Podpora

Pogosta vprašanja o vpoklicu zaradi kartice eMMC velikosti 8 GB

Družba Tesla se je odločila, da bo prostovoljno in proaktivno vpoklicala nekatera vozila Model S in Model X zaradi posodobitve programske opreme in zamenjave vdelane kartice MultiMediaCard (kartica eMMC) velikosti 8 GB v enoti za upravljanje predstavnostne vsebine (enota MCU). Ta vpoklic velja samo za vozila Model S in Model X, ki so bila izdelana pred marcem 2018 in so opremljena z vdelano kartico MultiMediaCard (kartica eMMC) velikosti 8 GB v enoti MCU, ki lahko nepravilno deluje zaradi obrabe. Vozila Model S in Model X, ki so bila izdelana marca 2018 ali pozneje, niso opremljena s kartico eMMC velikosti 8 GB in niso vključena v ta vpoklic.

Ali ta vpoklic vključuje moje vozilo Model S/X?
Vsi lastniki lahko na strani Iskanje vpoklica številk VIN vozil Tesla preverijo, ali je vključena številka VIN njihovega vozila.*
*Upoštevajte, da je stran Iskanje vpoklica številk VIN vozil Tesla trenutno na voljo v angleščini.

Kaj je težava in kako vpliva na moje vozilo? 
Seznanjeni smo z nepravilnim delovanjem nekaterih starejših enot MCU zaradi obrabe kartice eMMC velikosti 8 GB v vozilih Model S in X, ki so bila izdelana pred marcem 2018. Kartica eMMC velikosti 8 GB podpira sredinski zaslon v vozilu. Zaradi njene napake je lahko delovanje sredinskega zaslona trajno onesposobljeno in se ne vzpostavi po vnovičnem zagonu zaslona na dotik, prav tako pa so lahko onemogočene določene funkcije in/ali lahko se prikaže opozorilo vozila o poslabšanju delovanja pomnilnika.

Ali je vožnja z mojim avtomobilom varna?
Nismo seznanjeni z nesrečami ali telesnimi poškodbami zaradi tega stanja. V primeru nepravilnega delovanja zaradi obrabe je lahko delovanje sredinskega zaslona trajno onesposobljeno in se ne vzpostavi po vnovičnem zagonu zaslona na dotik ali pa se prikaže opozorilo, da se je delovanje pomnilnika poslabšalo in da se obrnite na servis. Nepravilno delovanje kartice eMMC ne vpliva na vozne lastnosti vozila, med drugim ne vpliva na pospeševanje, zaviranje ali krmiljenje. A če je v vozilu nameščena izdaja programske opreme, ki je starejša od izdaje 2020.48.12, in kartica eMMC ne deluje pravilno, morda ne boste mogli dostopati do prikaza kamere za vzvratno vožnjo, uporabljati zunanjih smernikov med vožnjami po okvari kartice eMMC ter dostopati do upravljalnih elementov za razmeglitev in odmrzovanje vetrobranskega stekla.

Če ne morete dostopati do prikaza kamere za vzvratno vožnjo, se za varno vzvratno vožnjo z vozilom ozrite nazaj ter si pomagajte z vzvratnim ogledalom in stranskima ogledaloma. Če ne morete uporabljati zunanjih smernikov, pri zavijanju ravnajte zelo previdno. Če ne morete dostopati do upravljalnih elementov za razmeglitev in odmrzovanje vetrobranskega stekla, z ustreznimi ukrepi poskrbite, da boste videli skozi vetrobransko steklo. Za preprečitev teh tveganj preprosto nemudoma namestite izdajo programske opreme 2020.48.12 ali novejšo izdajo. Za dodatne informacije in podporo pri preverjanju trenutne izdaje programske opreme ali posodabljanju obiščite našo stran za podporo pri posodabljanju programske opreme.

Če je v vozilu nameščena izdaja programske opreme 2020.48.12 ali novejša izdaja in kartica eMMC ne deluje pravilno, je prikaz kamere za vzvratno vožnjo še vedno na voljo, zunanji smerniki še vedno delujejo, upravljalni elementi za razmeglitev in odmrzovanje vetrobranskega stekla pa se samodejno ponastavijo na samodejno delovanje in nastavijo temperaturo v kabini na 22 stopinj C (71,6 stopinj F), da se zagotovi vidnost skozi vetrobransko steklo. Od 22. januarja 2021 je v 88 % vseh vozil, ki so vključena v ta vpoklic, nameščena izdaja programske opreme 2020.48.12 ali novejša izdaja.

Ali je namen tega vpoklica posodobitev programske opreme ali zamenjava sestavnega dela?
Oboje. Prvi del ukrepa za odpravljanje težave je zagotoviti, da stranke namestijo izdajo programske opreme 2020.48.12 ali novejšo izdajo, s čimer se odpravijo vsi morebitni pomisleki glede varnosti. Drugi del ukrepa za odpravljanje težave je brezplačna proaktivna nadgradnja obstoječega pomnilnika v vozilu z velikosti 8 GB na velikost 64 GB.

