Gwarancja

Naprawa lub wymiana akcesoriów samochodowych firmy Tesla zakupionych bezpośrednio od firmy Tesla, w sklepie stacjonarnym, online, w aplikacji Tesla lub zakupionych i zainstalowanych przez serwis firmy Tesla lub warsztat blacharski firmy Tesla, są objęte Ograniczoną gwarancją na części, naprawę karoserii i lakieru firmy Tesla.

Ograniczona gwarancja obejmuje naprawy i wymiany niezbędne do usunięcia jakichkolwiek „usterek”, w przypadku których firma Tesla stwierdzi, że wystąpiły podczas normalnego użytkowania. „Usterka” oznacza całkowitą awarię lub utratę funkcjonalności konstrukcyjnej objętej gwarancją części wyprodukowanej lub dostarczonej przez firmę Tesla, która wynika z wad materiałowych lub wad wykonania i która ujawni się podczas normalnego użytkowania. „Usterka” nie oznacza stopniowej utraty wydajności spowodowanej normalnym zużyciem. Ograniczona gwarancja na części, naprawy karoserii i lakieru firmy Tesla zaczyna obowiązywać w dniu zakupu akcesorium i obejmuje okres 1 roku. Poszczególne kategorie akcesoriów posiadają unikalne okresy obowiązywania gwarancji:

Akcesoria samochodowe wysyłane bezpośrednio

Z zastrzeżeniem wyjątków opisanych poniżej oraz warunków Ograniczonej gwarancji na części, naprawy karoserii i lakieru firmy Tesla, akcesoria do pojazdów wysyłane bezpośrednio, które nie wymagają instalacji przez firmę Tesla, są objęte gwarancją przez okres 1 roku od daty zakupu akcesorium.

Produkt Gwarancja
Wall Connector 4 lata. 1 rok przy normalnym użytkowaniu komercyjnym (szczegóły w instrukcji obsługi)
Adaptery ładowania 1 rok
Dywaniki/wykładziny All-Weather Ograniczona dożywotnia gwarancja
Pokrowce samochodowe 3 lata
Karty dostępu i breloki 4 lat:
Bagażniki dachowe i zaczepowe 4 lat:
Stacja dokująca do szybkiego połączenia 4 lat:
Dywaniki 4 lat:
Tylna podłoga bagażnika do pojazdów Model X 4 lat:

Akcesoria instalowane w serwisie

Z zastrzeżeniem wyjątków opisanych poniżej i warunków obowiązującej ograniczonej gwarancji, akcesoria do pojazdów instalowane w serwisie są objęte gwarancją w zakresie, który przyniesie największe korzyści: 1 rok od daty zakupu akcesorium zgodnie z Ograniczoną gwarancją na części, naprawy karoserii i lakieru firmy Tesla lub pozostałą część Ograniczonej gwarancji na nowy samochód.

Produkt Gwarancja
Pakiety kół i opon Ograniczona gwarancja na nowy samochód i Ograniczona gwarancja* na części, naprawy karoserii i lakieru firmy Tesla nie obejmują opon, płynu hamulcowego ani klocków hamulcowych.
Pakiet Torowy do pojazdu Model 3 Ograniczona gwarancja na nowy samochód i Ograniczona gwarancja* na części, naprawy karoserii i lakieru firmy Tesla nie obejmują opon, płynu hamulcowego ani klocków hamulcowych.
Uwaga: Naprawy gwarancyjne nie stanowią przedłużenia pierwotnego okresu ograniczonej gwarancji na pojazd, jego części lub akcesoria.

* Ograniczona gwarancja na części, naprawy karoserii i lakieru firmy Tesla zapewnia określone prawa wynikające z umowy. Prawa te nie zastępują ani nie wpływają na żadne obowiązkowe prawa ustawowe wynikające z lokalnych przepisów. Może to oznaczać, że nabywcy mogą przysługiwać dodatkowe prawa wynikające z lokalnych przepisów, w tym między innymi wszelkie obowiązkowe ustawowe prawa gwarancyjne.