Obsługa

Zrób to sam — Model 3

Właściciele Tesli, którzy chcą wykonać podstawowe procedury lub konserwację swojego pojazdu Model 3, mogą to zrobić bez konieczności umawiania się na wizytę serwisową. Wykonuj procedurę tylko wtedy, gdy czujesz się z tym pewnie, i zawsze postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.

W przypadku dodatkowych pytań odwiedź naszą stronę pomocy.

 

Ponowne uruchamianie ekranu dotykowego

Jeśli ekran dotykowy nie reaguje lub wykazuje nietypowe zachowanie, możesz go ponownie uruchomić, aby potencjalnie rozwiązać problem.

Ostrzeżenie: ekran dotykowy można uruchomić ponownie tylko wtedy, gdy pojazd jest zatrzymany i znajduje się w trybie postojowym. Wskaźnik stanu samochodu, ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, kamera cofania itp. nie będą widoczne podczas ponownego uruchamiania.

 • Przełącz bieg na tryb postojowy.
 • Naciśnij i przytrzymaj oba elementy sterowania na kierownicy, aż ekran dotykowy zgaśnie.
 • Po kilku sekundach pojawi się logo Tesli. Poczekaj około 30 sekund na ponowne uruchomienie ekranu dotykowego. Jeśli po kilku minutach ekran dotykowy nadal nie reaguje lub wykazuje nietypowe zachowanie, spróbuj wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie pojazdu.

Uwaga: ponowne uruchomienie ekranu dotykowego za pomocą przycisków przewijania nie wyłącza i nie włącza pojazdu Modelu 3.

Wróć na Górę

 

Wyłączanie i ponowne włączanie zasilania pojazdu

Jeśli Twój pojazd zachowuje się w nietypowy sposób lub pojawia się nieokreślony alert, możesz spróbować wyłączyć i ponownie włączyć jego zasilanie, aby potencjalnie rozwiązać problem.

 • Przełącz bieg na tryb postojowy.
 • Na ekranie dotykowym dotknij kolejno opcji „Sterowanie” > „Ochrona” > „Wyłącz zasilanie”.
 • Odczekaj co najmniej dwie minuty przed podjęciem jakiejkolwiek interakcji z pojazdem. Nie otwieraj drzwi, nie dotykaj pedału hamulca, nie dotykaj ekranu dotykowego itp.
 • Po upływie dwóch minut naciśnij pedał hamulca, aby wybudzić pojazd.

Wróć na Górę

 

Parowanie telefonu Bluetooth

Parowanie pozwala korzystać z telefonu obsługującego technologię Bluetooth w trybie głośnomówiącym w celu wykonywania i odbierania połączeń telefonicznych, uzyskiwania dostępu do listy kontaktów, ostatnich połączeń itp. Umożliwia także odtwarzanie plików multimedialnych z telefonu. Po sparowaniu telefonu pojazd Model 3 może łączyć się z nim, gdy telefon znajduje się w zasięgu.

Aby sparować telefon, wykonaj następujące czynności, siedząc w pojeździe Model 3:

 • Upewnij się, że ekran dotykowy i telefon są włączone.
 • Włącz Bluetooth w telefonie i upewnij się, że telefon jest wykrywalny.
  Uwaga: w przypadku niektórych telefonów może to wymagać przejścia do ustawień Bluetooth w celu wykonania pozostałej części procedury.
 • Dotknij ikony Bluetooth u góry ekranu dotykowego.
 • Na ekranie dotykowym dotknij opcji „Dodaj nowe urządzenie” > „Rozpocznij wyszukiwanie”. Na ekranie dotykowym wyświetli się lista wszystkich dostępnych urządzeń Bluetooth w zasięgu działania.
 • Na ekranie dotykowym dotknij telefonu, z którym chcesz się sparować. W ciągu kilku sekund na ekranie dotykowym pojawi się losowo wygenerowany numer, a na ekranie Twojego telefonu powinien się wyświetlić ten sam numer.
 • Sprawdź, czy numer wyświetlany na telefonie jest zgodny z numerem wyświetlanym na ekranie dotykowym. Następnie potwierdź w telefonie, że chcesz przeprowadzić parowanie.
 • Jeśli pojawi się monit w telefonie, określ, czy chcesz zezwolić pojazdowi Model 3 na dostęp do kontaktów i plików multimedialnych.

Po sparowaniu pojazd Model 3 automatycznie łączy się z telefonem, a na ekranie dotykowym obok nazwy telefonu wyświetlany jest symbol Bluetooth, co oznacza, że połączenie jest aktywne.

Wróć na Górę

 

Łączenie się z Wi-Fi

Wi-Fi jest dostępne jako metoda transmisji danych i często jest szybsze niż sieci komórkowe. Łączenie się z Wi-Fi jest szczególnie przydatne w obszarach o ograniczonej lub zerowej łączności komórkowej. Aby zapewnić szybkie i niezawodne dostarczanie aktualizacji oprogramowania i map, Tesla zaleca pozostawienie pojazdu podłączonego do sieci Wi-Fi, gdy tylko jest to możliwe (na przykład, jeśli samochód jest zaparkowany w garażu na noc).

Aby połączyć się z siecią Wi-Fi:

 • Dotknij ikony sieci komórkowej (zwykle LTE lub 3G) u góry ekranu dotykowego. Pojazd Model 3 rozpocznie skanowanie i wyświetli wykryte sieci Wi-Fi, które są w zasięgu.
 • Wybierz sieć Wi-Fi, której chcesz użyć, wprowadź hasło (w razie potrzeby), a następnie dotknij opcji „Potwierdź”.
 • Twój pojazd łączy się z siecią Wi-Fi. Połączy sie z nią automatycznie, gdy sieć znajdzie się w zasięgu.

Możesz także połączyć się z ukrytą siecią, której nie ma na liście przeskanowanych sieci. Wystarczy dotknąć opcji „Ustawienia Wi-Fi”, w wyświetlonym oknie dialogowym wprowadzić nazwę sieci, wybrać ustawienie zabezpieczeń, a następnie dotknąć opcji „Dodaj sieć”.

Uwaga: jeśli w zasięgu znajduje się więcej niż jedna wcześniej połączona sieć, Model 3 łączy się z ostatnio używaną siecią.

Uwaga: możesz również skorzystać z mobilnego punktu hotspot lub połączenia internetowego z telefonu za pośrednictwem tetheringu Wi-Fi (z zastrzeżeniem opłat i ograniczeń operatora komórkowego).

Uwaga: w centrach serwisowych Tesla Model 3 automatycznie łączy się z siecią Wi-Fi Serwisu.

Wróć na Górę

 

Programowanie HomeLink

Aby zaprogramować system HomeLink ® (jeśli stanowi część wyposażenia):

 • Zaparkuj Model 3 tak, aby przedni zderzak znajdował się przed drzwiami garażowymi, bramą lub oświetleniem, które chcesz zaprogramować.
  Przestroga: Twoje urządzenie może się otwierać lub zamykać podczas programowania. Przed programowaniem upewnij się, że w pobliżu urządzenia nie ma ludzi lub przedmiotów.
 • Weź pilota do urządzenia i upewnij się, że ma sprawną baterię. Tesla zaleca wymianę baterii w pilocie do urządzenia przed zaprogramowaniem systemu HomeLink.
 • Dotknij ikony HomeLink u góry ekranu dotykowego.
 • Dotknij opcji „Utwórz HomeLink”, a następnie za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym wprowadź nazwę swojego urządzenia HomeLink.
 • Dotknij klawisza „Enter” na klawiaturze lub dotknij opcji „Utwórz HomeLink”.
 • Dotknij opcji „Start”, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  Uwaga: jeśli podczas programowania urządzenia zobaczysz ekran „Programuj odbiornik”, pamiętaj, że jest to krok uwarunkowany czasowo. Po naciśnięciu przycisku Learn/Program/Smart na pilocie urządzenia masz tylko około 30 sekund na powrót do pojazdu, naciśnięcie przycisku „Kontynuuj”, a następnie dwukrotne naciśnięcie nazwy zaprogramowanego urządzenia HomeLink. Rozważ pomoc asystenta w tym kroku.
 • Po zaprogramowaniu urządzenia dotknij opcji „Zapisz”, aby zakończyć procedurę programowania HomeLink.
 • Upewnij się, że system HomeLink działa zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. W niektórych przypadkach programowanie może wymagać wielu prób, zanim zakończy się powodzeniem.

Po zaprogramowaniu możesz obsługiwać urządzenie, dotykając odpowiedniej ikony HomeLink na pasku stanu na ekranie dotykowym. HomeLink zapamiętuje lokalizację zaprogramowanych urządzeń. Gdy zbliżasz się do znanej lokalizacji, automatycznie pojawia się na ekranie dotykowym element sterujący HomeLink. Kiedy odjeżdżasz, znika.

