Wyjście z ery paliw kopalnych

W samym 2021 roku właściciele Tesli przyczynili się do przyspieszenia przejścia na korzystanie ze zrównoważonej energii, co pozwoliło uniknąć 8,4 mln ton metrycznych emisji CO2e

W samym 2021 roku właściciele Tesli przyczynili się do przyspieszenia przejścia na korzystanie ze zrównoważonej energii, co pozwoliło uniknąć 8,4 mln ton metrycznych emisji CO2e

Nasz wpływ

Naszą misją jest przyspieszenie procesu przystosowania świata na używanie zrównoważonej energii. Dążąc do tego celu, tworzymy produkty, które zastępują niektóre z największych trucicieli planety—i staramy się jednocześnie postępować właściwie.

Ludzie i kultura

Wpływ na środowisko

Łańcuch dostaw

Wpływ na produkt