Podpora

Pogosto zastavljena vprašanja glede povračila za kartico eMMC s prostornino 8 GB

Katera popravila so upravičena do povračila?
Odpoklic kartice eMMC s prostornino 8 GB zajema vgrajene večpredstavnostne kartice s prostornino 8 GB, ki so zaradi obrabe v okvari. Celotno besedilo, ki govori o tem, kaj je zajeto v odpoklicu, si lahko ogledate v prvotni objavi.

Morebitna plačana popravila delov in stanj, opisanih zgoraj, ki bodo izvedena po 9. aprilu 2021, ne bodo upravičena do povračila.

Kdo je upravičen do povračila?
Stranke, ki so v preteklosti iz lastnih sredstev plačale za popravilo, ki je bilo upravičeno v sklopu odpoklica kartice eMMC s prostornino 8 GB, bodo upravičene do povračila.

Kako vložim zahtevek za povračilo?
Če za vaše vozilo velja pogoj, naveden v odpoklicu kartice eMMC s prostornino 8 GB, boste na strani svojega Tesla računa videli obrazec za oddajo zahtevka za povračilo. V spletu se prijavite v svoj Tesla račun in izpolnite obrazec.

Potencialna popravila, ki so upravičena do povračila in jih izvedejo v družbi Tesla, smo že določili in vnaprej čim natančneje opredelili vašo upravičenost do povračila. Ta popravila bodo v obrazcu samodejno izpolnjena z datumi popravil, upravičenosti do povračila in dodatnimi podrobnostmi. Predložili boste lahko tudi podatke o popravilih zunanjih ponudnikov.

To je edini način oddaje zahtevka za povračilo. Servisni centri Tesla in skupine za pomoč strankam ne morejo obdelati zahtevkov za povračilo oziroma posredovati novic o stanju zahtevkov.

Kaj narediti, če v svojem Tesla računu ne vidim zahtevka za povračilo?
Če te možnosti ne vidite v svojem računu, popravila, ki jih v družbi Tesla izvedejo na vašem vozilu, najverjetneje ne izpolnjujejo pogojev odpoklica kartice eMMC s prostornino 8 GB. Razlogov za to je lahko več. Celotno besedilo, ki govori o tem, kaj je zajeto v odpoklicu, si lahko ogledate v prvotni objavi.

Ali obstaja časovna omejitev za oddajo zahtevka za povračilo?
Zahtevke za povračilo lahko oddate do dve leti po datumu plačila za popravila v okviru odpoklica kartice eMMC s prostornino 8 GB ali do 9. aprila 2023. Če sta od datuma plačila za vaše upravičeno popravilo minili več kot dve leti, lahko zahtevek oddate do enega leta po tem obvestilu o povračilu ali do 2. marca 2022.

Kaj se zgodi, ko oddam zahtevek za povračilo?
Zahtevek bo pregledan v 60 dneh po prejemu. Ko ga pregledamo, vam bomo po e-pošti sporočili svojo odločitev o odobritvi ali zavrnitvi zahtevka. Če bo vaš zahtevek odobren, boste povračilo morda prejeli tri ali štiri tedne pozneje. Če bo vaš zahtevek zavrnjen, si lahko ogledate, zakaj je bilo povračilo zavrnjeno.

Na kakšen način bom prejel/a povračilo?
Povračilo bo izvedeno prek bančnega nakazila ali neposrednega pologa na račun, ki je naveden na zahtevku.

Zakaj je bil moj zahtevek za povračilo zavrnjen?
Če bo vaš zahtevek zavrnjen, vam bomo v 60 dneh po prejemu zahtevka sporočili svojo odločitev po e-pošti. V tem sporočilu bodo razloženi razlogi za zavrnitev. Običajni razlogi za zavrnitev vključujejo:

  • Popravilo ni izpolnjevalo pogojev odpoklica kartice eMMC s prostornino 8 GB;
  • Vozilo v času popravila ni imelo originalne komponente eMMC družbe Tesla;
  • Vozilo prvotno ni bilo opremljeno z odpoklicano komponento in zato ni zajeto v odpoklicu kartice eMMC s prostornino 8 GB.

Kaj narediti, če imam vprašanje ali če želim po odobritvi ali zavrnitvi znova oddati zahtevek v ponovno presojo?
Če imate po prejemu e-pošte z odločitvijo družbe Tesla o odobritvi ali zavrnitvi zahtevka kakšno vprašanje glede odločitve ali če menite, da je bil vaš zahtevek ob predložitvi pomanjkljiv, ali če želite, da v družbi Tesla znova razmislijo o odločitvi, odgovorite na to e-pošto in priložite vso dodatno podporno dokumentacijo. Ponovni pregledi bodo povzročili zamude pri obdelavi vašega zahtevka.

Ali je za nadgradnjo informacijsko-razvedrilnega sistema na voljo povračilo?
Če ste plačali za nadgradnjo informacijsko-razvedrilnega sistema družbe Tesla po tem, ko so na servisu Tesla ugotovili, da kartica eMMC v vašem vozilu ne deluje zaradi pogoja, ki je naveden v odpoklicu kartice eMMC s prostornino 8 GB, ste morda upravičeni do povračila stroškov do zneska popravila kartice eMMC s prostornino 8 GB, ki je bilo na voljo ob vaši nadgradnji.

Če ste imeli aktivno garancijo ali program prilagoditve v okviru garancije, ki bi zajel stanje, opisano v odpoklicu kartice eMMC s prostornino 8 GB, in ste se namesto tega raje odločili za nadgradnjo informacijsko-razvedrilnega sistema, ne boste upravičeni do povračila.

Kako za upravičena popravila izračunate znesek povračila?
Povračilo je izračunano glede na stroške dela in nadomestnih delov v času popravila, pri čemer so vštete tudi veljavne dajatve. Če račun za upravičeno popravilo vključuje delo in/ali nadomestne dele, ki niso zajeti v odpoklicu kartice eMMC s prostornino 8 GB, stroški, povezani s tem delom in/ali nadomestnimi deli, ne bodo povrnjeni. Povrnjeni bodo samo stroški, povezani z zamenjavo kartice eMMC s prostornino 8 GB, ki se je obrabila.

nazaj na vrh

delitit