section hero section hero touch

Programi pripravništva družbe Tesla

Skozi vse leto nudimo priložnosti za pripravništvo v uradih družbe Tesla po vsem svetu.

"Izkušnja s pripravništvom v družbi Tesla mi bo ostala v spominu skozi vso kariero. Imela sem priložnost, da se soočim z zahtevnimi, edinstvenimi in pomembnimi izzivi – in po nekaj tednih sem lahko prispevala mnenje k odločitvam, ki vplivajo na celotno proizvodno linijo."
– Michaela

"Občutka, da sem pomagal pri izdelavi avtomobila, za katerega so kritiki trdili, da ne more in ne bo obstajal, ne bi zamenjal za nič na svetu."
– Andrew

Delo v družbi Tesla

V družbi Tesla rešujemo najpomembnejše svetovne probleme z nadarjenimi posamezniki, ki želijo spremeniti svet tako kot mi. Naša poslovna kultura je hitra, energična in inovativna. S sedežem v zalivu San Francisca in podružnicami po vsem svetu si prizadevamo ustvariti vključujoče okolje, v katerem lahko uspejo vsi ne glede na spol, raso, veroizpoved, starost ali izkušnje.

Iskanje delovnih mest

Pogosto zastavljena vprašanja

Trenutno so pripravništva na voljo v ZDA, Kanadi, Evropi in delih Azije. Vsako prosto mesto bo razpisano znotraj določene regije.

Kako oddam vlogo?

Prijavite se prek spleta. Vašo prijavo bomo pregledali in stopili v stik z vami, če nas bomo prijavo ocenili kot ustrezno. Upoštevajte, da prejmemo veliko število prijav, zato vam morda ne bomo mogli odgovoriti takoj, če prijava ne bo ustrezna.

Ali družba Tesla omogoča pripravništvo in praktično usposabljanje z delom?

Da. Vsi, ki sodelujejo v tem programu, se pri nas imenujejo pripravniki ne glede na dolžino obdobja ali izraz, ki ga uporablja vaša izobraževalna ustanova. Pri prijavljanju boste poleg izbranega mesta videli primerjavo med "pripravništvom" in "praktičnim usposabljanjem z delom".

Na voljo so lahko tudi vajeništva, ki so namenjena navedenim posebnim znanjem, veščinam in obrtem.

V katerem letnem času družba Tesla sprejema pripravnike?

V Združenih državah pripravnike sprejemamo v treh letnih obdobjih (spomladi/pozimi, poleti in jeseni). Pripravništva lahko trajajo od 3 do 12 mesecev, kar je odvisno od naših potreb.

V Evropi imamo dve večji obdobji sprejemanja prijav, ki trajata od 5 do 6 mesecev ter se začneta septembra ali oktobra ter januarja ali februarja, pri čemer se upošteva študijski koledar.

Kdaj se je mogoče prijaviti na prosta mesta?

Vsako obdobje ima svoj razpored. Najprimernejši čas za prijavo je takrat, ko so na voljo prosta mesta. Obdobje sprejemanja prijav lahko traja različno dolgo, običajno pa lahko traja do štiri mesece (včasih tudi dlje) od datuma, ko je objavljeno prosto mesto.

  • Prijave za pomlad/zimo so možne zgodaj jeseni v prejšnjem letu
  • Prijave za poletje so možne zgodaj ali sredi jeseni v prejšnjem letu
  • Prijave za jesen so možne zgodaj spomladi/pozimi v istem letu

Kako vem, da me niste izbrali?

Zaradi izjemno velikega števila prijav morda ne bomo takoj stopiti v stik z vami. Prosta mesta bomo zaprli ob koncu obdobja sprejemanja prijav.

Ali se lahko prijavim tudi v prihodnje?

Če izpolnjujete zahtevane pogoje, se lahko prijavite, kolikorkrat želite. To vsekakor spodbujamo.

Ali se lahko prijavim za več kot eno mesto?

Da. Pred oddajo prijave preglejte posamezno mesto in se prepričajte, da so vaše izkušnje v skladu z zahtevami.

Katere naloge opravljajo pripravniki?

Pripravniki lahko sodelujejo pri različnih projektih in tako prispevajo k poslanstvu družbe. V postopku pridobivanja prijav si prizadevamo povezati študente z ekipami in projekti, ki najbolj ustrezajo njihovim interesom in izkušnjam. Dodeljene naloge so odvisne od trenutnih potreb družbe, večinoma pa vključujejo kritično pomembne projekte in praktično delo. Od študentov pričakujemo, da pri delu izkažejo enako mero odličnosti kot naši zaposleni.

Ali pripravnike pozneje zaposlite za polni delovni čas?

Da. Veliko pripravnikov se pozneje zaposli pri nas za polni delovni čas, vendar je to odvisno od trenutnih potreb družbe Tesla in preverjene uspešnosti posameznega študenta pri opravljanju nalog. Namen tega programa je pridobivanje nadarjenih sodelavcev.

Ali za polni delovni čas zaposlite samo nekdanje pripravnike?

Ne. Pripravništvo sicer omogoča pridobivanje neposrednih izkušenj in je priložnost za napredovanje do zaposlitve za polni delovni čas, vendar ni obvezni pogoj za prijavo na prosto mesto.

Kateri osnovni pogoji morajo biti izpolnjeni za prijavo za pripravništvo?

Imeti morate dobre ocene in biti vpisani v ustrezen študijski program ter si aktivno prizadevati za dokončanje dodiplomskega ali višjega študija. Posamezniki, ki ne študirajo, lahko pregledajo razpisana prosta mesta za zaposlitev za polni delovni čas. Družba Tesla si prizadeva zaposliti najbolj nadarjene posameznike na svetu, zato zagotavlja priložnosti tako študentom kot osebam, ki ne študirajo.

Ali nudite priložnosti za študente, ki niso v tehnični stroki?

Da. Med objavljenimi priložnostmi si lahko ogledate celoten seznam delovnih mest na tehničnem in drugih področjih.

Študente katerih študijskih programov zaposlujete?

Svetujemo, da si ogledate vsa razpisana mesta in presodite, kateri programi so najustreznejši za vašo izobrazbo.

Ali so pripravniki v družbi Tesla plačani?

Da. Vsi pripravniki prejemajo nadomestilo za svoje delo.

Ali družba Tesla izbranim pripravnikom krije stroške selitve ali nastanitve?

Na večini lokacij bo družba Tesla ponudila štipendijo za selitev študentom, ki študirajo na akademskih ustanovah, ki so več kot 50 milj oddaljene od delovnega mesta. Študenti, ki delajo v obratu Gigafactory v Nevadi, imajo v nekaterih primerih na voljo nastanitev za pripravnike.

Ali se lahko prijavim za pripravništvo, če sem že diplomiral?

V ZDA so pripravništva delovna priložnost za študente med študijem. Pripravniki morajo imeti dobre ocene in morajo biti vpisani v relevanten študijski program ter si aktivno prizadevati dokončati dodiplomski ali višji študij. Tiste, ki so študij že končali, pozivamo, naj se prijavijo na razpisana delovna mesta za polni delovni čas.

V Evropi bodo v določenih državah sprejeli sveže diplomante v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi.