Podpora

Naredi sam – Model 3

Lastniki vozil Tesla, ki želijo izvesti osnovne postopke ali vzdrževanje na svojem vozilu Model 3, lahko to naredijo brez obiska servisa. Opravljajte samo postopke, za katere se vam zdi, da jim boste kos, in vedno upoštevajte vsa navodila.

Če želite odgovore na dodatna vprašanja, obiščite stran za podporo.

 

Vnovični zagon zaslona na dotik

Če se zaslon na dotik ne odziva ali se nenavadno obnaša, ga izklopite in ponovno vklopite in morda bo težava odpravljena.

Opozorilo: zaslon na dotik izklopite in ponovno vklopite le takrat, ko je vozilo ustavljeno in v parkirni prestavi. Prikaz stanja avtomobila, varnostna opozorila, kamera za vzvratno vožnjo idr. ne bodo vidni med izklopom in ponovnim vklopom.

 • Prestavite v prestavo za parkiranje.
 • Držite pritisnjena oba drsna gumba na volanu, dokler zaslon na dotik ne potemni.
 • Po nekaj sekundah se prikaže logotip Tesla. Počakajte približno 30 sekund, da se zaslon na dotik izklopi in znova vklopi. Če se zaslon na dotik po nekaj minutah še vedno ne odziva ali če se nenavadno obnaša, poskusite izklopiti in znova vklopiti vozilo.

Opomba: če z drsnima gumboma izklopite in ponovno vklopite zaslon na dotik, s tem ne izklopite in ponovno vklopite vozila Model 3.

nazaj na vrh

 

Izklop in ponovni vklop vozila

Če se vaše vozilo nenavadno obnaša ali se prikaže nedoločljivo opozorilo, lahko poskusite odpraviti težavo tako, da izklopite in znova vklopite vozilo.

 • Prestavite v prestavo za parkiranje.
 • Na zaslonu na dotik se dotaknite možnosti "Upravljalni elementi" > "Varnost in zaščita" > "Izklop".
 • Počakajte vsaj dve minuti brez kakršne koli interakcije z vozilom. Ne odpirajte vrat, ne dotikajte se zavorne stopalke ali zaslona na dotik itd.
 • Ko mineta dve minuti, pohodite zavorno stopalko, da zbudite vozilo.

nazaj na vrh

 

Seznanjanje telefona prek povezave Bluetooth

Seznanjanje vam omogoča, da svoj telefon s podporo za Bluetooth prostoročno uporabljate za klicanje in sprejemanje klicev, dostop do seznama stikov, zadnjih klicev idr. Omogoča vam tudi predvajanje predstavnostnih datotek s telefona. Ko je telefon seznanjen, lahko vozilo Model 3 vzpostavi povezavo z njim, vsakič ko je telefon v dosegu.

Če želite seznaniti telefon, sledite tem korakom, medtem ko sedite v vozilu Model 3:

 • Zaslon na dotik in telefon morata biti vključena.
 • V telefonu omogočite povezavo Bluetooth in poskrbite, da je telefon viden.
  Opomba: pri nekaterih telefonih boste morda preostanek postopka morali opraviti v nastavitvah Bluetooth.
 • Dotaknite se ikone Bluetooth na vrhu zaslona na dotik.
 • Na zaslonu na dotik se dotaknite možnosti "Dodaj novo napravo" > "Začni iskanje". Na zaslonu na dotik je prikazan seznam vseh naprav Bluetooth, ki so na voljo v delovnem dosegu.
 • Na zaslonu na dotik se dotaknite telefona, ki ga želite seznaniti. V nekaj sekundah se bo na zaslonu na dotik prikazala naključno izbrana številka, ki mora biti prikazana tudi v vašem telefonu.
 • Preverite, ali se številka, prikazana v vašem telefonu, ujema s številko, prikazano na zaslonu na dotik. Nato v telefonu potrdite seznanjanje.
 • V telefonu boste morali odgovoriti, ali želite omogočiti vozilu Model 3 dostop do svojih stikov in predstavnostnih datotek.

Ko je seznanjeno s telefonom, vozilo Model 3 samodejno vzpostavi povezavo s telefonom in na zaslonu na dotik se ob imenu telefona prikaže simbol Bluetooth, kar pomeni, da je povezava aktivna.

nazaj na vrh

 

Povezovanje z omrežjem Wi-Fi

Omrežje Wi-Fi je na voljo kot način podatkovne povezave in je pogosto hitrejše od mobilnih podatkovnih omrežij. Povezava z omrežjem Wi-Fi je zlasti uporabna na območjih z omejenim signalom mobilnega omrežja ali brez njega. Če želite zagotoviti hitre in zanesljive posodobitve programske opreme in zemljevidov, vam v družbi Tesla priporočamo, da pustite vozilo povezano z omrežjem Wi-Fi, ko je to mogoče (če je na primer prek noči parkirano v vaši garaži).

Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi:

 • Dotaknite se ikone mobilnega omrežja (običajno LTE ali 3G) v zgornjem vogalu zaslona na dotik. Vozilo Model 3 bo začelo iskati in bo prikazalo zaznana omrežja Wi-Fi v dosegu.
 • Izberite omrežje Wi-Fi, ki ga želite uporabiti, vnesite geslo (po potrebi), nato pa se dotaknite možnosti "Potrdi".
 • Vaše vozilo vzpostavi povezavo z omrežjem Wi-Fi in bo samodejno vzpostavilo povezavo z njim, ko bo v dosegu omrežja.

Vzpostavite lahko tudi povezavo s skritim omrežjem, ki ni prikazano na seznamu najdenih omrežij. Dotaknite se možnosti "Nastavitve Wi-Fi", vnesite ime omrežja v pogovorno okno, ki se odpre, izberite varnostno nastavitev, nato pa se dotaknite možnosti "Dodaj omrežje".

Opomba: če ste v dosegu več omrežij, s katerimi ste že imeli vzpostavljeno povezavo, bo vozilo Model 3 vzpostavilo povezavo z nazadnje uporabljenim omrežjem.