Uwaga: w celu uzyskania dodatkowej pomocy lub odpowiedzi na pytania dotyczące zgodności, skontaktuj się z HomeLink.

Wróć na Górę

 

Dodawanie i usuwanie kluczyków

Dodawanie karty dostępu lub pilota:
Uwaga: jeśli dodajesz pilota, upewnij się, że ma on temperaturę pokojową. Parowanie może się nie powieść, jeśli pilot jest zimny.

 • Na ekranie dotykowym dotknij kolejno opcji „Sterowanie” > „Blokady”, a następnie dotknij + w sekcji Kluczyki.
 • Zeskanuj nową kartę dostępu lub pilot na czytniku kluczy za uchwytami na kubki w górnej części konsoli centralnej. Gdy nowa karta dostępu lub pilot zostaną rozpoznane, wyjmij je z czytnika kluczy.
 • Zeskanuj kartę dostępu lub pilota, które zostały już uwierzytelnione (tj. mają dostęp do pojazdu) za pomocą czytnika kluczy znajdującego się za uchwytami na kubki w górnej części konsoli centralnej.
 • Po zakończeniu na liście kluczy na ekranie dotykowym wyświetli się nowo uwierzytelniony klucz. Możesz dostosować jego nazwę, dotykając ikony ołówka.

Dodawanie nowego klucza telefonicznego:
Uwaga: aby dodać nowy klucz telefoniczny, należy włączyć funkcję Bluetooth, a telefon musi mieć zainstalowaną aplikację mobilną Tesla i być połączony z kontem Tesla pojazdu.

 • Siedząc w pojeździe, otwórz aplikację mobilną Tesla i wybierz odpowiedni pojazd (jeśli z kontem jest powiązanych wiele pojazdów), a następnie dotknij opcji „Klucz telefoniczny” > „Start”.
 • Zeskanuj uwierzytelnioną kartę dostępu lub uwierzytelnionego pilota za pomocą czytnika kluczy znajdującego się za uchwytami na kubki w górnej części konsoli centralnej.
 • Gdy aplikacja mobilna powiadomi Cię, że parowanie się powiodło, dotknij opcji „Gotowe”. Na liście kluczy na ekranie dotykowym („Sterowanie”> „Blokady”) wyświetli się nowy klucz telefoniczny. Nazwa klucza telefonicznego jest określana na podstawie nazwy użytej w ustawieniach telefonu.

Usuwanie klucza:
Jeśli chcesz, aby klucz nie miał już dostępu do Twojego pojazdu Model 3 (na przykład zgubiono telefon lub kartę klucza itp.), możesz usunąć klucz.

 • Na ekranie dotykowym dotknij opcji „Sterowanie” > „Blokady”.
 • Znajdź klucz, który chcesz usunąć, na liście kluczy, a następnie dotknij ikony kosza powiązanej z tym kluczem.
 • Gdy pojawi się stosowny monit, zeskanuj uwierzytelnioną kartę dostępu lub uwierzytelnionego pilota za pomocą czytnika kluczy znajdującego się za uchwytami na kubki w górnej części konsoli centralnej, aby potwierdzić usunięcie. Po zakończeniu lista kluczy nie będzie już zawierała usuniętego klucza.

Uwaga: Model 3 wymaga zawsze co najmniej jednej uwierzytelnionej karty dostępu lub jednego uwierzytelnionego pilota. Jeśli na liście kluczy znajduje się tylko jedna karta dostępu, nie można jej usunąć.

Wróć na Górę

 

Odblokowywanie i uruchamianie pojazdu za pomocą aplikacji mobilnej Tesla

Model 3 możesz odblokować i uruchomić za pomocą aplikacji mobilnej. Może to być przydatne w przypadkach, gdy nie masz karty dostępu lub pilota, masz problemy z kluczem telefonicznym lub nie jesteś fizycznie blisko pojazdu (na przykład chcesz odblokować pojazd dla współmałżonka znajdującego się na drugim końcu miasta).

Uwaga: aby aplikacja mobilna mogła komunikować się z Twoim pojazdem, Twój telefon i pojazd muszą być aktywnie połączone z usługą komórkową, a dostęp mobilny musi być włączony na ekranie dotykowym (Sterowanie> Ochrona > Zezwalaj na dostęp mobilny). Tesla zaleca, aby zawsze mieć dostęp do działającego klucza fizycznego podczas parkowania w obszarze z ograniczoną usługą komórkową lub jej brakiem, takim jak kryty parking.

Aby odblokować pojazd za pomocą aplikacji mobilnej:

 • Otwórz aplikację mobilną.
 • Dotknij kolejno opcji „Sterowanie” > „Odblokuj”.
 • Dotknij opcji „Tak” w wyskakującym okienku potwierdzenia.

Aby uruchomić pojazd za pomocą aplikacji mobilnej:

 • Otwórz aplikację mobilną.
 • Dotknij kolejno opcji „Sterowanie” > „Uruchom”.
 • Wprowadź swoje hasło do konta Tesla w wyskakującym okienku potwierdzenia.

Uwaga: po uruchomieniu pojazdu bez kluczyka będziesz mieć dwie minuty na rozpoczęcie jazdy. Jeśli po upływie dwóch minut nie rozpoczniesz jazdy, musisz ponownie włączyć jazdę bezkluczykową.

Wróć na Górę

 

Wymiana baterii w pilocie

Pilot ma baterię, która w przypadku normalnego użytkowania wystarcza na około pięć lat. Kiedy poziom naładowania baterii jest niski, na ekranie dotykowym pojawia się stosowny komunikat. Aby wymienić baterię w pilocie:

 • Umieść pilota skierowanego przyciskami w dół na miękkim podłożu. Następnie zwolnij dolną osłonę.
 • Wyjmij baterię, unosząc ją z zacisków mocujących.
 • Unikając dotykania płaskich powierzchni baterii, włóż nową baterię (typu CR2032) stroną „+” do góry.
  Uwaga: baterie typu CR2032 można kupić w sklepach internetowych, lokalnych supermarketach i drogeriach.
 • Trzymając dolną pokrywę pod kątem, wyrównaj wypustki na pokrywie z odpowiednimi szczelinami na pilocie, a następnie mocno dociśnij pokrywę do pilota, aż zatrzaśnie się na miejscu.
 • Sprawdź, czy pilot działa, odblokowując i blokując pojazd.

Wróć na Górę

 

Instalowanie przewodu do ładowania telefonu

Aby ułatwić podłączenie telefonu bez zagracania konsoli, w pojeździe Model 3 możesz zainstalować przewód do ładowania telefonu.

Uwaga: stacja dokująca obsługuje dwa telefony ustawione obok siebie.

Aby zainstalować przewód do ładowania telefonu:

 • Otwórz oba skrzydła drzwiowe konsoli środkowej przed uchwytami na napoje.
 • Usuń gumową podkładkę ze stacji dokującej telefonu.
 • Podnieś stację dokującą telefonu, aby uzyskać dostęp do portów USB.
 • Zdejmij pokrywę z podstawy stacji dokującej telefonu, przesuwając ją w lewo.
 • Podłącz złącze USB przewodu do ładowania telefonu do portu USB.
 • Przełóż przewód do ładowania końcówką podłączaną do telefonu przez spód stacji dokującej i poprowadź przewód przez zatrzaski mocujące w kierunku dolnej części stacji dokującej.
 • Ponownie zamontuj pokrywę na podstawie stacji dokującej telefonu, przesuwając ją w prawo.
 • Opuść stację dokującą telefonu i ponownie zainstaluj gumową podkładkę.

Wróć na Górę

 

Instalowanie wspornika przedniej tablicy rejestracyjnej

Aby dostosować się do jurysdykcji, w których wymagana jest tablica rejestracyjna z przodu pojazdu, pojazd Model 3 jest wyposażony we wspornik tablicy rejestracyjnej. Wspornik ten dopasowuje się do kształtu przedniego zderzaka pojazdu i jest do niego przyklejony mocnym klejem.

Uwaga: Tesla zaleca wykonanie tej procedury na czystym, suchym pojeździe, w ciepły dzień. Zimno i/lub wilgoć mogą spowodować zmniejszenie wydajności kleju.

