Autopilot i Pełna Zdolność do Samodzielnej Jazdy

Autopilot to zaawansowany asystent kierowcy, który podnosi poziom bezpieczeństwa i wygody prowadzenia samochodu. Prawidłowo używany Autopilot zmniejsza ogólne obciążenie kierowcy. Każdy nowy samochód Tesla jest wyposażony w osiem zewnętrznych kamer i dysponujące ogromnymi możliwościami narzędzia do przetwarzania obrazu, które dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo podczas podróży. W pojazdach Model 3 i Model Y na rynki europejski i bliskowschodni wykorzystywany będzie oparty na kamerach system Tesla Vision, który nie obejmuje radaru, a w zamian polega na zaawansowanym pakiecie kamer Tesla oraz przetwarzaniu w sieciach neuronowych w celu zapewnienia działania funkcji takich jak Autopilot.

Autopilot wchodzi w skład standardowego wyposażenia każdego nowego pojazdu Tesla. Dla właścicieli, którzy odebrali pojazd bez Autopilota, dostępne są dwa pakiety Autopilota, w zależności od tego, kiedy pojazd został zbudowany: Rozszerzony Autopilot i Pełna Zdolność do Samodzielnej Jazdy.

Autopilot, Rozszerzony Autopilot i Pełna Zdolność do Samodzielnej Jazdy są przeznaczone do użytku przez w pełni uważnego kierowcę, który trzyma ręce na kierownicy i jest w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli. Chociaż funkcje te są zaprojektowane tak, aby z czasem ich możliwości rosły, dostępna obecnie funkcjonalność nie zapewnia autonomii pojazdu.

Funkcje Autopilota i Pełnej Zdolności do Samodzielnej Jazdy

Autopilot to zestaw funkcji asystenta kierowcy, który wchodzi w skład wyposażenia standardowego nowego pojazdu lub może zostać zakupiony po jego dostawie. Uruchamia on dodatkowe funkcje w Twoim pojeździe Tesla i sprawia, że jazda jest bardziej bezpieczna i mniej stresująca. Dostępne pakiety obejmują:

Autopilot

 • Tempomat uwzględniający sytuację drogową: dopasowuje prędkość pojazdu do ruchu w otoczeniu
 • Asystent kierowania: pomaga w kierowaniu pojazdem na wyraźnie oznaczonych pasach ruchu i wykorzystuje tempomat uwzględniający sytuację drogową

Rozszerzony autopilot

 • Asystent zmiany pasa ruchu: pomaga w przejechaniu na sąsiedni pas ruchu na autostradzie, gdy kierowca włączy kierunkowskaz
 • Nawigacja na Autopilocie (Beta): aktywnie usprawnia funkcję Asystent zmiany pasa ruchu, dostarczając kierowcy wskazówki dotyczące przejazdu od wjazdu na autostradę do zjazdu, w tym sugerując zmiany pasa ruchu i nawigując na skrzyżowaniach
 • Asystent parkowania: pomaga jednym dotknięciem zaparkować pojazd równolegle lub prostopadle
 • Summon: pozwala wprowadzić i wyprowadzić pojazd do lub z ciasnej przestrzeni za pomocą aplikacji mobilnej
 • Inteligentne Summon: pojazd będzie w stanie odszukać kierowcę na parkingu, poruszając się samodzielnie po trudniejszych miejscach parkingowych i w bardziej złożonym otoczeniu oraz omijając ewentualne przeszkody w bezpośrednim otoczeniu.

Pełna Zdolność do Samodzielnej Jazdy

 • Wszystkie funkcje Podstawowego Autopilota i Rozszerzonego Autopilota.
 • Wykrywanie świateł i znaków stop (wersja Beta): rozpoznaje znaki stopu i sygnalizacje świetlne, a także, przy aktywnym nadzorze kierowcy, automatycznie zwalnia i zatrzymuje pojazd po zbliżeniu się do nich.
 • Nadchodzące:
  • Automatyczne kierowanie na ulicach miast

Obecnie włączone funkcje Autopilota, Rozszerzonego Autopilota i Pełnej Samodzielnej Jazdy wymagają aktywnego nadzoru kierowcy i nie sprawiają, że pojazd jest autonomiczny. Pełna autonomia będzie zależeć od osiągnięcia niezawodności znacznie przewyższającej możliwości człowieka, o czym świadczą miliardy przejechanych kilometrów, a także od zatwierdzenia przez organy regulacyjne, co może potrwać dłużej w niektórych jurysdykcjach. W miarę rozwoju funkcji Autopilot, Rozszerzony Autopilot i Pełna Zdolność do Samodzielnej Jazdy firmy Tesla, pojazd będzie stale aktualizowany poprzez bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania.