Opomba: uporabite lahko mobilno dostopno točko ali internetno povezavo svojega telefona prek skupne rabe omrežja Wi-Fi (veljajo cene in omejitve vašega mobilnega operaterja).

Opomba: v servisnih centrih Tesla vozilo Model 3 samodejno vzpostavi povezavo z omrežjem Wi-Fi servisa Tesla.

nazaj na vrh

 

Programiranje HomeLink

Programiranje HomeLink®(če je na voljo):

 • Vozilo Model 3 parkirajte tako, da je sprednji odbijač pred garažnimi vrati, ograjo ali lučjo, ki jo želite programirati.
  Pozor: vaša naprava se lahko med programiranjem odpre ali zapre. Pred programiranjem se prepričajte, da v bližini naprave ni ljudi ali predmetov.
 • Preverite stanje baterije v daljinskem upravljalniku naprave. V družbi Tesla vam priporočamo, da baterijo v daljinskem upravljalniku naprave zamenjate pred programiranjem sistema HomeLink.
 • Dotaknite se ikone HomeLink na vrhu zaslona na dotik.
 • Dotaknite se možnosti "Ustvari HomeLink", nato pa s tipkovnico na zaslonu na dotik vnesite ime svoje naprave HomeLink.
 • Dotaknite se možnosti "Vnesi" na tipkovnici ali pa se dotaknite možnosti "Ustvari HomeLink".
 • Nato se dotaknite možnosti "Začni" in sledite navodilom na zaslonu.
  Opomba: če se med programiranjem naprave prikaže zaslon "Priučitev sprejemnika", ne pozabite, da je to časovno omejen korak. Ko pritisnete gumb Learn/Program/Smart na daljinskem upravljalniku naprave, imate na voljo samo približno 30 sekund, da se vrnete v vozilo, pritisnete "Nadaljuj" in nato dvakrat pritisnete ime priučene naprave HomeLink. Pri tem koraku je dobro imeti pomočnika.
 • Ko je naprava programirana, se dotaknite možnosti "Shrani", da dokončate postopek programiranja sistema HomeLink.
 • Poskrbite, da HomeLink deluje po pričakovanjih. V nekaterih primerih boste morda potrebovali več poskusov med postopkom programiranja, preden vam bo uspelo.

Ko je naprava programirana, jo lahko upravljate tako, da se dotaknete ikone HomeLink v vrstici stanja zaslona na dotik. Sistem HomeLink si zapomni lokacijo programiranih naprav. Ko se približate znani lokaciji, se na zaslonu na dotik samodejno prikažejo gumbi za upravljanje sistema HomeLink. Ko se oddaljite, izginejo.

Opomba: za dodatno pomoč ali vprašanja glede združljivosti se obrnite na HomeLink.

nazaj na vrh

 

Dodajanje in odstranjevanje ključev

Dodajanje nove ključ kartice ali daljinskega ključa:
Opomba: če dodate daljinski ključ, poskrbite, da ga imate pri sobni temperaturi. Če je daljinski ključ hladen, seznanjanje morda ne bo uspelo.

 • Na zaslonu na dotik se dotaknite možnosti "Upravljalni elementi" > "Ključavnice", nato pa se dotaknite znaka + v razdelku Ključi.
 • Preberite novo ključ kartico ali daljinski ključ na bralniku ključev za držali za pijačo na zgornji strani sredinske konzole. Ko sta nova ključ kartica ali daljinski ključ prepoznana, ju odstranite iz bralnika ključev.
 • Preberite že overjeno (že ima dostop do vozila) ključ kartico ali daljinski ključ na bralniku ključev za držali za pijačo na zgornji strani sredinske konzole.
 • Ko je postopek končan, se na seznamu ključev na zaslonu na dotik prikaže novo overjeni ključ. Dotaknite se ikone svinčnika, če ga želite preimenovati.

Dodajanje novega telefona kot ključa:
Opomba: če želite dodati nov telefon kot ključ, mora biti vklopljena funkcija Bluetooth in v telefonu mora biti nameščena mobilna aplikacija Tesla, ki je povezana s Tesla računom vozila.

 • Medtem ko sedite v vozilu, odprite mobilno aplikacijo Tesla in izberite ustrezno vozilo (če je z računom povezanih več vozil), nato pa se dotaknite možnosti "Telefon kot ključ" > "Začni".
 • Preberite že overjeno ključ kartico ali daljinski ključ na bralniku ključev za držali za pijačo na zgornji strani sredinske konzole.
 • Ko vas mobilna aplikacija obvesti, da je bilo seznanjanje uspešno, se dotaknite možnosti "Končano". Na seznamu ključev na zaslonu na dotik ("Upravljalni elementi" > "Ključavnice") se prikaže novi telefon kot ključ. Telefon kot ključ je poimenovan po imenu, ki je uporabljeno v nastavitvah telefona.

Odstranjevanje ključa:
Ko ne želite več imeti ključa za dostop do svojega vozila Model 3 (če na primer izgubite telefon ali ključ kartico ipd.), lahko ključ odstranite.

 • Na zaslonu na dotik se dotaknite možnosti "Upravljalni elementi" > "Ključavnice".
 • Poiščite ključ, ki ga želite izbrisati s seznama ključev, nato pa se dotaknite ikone koša za odpadke zraven tega ključa.
 • Ko vas sistem pozove, preberite že overjeno ključ kartico ali daljinski ključ na bralniku ključev za držali za pijačo na zgornji strani sredinske konzole, da potrdite brisanje. Ko končate, seznam ključev ne bo več vseboval izbrisanega ključa.

Opomba: vozilo Model 3 vedno potrebuje vsaj eno overjeno ključ kartico ali daljinski ključ. Če je na seznamu ključev samo ena ključ kartica, tega ključa ne bo mogoče izbrisati.

nazaj na vrh

 

Svoj avtomobil odklenite in zaženite z mobilno aplikacijo Tesla

Z mobilno aplikacijo lahko odklenete in zaženete vozilo Model 3. To je lahko uporabno v primerih, ko nimate ključ kartice ali daljinskega ključa, ko imate težave s telefonom kot ključem ali ko fizično niste v bližini vozila (ko želite na primer odkleniti vozilo za svojo boljšo polovico z drugega konca mesta).