Aby zamontować wspornik przedniej tablicy rejestracyjnej:

 • Użyj alkoholu izopropylowego i przetestuj go na niewidocznej lakierowanej powierzchni pojazdu, aby upewnić się, że nie niszczy ani nie usuwa lakieru.
 • Oczyść miejsce montażu alkoholem izopropylowym i pozostaw do wyschnięcia na co najmniej jedną minutę.
 • Całkowicie usuń taśmę ochronną z warstwy klejącej w górnej części wspornika i częściowo usuń taśmę z górnej części warstwy klejącej z każdej strony. Pozostaw dolną połowę taśmy po bokach na miejscu i zagnij odklejoną taśmę na zewnątrz, aby ułatwić jej usunięcie po wyrównaniu wspornika ze zderzakiem.
 • Odchylając górną część wspornika tablicy rejestracyjnej od zderzaka (aby zapobiec przyklejeniu go w niewłaściwym miejscu), wyrównaj dolną środkową część wspornika tablicy rejestracyjnej ze środkiem kratki, jak pokazano na rysunku.
  Uwaga: podczas wyrównywania wspornika zachowaj jak największą precyzję, ponieważ gdy już zostanie przyklejony do zderzaka, nie będzie można go ponownie ustawić.
 • Po prawidłowym wyrównaniu przyłóż górną część wspornika do zderzaka i dociśnij, aby ją dobrze przykleić.
 • Usuń pozostałą taśmę z boków wspornika, a następnie mocno dociśnij cały wspornik do zderzaka, upewniając się, że jest dobrze przyklejony na całej powierzchni.
 • Po bezpiecznym zamontowaniu wspornika użyj czterech dostarczonych śrub, aby przymocować tablicę rejestracyjną do wspornika (dokręć momentem 3 Nm / 2,2 funta na stopę).

Wróć na Górę

 

Wymiana filtrów kabinowych

Model 3 jest wyposażony w filtr powietrza, który zapobiega przedostawaniu się do kabiny pyłków, zanieczyszczeń przemysłowych, pyłu drogowego i innych cząstek przez otwory wentylacyjne. Tesla zaleca wymianę tych filtrów co 2 lata (w Chinach co roku). Filtry powietrza do kabin możesz zakupić w najbliższym Centrum serwisowym.

Aby wymienić filtry kabinowe:

 • Wyłącz system klimatyzacji.
 • Przesuń przednie siedzenie pasażera całkowicie do tyłu i wyjmij dywanik podłogowy pasażera.
 • Za pomocą narzędzia do przycinania ostrożnie zwolnij prawy panel boczny z konsoli środkowej w kierunku od góry do dołu.
 • Za pomocą narzędzia do podważania zacisków ostrożnie zwolnij zatrzaski mocujące osłonę przestrzeni na nogi przedniego pasażera do deski rozdzielczej. Następnie, podtrzymując osłonę przestrzeni na nogi, odłącz dwa złącza elektryczne i odłóż osłonę przestrzeni na nogi.
 • Odkręć śrubę T20 mocującą osłonę filtra kabinowego do modułu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), a następnie zwolnij osłonę filtra kabinowego i odsuń ją na bok.
  Uwaga: jeśli moduł HVAC nie ma osłony filtra kabinowego, zainstaluj ponownie panele wykończeniowe i skontaktuj się z Teslą.
  Ostrzeżenie: nie rozciągaj, nie zginaj ani w inny sposób nie uszkadzaj pomarańczowych przewodów wysokiego napięcia, które są przymocowane do osłony filtra kabinowego. Jeśli przewody wysokiego napięcia są uszkodzone, natychmiast przerwij tę procedurę. Porażenie prądem wysokiego napięcia może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
 • Zagnij wypustkę górnego filtra kabinowego do góry, a wypustkę dolnego filtra do dołu.
 • Trzymając wypustkę na górnym filtrze kabinowym, wyciągnij górny filtr z modułu HVAC.
 • Trzymając wypustkę na dolnym filtrze kabinowym, wyciągnij dolny filtr z modułu HVAC.
 • Upewniając się, że strzałki na obu nowych filtrach są skierowane w stronę tyłu pojazdu, włóż dolny filtr kabinowy do modułu HVAC i opuść go na miejsce. Następnie włóż nad niego górny filtr kabinowy.
 • Złóż wypustki do wewnątrz, aby można było zamontować osłonę filtra kabinowego.
 • Zamontuj osłonę filtra kabinowego, zaczepiając dolną wypustkę osłony, a następnie zabezpieczając za pomocą śruby T20. Dokręć śruby momentem 1,2 Nm (0,89 funta na stopę).
 • Ponownie podłącz dwa złącza elektryczne do komponentów w osłonie przestrzeni na nogi przedniego pasażera, a następnie zamocuj osłonę za pomocą zatrzasków.
 • Ustaw prawy panel boczny w jednej linii z przednimi i tylnymi otworami ustalającymi na konsoli centralnej, a następnie dociskaj, aż wszystkie zaciski zostaną całkowicie zamocowane.
 • Zamontuj ponownie dywanik przedniego pasażera, a następnie umieść przednie siedzenie pasażera z powrotem na miejscu.

Wróć na Górę

 

Usuwanie kamieni/zanieczyszczeń z osłony tarczy hamulcowej

W rzadkich przypadkach, gdy podczas jazdy (nawet przy bardzo niskich prędkościach) słyszalne są odgłosy skrzypienia, zgrzytania lub skrobania wydobywające się z hamulców lub kół pojazdu, oznacza to, że prawdopodobnie między tarczą hamulcową a osłoną tarczy hamulcowej zaklinował się kamień lub inne zanieczyszczenie.

 • Tarcza hamulcowa
 • Osłona tarczy hamulcowej

Hałas jest spowodowany ocieraniem się kamienia lub zanieczyszczenia o tarczę hamulcową, gdy ta obraca się wraz z kołem. Ta sytuacja nie wpływa na skuteczność hamowania, ale kamień lub inne zanieczyszczenie należy usunąć tak szybko, jak to możliwe.

Aby usunąć kamień lub zanieczyszczenie z osłony tarczy hamulcowej:

Ostrzeżenie: jeśli pojazd niedawno się przemieszczał, elementy układu hamulcowego mogą być gorące. Aby uniknąć obrażeń ciała, nie dotykaj gorących elementów układu hamulcowego.

 • Przełącz bieg na tryb postojowy.
 • Zdejmij kołpak aero z koła, jeśli jest na wyposażeniu.
 • Załóż rękawiczki i ostrożnie dociskaj górę, boki i dół osłony tarczy hamulcowej, aż kamień lub inne zanieczyszczenie wypadnie.
 • Przestroga: unikaj używania narzędzi lub przedmiotów, które mogą uszkodzić osłonę tarczy hamulcowej lub koło. Nie naciskaj zbyt mocno na osłonę tarczy hamulcowej, aby jej trwale nie wygiąć.

 • W razie potrzeby powtórz kroki 2–3 na pozostałych osłonach tarcz hamulcowych.
 • Upewnij się, że nie słychać już niepokojących dźwięków.
 • Ponownie zamontuj kołpak aero na koło, jeśli jest na wyposażeniu.

Uwaga: jeśli powyższa procedura nie pomogła w usunięciu kamienia lub zanieczyszczenia, spróbuj jechać powoli, naprzemiennie w trybie jazdy do przodu i do tyłu. (jedź do przodu przez kilka sekund, zatrzymaj się, a następnie powoli jedź do tyłu przez kilka sekund). Powtarzaj to kilka razy lub do momentu, gdy nie będzie już niepokojących dźwięków, uważając, aby zrobić to w bezpiecznym miejscu, i monitorując otoczenie. Jeśli hałas nadal występuje, skorzystaj z aplikacji mobilnej, aby skontaktować się z Teslą lub umówić się na wizytę serwisową.

Wróć na Górę

 

Czyszczenie hamulców

Po wymianie klocków i/lub tarcz hamulcowych należy wyczyścić hamulce. Ponadto czyszczenie hamulców może zapobiec występowaniu wysokich, piskliwych dźwięków podczas hamowania, zwłaszcza jeśli hałas jest obecny podczas jazdy w deszczu, jazdy w zimnym i/lub wilgotnym klimacie lub jeśli na powierzchni elementów układu hamulcowego występuje rdza. Należy pamiętać, że we wszystkich pojazdach z hamulcami tarczowymi może wystąpić taka sytuacja i nie ma to wpływu na skuteczność hamowania.

Aby wyczyścić hamulce:

Uwaga: pamiętaj o przestrzeganiu wszystkich lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego i wykonuj manewry tylko w odpowiednim miejscu, w którym taka czynność jest legalna, przy niewielkim lub zerowym ruchu.

 • Na ekranie dotykowym dotknij kolejno opcji „Sterowanie” > „Ochrona” > „Hamowanie regeneracyjne”.
 • Jedź pojazdem z prędkością około 80–90 km/h na prostej drodze.
 • Wywieraj stały, umiarkowany nacisk na pedał hamulca, aby powoli wyhamować pojazd, zwalniając pedał przy prędkoci 15 km/h.
 • Powtórz tę procedurę 6 razy, czekając co najmniej 30 sekund między kolejnymi próbami.

Uwaga: jeśli hałas nadal występuje, skorzystaj z aplikacji mobilnej, aby skontaktować się z Teslą lub umówić się na wizytę w Serwisie.