Korzystanie z Autopilota i Pełnej Zdolności do Samodzielnej Jazdy

Przed rozpoczęciem korzystania z Autopilota przeczytaj Instrukcję Obsługi Właściciela, aby uzyskać instrukcje i więcej informacji na temat bezpieczeństwa. Podczas korzystania z Autopilota Twoim obowiązkiem jest zachowanie czujności, trzymanie rąk na kierownicy przez cały czas i utrzymywanie kontroli nad pojazdem. Wiele z funkcji Autopilota, w tym Asystent kierowania, Nawigacja na Autopilocie i Summon, jest domyślnie wyłączone. Aby je aktywować, przejdź do menu sterowania Autopilota na karcie Ustawienia i włącz je.

Przed włączeniem Autopilota kierowca musi najpierw zgodzić się „trzymać ręce na kierownicy” i stale „panować nad pojazdem i brać za niego odpowiedzialność”. Przy każdym kolejnym włączeniu Autopilota pojawi się wizualne przypomnienie, aby trzymać ręce na kierownicy.

Tempomat uwzględniający sytuację drogową

Aby włączyć tempomat uwzględniający sytuację drogową w pojazdach Model S i Model X, pociągnij jeden raz do siebie dźwignię tempomatu po lewej stronie kolumny kierownicy. W pojazdach Model 3 i Model Y należy pociągnąć jeden raz w dół dźwignię zmiany biegów po prawej stronie kolumny kierownicy.

Asystenta kierowania

Aby włączyć funkcję Asystent kierowania w pojazdach Model S i Model X, należy dwukrotnie pociągnąć do siebie dźwignię tempomatu po lewej stronie kolumny kierownicy. W pojazdach Model 3 i Model Y należy dwukrotnie pociągnąć w dół dźwignię zmiany biegów po prawej stronie kolumny kierownicy. Gdy włączenie systemu będzie możliwe, na wyświetlaczu obok prędkościomierza pojawi się szara ikona kierownicy. Po włączeniu funkcji Asystenta kierowania na wyświetlaczu obok prędkościomierza pojawi się niebieska ikona kierownicy.

Gdy funkcja Asystent kierowania jest aktywna, mierzy ona moment obrotowy, który kierowca przykłada do kierownicy, a jeśli jest on niewystarczający, poprzez serię coraz intensywniejszych alertów dźwiękowych i wizualnych przypomina o konieczności położenia rąk na kierownicy. Pomaga to zachować uwagę i dbać o dobre nawyki jazdy. Jeśli kierowca wielokrotnie zignoruje te ostrzeżenia, nie będzie mógł korzystać z Autopilota w trakcie aktualnej podróży.

Funkcja zmiany pasa ruchu

Aby zainicjować wspomaganą zmianę pasa ruchu, Asystent kierowania musi być aktywny, a kierowca powinien trzymać kierownicę. Kierowca musi potwierdzić wspomaganą zmianę pasa ruchu, włączając kierunkowskaz w kierunku, w którym chce się poruszać.

Nawigacja na Autopilocie

Funkcja Nawigacja na Autopilocie została opracowana tak, aby efektywniej prowadzić samochód do celu, aktywnie nawigując od wjazdu do zjazdu, w tym sugerując zmiany pasa ruchu, nawigując po węzłach autostradowych i asystując przy korzystaniu ze zjazdów. Jej zadaniem jest ułatwić znajdowanie najbardziej wydajnej trasy do celu podczas jazdy po autostradzie z użyciem Autopilota, a następnie zapewnić podążanie tą trasą.

Aby włączyć tę funkcję, należy najpierw włączyć funkcję Asystent kierowania, przechodząc do opcji Sterowanie > Autopilot > Asystent kierowania, a następnie włączyć funkcję Nawigacja na Autopilocie. Konieczne będzie skalibrowanie kamery i pobranie przez Wi-Fi najnowszej wersji map nawigacji.