Opomba: vaša telefon in vozilo morata imeti aktivno povezavo z mobilnim omrežjem in na zaslonu na dotik mora biti omogočen mobilni dostop (Upravljalni elementi > Varnost in zaščita > Omogoči mobilni dostop), da omogočite komunikacijo mobilne aplikacije z vozilom. V družbi Tesla priporočamo, da imate delujoč fizični ključ vedno pripravljen, če parkirate na območju z omejenim dostopom do mobilnega omrežja ali brez njega, na primer v parkirni garaži.

Odklepanje vozila z mobilno aplikacijo:

 • Odprite mobilno aplikacijo.
 • Dotaknite se možnosti "Upravljalni elementi" > "Odklepanje".
 • Dotaknite se možnosti "Da" v pojavnem oknu za potrditev.

Zagon vozila z mobilno aplikacijo:

 • Odprite mobilno aplikacijo.
 • Dotaknite se možnosti "Upravljalni elementi" > "Zagon".
 • Vnesite geslo za Tesla račun v pojavnem oknu za potrditev.

Opomba: ko omogočite vožnjo brez ključa, boste imeli na voljo dve minuti, da začnete voziti. Če dve minuti potečeta, preden začnete voziti, boste morali znova omogočiti vožnjo brez ključa.

nazaj na vrh

 

Zamenjava baterije v daljinskem ključu

Ob običajni uporabi baterija v daljinskem ključu zdrži približno pet let. Ko je baterija skoraj prazna, se na zaslonu na dotik izpiše sporočilo. Zamenjava baterije v daljinskem ključu:

 • Daljinski ključ položite na mehko površino z gumbi obrnjenimi navzdol in odprite spodnji pokrovček.
 • Baterijo odstranite tako, da jo privzdignete in iztaknete iz sponk.
 • Ne dotikajte se ploskih površin baterije in vstavite novo baterijo (tip CR2032) tako, da bo znak "+" obrnjen navzgor.
  Opomba: baterije CR2032 lahko kupite v spletnih trgovinah, lokalnih veleblagovnicah in drogerijah.
 • Spodnji pokrovček držite pod kotom, poravnajte jezičke na pokrovčku z zarezami na daljinskem ključu, nato pa dobro pritisnite pokrovček ob daljinski ključ, da se zaskoči.
 • Preizkusite, ali daljinski ključ deluje, tako, da odklenete in zaklenete vozilo.

nazaj na vrh

 

Nameščanje polnilnega kabla za telefon

Če želite na enostaven način priključiti telefon, hkrati pa ne želite imeti šare na konzoli, lahko v vozilo Model 3 namestite kabel za polnjenje telefona.

Opomba: priključna postaja za telefon podpira dva telefona drugega ob drugem.

Namestitev kabla za polnjenje telefona:

 • Odprite oboje vratc na sredinski konzoli pred držali za pijačo.
 • Odstranite gumijasto podlogo s priključne postaje.
 • Dvignite priključno postajo, da dobite dostop do vhodov USB.
 • Snemite pokrovček s podstavka priključne postaje tako, da ga potisnete v levo.
 • Priključek USB na kablu za polnjenje telefona vstavite v vhod USB.
 • Vstavite telefonski konec polnilnega kabla skozi dno priključne postaje in napeljite kabel skozi jezička na dnu priključne postaje.
 • Znova namestite pokrovček na podstavek priključne postaje tako, da ga potisnete v desno.
 • Spustite priključno postajo nižje in znova namestite gumijasto podlogo.

nazaj na vrh

 

Namestitev okvirčka sprednje registrske tablice

Vozilo Model 3 je opremljeno z okvirčkom za registrsko tablico, saj je v določenih državah obvezno imeti sprednjo registrsko tablico. Okvirček je prilagojen obliki sprednjega odbijača na vozilu in je prilepljen z močnim lepilnim trakom.

Opomba: v družbi Tesla priporočamo, da postopek opravite v toplem vremenu in na čistem suhem vozilu. V hladnih in/ali mokrih razmerah lahko lepilni trak slabše drži.

Namestitev okvirčka sprednje registrske tablice:

 • Preskusite izopropilni alkohol na lakirani površini vozila, ki je skrita pred očmi, da se najprej prepričate, da izopropilni alkohol ne bo poškodoval ali odstranil laka.
 • Očistite mesto namestitve z izopropilnim alkoholom in počakajte vsaj minuto, da se posuši.
 • Odstranite ves zaščitni trak z lepilnega traku na vrhu okvirčka in delno odstranite zaščitni trak od zgoraj na vsaki strani. Spodnji del zaščitnega traku na vsaki strani pustite na svojih mestih, odlepljena dela traku pa pregibajte navzven, da ga lahko enostavno odstranite, medtem ko poravnate okvirček na odbijaču.
 • Ko nagibate zgornji del okvirčka za registrsko tablico stran od odbijača (da se ne prime na napačno mesto), poravnajte sredino spodnjega dela okvirčka za registrsko tablico s sredino sprednje mreže, kot je prikazano na sliki.
  Opomba: bodite čim natančnejši pri namestitvi okvirčka, saj ga ne boste mogli prestaviti, ko se enkrat prilepi na odbijač.
 • Ko je okvirček poravnan, pritisnite zgornji del okvirčka ob odbijač, da se lepilni trak prime.
 • Odstranite preostali del zaščitnega traku z obeh strani okvirčka, nato pa močno pritisnite celoten okvirček ob odbijač, s čimer boste zagotovili, da se bo lepilni trak prijel na vseh mestih.
 • Ko je okvirček varno pritrjen, s štirimi priloženimi vijaki privijte registrsko tablico nanj (z zateznim momentom 3 Nm).

nazaj na vrh

 

Zamenjava kabinskih filtrov

Vozilo Model 3 je opremljeno z zračnimi filtri, ki preprečujejo vdor cvetnega prahu, industrijskih odpadkov, prahu s ceste in drugih delcev skozi zračne reže. V družbi Tesla priporočamo, da te filtre zamenjate na 2 leti (na Kitajskem vsako leto). Kabinski filtri so naprodaj v vašem najbližjem servisnem centru.

