Obsługa

Zwrot kosztów za usterkę karty eMMC 8 GB — często zadawane pytania

Jakie naprawy stanowią podstawę do wystąpienia o zwrot kosztów?
Akcja przywoławcza dotycząca pamięci eMMC 8 GB obejmuje usterki wbudowanych kart multimedialnych 8 GB związane z postępującym zużyciem. Zapoznaj się z początkowym ogłoszeniem, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zakresu akcji przywoławczej.

Jakiekolwiek opłacone naprawy dotyczące opisanej powyżej części i usterki przeprowadzone po 9 kwietnia 2021 r. nie stanowią podstawy do ubiegania się o zwrot kosztów.

Kto może ubiegać się o zwrot kosztów?
O zwrot kosztów mogą ubiegać się klienci, którzy zapłacili wcześniej własnymi środkami za kwalifikującą się naprawę objętą warunkami akcji przywoławczej dotyczącej pamięci eMMC 8 GB.

Czy naprawy przeprowadzone przez firmy trzecie stanową podstawę do ubiegania się o zwrot kosztów?
Wcześniejsze naprawy przeprowadzone przez dostawcę usług innego niż Tesla mogą stanowić podstawę do wystąpienia o zwrot kosztów do 4453 zł . Aby otrzymać zwrot kosztów napraw przeprowadzonych przez firmy trzecie, należy przedstawić dokumentację, która w jasny sposób udowadnia, że naprawa została przeprowadzona w związku z akcją przywoławczą dotyczącą pamięci eMMC 8 GB i w czasie trwania akcji oraz została zakończona do dnia 9 kwietnia 2021 r. włącznie.

Jak złożyć wniosek o zwrot kosztów?
Jeżeli posiadany pojazd pełnia warunki objęte akcją przywoławczą dotyczącą pamięci eMMC 8 GB, formularz wniosku o zwrot kosztów będzie widoczny na stronie Twojego konta Tesla. Zaloguj się do swojego konta Tesla i wypełnij formularz.

Zidentyfikowaliśmy już naprawy przeprowadzone przez Teslę, które mogą stanowić podstawę do ubiegania się o zwrot kosztów. Oszacowaliśmy również wstępnie, na ile to było możliwe, w jakim stopniu kwalifikujesz się do zwrotu kosztów. Te naprawy zostaną automatycznie wprowadzone do formularza wraz z datami ich przeprowadzania, stopniami kwalifikacji do zwrotu kosztów oraz dodatkowymi szczegółami. Możliwe będzie również wprowadzenie informacji dotyczących napraw przeprowadzonych przez firmy trzecie.

Pamiętaj, że jedynie w ten sposób możesz ubiegać się o zwrot kosztów. Centra serwisowe Tesla oraz zespoły obsługi klienta nie mogą przetwarzać wniosków o zwroty kosztów i udzielać aktualnych informacji na temat ich stanu.

Co, jeżeli nie widzę wniosku o zwrot kosztów w moim koncie Tesla?
Jeżeli opcja nie jest widoczna w Twoim koncie, najprawdopodobniej naprawy Twojego pojazdu przeprowadzone przez firmę Tesla nie spełniają warunków akcji przywoławczej dotyczącej pamięci eMMC 8 GB. Może to wynikać z jednego lub kilku powodów. Zapoznaj się z początkowym ogłoszeniem, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zakresu akcji przywoławczej.

W jakim czasie muszę złożyć wniosek o zwrot kosztów?
Wnioski o zwrot kosztów można przesyłać w czasie do dwóch lat od uiszczenia płatności za naprawy objęte akcją przywoławczą dotyczącą pamięci eMMC 8 GB lub do 9 kwietnia 2023 r. Jeżeli od uiszczenia płatności za kwalifikujące się naprawy minęły więcej niż dwa lata, możesz przesłać wniosek do roku od daty opublikowania informacji o zwrotach kosztów, czyli do 2 marca 2022 r.