Dla każdej trasy, na której dostępna jest funkcja Nawigacja na Autopilocie, kierowca może ją aktywować, naciskając przycisk NAWIGACJA NA AUTOPILOCIE znajdujący się na liście zakrętów nawigacji. Funkcję Nawigacja na Autopilocie można także aktywować za każdym razem, gdy zostanie wprowadzony cel podróży, a Autopilot jest włączony, dostosowując ustawienia tej funkcji w menu Sterowanie > Autopilot> Dostosuj Nawigację na Autopilocie.

W pojazdach Model 3 i Model Y funkcję Nawigacja na Autopilocie można włączyć na większości autostrad, dwa razy szybko przesuwając dźwignię zmiany biegów w dół.

W pojazdach Model S i Model X funkcję Nawigacja na Autopilocie można włączyć na większości autostrad, dwa razy szybko przesuwając dźwignię zmiany biegów do siebie.

Automatyczne parkowanie

Jeśli pojazd zauważy miejsce parkingowe, po lewej lub prawej stronie tablicy rozdzielczej zostanie wyświetlona szara ikona „P”, w zależności od lokalizacji miejsca. Asystent parkowania wykrywa równoległe miejsca parkingowe podczas jazdy poniżej 24 km/h i prostopadłe miejsca parkingowe podczas jazdy poniżej 16 km/h.

Aby w tym czasie skorzystać z Asystenta parkowania, naciśnij hamulec i przestaw dźwignię zmiany biegów na bieg wsteczny. Stopa powinna spoczywać na hamulcu. Na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony tekst „Uruchom Asystenta parkowania” – naciśnij go, aby uruchomić funkcję i zwolnij hamulec oraz kierownicę. Następnie Asystent parkowania rozpocznie manewrowanie pojazdem do miejsca parkingowego, kontrolując prędkość pojazdu, zmiany biegów i kąt skrętu kierownicy, ale pamiętaj, aby zachować czujność i monitorować widok z kamery cofania, aby sprawdzać, czy nie ma przeszkód.

Po zakończeniu działania Asystenta parkowania pojazd poinformuje o zakończeniu i przejdzie w tryb „Parkowania”. W każdej chwili można przerwać działanie Asystenta Parkowania, przejmując kontrolę nad kierownicą.

Summon

Aby użyć funkcji Summon, otwórz aplikację Tesla. Naciśnij przycisk Summon, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk do przodu lub do tyłu. Funkcja Summon integruje się również z funkcją HomeLink i otworzy drzwi garażowe, aby wyprowadzić pojazd z garażu.

Inteligentne Summon

Zadaniem funkcji Inteligentny Summon jest umożliwienie pojazdowi podjechania do kierowcy lub wybranego miejsca, w razie potrzeby z omijaniem przeszkód i zatrzymywaniem się przed nimi, pod stałym nadzorem kierowcy. Podobnie jak funkcji Summon, funkcji Inteligentny Summon należy używać wyłącznie na prywatnych parkingach i podjazdach. Nadal odpowiadasz za pojazd i musisz przez cały czas monitorować go i jego otoczenie oraz znajdować się w zasięgu wzroku, ponieważ system może nie wykrywać wszystkich przeszkód. Zachowaj szczególną ostrożność w pobliżu szybko poruszających się osób, rowerów i pojazdów.

Aby skorzystać z funkcji Inteligentny Summon, uruchom aplikację Tesla, dotknij opcji Summon, a następnie wybierz ikonę Inteligentnego Summon. Aby aktywować tę funkcję, naciśnij i przytrzymaj przycisk PRZYJEDŹ DO MNIE. Możesz też nacisnąć ikonę celu, ustawić miejsce docelowe na mapie, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk JEDŹ DO CELU. Pojazd można w dowolnym momencie zatrzymać, puszczając przycisk.

Funkcja Inteligentny Summon współpracuje z aplikacją Tesla i systemem GPS w telefonie. Musisz znajdować się w odległości około 6 metrów od pojazdu, aby móc z niego korzystać na łącznym dystansie 20 metrów. Inteligentny Summon wymaga najnowszej wersji aplikacji mobilnej Tesla (3.10.0 lub nowszej). Więcej informacji na temat tej funkcji można znaleźć w Instrukcji Obsługi Właściciela.