Zamenjava kabinskih filtrov:

 • Izklopite klimatsko napravo.
 • Sovoznikov sedež premaknite povsem nazaj in odstranite tepih na sovoznikovi strani.
 • S primernim orodjem previdno odstranite desno stranico sredinske konzole tako, da začnete zgoraj in se pomikate navzdol.
 • Z orodjem za odstranjevanje spojk previdno odpnite spojke, s katerimi je pokrov prostora za noge na sovoznikovi strani pritrjen na instrumentno ploščo. Pridržite pokrov prostora za noge in odklopite električna konektorja, nato pa pokrov odmaknite na stran.
 • Odvijte vijak T20, s katerim je pokrov kabinskega filtra privit na modul za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo (HVAC), nato pa pokrov kabinskega filtra snemite in ga odmaknite na stran.
  Opomba: če modul HVAC nima pokrova kabinskega filtra, znova namestite stranice in se obrnite na družbo Tesla.
  Opozorilo: ne vlecite, zvijajte ali kako drugače poškodujte oranžnih visokonapetostnih kablov (HV), ki so pritrjeni na pokrov kabinskega filtra. Če poškodujete visokonapetostne kable, takoj prekinite postopek. Visoka napetost lahko povzroči hude ali smrtne poškodbe.
 • Jeziček zgornjega kabinskega filtra prepognite navzgor, jeziček spodnjega filtra pa navzdol.
 • Medtem ko držite jeziček na zgornjem kabinskem filtru, povlecite zgornji filter iz modula HVAC.
 • Medtem ko držite jeziček na spodnjem kabinskem filtru, povlecite spodnji filter navzgor, nato pa ga izvlecite iz modula HVAC.
 • Puščice na obeh novih filtrih morajo biti usmerjene proti zadnjemu delu vozila. Vstavite spodnji kabinski filter v modul HVAC in ga spustite na njegovo mesto. Nato nad spodnji filter vstavite še zgornji filter.
 • Prepognite jezička navznoter, da lahko namestite pokrov kabinskega filtra.
 • Pokrov kabinskega filtra namestite tako, da zataknete spodnji jeziček pokrova in privijete vijak T20. Vijak privijte z zateznim momentom 1,2 Nm.
 • Znova priklopite električna konektorja na komponente na pokrovu prostora za noge pri sovozniku in pritrdite pokrov s spojkami.
 • Poravnajte desno stranico s sprednjimi in zadnjimi režami na sredinski konzoli, nato pa jo pritisnite, da se spojke zapnejo.
 • Vrnite tepih na sovoznikovi strani na svoje mesto in premaknite sovoznikov sedež nazaj v prvotni položaj.

nazaj na vrh

 

Odstranjevanje kamenja/delcev izza ščitnika zavor

V redkih primerih se lahko zgodi, da boste slišali cviljenje, drgnjenje ali drsenje zavor ali platišč vozila med vožnjo (tudi pri nizki hitrosti), kar najverjetneje pomeni, da se je med zavorni kolut in ščitnik zavore zataknil kamenček ali drug delec.

 • Zavorni kolut
 • Ščitnik zavore

Zvok oddajajo kamenje ali delci, ki drgnejo ob zavorni kolut, medtem ko se ta vrti skupaj s platiščem. Ta situacija ne vpliva na delovanje zavor, toda vseeno je bolje, da kamenček ali delček odstranite čim prej.

Odstranjevanje kamenja ali delcev izza ščitnika zavor:

Opozorilo: če ste vozilo nedavno vozili, so zavorne komponente morda vroče. Ne dotikajte se vročih zavornih komponent, da se ne poškodujete.

 • Prestavite v prestavo za parkiranje.
 • S platišča odstranite pokrov Aero, če je vozilo z njimi opremljeno.
 • Z rokavicami previdno pritisnite zgornji, stranska in spodnji del ščitnika zavor, dokler kamenček ali delec ne pade ven.
 • Pozor: ne uporabljajte orodja ali predmetov, ki lahko poškodujejo ščitnik zavore ali platišče. Na ščitnik zavore ne pritiskajte premočno, saj ga lahko ukrivite.

 • Koraka 2 in 3 po potrebi ponovite na drugih ščitnikih zavor.
 • Prepričajte se, da zvoka ni več mogoče slišati.
 • Znova namestite pokrov Aero na platišče, če je vozilo z njim opremljeno.

Opomba: če z zgornjim postopkom niste uspešno odstranili kamenja ali delcev, poskusite s počasno vožnjo, pri kateri najprej nekaj sekund vozite naprej, nato pa ustavite in nekaj sekund vozite vzvratno). To večkrat ponovite, dokler zvoka ne slišite več. To počnite na varnem območju, kjer lahko pozorno spremljate okolico. Če je zvok še vedno prisoten, stopite v stik z družbo Tesla prek mobilne aplikacije ali se dogovorite za obisk servisa.

nazaj na vrh

 

Utekanje zavor

Po zamenjavi zavornih ploščic in/ali zavornih kolutov morate uteči zavore. Poleg tega se boste z utekanjem zavor morda izognili situaciji, v kateri zavore med zaviranjem cvilijo, zlasti med vožnjo v dežju ali v hladnem in/ali vlažnem podnebju in v primeru, da je na zavornih komponentah rja. Do te situacije, ki sicer ne vpliva na delovanje zavor, lahko pride pri vseh vozilih s kolutnimi zavorami.

Utekanje zavor:

Opomba: upoštevajte vse lokalne prometne predpise in manevre izvajajte samo na ustrezni lokaciji, kjer je to zakonito in je zelo malo ali nič prometa.

