego oraz lusterek bocznych podczas jazdy do tyłu. W przypadku niedziałających kierunkowskazów zewnętrznych należy zachować szczególną ostrożność podczas pokonywania zakrętów. W przypadku utraty dostępu do sterowania funkcjami odmglania i odszraniania przedniej szyby należy podjąć odpowiednie działania, które zapewnią prawidłową widoczność. Aby uniknąć ryzyka związanego z tymi problemami należy natychmiast zainstalować oprogramowanie w wersji 2020.48.12 lub nowszej. Więcej informacji, pomoc w sprawdzeniu aktualnej wersji oprogramowania lub pomoc w przeprowadzeniu aktualizacji można uzyskać na stronie wsparcia dotyczącego aktualizacji oprogramowania.

Jeżeli dojdzie do usterki karty eMMC w pojeździe z oprogramowaniem w wersji 2020.48.12 lub nowszej, widok z kamery cofania będzie dostępny, kierunkowskazy zewnętrzne będą działać a sterowanie funkcjami odmglania i odszraniania zostanie automatycznie przywrócone do domyślnego ustawienia auto, z temperaturą w kabinie ustawioną na 22 stopnie Celsjusza (71,6 stopni Fahrenheita), aby zapewnić odpowiednią widoczność. Na dzień 22 stycznia 2021 r. 88% pojazdów objętych niniejszą akcją przywoławczą miało zainstalowane oprogramowanie w wersji 2020.48.12 lub nowszej.

Czy ta akcja przywoławcza dotyczy aktualizacji oprogramowania, czy wymiany podzespołu?
Dotyczy obu tych kwestii. Pierwsza część działań zaradczych ma na celu zapewnienie, że wszyscy klienci zainstalują oprogramowanie w wersji 2020.48.12 lub nowszej w związku z potencjalnymi problemami dotyczącymi bezpieczeństwa. Druga część działań zaradczych obejmuje zapobiegawczą, bezpłatną wymianę karty pamięci 8 GB w pojeździe na lepszą wersję o pojemności 64 GB.

Czy Tesla oferuje wymianę podzespołu? Ile trwa wymiana?
Tak. Tesla sprawdzi pojazd, aby zweryfikować, czy jest wyposażony w kartę 8 GB eMMC. Jeżeli jest, Tesla bezpłatnie wymieni kartę eMMC na lepszą wersję o pojemności 64 GB. Po wymianie pojazd nadal będzie wyposażony w procesor NVIDIA® Tegra® systemu informacyjno-rozrywkowego. Diagnostyka lub naprawa elementów innych niż opisana powyżej część oraz związane z nią defekty nie są objęte niniejszą akcją przywoławczą. Diagnostyka i naprawy objęte niniejszą akcją przywoławczą muszą być wykonane przez Tesla, z wyjątkiem wcześniejszych napraw, które mogą kwalifikować się do zwrotu kosztów (więcej informacji na temat zwrotu kosztów można znaleźć w odpowiedzi na pytanie poniżej).

Czas, którego Serwis Tesla potrzebuje na przeprowadzenie tej modernizacji to ok. 75 minut w przypadku pojazdów Model S i ok. 90 minut w przypadku pojazdów Model X.

Czy procedura serwisowa jest taka sama, jak przy aktualizacji systemu informacyjno-rozrywkowego Tesla?
Nie. Instalacja karty 64 GB eMMC nie obejmuje wymiany procesora NVIDIA® Tegra® systemu informacyjno-rozrywkowego pojazdu. Jest to jedyna procedura serwisowa objęta niniejszą akcją przywoławczą i jest ona niezależna od aktualizacji systemu informacyjno-rozrywkowego.Aktualizacja systemu informacyjno-rozrywkowgo obejmuje wymianę procesora systemu na model Intel Atom® i wymianę innych elementów.

Jak umówić się na przeprowadzenie tej akcji przywoławczej?
Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, jedyną czynnością, jaką musisz podjąć w tym momencie, jest sprawdzenie, czy w Twoim pojeździe jest zainstalowane oprogramowanie w wersji 2020.48.12 lub nowsze i, jeżeli nie jest, zainstalować najnowszą dostępną wersję. Nie ma żadnych innych działań natychmiastowych, które musisz podjąć w tej chwili. Możesz normalnie użytkować pojazd.Powiadomimy Cię, gdy tylko części zamienne będą dostępne. Do tego czasu prosimy nie umawiać się na wizytę serwisową Tesla, za wyjątkiem sytuacji, w której otrzymasz powiadomienie od pojazdu sygnalizujące degradację urządzenia pamięci lub doświadczasz problemu w postaci trwałego wygaszenia ekranu centralnego, którego nie rozwiązuje ponowne uruchomienie ekranu dotykowego.

W moim pojeździe wykonano już naprawę w ramach programu dostosowania warunków gwarancji związanego z kartą 8 GM eMMC. Czy w związku z tą akcją przywoławczą konieczne są dodatkowe naprawy?
Nie, niniejsza akcja przywoławcza zastępuje program dostosowania warunków gwarancji związany z kartą 8 GB eMMC. Jeżeli Twoja karta 8 GB eMMC została już wymieniona w ramach programu dostosowania warunków gwarancji, Twój pojazd nie jest objętą tą akcją przywoławczą i nie musisz podejmować żadnych działań.

Mój samochód został wyprodukowany w tym samym czasie, co wymienione pojazdy objęte akcją przywoławczą, jednak nie ma go w zestawieniu. Dlaczego?
Z naszych danych wynika, że Twoja karta 8 GB eMMC została już wymieniona i, w związku z tym, ta akcja przywoławcza nie dotyczy Twojego pojazdu.

Opłacono już naprawę lub wymianę MCU z powodu problemów objętych tą akcją przywoławczą. Czy mogę uzyskać zwrot kosztów?
W przypadku wcześniejszego wniesienia opłaty za naprawę objętej tą akcją przywoławczą możesz, na określonych warunkach ubiegać się o zwrot kosztów. Skontaktowaliśmy się z właścicielami pojazdów, których dotyczy opisywany problem. Dowiedz się więcej na temat: podstaw do wystąpienia o zwrot kosztów oraz jego warunków.

Czy mogę uzyskać zwrot kosztów w przypadku zakupienia uaktualnienia systemu informacyjno-rozrywkowego w związku z problemem opisanym w tej akcji przywoławczej?
Jeżeli użytkownik zapłacił za aktualizację systemu informacyjno-rozrywkowego Tesla zamiast opłacenia naprawy poprzedniego ekranu dotykowego po zdiagnozowaniu przez serwis, że karta eMMc działała nieprawidłowo z powodu postępującego zużycia, może kwalifikować się do zwrotu kosztów naprawy karty 8 GB eMMC dostępnego w momencie aktualizacji.Do końca kwietnia 2021 r. udostępnimy dalsze informacje na temat podstaw do wystąpienia o zwrot kosztów, warunków i zasad, na jakich ten zwrot nastąpi, oraz sposobu, w jaki należy występować o zwrot.

Dlaczego Tesla to robi?
Celem tej akcji przywoławczej jest poinformowanie użytkownika o konieczności instalacji oprogramowania w wersji 2020.48.12 lub nowszej w związku z potencjalnymi problemami dotyczącymi bezpieczeństwa. Ponadto akcja przywoławcza ma na celu poinformowanie Cię, że Tesla zapobiegawczo wymieni bezpłatnie kartę pamięci 8 GB na lepszą wersję o pojemności 64 GB w pojazdach, których dotyczy ten problem.

Wróć na Górę

Udostępnij