Dołącz do zespołu ds. ogniw

Przyspiesz przejście na zrównoważone źródła energii

Przyspiesz przejście na zrównoważone źródła energii

Tera to nowe Nowe Giga

Aby osiągnąć przejście na zrównoważoną energię, musimy produkować tańsze pojazdy elektryczne i systemy magazynowania energii, a jednocześnie budować fabryki szybciej i przy znacznie mniejszych nakładach inwestycyjnych. Kluczem do tego są produkcja akumulatorów w skali terawatów i znacznie tańsze ogniwa akumulatorowe.

W Tesli budujemy samochody i fabryki od podstaw. Teraz robimy to samo w przypadku akumulatorów. Dołącz do nas, aby sprostać przyszłym wyzwaniom związanym z inżynierią ogniw, produkcją, materiałami, sprzętem i działalnością operacyjną -wszystko w jednym, zintegrowanym pionowo zespole.

Inżynieria

Ogniwa są zoptymalizowanymi elektrochemicznymi, termicznymi systemami mechanicznymi o skali mikronów, zaprojektowanymi do produkcji na poziomie milionów egzemplarzy dziennie. Zaprojektuj przyszłość technologii ogniw do zastosowań związanych z energią i pojazdami w naszych najnowocześniejszych, wewnętrznych zakładach prototypowania, zatwierdzania i produkcji.

Produkcja

W przypadku ogniw projektowanie i rozwijanie systemu produkcyjnego stanowi ponad 90% wyzwania. Pomóż nam osiągnąć skalę terawatogodzin poprzez przeprojektowanie procesów produkcyjne i sprzętu wraz z naszymi wewnętrznymi zespołami projektowymi i produkcyjnymi.

Materiały

Pomyślne skalowanie materiałów aktywnych ogniw wymaga ponownego przemyślenia sposobu ich przetwarzania — od ich pierwotnego źródła w ziemi lub w produktach pochodzących z recyklingu do końcowej anody i katody ogniwa. Terafabryki przyszłości będą przetwarzać setki metrycznych ton aktywnego materiału co godzinę; więc wszelkie zyski związane z energią, materiałami lub wydajnością doprowadzą do ogromnych dywidend. Dołącz do naszych wysiłków, aby radykalnie ulepszyć przetwarzanie litu i katody, jednocześnie zwiększając skalę taniego, gęstego energetycznie krzemu w naszych anodach.

Sprzęt

Zbuduj kolejne maszyny do elektrod i ogniw w naszych terafabrykach. Projektuj i wdrażaj najlepszy na świecie sprzęt do szybkiego, ciągłego ruchu i precyzyjnej produkcji w ścisłej pętli wymiany informacji z zespołami ds. produktów i produkcji.

Operacje

Fabryki ogniw wymagają precyzji w materiałach, maszynach, wyposażeniu i wykonaniu, aby budować ogniwa w najwyższej ilości i jakości. Wspieraj budowanie nowych fabryk i produktów od koncepcji poprzez projektowanie, instalację, integrację, rampę i produkcję masową.

Przyczyń się do realizacji planu:

Dołącz do zespołu ds. ogniw

Tesla wykorzysta informacje podane w tym formularzu do przetworzenia zapytania zgodnie z Polityką Prywatności dotyczącą Talentów firmy Tesla.