 • Na zaslonu na dotik se dotaknite možnosti "Upravljalni elementi" > "Vožnja" > "Regenerativno zaviranje" > "Šibko".
 • Vozilo vozite po ravni cesti s hitrostjo med 80 in 90 km/h.
 • Z zmernim in doslednim pritiskom pohodite zavorno stopalko, da postopoma upočasnite vozilo, in spustite stopalko pri hitrosti 15 km/h.
 • Postopek šestkrat ponovite in med vsako ponovitvijo počakajte vsaj 30 sekund.

Opomba: če je zvok še vedno prisoten, stopite v stik z družbo Tesla prek mobilne aplikacije ali se dogovorite za obisk servisa.

nazaj na vrh

 

Nanašanje sredstva WD-40 na tečajne zatiče na vratnih kljukah

Če v izrednih zimskih razmerah nanesete sredstvo WD-40 na tečajne zatiče na vratnih kljukah, lahko preprečite nabiranje ledu, zaradi katerega se lahko kljuka zatakne. Priporočamo, da nanesete sredstvo WD-40 na tečajne zatiče na vratnih kljukah, če pričakujete sodro, močno sneženje ali ledene razmere. Po potrebi ga nanesite večkrat.

Pozor: pred izvedbo tega postopka preberite in upoštevajte navodila in opozorila proizvajalca sredstva WD-40.

Nanašanje sredstva WD-40 na tečajni zatič vratne kljuke:

 • Za vratno kljuko zataknite prepognjeno krpo ali drug mehek material, da ostane odprta.
 • Priloženo cevko vtaknite v pršilno šobo na pločevinki s sredstvom WD-40.
 • Nataknite si zaščitna očala.
 • Konec cevke približajte tečajnemu zatiču in pršite približno eno sekundo, pri čemer morate paziti, da pomotoma ne pršite po drugih komponentah.

  Opomba: konec cevke položite na vrh vzmeti okrog tečajnega zatiča, da lahko bolje usmerite pršenje.

  Opozorilo: med izvajanjem tega koraka morate nositi zaščitna očala.

 • Odstranite krpo ali drug mehak material, s katerim ste zataknili vratno kljuko, da je ostala odprta.
 • Približno desetkrat privzdignite in spustite vratno kljuko.
 • Če želite podmazati kljuko še drugič, približajte konec cevke tečajnemu zatiču in pršite približno eno sekundo, pri čemer pazite, da ne pršite po drugih komponentah.

  Opomba: konec cevke položite na vrh vzmeti okrog tečajnega zatiča, da lahko bolje usmerite pršenje.

 • Odstranite krpo ali drug mehak material, s katerim ste zataknili vratno kljuko, da je ostala odprta.
 • Približno desetkrat privzdignite in spustite vratno kljuko.
 • Postopek ponovite pri preostalih treh vratnih kljukah.

nazaj na vrh

 

Odstranjevanje ledu z vratnih kljuk

V izrednih zimskih razmerah lahko led, ki se nabere na vratnih kljukah, prepreči odpiranje kljuk. Postopek odstranjevanja ledu na vratnih kljukah vozila Model 3 je nekoliko drugačen kot pri drugih vratnih kljukah; običajno lahko led odstranite tako, da nekajkrat močno udarite po vratni kljuki s spodnjo stranjo pesti.

Pozor: preden se lotite postopka, snemite nakit ali predmete, ki bi lahko poškodovali lak, in ne skušajte uporabiti orodja ali pretirane sile.

Opomba: če prej nanesete sredstvo WD-40 na tečajne zatiče vratnih kljuk, lahko preprečite nabiranje ledu v vratni kljuki. Navodila si oglejte v poglavju Nanašanje sredstva WD-40 na tečajne zatiče na vratnih kljukah.

Led z vratnih kljuk odstranite na naslednji način:

 • Močno pritisnite skrajni zadnji del vratne kljuke, da najprej poskusite odpreti kljuko in odstraniti manjšo ali zmerno količino nabranega ledu.
 • S spodnjo stranjo pesti udarjajte po kljuki in se v krožnem vzorcu s pestjo pomikajte okrog kljuke, da razbijete in odstranite nabrani led.
 • S spodnjo stranjo pesti močno udarite po skrajnem zadnjem delu najširšega dela vratne kljuke. Po potrebi udarjajte vse močneje in pri tem ponavljajte koraka 1 in 2, dokler ne odstranite ledu in lahko odprete kljuko.

  Pozor: po vozilu ne udarjajte tako močno, da bi povzročili vdolbino; udarjajte s silo, ki je primerljiva s trkanjem na sosedova vhodna vrata.

 • Ko lahko kljuko na vratih premikate, jo nekajkrat privzdignite in spustite, da odstranite še preostali nabran led. Kljuka na vratih mora biti do konca pritisnjena navznoter (pospravljena), preden vstopite v vozilo. Preden speljete, preverite, ali so vrata povsem zaprta.

nazaj na vrh

 

Namestitev zavesic proti blatu in ščitnikov proti pršenju

Zavesice proti blatu in ščitnike proti pršenju namestite na naslednji način:

 • Očistite mesto namestitve z alkoholom in počakajte, da se povsem posuši.
 • Volan obrnite v skrajni levi položaj, da boste lahko dosegli mesto namestitve.

 • S ploščatim izvijačem previdno odstranite spodnji spojki (x2), s katerima je pritrjena obloga sprednjega blatnika.

 • Odprite skrajni sprednji pokrovček za dostop do vijaka pod pragom vozila in nato odstranite vijak in podložko.

 • S škarjami previdno odrežite odprti del pokrovčka za dostop pod pragom vozila.

 • PRI NAMESTITVI ŠČITNIKA PROTI PRŠENJU: odlepite papir z lepljive površine na ščitniku proti pršenju in nato odprtine za vijake na ščitniku poravnajte s tistimi na zavesici proti blatu. Ko so odprtine za vijake poravnane, pritisnite zavesico proti blatu in ščitnik proti pršenju skupaj, da se zlepita.