Wróć na Górę

 

Stosowanie preparatu WD-40 na sworznie połączenia obrotowego klamek

W warunkach srogiej zimy zastosowanie preparatu WD-40 na sworzniach połączenia obrotowego klamek może pomóc w zapobieganiu gromadzeniu się lodu, który mógłby unieruchomić klamkę. Jeśli spodziewasz się marznącego deszczu, obfitego śniegu lub oblodzenia, rozważ zastosowanie preparatu WD-40 na sworzniach połączenia obrotowego klamek drzwi. W razie potrzeby zastosuj go ponownie.

Przestroga: przed wykonaniem tej procedury zapoznaj się z instrukcjami i ostrzeżeniami dołączonymi do preparatu WD-40 i przestrzegaj ich podczas jego stosowania.

Aby zastosować preparat WD-40 na sworznie połączenia obrotowego klamek:

 • Pociągnij klamkę drzwi i zablokuj ją otwartym położeniu za pomocą złożonego ręcznika lub innego miękkiego materiału.
 • Przymocuj dostarczoną słomkę do dyszy butelki preparatu WD-40.
 • Załóż ochronę oczu.
 • Umieść końcówkę obok sworznia połączenia obrotowego i rozpylaj preparat przez około jedną sekundę, uważając, aby przypadkowo nie spryskać innych elementów.

  Uwaga: ułóż koniec rurki na górze sprężyny wokół sworznia połączenia obrotowego, aby lepiej wycelować strumień.

  Ostrzeżenie: podczas wykonywania tej czynności należy stosować ochronę oczu.

 • Usuń ręcznik lub inny miękki materiał użyty do podtrzymania klamki drzwi w otwartym położeniu.
 • Wciśnij i wyciągnij klamkę drzwi około dziesięć razy.
 • Kolejnym razem umieść końcówkę słomki obok sworznia połączenia obrotowego i rozpylaj preparat przez około jedną sekundę, uważając, aby przypadkowo nie spryskać innych elementów.

  Uwaga: ułóż koniec słomki na górze sprężyny wokół sworznia połączenia obrotowego, aby lepiej wycelować strumień.

 • Usuń ręcznik lub inny miękki materiał użyty do podtrzymania klamki drzwi w otwartym położeniu.
 • Wciśnij i wyciągnij klamkę drzwi około dziesięć razy.
 • Wykonaj tę procedurę na pozostałych trzech klamkach drzwi.

Wróć na Górę

 

Usuwanie lodu z klamki drzwi

W warunkach srogiej zimy oblodzenie na klamce może uniemożliwić jej otwarcie. Sposób usuwania lodu z klamki Modelu 3 jest nieco inny niż w przypadku innych klamek. Zazwyczaj możesz usunąć lód, dość mocno uderzając kilka razy w klamkę dolną częścią pięści.

Przestroga: przed wykonaniem tej procedury zdejmij biżuterię lub przedmioty, które mogą uszkodzić lakier, i nie próbuj używać narzędzi ani nadmiernej siły.

Uwaga: prewencyjne stosowanie preparatu WD-40 na sworzniach połączenia obrotowego klamek może pomóc w zapobieganiu gromadzeniu się lodu wewnątrz klamek. Szczegółowe instrukcje zawiera część Stosowanie preparatu WD-40 na sworznie połączenia obrotowego klamek.

Aby usunąć lód z klamki drzwi, wykonaj następujące czynności:

 • Mocno naciśnij najbardziej wysuniętą do tyłu część klamki, aby początkowo spróbować otworzyć klamkę i usunąć niewielki lub średniej wielkości lód.
 • Wykonując koliste ruchy wokół obwodu klamki, mocno uderzaj w klamkę dolną częścią pięści, aby rozbić i usunąć nagromadzony lód.
 • Dolną częścią pięści mocno uderzaj w klamkę, celując w najbardziej wysunięty do tyłu koniec jej szerokiej części. W razie potrzeby zwiększ intensywność uderzeń, powtarzając kroki 1 i 2, aż lód zostanie usunięty i klamka drzwi będzie mogła zostać otwarta.

  Przestroga: nigdy nie uderzaj pojazdu tak mocno, aby spowodować wgniecenie; zastosowana siła powinna być podobna do siły używanej podczas pukania do drzwi.

 • Gdy będzie już można poruszać klamką, kilka razy otwórz ją i zamknij, aby uwolnić resztki nagromadzonego lodu. Przed wejściem do pojazdu upewnij się, że klamka drzwi jest całkowicie wciśnięta, a przed odjazdem sprawdź, czy drzwi są całkowicie zamknięte.

Wróć na Górę

 

Montaż chlapaczy i osłon przeciwbryzgowych

Aby zainstalować chlapacze lub osłony przeciwbryzgowe, wykonaj następujące czynności:

 • Przed montażem oczyść miejsce montażu z użyciem alkoholu i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
 • Obróć kierownicę całkowicie w lewo, aby uzyskać dostęp do obszaru roboczego.

 • Ostrożnie użyj płaskiego śrubokręta, aby wyjąć dolne zatrzaski (x2), które zabezpieczają okładzinę przedniego nadkola.

 • Otwórz znajdującą się najbardziej z przodu osłonę dostępu do śrub panelu wahacza, a następnie wyjmij śrubę i podkładkę.

 • Za pomocą nożyczek ostrożnie zdejmij osłonę dostępu z panelu wahacza.

 • W PRZYPADKU MONTAŻU OSŁON PRZECIWBRYZGOWYCH: usuń warstwę samoprzylepną z osłony przeciwbryzgowej, a następnie wyrównaj osłonę przeciwbryzgową z chlapaczem, tak aby otwory znajdowały się w jednej linii. Po wyrównaniu dociśnij powierzchnię wzdłuż chlapacza, aby upewnić się, że dobrze przylega do osłony przeciwbryzgowej.

  Uwaga: osłony przeciwbryzgowe są zalecane, jeśli jeździsz po drogach, na których powszechnie używa się soli, piasku lub żwiru, w celu poprawienia warunków drogowych.

 • DOTYCZY TYLKO ZESTAWÓW 1. GENERACJI: ostrożnie odciągając dolną część okładziny przedniego nadkola od przestrzeni nadkola, załóż nakrętki U (×2) na otwory w panelu wahacza. Upewnij się, że otwory są wyrównane.

 • DOTYCZY TYLKO ZESTAWÓW 1. GENERACJI: umieść podkładkę na śrubach (x2), a następnie zainstaluj śruby, aby przymocować chlapacz / osłonę przeciwbryzgową do nakrętek U w okładzinie przedniego nadkola. Dokręć śruby momentem 1,5 Nm (1 funt na stopę).

 • DOTYCZY TYLKO ZESTAWÓW 2.GENERACJI: wyrównaj otwory w chlapaczu / osłonie przeciwbryzgowej z otworami w okładzinie przedniego nadkola, a następnie włóż otwarte zatrzaski (z wyciągniętym plastikowym nitem) do otworów. Po całkowitym włożeniu klipsów wciśnij plastikowe nity, aby zamknąć klipsy i zablokować chlapacz / osłonę przeciwbryzgową w miejscu.

 • Wkręć nową śrubę mocującą dolną część chlapacza do dolnej osłony panelu wahacza. Dokręć śruby momentem 5 Nm (4 funty na stopę).

 • Wykonaj tę procedurę ponownie po prawej stronie pojazdu, aby zainstalować prawy chlapacz lub osłonę przeciwbryzgową.

  Uwaga: ta procedura i ilustracje szczegółowo opisują sposób montażu lewego chlapacza i osłony przeciwbryzgowej. Instrukcje dla prawej strony są ich odbiciem lustrzanym.

Wróć na Górę

 

Wymiana chlapaczy i osłon przeciwbryzgowych

Aby wymienić chlapacze lub osłony przeciwbryzgowe, wykonaj następujące czynności:

 • Obróć kierownicę całkowicie w lewo, aby uzyskać dostęp do obszaru roboczego.

 • Odkręć śrubę mocującą dolną część chlapacza do dolnej osłony panelu wahacza.

 • DOTYCZY ZESTAWÓW 2. GENERACJI: za pomocą płaskiego śrubokręta ostrożnie otwórz zatrzaski (wyciągnij plastikowy nit), a następnie usuń zatrzaski mocujące chlapacz lub osłonę przeciwbryzgową do okładziny nadkola.

 • DOTYCZY ZESTAWÓW 1. GENERACJI: usuń śruby i podkładki mocujące chlapacz lub osłonę przeciwbryzgową do nakrętek U w okładzinie nadkola.

