Obsługa

Gwarancja na pojazd

Ograniczona gwarancja na nowy samochód

Pojazd podlega Ograniczonej gwarancji na nowy samochód, która obowiązuje przez 4 lata lub 80 000 km w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Bateria i jednostka napędowa pojazdu podlegają gwarancji przez:

  • Model S i Model X — 8 lat lub 240 000 km w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, przy zachowaniu min. 70% pojemności baterii przez cały okres gwarancji.
  • Model 3 i Model Y Standard lub Standard Range Plus — 8 lat lub 160 000 km w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, przy zachowaniu min. 70% pojemności baterii przez cały okres gwarancji.
  • Model 3 i Model Y Long Range lub Performance — 8 lat lub 192 000 km w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, przy zachowaniu min. 70% pojemności baterii przez cały okres gwarancji.

Gwarancje obejmują naprawy i wymiany niezbędne do usunięcia wad materiałowych i wad wykonania, które ujawnią się podczas normalnego użytkowania, i dotyczą wszelkich części wyprodukowanych lub dostarczonych przez Tesla.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Ograniczoną gwarancją na nowy samochód.

Udostępnij