Obsługa

Program Referencyjny

Chcielibyśmy podziękować wszystkim lojalnym sympatykom Tesli, którzy każdego dnia pomagają nam w realizacji naszej misji, dzieląc się swoim entuzjazmem dla Tesli z rodziną i znajomymi. W samym 2020 roku właściciele Tesli przyczynili się do przyspieszenia przejścia na korzystanie ze zrównoważonej energii, co pozwoliło uniknąć 5,0 milionów ton metrycznych emisji CO2e.

Od 18 września 2021 r. do odwołania nie oferujemy nagród za polecenie w Twoim regionie.

Zarejestruj się, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami dotyczącymi firmy Tesla, organizowanymi przez nią wydarzeniami i aktualizacjami informacji o jej produktach.

Poprzedni program referencyjny

Od 18 września 2021 r. pojazdy nie kwalifikują się do oferty nagród za polecenie. Wszystkie zamówienia z polecenia muszą być złożone za pośrednictwem aktywnego łącza z poleceniem, gdyż polecenia nie można dodać po złożeniu zamówienia.

W celu otrzymania nagród za wcześniejsze polecenie wszystkie zamówienia z polecenia na pojazdy Model S, Model X i Model 3 muszą być złożone w okresie od 1 października 2019 r. do 17 września 2021 r. Zamówienia na pojazdy Model Y muszą być złożone w okresie od 9 czerwca 2020 r. do 17 września 2021 r. Zamówienia na pojazdy Cybertruck i używane pojazdy Tesla nie były objęte ofertą nagród.

Darmowe kilometry w usłudze Supercharging, zdobyte w ramach nagrody za polecenie, będzie można wykorzystać we wszystkich pojazdach przypisanych do tego samego konta i utracą one ważność po upływie 6 miesięcy od ich dodania. W przypadku wykorzystania wszystkich darmowych kilometrów przed utratą ich ważności data wygaśnięcia następnego polecenia zostanie zresetowana do 6 miesięcy.

Klient musi mieć co najmniej 18 lat, aby zakwalifikować się do udziału w programie korzyści. Nagród za polecenie nie można przenosić na inne osoby ani wymieniać na gotówkę. Klient jest odpowiedzialny za uregulowanie wszelkich podatków i opłat oraz spełnienie lokalnie obowiązujących wymagań. Program i nagrody mają charakter warunkowy oraz podlegają lokalnym prawom i regulacjom.

Ani osoba polecająca, ani nabywca nie może być pracownikiem mającym kontakt z klientem, przedstawicielem prawnym ani partnerem Tesli, ani też jakimkolwiek podmiotem powiązanym Tesli. Żadne z postanowień Programu Referencyjnego nie tworzy jakichkolwiek relacji między osobą polecającą a Teslą lub którymkolwiek z podmiotów z nią powiązanych. Osoba polecająca nie ma uprawnień do reprezentowania Tesli ani zaciągania zobowiązań w jej imieniu. Warunki mogą ulec zmianie.

Sprawdź szczegóły dotyczące kwalifikowalności, punktów i nagród dla fazy 9 Programu Referencyjnego Tesla.

Tagi: 

Udostępnij