Wykrywanie świateł i znaku stop (Beta)

Funkcja Wykrywanie świateł i znaków stop (wersja Beta) rozpoznaje znaki stopu i sygnalizacje świetlne, a także automatycznie zwalnia i zatrzymuje pojazd po zbliżeniu się do nich. Wykorzystuje do tego funkcję Autopilota, z aktywnym nadzorem kierowcy. Aby ją aktywować, przełącz pojazd na tryb PARKOWANIE i wybierz opcję Sterowanie > Autopilot > Wykrywanie świateł i znaków stop (wersja Beta), a następnie włącz tempomat uwzględniający sytuację drogową lub funkcję Asystent kierowania.

Gdy włączona jest funkcja Wykrywanie świateł i znaków stop (wersja Beta), w wizualizacji jazdy ukazywana jest zbliżająca się sygnalizacja, znaki stop lub znaki drogowe na skrzyżowaniach, przed którymi może być wymagane zatrzymanie. Gdy pojazd zbliża się do skrzyżowania, nawet jeśli światło jest zielone, pojazd wyświetli czerwoną linię wskazującą miejsce zatrzymania, a następnie zacznie zwalniać. Aby kontynuować jazdę za linię zatrzymania, pociągnij dźwignię Autopilota lub krótko naciśnij pedał przyspieszenia w celu potwierdzenia, że dalsza jazda jest bezpieczna. Obecnie funkcja Wykrywanie świateł i znaków stop nie kontroluje skrętu, niezależnie od tego, czy pojazd znajduje się na pasie do skrętu i czy ma włączony kierunkowskaz.

W powiadomieniach na ekranie dotykowym widoczna jest przyczyna zatrzymania (znak stopu, sygnalizacja świetlna lub skrzyżowanie), a także szacunkowa odległość do miejsca, w którym pojazd się zatrzyma. Jeśli powiadomienie o sygnalizacji świetlnej nie pokazuje koloru światła, oznacza to, że pojazd nie potwierdził stanu sygnalizacji świetlnej.

Podobnie jak w przypadku wszystkich funkcji Autopilota, kierowca powinien kontrolować pojazd, zwracać uwagę na otoczenie i być gotowym do natychmiastowego działania, w tym hamowania. Omawiana funkcja jest w wersji Beta i w pewnych okolicznościach może nie zatrzymać pojazdu. Po włączeniu tej funkcji na ulicach poza tunelami z aktywną funkcją Asystent kierowania prędkość pojazdu zostanie ograniczona do podanego limitu. Dodatkowe informacje, wskazówki użytkowania i ostrzeżenia można znaleźć w instrukcji obsługi.

Aktywne funkcje bezpieczeństwa

Funkcje bezpieczeństwa aktywnego są standardem we wszystkich pojazdach Tesla wyprodukowanych po wrześniu 2014 r., co zapewnia stale podwyższony poziom ochrony. Funkcje te mogą być dostępne dzięki urządzeniom i oprogramowaniu Autopilota i obejmują:

 • Układ automatycznego hamowania awaryjnego: wykrywa samochody lub przeszkody, w które może uderzyć pojazd, i odpowiednio uruchamia hamulce
 • Układ ostrzegania przed kolizją z przodu: ostrzega o zbliżającej się kolizji z wolniej poruszającymi się lub nieruchomymi pojazdami
 • Układ ostrzegania przed kolizją boczną: ostrzega o możliwości kolizji z przeszkodami po bokach pojazdu
 • Przyspieszanie z uwzględnieniem przeszkód: ogranicza przyspieszenie w przypadku wykrycia przeszkody przed pojazdem podczas jazdy z małą prędkością
 • Monitorowanie martwego pola: ostrzega o wykryciu pojazdu lub przeszkody podczas zmiany pasa ruchu
 • Unikanie opuszczania pasa ruchu: wprowadza korekty toru jazdy, aby utrzymać pojazd na wyznaczonym pasie
 • Zapobieganie niekontrolowanej zmiany pasa ruchu: kieruje pojazd z powrotem na pas ruchu, gdy wykryje, że opuszcza on pas ruchu i może dojść do kolizji

Funkcje bezpieczeństwa aktywnego mają na celu pomóc kierowcom, ale nie potrafią reagować w każdej sytuacji. Twoim obowiązkiem jest zachowanie czujności, bezpiecznej jazdy i panowanie nad pojazdem przez cały czas.

Często Zadawane Pytania
Często Zadawane Pytania Pokaż wszystko Ukryj wszystko