 • Usuń chlapacz lub osłonę przeciwbryzgową z pojazdu.
 • W PRZYPADKU MONTAŻU OSŁON PRZECIWBRYZGOWYCH: wyczyść chlapacz z użyciem alkoholu i odczekaj do całkowitego wyschnięcia. Następnie usuń warstwę samoprzylepną z osłony przeciwbryzgowej i wyrównaj osłonę przeciwbryzgową z chlapaczem, tak aby otwory znajdowały się w jednej linii. Po wyrównaniu dociśnij powierzchnię wzdłuż chlapacza, aby upewnić się, że dobrze przylega do osłony przeciwbryzgowej.

  Uwaga: jeśli osłony przeciwbryzgowe były już wcześniej odczepiane od chlapaczy, użyj nowej taśmy klejącej.
 • W PRZYPADKU USUWANIA OSŁON PRZECIWBRYZGOWYCH: odciągnij osłonę przeciwbryzgową od chlapacza, aby ją odkleić. Wyczyść chlapacz i osłonę przeciwbryzgową z użyciem alkoholu i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

  Uwaga:osłony przeciwbryzgowe są zalecane, jeśli jeździsz po drogach, na których powszechnie używa się soli, piasku lub żwiru w celu poprawienia warunków drogowych.

 • DOTYCZY ZESTAWÓW 2.GENERACJI: wyrównaj otwory w chlapaczu / osłonie przeciwbryzgowej z otworami w okładzinie przedniego nadkola, a następnie włóż otwarte zatrzaski (z wyciągniętym plastikowym nitem) do otworów. Po całkowitym włożeniu klipsów wciśnij plastikowe nity, aby zamknąć klipsy i zablokować chlapacz / osłonę przeciwbryzgową w miejscu.

 • DOTYCZY ZESTAWÓW 1. GENERACJI: umieść podkładki na śrubach (×2), a następnie zainstaluj śruby, aby przymocować chlapacz / osłonę przeciwbryzgową do nakrętek U w okładzinie przedniego nadkola. Dokręć śruby momentem 1,5 Nm (1 funt na stopę).

 • Wkręć śrubę mocującą dolną część chlapacza do dolnej osłony panelu wahacza. Dokręć śruby momentem 5 Nm (4 funty na stopę).

 • Wykonaj tę procedurę ponownie po prawej stronie pojazdu.

  Uwaga: ta procedura i ilustracje szczegółowo opisują sposób przeprowadzania wymiany chlapacza i osłony przeciwbryzgowej po lewej stronie pojazdu. Instrukcje dla prawej strony są ich odbiciem lustrzanym.

Wróć na Górę

 

Sprawdzanie i regulacja ciśnienia w oponach

Wykonaj poniższe czynności, gdy opony są zimne, a pojazd Model 3 stoi nieruchomo od ponad trzech godzin:

 • Informacje o docelowym ciśnieniu w oponach znajdują się na etykiecie z informacjami dotyczącymi opon i obciążenia znajdującej się na środkowym słupku drzwi kierowcy.
 • Zdejmij nasadkę zaworu.
 • Mocno dociśnij precyzyjny miernik ciśnienia w oponach do zaworu, aby zmierzyć ciśnienie.
 • W razie potrzeby dodaj lub usuń powietrze, aby osiągnąć zalecane ciśnienie.
  Uwaga: powietrze można wypuścić, naciskając metalowy trzpień na środku zaworu.
 • Ponownie sprawdź ciśnienie za pomocą precyzyjnego miernika.
 • W razie potrzeby powtarzaj kroki 3 i 4, aż ciśnienie w oponach będzie prawidłowe.
 • Ponownie zamontuj nasadkę zaworu, aby zapobiec przedostawaniu się brudu. Okresowo sprawdzaj zawór pod kątem uszkodzeń i wycieków.

Wróć na Górę

 

Jazda w celu skalibrowania kamer

Pojazd Model 3 musi manewrować z dużą precyzją, gdy używane są funkcje Autopilota. Z tego względu, zanim niektóre funkcje (na przykład tempomat uwzględniający sytuację drogową lub asystent kierowania) będą mogły zostać użyte po raz pierwszy lub po pewnych naprawach serwisowych, kamery muszą przejść proces samokalibracji. Dla Twojej wygody na ekranie dotykowym wyświetlany jest wskaźnik postępu.

Kalibracja zwykle zostaje ukończona po przejechaniu 20–25 mil (32–40 km), ale wartość ta może się różnić w zależności od drogi i warunków środowiskowych. Jazda po prostej drodze z dobrze widocznymi liniami pasa ruchu umożliwia Modelowi 3 szybszą kalibrację. Po zakończeniu kalibracji funkcje autopilota są dostępne do użycia. Skontaktuj się z Teslą tylko w sytuacji, gdy Twój Model 3 nie ukończył procesu kalibracji po przejechaniu 100 mil (160 km).

Uwaga: Jeśli przed zakończeniem procesu kalibracji spróbujesz użyć funkcji, która nie jest dostępna, funkcja ta nie zostanie włączona, a na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony komunikat.
Uwaga: pojazd Model 3 musi powtórzyć proces kalibracji po serwisowaniu kamer przez Teslę, a w niektórych przypadkach również po aktualizacji oprogramowania.

Wróć na Górę

 

Wymiana rozpórek maski

Rozpórki maski można wymienić, jeśli z jakiegoś powodu zaczną zawodzić. Aby wymienić rozpórki maski:

 • Otwórz maskę i użyj niepowodującej uszkodzeń podpórki, aby tymczasowo ją podeprzeć.
 • Użyj narzędzia do przycinania, aby zwolnić zacisk w dolnej części rozpórki i zdjąć rozpórkę z mocowania na nadwoziu pojazdu.
 • Użyj narzędzia do przycinania, aby zwolnić zacisk w górnej części rozpórki i zdjąć rozpórkę z mocowania na masce. Usuń starą rozpórkę z pojazdu.
 • Oczyść miejsca montażu w pojeździe, a następnie nasmaruj oba punkty obrotu nowej rozpórki środkiem poślizgowym.
 • Przymocuj rozpórkę końcówką od strony drążka do nadwozia pojazdu, a następnie końcówkę rozpórki od strony nadwozia przymocuj do maski silnika. Upewnij się, że zaciski są stabilnie przymocowane.
 • Usuń podpórkę maski i upewnij się, że maska otwiera się i zamyka zgodnie z oczekiwaniami.

Wróć na Górę

 

Wymiana rozpórek bagażnika

Rozpórki bagażnika można wymienić, jeśli z jakiegoś powodu zaczną zawodzić. Aby wymienić rozpórki bagażnika:

 • Otwórz bagażnik i użyj niepowodującego uszkodzeń przedmiotu, aby tymczasowo go podeprzeć.
 • Użyj narzędzia do przycinania, aby zwolnić zacisk mocujący dolny koniec rozpórki bagażnika do zawiasu w pojeździe, a następnie zwolnij rozpórkę.
 • Użyj narzędzia do przycinania, aby zwolnić zacisk mocujący górny koniec rozpórki bagażnika do zawiasu a pokrywie bagażnika, a następnie wyjmij rozpórkę z pojazdu.
 • Oczyść zawiasy montażowe, a następnie nasmaruj oba punkty obrotu nowej rozpórki.
 • Przymocuj rozpórkę końcówką od strony drążka do zawiasu w pojeździe, a następnie końcówkę rozpórki od strony nadwozia przymocuj do zawiasu na pokrywie bagażnika. Upewnij się, że zaciski są stabilnie przymocowane.
 • Usuń podpórkę i upewnij się, że bagażnik otwiera się i zamyka zgodnie z oczekiwaniami.

Wróć na Górę

 

Uzupełnianie płynu do spryskiwaczy przedniej szyby

Jedynym zbiornikiem, do którego można dolać płynu, jest zbiornik płynu do spryskiwaczy przedniej szyby, który znajduje się za przednim bagażnikiem. Kiedy poziom płynu jest niski, na ekranie dotykowym pojawia się stosowny komunikat.

Aby uzupełnić płyn do spryskiwaczy:

 • Otwórz maskę.
 • Oczyścić okolice korka wlewu przed jego otwarciem, aby zapobiec przedostawaniu się brudu do zbiornika.
 • Otwórz korek wlewu.
 • Unikając rozlania, napełniaj zbiornik, aż poziom płynu będzie widoczny tuż pod szyjką wlewu.
 • Natychmiast wytrzyj wszelkie wycieki i przemyj wodą obszar, na który wyciekł płyn.
 • Załóż korek wlewu.

Uwaga: niektóre przepisy krajowe lub lokalne ograniczają użycie lotnych związków organicznych (LZO). Lotne związki organiczne są powszechnie stosowane jako środek przeciw zamarzaniu w płynach do spryskiwaczy. Używaj płynu do spryskiwaczy o ograniczonej zawartości lotnych związków organicznych tylko wtedy, gdy zapewnia odpowiednią odporność na zamarzanie we wszystkich klimatach, w których prowadzisz Model 3.