  Opomba: če vozite na območjih, na katerih pogosto izboljšajo razmere na cesti s posipanjem s soljo ali peskom, priporočamo uporabo ščitnikov proti pršenju.

 • VELJA SAMO ZA KOMPLETE 1. GENERACIJE: ko previdno razprete spodnji del obloge sprednjega blatnika, namestite matici v obliki črke U (x2) prek odprtin na pragu vozila. Odprtine za vijake morajo biti poravnane.

 • VELJA SAMO ZA KOMPLETE 1. GENERACIJE: na vijaka (x2) namestite podložko, nato pa z vijakoma privijte zavesico proti blatu/ščitnik proti pršenju na matici v obliki črke U na oblogi sprednjega blatnika. Vijaka privijte z zateznim momentom 1,5 Nm.

 • VELJA SAMO ZA KOMPLETE 2. GENERACIJE: poravnajte odprtine na zavesici proti blatu/ščitniku proti pršenju na oblogi sprednjega blatnika, nato pa vstavite odprte spojke (plastični pokrovčki, ki ste jih izvlekli) v odprtine. Ko so spojke vstavljene, potisnite plastične pokrovčke navznoter, da zapnete spojke in pripnete zavesice proti blatu/ščitnike proti pršenju na svoje mesto.

 • Vstavite nov vijak, s katerim je spodnji del zavesice proti blatu privit na spodnji pokrov na pragu vozila. Vijak privijte z zateznim momentom 5 Nm.

 • Postopek ponovite na desni strani vozila, da namestite desno zavesico proti blatu ali ščitnik proti pršenju.

  Opomba: v teh navodilih in na slikah je opisan postopek namestitve leve zavesice proti blatu in ščitnika proti pršenju. Postopek namestitve na desni strani je zrcalno obrnjen.

nazaj na vrh

 

Zamenjava zavesic proti blatu in ščitnikov proti pršenju

Zavesice proti blatu in ščitnike proti pršenju zamenjate na naslednji način:

 • Volan obrnite v skrajni levi položaj, da boste lahko dosegli mesto namestitve.

 • Odvijte vijak, s katerim je spodnji del zavesice proti blatu privit na spodnji pokrov na pragu vozila.

 • VELJA ZA KOMPLETE 2. GENERACIJE: s ploščatim izvijačem previdno razprite sponke (izvlecite plastične pokrovčke) in nato odstranite sponke, s katerimi sta zavesica proti blatu ali ščitnik proti pršenju pripeta na oblogo blatnika.

 • VELJA SAMO ZA KOMPLETE 1. GENERACIJE: odstranite vijake in podložke, s katerimi sta zavesica proti blatu ali ščitnik proti pršenju privita na matice v obliki črke U na oblogi blatnika.

 • Odstranite zavesico proti blatu ali ščitnik proti pršenju z vozila.
 • PRI NAMESTITVI ŠČITNIKA PROTI PRŠENJU: očistite zavesico proti blatu z alkoholom in počakajte, da se posuši. Nato odlepite papir z lepljive površine na ščitniku proti pršenju in poravnajte odprtine za vijake na ščitniku s tistimi na zavesici proti blatu. Ko so odprtine za vijake poravnane, pritisnite zavesico proti blatu in ščitnik proti pršenju skupaj, da se zlepita.

  Opomba: uporabite nov lepilni trak, če ste že kdaj prej odlepili ščitnik proti pršenju z zavesice proti blatu.
 • PRI ODSTRANJEVANJU ŠČITNIKA PROTI PRŠENJU: povlecite ščitnik proti pršenju stran od zavesice proti blatu, da odlepite lepilni trak. Očistite zavesico proti blatu in ščitnik proti pršenju z alkoholom in počakajte, da se posušita.

  Pozor: če vozite na območjih, na katerih pogosto izboljšajo razmere na cesti s posipanjem s soljo ali peskom, priporočamo uporabo ščitnikov proti pršenju.

 • VELJA ZA KOMPLETE 2. GENERACIJE: poravnajte odprtine na zavesici proti blatu/ščitniku proti pršenju na oblogi sprednjega blatnika, nato pa vstavite odprte spojke (plastični pokrovčki, ki ste jih izvlekli) v odprtine. Ko so spojke vstavljene, potisnite plastične pokrovčke navznoter, da zapnete spojke in pripnete zavesice proti blatu/ščitnike proti pršenju na svoje mesto.

 • VELJA ZA KOMPLETE 1. GENERACIJE: na vijaka (x2) namestite podložki, nato pa z vijakoma privijte zavesico proti blatu/ščitnik proti pršenju na matici v obliki črke U na oblogi sprednjega blatnika. Vijaka privijte z zateznim momentom 1,5 Nm.

 • Vstavite vijak, s katerim je spodnji del zavesice proti blatu privit na spodnji pokrov na pragu vozila. Vijak privijte z zateznim momentom 5 Nm.

 • Postopek ponovite na desni strani vozila.

  Opomba: v teh navodilih in na slikah je opisan postopek zamenjave zavesice proti blatu in ščitnika proti pršenju na levi strani vozila. Postopek za desno stran je zrcalno obrnjen.

nazaj na vrh

 

Preverjanje in uravnavanje tlaka v pnevmatikah

Ta navodila upoštevajte, ko so pnevmatike hladne in je vozilo Model 3 stalo na mestu dlje kot tri ure:

 • Ustrezni tlak v pnevmatikah je naveden na nalepki z informacijami o pnevmatikah in obremenitvi, ki je na sredinskem stebričku voznikovih vrat.
 • Snemite pokrovček ventila.
 • Dobro potisnite natančni merilnik tlaka v pnevmatikah na ventil, da izmerite tlak.
 • Po potrebi dodajte ali izpustite zrak, da dosežete priporočeni tlak.
  Opomba: zrak lahko izpustite tako, da pritisnete kovinsko paličico na sredini ventila.
 • Znova preverite tlak z natančnim merilnikom tlaka.
 • Po potrebi ponavljajte koraka 3 in 4, dokler ne dosežete ustreznega tlaka v pnevmatiki.
 • Znova privijte pokrovček ventila, da preprečite vnos umazanije. Redno preverjajte, da ventil ni poškodovan in da ne izpušča zraka.

nazaj na vrh

 

Vožnja za umerjanje kamer

Ko uporabljate funkcije avtopilota, mora vozilo Model 3 manevrirati zelo natančno. Zato morajo kamere opraviti postopek samodejnega umerjanja pred prvo uporabo določenih funkcij (na primer aktivnega tempomata ali samodejnega krmiljenja) ali po določenih servisnih popravilih. Na zaslonu na dotik je prikazan indikator napredka, ki vam bo v pomoč.

