Megapack

Magazynowanie ogromnych ilości energii

Magazynowanie ogromnych ilości energii

>5 GWh

W zrealizowanych projektach

W zrealizowanych projektach

Nieskończona skalowalność

Nieskończona skalowalność

3 MWh

Za moduł

Za moduł

Film przedstawiający montaż systemu Megapack
Sieć bardziej przyjazna dla środowiska

Przyszłość sektora energii odnawialnej to magazynowanie energii na dużą skalę. Moduł Megapack to ogromny akumulator, który umożliwia magazynowanie energii i pomaga w stabilizowaniu sieci oraz zapobieganiu przerwom w zasilaniu. Rozbudowa infrastruktury energetycznej zgodnej z koncepcją zrównoważonego rozwoju pozwala nam stworzyć sieć, która chroni lokalną społeczność i jest bardziej przyjazna dla środowiska.

Przyszłość sektora energii odnawialnej to magazynowanie energii na dużą skalę. Moduł Megapack to ogromny akumulator, który umożliwia magazynowanie energii i pomaga w stabilizowaniu sieci oraz zapobieganiu przerwom w zasilaniu. Rozbudowa infrastruktury energetycznej zgodnej z koncepcją zrównoważonego rozwoju pozwala nam stworzyć sieć, która chroni lokalną społeczność i jest bardziej przyjazna dla środowiska.

Odporność na awarie

System Megapack pozwala niezawodnie i bezpiecznie magazynować energię na potrzeby sieci, eliminując konieczność stosowania turbin gazowych obsługujących szczytowe zapotrzebowanie i pomagając unikać przerw w zasilaniu. Każdy moduł może zmagazynować ponad 3MWh energii—tyle, ile w ciągu godziny zużywa około 3600 gospodarstw domowych.

System Megapack pozwala niezawodnie i bezpiecznie magazynować energię na potrzeby sieci, eliminując konieczność stosowania turbin gazowych obsługujących szczytowe zapotrzebowanie i pomagając unikać przerw w zasilaniu. Każdy moduł może zmagazynować ponad 3MWh energii—tyle, ile w ciągu godziny zużywa około 3600 gospodarstw domowych.

Łatwy montaż

Każdy moduł systemu Megapack jest dostarczany jako w pełni zmontowany i gotowy do pracy produkt, co pozwala na szybkie wykonanie prac montażowych i zmniejszenie złożoności instalacji. Systemy wymagają minimalnej konserwacji i są objęte 20-letnią gwarancją.

Każdy moduł systemu Megapack jest dostarczany jako w pełni zmontowany i gotowy do pracy produkt, co pozwala na szybkie wykonanie prac montażowych i zmniejszenie złożoności instalacji. Systemy wymagają minimalnej konserwacji i są objęte 20-letnią gwarancją.

W pełni zintegrowane rozwiązanie

System Megapack zapewnia moc i niezawodność większą niż w przypadku innych rozwiązań przy niższych kosztach przez cały okres eksploatacji. Każdy moduł akumulatorowy jest sparowany z własnym falownikiem w celu zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa. Dzięki bezprzewodowym aktualizacjom oprogramowania system Megapack staje się jeszcze lepszy.

System Megapack zapewnia moc i niezawodność większą niż w przypadku innych rozwiązań przy niższych kosztach przez cały okres eksploatacji. Każdy moduł akumulatorowy jest sparowany z własnym falownikiem w celu zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa. Dzięki bezprzewodowym aktualizacjom oprogramowania system Megapack staje się jeszcze lepszy.

Bezpieczna konstrukcja

Megapack to jeden z najbezpieczniejszych tego typu systemów akumulatorowych do magazynowania energii. Poszczególne moduły przechodzą kompleksowe testy przeciwpożarowe i mają zintegrowane zabezpieczenia, jak również specjalistyczne oprogramowanie do monitorowania. Dodatkowo są objęte całodobowym wsparciem we wszystkie dni tygodnia.

Megapack to jeden z najbezpieczniejszych tego typu systemów akumulatorowych do magazynowania energii. Poszczególne moduły przechodzą kompleksowe testy przeciwpożarowe i mają zintegrowane zabezpieczenia, jak również specjalistyczne oprogramowanie do monitorowania. Dodatkowo są objęte całodobowym wsparciem we wszystkie dni tygodnia.

Charakterystyka i zastosowania

System Megapack jest przeznaczony dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej i firm/organizacji realizujących projekty komercyjne na dużą skalę. Nasz zespół ekspertów pomoże Ci stworzyć system, który spełni Twoje cele projektowe i zmaksymalizuje potencjał Twojego zakładu.

 • Kompensowanie niedostatków energii ze źródeł odnawialnych
  Zrównoważ przepływ energii odnawialnej do sieci poprzez jej magazynowanie i oddawanie
 • Pomoc w reagowaniu na zapotrzebowanie
  Oddawaj energię do sieci w godzinach szczytu w celu wsparcia infrastruktury dystrybucyjnej
 • Inwestycje w infrastrukturę
  Odłóż kosztowne modernizacje infrastruktury sieciowej, magazynując energię w jednym miejscu
 • Regulacja napięcia i częstotliwości
  Stabilizuj poziomy napięcia, pochłaniając moc bierną i dostosowując moc wyjściową
 • Udział w rynku
  Zapewniaj wsparcie sieci elektroenergetycznej w odpowiedzi na ostrzeżenia operatora systemu
 • Mikrosieć energetyczna
  Zbuduj sieć, którą można odłączać od głównej sieci energetycznej.
Stwórz sieć bardziej przyjazną dla środowiska

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.