Obsługa

Uwierzytelnianie wielopoziomowe

Uwierzytelnienie wielopoziomowe chroni Twoje konto Tesla, wymagając dodatkowej formy weryfikacji przed zalogowaniem. Po skonfigurowaniu uwierzytelnienia wielopoziomowego przy każdym logowaniu wymagane będzie podanie danych logowania oraz potwierdzenie tożsamości za pomocą zarejestrowanego urządzenia.

Konfiguracja uwierzytelniania wielopoziomowego

Musisz zarejestrować przynajmniej jedno urządzenie mobilne, aby włączyć uwierzytelnienie wielopoziomowe dla Twojego konta Tesla. Do przeprowadzenia rejestracji niezbędne będą: dane logowania do konta, urządzenie mobilne i aplikacja uwierzytelniająca innej firmy.

Konfiguracja z wykorzystaniem urządzenia mobilnego

Konfiguracja z wykorzystaniem kodu QR na pulpicie

Udostępnij