Umerjanje se običajno konča po prevoženih 32–40 km, toda razdalja je odvisna od razmer na cesti in okoljskih pogojev. Če vozite po ravni cesti z dobro vidnimi oznakami voznih pasov, bo vozilo Model 3 hitreje opravilo umerjanje. Po dokončanem umerjanju so funkcije avtopilota na voljo za uporabo. Na družbo Tesla se obrnite samo v primeru, da vozilo Model 3 ne dokonča postopka umerjanja po prevoženih 160 kilometrih.

Opomba: če skušate uporabiti funkcijo, ki ni na voljo, dokler umerjanje ni dokončano, funkcija ne bo omogočena, na zaslonu na dotik pa se bo izpisalo sporočilo.
Opomba: vozilo Model 3 mora ponoviti postopek umerjanja, če v družbi Tesla servisirajo kamere in v nekaterih primerih po posodobitvi programske opreme.

nazaj na vrh

 

Zamenjava opornikov pokrova sprednjega prtljažnika

Opornike pokrova sprednjega prtljažnika je mogoče zamenjati, če zaradi katerega koli razloga odpovedo. Zamenjava opornikov pokrova sprednjega prtljažnika:

 • Odprite pokrov sprednjega prtljažnika in ga začasno podprite s pripomočkom, ki ga ne bo poškodoval.
 • S primernim orodjem odpnite spojko na dnu opornika in izvlecite opornik iz nastavka na karoseriji vozila.
 • S primernim orodjem odpnite spojko na vrhu opornika in izvlecite opornik iz nastavka na pokrovu sprednjega prtljažnika. Snemite stari opornik z vozila.
 • Očistite mesto namestitve na vozilu in nato podmažite obe vrtišči novega opornika.
 • Batnico opornika pritrdite na karoserijo vozila, ohišje opornika pa na pokrov sprednjega prtljažnika. Zapnite spojke.
 • Odstranite pripomoček, s katerim ste podprli pokrov sprednjega prtljažnika, in preverite, ali se pokrov odpira in zapira, kot je treba.

nazaj na vrh

 

Zamenjava opornikov zadnjega prtljažnika

Opornike vrat zadnjega prtljažnika je mogoče zamenjati, če zaradi katerega koli razloga odpovedo. Zamenjava opornikov vrat zadnjega prtljažnika:

 • Odprite vrata zadnjega prtljažnika in jih začasno podprite s pripomočkom, ki jih ne bo poškodoval.
 • S primernim orodjem odpnite spojko, s katero je spodnji del opornika vrat zadnjega prtljažnika pripet na tečaj na vozilu, nato pa odpnite opornik.
 • S primernim orodjem odpnite spojko, s katero je zgornji del opornika vrat zadnjega prtljažnika pripet na tečaj na vratih, nato pa snemite opornik z vozila.
 • Očistite tečaja in nato podmažite obe vrtišči novega opornika.
 • Batnico opornika pritrdite na tečaj na vozilu, ohišje opornika pa na tečaj na vratih zadnjega prtljažnika. Zapnite spojke.
 • Odstranite pripomoček, s katerim ste podprli vrata zadnjega prtljažnika, in preverite, ali se vrata odpirajo in zapirajo, kot je treba.

nazaj na vrh

 

Dolivanje tekočine za pranje vetrobranskega stekla

Edina posoda, v katero lahko dolijete tekočino, je posoda za tekočino za pranje vetrobranskega stekla, ki je za sprednjim prtljažnikom. Ko je nivo tekočine nizek, se na zaslonu na dotik izpiše sporočilo.

Dolivanje tekočine za pranje stekla:

 • Odprite pokrov sprednjega prtljažnika.
 • Očistite okolico pokrovčka odprtine za dolivanje, preden ga odprete, da preprečite vnos umazanije v posodo.
 • Odprite pokrovček odprtine za dolivanje.
 • Dolivajte tekočino, dokler nivo tekočine ni tik pod vratom odprtine za dolivanje, pri tem pa pazite, da ne razlivate tekočine.
 • Takoj obrišite razlito tekočino in polito površino sperite z vodo.
 • Znova namestite pokrovček odprtine za dolivanje.

Opomba: določeni državni ali lokalni predpisi omejujejo uporabo hlapnih organskih spojin (VOC). Te spojine se pogosto uporabljajo kot sredstvo proti zmrzovanju v tekočini za pranje stekel. Uporabljajte tekočino za pranje stekel z omejeno vsebnostjo hlapnih organskih spojin, samo če nudi ustrezno zaščito pred zmrzovanjem v vseh podnebnih okoljih, v katerih boste vozili vozilo Model 3.

Pozor: ne dolivajte formuliranih tekočin za pranje stekel, ki vsebujejo vodoodbojna sredstva ali sredstva proti žuželkam. Te tekočine lahko povzročijo proge ali madeže na steklu, cviljenje ali druge zvoke.

Opozorilo: pri temperaturah pod 4 °C uporabljajte tekočino za pranje stekel s sredstvom proti zmrzovanju. V hladnem vremenu lahko tekočina za pranje stekel brez sredstva proti zmrzovanju poslabša vidljivost skozi vetrobransko steklo.