Ali družba Tesla ponuja zamenjavo sestavnega dela in kako dolg je postopek zamenjave?
Da. Družba Tesla bo pregledala vaše vozilo in ugotovila, ali je vgrajena kartica eMMC velikosti 8 GB. Če je vgrajena kartica eMMC velikosti 8 GB, jo bo družba brezplačno zamenjala z zmogljivejšo kartico eMMC velikosti 64 GB. Po zamenjavi bo v vozilu še vedno vgrajen procesor informacijsko-razvedrilnega sistema NVIDIA® Tegra®. Diagnoza ali popravilo stanj, ki ne vključujejo zgoraj navedenega dela in stanja, nista zajeta v ukrep za odpravljanje težave v okviru tega vpoklica. Diagnozo in popravila, ki izpolnjujejo pogoje tega vpoklica, mora opraviti družba Tesla, pri čemer so izvzeta prejšnja popravila, ki izpolnjujejo pogoje za povračilo stroškov (za več informacij o povračilu stroškov glejte spodnje vprašanje).

Servis Tesla opravi nadgradnjo pri vozilih Model S v približno 75 minutah, pri vozilih Model X pa v približno 90 minutah.

Ali je to enak servisni postopek kot nadgradnja informacijsko-razvedrilnega sistema družbe Tesla?
Ne. Pri namestitvi kartice eMMC velikosti 64 GB v vozilu ostane vgrajen procesor informacijsko-razvedrilnega sistema NVIDIA® Tegra®; to je edini servisni postopek, ki je zajet v okviru tega vpoklica, in je ločen od nadgradnje informacijsko-razvedrilnega sistema. Pri nadgradnji informacijsko-razvedrilnega sistema se procesor informacijsko-razvedrilnega sistema zamenja s procesorjem Intel Atom®, zamenjajo pa se tudi drugi sestavni deli.

Kako se lahko dogovorim za termin za ta vpoklic?
Če ste registrirani lastnik, morate v tem trenutku samo potrditi, da je v vašem vozilu nameščena izdaja programske opreme 2020.48.12 ali novejša izdaja, in če ni nameščena, namestiti najnovejšo izdajo, ki je na voljo. Trenutno vam ni treba narediti ničesar drugega in vozilo lahko vozite še naprej. Obvestili vas bomo, ko bodo na voljo nadomestni deli. Do takrat se ne dogovorite za termin na servisu Tesla, razen če se prikaže opozorilo vozila o poslabšanju delovanja pomnilnika ali če je delovanje sredinskega zaslona trajno onesposobljeno in se ne vzpostavi po vnovičnem zagonu zaslona na dotik.

Popravilo je bilo opravljeno v okviru programa prilagoditve kartice eMMC velikosti 8 GB v okviru garancije. Ali je potrebno dodatno popravilo v okviru tega vpoklica?
Ne, ta vpoklic nadomešča program prilagoditve kartice eMMC velikosti 8 GB v okviru garancije. Če je bila kartica eMMC velikosti 8 GB že zamenjana v skladu s programom prilagoditve kartice eMMC velikosti 8 GB v okviru garancije, ta vpoklic ne velja za vaše vozilo in vam ni treba narediti ničesar.

Moj avtomobil je bil izdelan takrat kot navedena vpoklicana vozila, vendar ni vključen v vpoklic. Zakaj?
Po naši evidenci je bila vaša kartica eMMC velikosti 8 GB že nadgrajena, zato ta vpoklic ne velja za vaše vozilo.

V preteklosti sem plačal za popravilo ali zamenjavo enote MCU, ki je bila potrebna zaradi stanja, ki je opisano v vpoklicu. Ali sem upravičen do povračila stroškov? 
Če ste v preteklosti plačali za popravilo določenega dela in stanja, ki sta zajeta v tem vpoklicu, ste morda upravičeni do povračila stroškov v skladu z določenimi pogoji in določili. Z lastniki ustreznih vozil smo stopili v stik. Več informacij o upravičenosti do povračila stroškov, pogojih in določilih ter navodilih za oddajo zahteve za povračilo stroškov.

Ali mi bo družba Tesla povrnila stroške, če sem v preteklosti kupil nadgradnjo informacijsko-razvedrilnega sistema zaradi stanja, ki je opisano v vpoklicu?
Če ste namesto za popravilo prejšnjega zaslona na dotik plačali za nadgradnjo informacijsko-razvedrilnega sistema družbe Tesla po tem, ko je servis Tesla ugotovil, da kartica eMMC v vašem vozilu deluje nepravilno zaradi obrabe, ste morda upravičeni do povračila stroškov do zneska popravila kartice eMMC velikosti 8 GB, ki je bilo na voljo ob vaši nadgradnji.Dodatne informacije o upravičenosti do povračila stroškov, pogoji in določila ter navodila za oddajo zahtevka za povračilo stroškov bodo na voljo do konca aprila 2021.

Zakaj družba Tesla počne to?
S tem vpoklicem vas želimo pozvati k namestitvi izdaje programske opreme 2020.48.12 ali novejše izdaje, s čimer se odpravijo vsi morebitni pomisleki glede varnosti. Poleg tega vas želimo s tem vpoklicem obvestiti, da bo družba Tesla brezplačno proaktivno nadgradila obstoječi pomnilnik v ustreznih vozilih z velikosti 8 GB na velikost 64 GB.

nazaj na vrh

delitit