Przestroga: nie dodawaj formułowanych płynów do spryskiwaczy, które zawierają środek hydrofobowy lub środek do usuwania owadów. Płyny te mogą powodować smugi, rozmazywanie i piski lub inne odgłosy.

Ostrzeżenie: w temperaturach poniżej 40°F (4°C) należy używać płynu do spryskiwaczy z dodatkiem środka zapobiegającego zamarzaniu. W zimne dni używanie płynu do spryskiwaczy bez środka zapobiegającego zamarzaniu może pogorszyć widoczność przez przednią szybę.

Ostrzeżenie: płyn do spryskiwaczy może podrażniać oczy i skórę. Przeczytaj instrukcje dostarczone przez producenta płynu do spryskiwaczy i pamiętaj o ich przestrzeganiu.

Wróć na Górę

 

Wymiana piór wycieraczek

W celu uzyskania optymalnej wydajności pióra wycieraczek należy wymieniać przynajmniej raz w roku.
Uwaga: używaj tylko piór zamiennych, które są identyczne z oryginalnymi. Używanie nieodpowiednich piór może spowodować uszkodzenie wycieraczek i szyby przedniej.

Aby wymienić pióra wycieraczek:

 • Przejdź w tryb parkowania i wyłącz wycieraczki.
 • Dotknij opcji „Sterowanie”> „Serwis”> „Tryb serwisowy wycieraczek”> „WŁ.”, Aby ustawić wycieraczki w położeniu serwisowym.
 • Unieś ramię wycieraczki, aby delikatnie odsunąć je od przedniej szyby, na tyle daleko, aby uzyskać dostęp do pióra wycieraczki.
  Przestroga: pióra wycieraczek nie blokują się w pozycji podniesionej. Nie podnoś ramienia wycieraczki poza jego zamierzone położenie.
 • Umieść ręcznik pod ramieniem wycieraczki, aby uniknąć zarysowania lub pęknięcia szyby przedniej, gdyby z jakiegokolwiek powodu ramię wycieraczki opadło.
 • Przytrzymaj ramię wycieraczki i naciśnij wypustkę blokującą, przesuwając pióro w dół ramienia.
 • Wyrównaj nowe pióro na ramieniu wycieraczki i przesuń je w kierunku haczykowatego końca ramienia, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
 • Ostrożnie przyłóż pióra wycieraczek do szyby przedniej.
 • Wyłącz tryb serwisowy wycieraczek, aby przywrócić wycieraczki do ich normalnego położenia.

Wróć na Górę

 

Ręczne odblokowanie przewodu do ładowania

Jeśli zwykłe metody zwalniania przewodu do ładowania z portu ładowania (za pomocą przycisku zwalniania uchwytu ładowania, ekranu dotykowego lub aplikacji mobilnej) nie działają, wykonaj dokładnie następujące kroki:

 • Upewnij się, że pojazd Model 3 nie ładuje się, wyświetlając ekran ładowania na ekranie dotykowym. W razie potrzeby dotknij opcji „Zatrzymaj ładowanie”.
 • Otwórz tylny bagażnik.
 • Pociągnij przewód zwalniający portu ładowania w dół, aby odblokować przewód do ładowania.

  Uwaga: przewód zwalniający może być wpuszczony w otwór osłony.
 • Wyciągnij przewód do ładowania z portu ładowania.

Przestroga: przewód odblokowania jest przeznaczony do użytku tylko w sytuacjach, w których nie można zwolnić przewodu do ładowania z portu ładowania zwykłymi metodami. Ciągłe użytkowanie może spowodować uszkodzenie przewodu odblokowania lub sprzętu ładującego.

Ostrzeżenie: nie wykonuj tej procedury, gdy pojazd jest ładowany lub gdy odsłonięte są pomarańczowe przewody wysokiego napięcia. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować porażenie prądem i poważne obrażenia lub uszkodzenie pojazdu. Jeśli nie masz pewności, jak bezpiecznie wykonać tę procedurę, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.

Ostrzeżenie: nie próbuj odłączać przewodu do ładowania, jednocześnie ciągnąc za przewód zwalniający. Przed wyjęciem przewodu do ładowania z portu ładowania należy zawsze pociągnąć za przewód zwalniający. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować porażenie prądem i poważne obrażenia.

Wróć na Górę

 

Podłączanie i odłączanie haka holowniczego

Pakiet holowniczy w pojazdach Model 3 obejmuje hak holowniczy z zaczepem kulowym 50 mm. Nieużywany zaczep należy zdemontować i przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec jego rdzewieniu i korozji. Zachowaj osłonę przeciwpyłową na obudowie zaczepu, aby zapobiec przedostawaniu się brudu i zanieczyszczeń.

Ostrzeżenie: podczas holowania przyczepy należy korzystać z haka do przyczep pojazdu Model 3. Nigdy nie próbuj podłączać innego typu haka do przyczep.

Uwaga: podczas holowania zawsze zakładaj łańcuchy zabezpieczające. Skrzyżuj łańcuchy pod dyszlem przyczepy i przymocuj do otworów przyczepy, aby zapewnić bezpieczeństwo ładunku.

Aby zamontować hak do przyczep:

 • Zdejmij osłonę przeciwpyłową z obudowy haka, wkładając mały przedmiot, na przykład płaski śrubokręt, w zatrzaski po obu stronach osłony. Obróć klipsy, aż znajdą się w pozycji odblokowanej, usuń je i zdejmij osłonę przeciwpyłową.
 • Włóż klucz do cylindra blokującego na haku i obróć cylinder, aby wyrównać górną część klucza z położeniem otwartym, tj. „Open”.
 • Wyciągnij cylinder blokujący z adaptera na około 0,5 cm i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż ikona odblokowania (Unlock) znajdzie się na górze cylindra blokującego.
  Ostrzeżenie: zachowaj ostrożność podczas obracania cylindra blokującego. Jeśli nie zablokuje się w pozycji „Open”, automatycznie wróci do swojej pierwotnej pozycji zamkniętej, tj. „Closed”, i może przytrzasnąć palce.
 • Mocno chwyć hak od dołu i wyrównaj z odpowiednimi wycięciami w obudowie haka.
  Uwaga: nie chwytaj cylindra blokującego, ponieważ musi się swobodnie obracać.
 • Wciśnij hak w obudowę haka, aż cylinder blokujący szybko obróci się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i automatycznie zablokuje się w pozycji „Closed”.
 • Sprawdź, czy hak jest całkowicie włożony do obudowy, pociągając go w dół. Hak nie powinien spaść podczas pociągania w dół.
  Uwaga: jeśli hak nie zatrzasnął się w obudowie, wypadnie podczas pociągania go w dół.
 • Przekręć klucz tak, aby strzałki zrównały się z ikoną kłódki (Lock) na cylindrze blokującym.
 • Wyjmij klucz i umieść go w bezpiecznym miejscu (najlepiej w pojeździe).
  Uwaga: klucz można wyjąć tylko wtedy, gdy hak jest zablokowany. Wskazuje to na prawidłowe podłączenie. Nie używaj haka, jeśli klucz nie jest wyjęty.
  Uwaga: Tesla zaleca zanotowanie kodu klucza. Będziesz potrzebować tego kodu, jeśli zgubisz klucze i zechcesz zamówić drugi.

Odłączanie haka holowniczego

Po zakończeniu holowania odłącz hak:

 • Włóż klucz i obróć go, aby wyrównać górną część klucza z ikoną odblokowania (Unlock).
 • Mocno przytrzymując dolną część haka (aby ochronić go przed upadkiem na ziemię), wyciągnij cylinder blokujący na około 0,5 cm i obróć go w prawo, aż ikona zablokowania (Lock) znajdzie się na górze. W tym momencie cylinder blokujący będzie odblokowany w położeniu „Open”, a hak wyjdzie z obudowy.
  Ostrzeżenie: Zachowaj ostrożność podczas obracania cylindra blokującego. Jeśli nie zablokuje się w pozycji „Open”, automatycznie wróci do swojej pierwotnej pozycji zamkniętej, tj. „Closed”, i może przytrzasnąć palce.
 • Ponownie załóż osłonę przeciwpyłową na obudowę haka przez zamknięcie zatrzasków., aby zapobiec gromadzeniu się brudu wewnątrz obudowy.
 • Zamknij osłonę przeciwpyłową na cylindrze blokującym haka i schowaj hak w bezpiecznym miejscu.
  Uwaga: w ramach konserwacji haka należy regularnie smarować jego powierzchnię smarem nieżywicznym.