Co się stanie, gdy złożę wniosek o zwrot kosztów?
Rozpatrzenie Twojego wniosku może zająć do 60 dni od jego otrzymania. Gdy Twój wniosek zostanie rozpatrzony, otrzymasz wiadomość e-mail z informacją o jego zaakceptowaniu lub odrzuceniu. Jeżeli Twój wniosek zostanie zaakceptowany, przekazanie zwrotu kosztów może zająć dodatkowo od trzech do czterech tygodni. Jeżeli Twój wniosek został odrzucony, możesz dowiedzieć się więcej o przyczynach odrzucenia wniosku o zwrot kosztów.

Jak zostanie mi przekazany zwrot kosztów?
Koszty zostaną zwrócone przelewem lub bezpośrednią wpłatą na konto podane we wniosku.

Dlaczego mój wniosek o zwrot kosztów został odrzucony?
Jeżeli Twój wniosek zostanie odrzucony, otrzymasz wiadomość e-mail z informacją w ciągu 60 dni od jego otrzymania. W informacjach zawarte będzie objaśnienie przyczyn odrzucenia wniosku. Przykładowe częste powody odrzucenia wniosku:

  • Naprawa nie była przeprowadzona w związku z usterką opisaną w akcji przywoławczej dotyczącej karty pamięci eMMC 8 GB;
  • Pojazd nie zawierał oryginalnego, dostarczonego przez Teslę elementu eMMC w momencie naprawy;
  • Pojazd nie był pierwotnie wyposażony w część objętą akcją przywoławczą dotyczącą karty pamięci eMMC 8 GB, nie spełnia więc jej warunków.

Co zrobić, jeżeli mam pytania lub chcę przesłać wniosek do ponownego rozpatrzenia po jego zaakceptowaniu lub odrzuceniu?
Gdy otrzymasz od Tesli decyzję o zaakceptowaniu lub odrzuceniu Twojego wniosku w wiadomości e-mail i nadal będziesz mieć pytania z nią związane, uznasz, że Twój wniosek był niekompletny w chwili przesłania lub zechcesz, aby Tesla ponownie go rozpatrzyła, odpowiedz na wiadomość e-mail, załączając dodatkowe dokumenty popierające Twój wniosek. Pamiętaj, że kolejne rozpatrzenia przedłużą przetwarzanie Twojego wniosku.

Czy uaktualnienie systemu informacyjno-rozrywkowego stanowi podstawę do ubiegania się o zwrot kosztów?
Jeżeli płatność za uaktualnienie systemu informacyjno-rozrywkowego Tesla została uiszczona po zdiagnozowaniu przez serwis, że karta eMMC pojazdu działa nieprawidłowo z powodu opisanego w akcji przywoławczej dotyczącej karty 8 GB eMMC, możesz kwalifikować się do uzyskania zwrotu w wysokości nie większej niż koszt naprawy karty eMMC 8 GB w momencie uaktualnienia Twojego pojazdu.

Jeżeli masz obowiązującą gwarancję lub program dostosowania warunków gwarancji, które obejmują usterkę opisaną w akcji przywoławczej dotyczącej karty eMMC 8 GB, ale zamiast tego zdecydujesz się zakupić uaktualnienie systemu informacyjno-rozrywkowego, nie będziesz kwalifikować się do zwrotu kosztów.

Jak obliczana jest kwota zwrotu za kwalifikujące się naprawy?
Kwota zwrotu obliczana jest na podstawie kosztów robocizny oraz części w chwili przeprowadzania naprawy, wraz z wszystkimi obowiązującymi podatkami. Jeżeli faktura zawierająca kwalifikującą się naprawę obejmuje równie koszty robocizny i/lub części zamiennych nie objętych akcją przywoławczą dotyczącą karty eMMC 8 GB, koszty związane z tą robocizną i/lub tymi częściami nie kwalifikują się do zwrot kosztów. Zwrócone zostaną jedynie koszty związane z wymianą karty eMMC 8 GB w związku z postępującym zużyciem.

Wróć na Górę

Udostępnij