Wróć na Górę

 

Kalibracja okien

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy szyba zachowuje się w nietypowy sposób (dotyka jasnej listwy, nie otwiera się lub nie zamyka prawidłowo, opuszcza się bardziej niż normalnie po otwarciu drzwi itp.), możesz ją skalibrować, aby potencjalnie rozwiązać problem.

Aby skalibrować szybę:

 • Zamknij drzwi z szybą, której dotyczy problem.
 • Usiądź na siedzeniu kierowcy i zamknij drzwi kierowcy.
 • Użyj przełącznika szyby kierowcy, aby podnieść szybę, której dotyczy problem, aż się zatrzyma.
 • Użyj przełącznika szyby kierowcy, aby opuścić szybę, której dotyczy problem, aż się zatrzyma.
 • Użyj przełącznika szyby kierowcy, aby podnieść szybę, której dotyczy problem, aż się zatrzyma.

Szyba powinna być teraz skalibrowana. Jeśli problem nie ustąpi po kilkukrotnej próbie kalibracji, skontaktuj się z Teslą.

Wróć na Górę

 

Otwieranie maski przy braku zasilania

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy pojazd Model 3 nie będzie miał zasilania 12 V, nie będzie można otworzyć przedniego bagażnika za pomocą ekranu dotykowego lub aplikacji mobilnej. Aby otworzyć bagażnik przedni w tej sytuacji:

Uwaga: poniższa procedura nie umożliwia otwarcia przedniego bagażnika, jeśli pojazd Model 3 jest zablokowany i ma zasilanie 12 V.

 • Zlokalizuj zewnętrzne źródło zasilania 12 V (takie jak przenośny rozrusznik awaryjny).
 • Zwolnij osłonę ucha holowniczego, naciskając mocno prawy górny obwód osłony, aż obróci się do wewnątrz, a następnie delikatnie pociągając uniesioną część do siebie.
  Uwaga: w zależności od daty produkcji do osłony ucha holowniczego podłącza się zacisk dodatni lub ujemny.
 • Wyciągnij dwa przewody z otworu ucha holowniczego, aby odsłonić oba zaciski.
 • Podłącz czerwony dodatni (+) przewód zasilacza 12 V do czerwonego dodatniego (+) zacisku.
 • Podłącz czarny ujemny (-) przewód zasilacza 12 V do czarnego ujemnego (-) zacisku.
  Uwaga: podłączenie zewnętrznego zasilania 12 V do tych zacisków zwalnia jedynie zatrzaski maski. Nie można ładować akumulatora 12 V przy użyciu tych zacisków.
 • Włącz zewnętrzne zasilanie (patrz instrukcje producenta). Zatrzaski maski zostaną natychmiast zwolnione i będzie można otworzyć maskę, aby uzyskać dostęp do przedniego bagażnika.
 • Odłącz oba kable, zaczynając od czarnego kabla ujemnego (-).
 • Jeśli wprowadzasz Model 3 na lawetę, nie zakładaj osłony ucha holowniczego. W przeciwnym razie załóż z powrotem osłonę ucha holowniczego, wkładając przewody do otworu, wyrównując osłonę ucha do odpowiedniej pozycji i przekręcając ją na miejsce.

Wróć na Górę

 

Uruchamianie z użyciem akum. 12 V

Uwaga: pojazdu Model 3 nie można używać do przeprowadzania awaryjnego rozruchu innego pojazdu. Mogłoby to spowodować uszkodzenie.

Uwaga: jeśli próbujesz dokonać awaryjnego rozruchu pojazdu Model 3 za pomocą innego pojazdu, zapoznaj się z instrukcjami producenta tego pojazdu. W poniższych instrukcjach przyjęto, że używany jest zewnętrzny zasilacz 12 V (taki jak przenośny rozrusznik awaryjny).

Przestroga: unikaj zwarć podczas przeprowadzania awaryjnego rozruchu pojazdu Model 3. Podłączanie kabli do niewłaściwych zacisków, stykanie przewodów itp. mogą spowodować uszkodzenie Modelu 3.

 • Otwórz maskę.
 • Zdejmij panel konserwacyjny, pociągając go do góry, aby zwolnić zaciski wykończeniowe, które utrzymują go na miejscu.
 • Zdejmij panel poszycia wlotu powietrza w kabinie, pociągając go do góry, aby zwolnić zaciski wykończeniowe, które utrzymują go na miejscu.
 • Podłącz czerwony dodatni (+) przewód zasilacza 12 V do czerwonego dodatniego (+) zacisku na akumulatorze 12 V.
  Przestroga: aby uniknąć uszkodzenia Modelu 3, nie należy dopuścić, aby przewód dodatni zetknął się z innymi metalowymi elementami, takimi jak wspornik mocowania akumulatora.
 • Podłącz czarny ujemny (-) przewód zasilacza 12 V do czarnego ujemnego (-) zacisku na akumulatorze 12 V.
 • Włącz zewnętrzne zasilanie (patrz instrukcje producenta). Dotknij ekranu dotykowego, aby go wybudzić.
  Uwaga: uzyskanie wystarczającej mocy do wybudzenia ekranu dotykowego może potrwać kilka minut.
 • Gdy zewnętrzne zasilanie 12 V nie jest już potrzebne, odłącz oba kable od zacisków akumulatora 12 V, zaczynając od czarnego przewodu ujemnego (-).
 • Ponownie załóż panel poszycia wlotu powietrza w kabinie, umieszczając go z powrotem w pierwotnym miejscu i dociskając, aż zostanie stabilnie zamocowany.
 • Ponownie załóż panel konserwacyjny, umieszczając go z powrotem w pierwotnym miejscu i dociskając, aż zostanie stabilnie zamocowany.
 • Zamknij maskę.

Wróć na Górę

 

Demontaż i montaż kołpaków aero

Jeśli Twój pojazd Model 3 jest wyposażony w kołpaki aero, musisz je zdjąć, aby uzyskać dostęp do nakrętek mocujących.

Aby zdjąć kołpak aero:

 • Mocno chwyć kołpak aero obiema rękami.
 • Pociągnij kołpak aero do siebie, aby zwolnić zaciski mocujące.

Aby założyć kołpak aero:

 • Ustaw kołpak aero na miejscu tak, aby wycięcie u podstawy litery „T” było wyrównane z trzonkiem zaworu opony.
 • Dociśnij mocno wokół obwodu osłony aero, aż wskoczy na swoje miejsce.

Wróć na Górę

 

Demontaż i montaż osłon nakrętek mocujących

Jeśli Twój pojazd Model 3 jest wyposażony w osłony nakrętek mocujących, musisz je zdjąć, aby uzyskać dostęp do nakrętek mocujących.

Aby zdjąć osłonę nakrętek mocujących:

 • Włóż zakrzywioną część narzędzia do osłon nakrętek (znajdującego się w schowku podręcznym) do otworu w podstawie litery „T”.
 • Manewruj narzędziem do osłony nakrętek tak, aby było całkowicie wsunięte w otwór w osłonie nakrętek.
 • Obróć narzędzie do osłony nakrętek tak, aby zakrzywiona część dotykała środka osłony nakrętek.
 • Mocno odciągnij narzędzie do nakrętek mocujących od koła, aż osłona nakrętek zostanie zwolniona.

Aby założyć osłonę nakrętek mocujących:

 • Ustaw osłonę nakrętek mocujących na swoim miejscu.
 • Dociśnij mocno osłonę nakrętek mocujących, aż zatrzaśnie się w swoim miejscu.

Wróć na Górę

 

Lampki stanu portu ładowania

Gdy port ładowania jest otwarty, lampka stanu zmienia kolor, aby poinformować o jego aktualnym stanie i pomóc w rozwiązywaniu problemów w mało prawdopodobnym przypadku, gdy się pojawią. Przypominamy, że lampka portu ładowania gaśnie po krótkim czasie, jeśli pojazd jest zablokowany (na przykład, jeśli podejdziesz do samochodu po dłuższym ładowaniu).

Podłączając pojazd, warto przed odejściem sprawdzić kolor lampki portu ładowania. Jeśli zobaczysz czerwone lub bursztynowe światło, rozwiązanie problemu przed wyjście może zapewnić pomyślną sesję ładowania.

Kolor lampki portu ładowania Co oznacza Co należy zrobić

KOLOR BIAŁY - STAŁE ŚWIATŁO

(normalne zachowanie)

Pojazd Model 3 jest gotowy do ładowania, a złącze nie jest włożone lub zatrzask portu ładowania jest odblokowany i złącze jest gotowe do wyjęcia. Włóż złącze ładowania, jeśli chcesz ładować, lub wyjmij złącze ładowania, jeśli ładowanie zostało zakończone.

KOLOR NIEBIESKI - ŚWIATŁO MIGAJĄCE

(normalne zachowanie)

Pojazd Model 3 aktywnie komunikuje się ze stacją ładującą. Nic. Poczekaj kilka sekund, aż port ładowania zacznie migać na zielono (ładowanie) lub zacznie świecić na niebiesko światłem stałym (sesja ładowania jest zaplanowana na przyszłość).

KOLOR NIEBIESKI - STAŁE ŚWIATŁO

(może być wymagane działanie)

Pojazd Model 3 wykrywa, że złącze zostało podłączone, a sesja ładowania ma rozpocząć się w określonym czasie w przyszłości. Brak aktywnego ładowania. Jeśli chcesz naładować od razu, wyłącz opcję „Planowane ładowanie” lub dotknij opcji „Rozpocznij ładowanie” na ekranie dotykowym lub w aplikacji mobilnej. Jeśli chcesz korzystać z opcji „Planowane ładowanie”, nie są wymagane żadne dalsze działania. Przypominamy, że funkcja planowanego ładowania zapamiętuje Twoją lokalizację.

KOLOR ZIELONY - ŚWIATŁO MIGAJĄCE

(normalne zachowanie)

Trwa ładowanie. Gdy pojazd Model 3 zbliża się do pełnego naładowania, częstotliwość migania spada. Nic. Po zakończeniu ładowania odłącz przewód ładujący.

KOLOR ZIELONY - STAŁE ŚWIATŁO

(normalne zachowanie)

Ładowanie zakończone. Odłącz przewód ładujący, gdy będziesz gotowy do jazdy.

KOLOR BURSZTYNOWY - STAŁE ŚWIATŁO

(wymagane działanie)

Złącze nie jest całkowicie podłączone do portu ładowania. Dopasuj złącze do portu ładowania i włóż całkowicie. Jeśli problem nie ustąpi, sprawdź port ładowania i złącze pod kątem przeszkód. Jeśli nie znajdziesz żadnych przeszkód, wypróbuj inny przewód do ładowania.

KOLOR BURSZTYNOWY - ŚWIATŁO MIGAJĄCE

(wymagane działanie)

Pojazd Model 3 ładuje się przy zmniejszonym natężeniu, ponieważ nie jest w pełni podłączony do portu ładowania. Dopasuj złącze do portu ładowania i włóż całkowicie. Jeśli problem nie ustąpi, sprawdź port ładowania i złącze pod kątem przeszkód. Jeśli nie znajdziesz żadnych przeszkód, wypróbuj inny przewód do ładowania.

KOLOR CZERWONY - STAŁE ŚWIATŁO

(wymagane działanie)

Wykryto usterkę i ładowanie zostało zatrzymane lub nie można go rozpocząć. Sprawdź, czy na ekranie dotykowym nie ma komunikatu o błędzie. Jeśli usterka nie występuje, spróbuj użyć innego przewodu do ładowania lub zresetować źródło ładowania (patrz lampki stanu na złączu mobilnym lub złączu ściennym, jeśli dotyczy). Jeśli inny przewód do ładowania nie działa, wyłącz i włącz pojazd za pomocą ekranu dotykowego i spróbuj ponownie.

BRAK ŚWIATŁA

(normalne zachowanie)

Pojazd Model 3 jest zablokowany i przez pewien czas był uśpiony. Nic. Odblokowanie pojazdu lub naciśnięcie przycisku na uchwycie ładowania spowoduje ponowne wyświetlenie lampki stanu portu ładowania.

Wróć na Górę

 

Lampki stanu złącza mobilnego 2. generacji

W normalnych warunkach podczas ładowania diody z logo Tesli świecą się sekwencyjnie, a czerwone światło jest wyłączone. Zwracając uwagę na te światła, możesz zidentyfikować potencjalne problemy.

W niektórych przypadkach może być konieczne zresetowanie urządzenia poprzez odłączenie złącza mobilnego od pojazdu lub gniazda elektrycznego.

Zielone światła Czerwone światło Co oznacza Co należy zrobić
Wszystkie włączone przez 1 sekundę Wył. Sekwencja rozruchowa. Nic. Trwa uruchamianie złącza mobilnego.
Wszystkie włączone Wył. Zasilanie włączone. Złącze mobilne jest zasilane i znajduje się w stanie gotowości, ale nie ładuje. Upewnij się, że złącze mobilne jest podłączone do pojazdu.
Przesyłanie strumieniowe Wył. Trwa ładowanie. Nic. Złącze mobilne pomyślnie ładuje.
Przesyłanie strumieniowe 1 mignięcie Natężenie ładowania jest zmniejszone z powodu wysokiej temperatury wykrytej w złączu pojazdu. Odłącz złącze mobilne od pojazdu, a następnie podłącz je ponownie. Rozważ ładowanie w chłodniejszym miejscu, na przykład w pomieszczeniu lub w cieniu. Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.
Przesyłanie strumieniowe 2 mignięcia Natężenie ładowania jest zmniejszone z powodu wysokiej temperatury wykrytej we wtyczce wejściowej, która łączy się z kontrolerem złącza mobilnego. Odłącz złącze mobilne od pojazdu i od ściany. Upewnij się, że adapter jest całkowicie włożony, podłącz złącze mobilne do ściany, a następnie podłącz je do pojazdu. Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.
Przesyłanie strumieniowe 3 mignięcia Natężenie ładowania jest zmniejszone z powodu wysokiej temperatury wykrytej w kontrolerze złącza mobilnego. Odłącz złącze mobilne od pojazdu, a następnie podłącz je ponownie. Rozważ ładowanie w chłodniejszym miejscu, na przykład w pomieszczeniu lub w cieniu. Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.
Przesyłanie strumieniowe 4 mignięcia Natężenie ładowania jest zmniejszone z powodu wysokiej temperatury wykrytej we wtyczce ściennej. Upewnij się, że gniazdo sieciowe nadaje się do ładowania, a wtyczka jest prawidłowo osadzona. Rozważ podłączenie do innego gniazdka. Jeśli nie masz pewności, zapytaj elektryka.
Przesyłanie strumieniowe 5 mignięć Natężenie ładowania jest zmniejszone z powodu wykrytej usterki w adapterze. Upewnij się, że adapter złącza mobilnego jest prawidłowo podłączony.
Wył. 1 mignięcie Awaria uziemienia. Prąd elektryczny wycieka potencjalnie niebezpieczną ścieżką. Odłącz złącze mobilne od pojazdu, a następnie podłącz je ponownie. Spróbuj skorzystać z innego gniazda. Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.
Wył. 2 mignięcia Utrata uziemienia. Złącze mobilne wykrywa utratę uziemienia. Upewnij się, że gniazdo sieciowe jest prawidłowo uziemione. Rozważ podłączenie do innego gniazdka. Jeśli nie masz pewności, zapytaj elektryka.
Wył. 3 mignięcia Usterka przekaźnika/stycznika. Odłącz złącze mobilne od pojazdu, a następnie podłącz je ponownie. Spróbuj skorzystać z innego gniazda. Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.
Wył. 4 mignięcia Ochrona przed nadmiernym lub zbyt niskim napięciem. Upewnij się, że gniazdo sieciowe nadaje się do ładowania, a wtyczka jest prawidłowo osadzona. Rozważ podłączenie do innego gniazdka. Jeśli nie masz pewności, zapytaj elektryka.
Wył. 5 mignięć Usterka adaptera. Upewnij się, że adapter złącza mobilnego jest prawidłowo podłączony.
Wył. 6 mignięć Awaria pilota. Poziom pilota jest nieprawidłowy. Odłącz złącze mobilne od pojazdu, a następnie podłącz je ponownie. Spróbuj skorzystać z innego gniazda. Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.
Wył. 7 mignięć Błąd lub niezgodność oprogramowania. Zaktualizuj oprogramowanie pojazdu, jeśli aktualizacja jest dostępna. Jeśli aktualizacja nie jest dostępna, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.
Wył. Wł. Autokontrola nie powiodła się. Odłącz złącze mobilne od pojazdu, a następnie podłącz je ponownie. Jeśli błąd dalej będzie się pojawiał, odłącz złącze mobilne zarówno od pojazdu, jak i od gniazda elektrycznego, a następnie podłącz je ponownie.
Wszystkie włączone 1 mignięcie Błąd termiczny. Rozważ ładowanie w chłodniejszym miejscu, na przykład w pomieszczeniu lub w cieniu. Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.
Wszystkie włączone 5 mignięć Usterka adaptera. Natężenie ładowania jest ograniczone do 8 A. Odłącz złącze mobilne od pojazdu. Podłącz złącze mobilne z powrotem do pojazdu. Jeśli błąd dalej będzie się pojawiał, odłącz złącze mobilne zarówno od pojazdu, jak i od gniazda elektrycznego, a następnie podłącz je ponownie.
Wył. Wył. Utrata zasilania. Odłącz złącze mobilne i sprawdź, czy gniazdko elektryczne ma zasilanie.

Wróć na Górę

Tagi: 

Udostępnij