Opozorilo: tekočina za pranje vetrobranskega stekla lahko draži oči in kožo. Preberite in upoštevajte navodila proizvajalca tekočine za pranje stekel.

nazaj na vrh

 

Zamenjava metlic brisalca

Za optimalno delovanje zamenjajte metlice brisalcev vsaj enkrat letno.
Opomba: namestite samo nadomestne metlice, ki so enake originalnim metlicam. Z neustreznimi metlicami lahko poškodujete sistem brisalcev in vetrobransko steklo.

Zamenjava metlic brisalcev:

 • Prestavite v prestavo za parkiranje in izklopite brisalce.
 • Dotaknite se možnosti "Upravljalni elementi" > "Servis" > "Servisni položaj brisalcev" > "VKLOP", da premaknete brisalce v servisni položaj.
 • Roko brisalca nekoliko odmaknite od vetrobranskega stekla, da imate dostop do metlice brisalca.
  Pozor: metlice brisalcev se ne zaskočijo v dvignjenem položaju. Roke brisalca ne dvigajte višje od predvidenega položaja.
 • Pod roko brisalca podstavite krpo, da preprečite praske ali razpoke na vetrobranskem steklu v primeru, da bi se roka brisalca nenadoma spustila nižje.
 • Pridržite roko brisalca in pritisnite zaklepni jeziček, medtem ko pomaknete metlico po roki navzdol.
 • Novo metlico poravnajte na roki brisalca in jo pomaknite proti delu roke s kaveljčkom, dokler se ne zatakne v ustrezni položaj.
 • Metlice brisalcev previdno položite nazaj na vetrobransko steklo.
 • Izklopite servisni položaj brisalcev, da se ti vrnejo v običajni položaj.

nazaj na vrh

 

Ročna sprostitev polnilnega kabla

Če običajne metode za sprostitev polnilnega kabla iz polnilnega priklopa (z gumbom za sprostitev ročice za polnjenje, prek zaslona na dotik ali mobilne aplikacije) ne delujejo, pozorno upoštevajte ta navodila:

 • Na zaslonu na dotik si oglejte zaslon za polnjenje, da se prepričate, da se vozilo Model 3 ne polni. Po potrebi se dotaknite možnosti "Prekini polnjenje".
 • Odprite vrata zadnjega prtljažnika.
 • Povlecite kabel za sprostitev polnilnega priklopa navzdol, da odpnete polnilni kabel.

  Opomba: kabel za sprostitev je morda v odprtini notranje obloge prtljažnika.
 • Izvlecite polnilni kabel iz polnilnega priklopa.

Pozor: kabel za sprostitev je namenjen samo uporabi v primerih, v katerih polnilnega kabla ni mogoče z običajnimi metodami sprostiti iz polnilnega priklopa. Večkratna uporaba tega kabla lahko poškoduje kabel za sprostitev ali polnilno opremo.

Opozorilo: tega postopka ne izvajajte med polnjenjem vozila ali če so izpostavljeni oranžni visokonapetostni prevodniki. Ob neupoštevanju teh navodil lahko pride do električnega udara in hudih poškodb ali škode na vozilu. Če ne veste, kako varno opraviti ta postopek, se obrnite na najbližji servisni center.

Opozorilo: ne skušajte odstraniti polnilnega kabla, medtem ko vlečete kabel za sprostitev. Vedno najprej povlecite kabel za sprostitev, nato pa poskusite odstraniti polnilni kabel iz polnilnega priklopa. Ob neupoštevanju teh navodil lahko pride do električnega udara in hudih poškodb.

nazaj na vrh

 

Priklop in odklop vlečne kljuke

Paket za vleko za vozilo Model 3 vključuje nosilno kljuko s krogelnim priklopom s premerom 50 mm. Ko vlečne kljuke ne uporabljate, jo snemite in shranite na suhem, da preprečite nastanek rje in korozije. S protiprašnim pokrovom preprečite vnos umazanije in delcev v ohišje vlečne kljuke.

Opozorilo: za vleko prikolice morate uporabiti vlečno kljuko vozila Model 3. Ne skušajte pritrditi druge vrste kljuk za vleko prikolice.

Opomba: med vleko vedno pritrdite tudi varnostne verige. Verige prekrižajte pod priklopom prikolice in jih pritrdite na ušesca prikolice, da zagotovite varnost tovora na prikolici.

Namestitev vlečne kljuke:

 • Snemite protiprašni pokrov z ohišja vlečne kljuke tako, da vstavite manjši predmet, kot je na primer ploščati izvijač, v sponke na obeh straneh protiprašnega pokrova. Zasukajte sponke, dokler jih ne odpnete, nato jih izvlecite ter snemite protiprašni pokrov.
 • Vstavite ključ v cilindrično ključavnico na vlečni kljuki in zasukajte cilindrično ključavnico tako, da bo ključ poravnan s položajem "Open" (Odprto).
 • Cilindrično ključavnico za približno 0,5 cm izvlecite iz nastavka in jo zasukajte v desno, dokler ikona odklenjene ključavnice ni na vrhu cilindrične ključavnice.
  Opozorilo: cilindrično ključavnico zasukajte previdno. Če se ne zaklene v položaj "Open" (Odprto), se sama vrne v prvotni položaj "Closed" (Zaprto) in vam lahko pripre prste.
 • Trdno primite vlečno kljuko s spodnje strani in jo poravnajte z ustreznimi izrezi na ohišju vlečne kljuke.
  Opomba: ne držite cilindrične ključavnice, saj se mora prosto sukati.
 • Potiskajte vlečno kljuko v njeno ohišje, dokler se cilindrična ključavnica hitro ne zasuka v levo in se sama zaklene v položaj "Closed" (Zaprto).
 • Preverite, ali je vlečna kljuka povsem vstavljena v ohišje, tako, da jo povlečete navzdol. Vlečna kljuka ne sme pasti, ko jo povlečete navzdol.
  Opomba: če vlečna kljuka ni zaklenjena v ohišju, bo padla ven, ko jo boste povlekli navzdol.
 • Obrnite ključ tako, da bodo puščice poravnane z ikono zaklenjene ključavnice na cilindrični ključavnici.
 • Izvlecite ključ in ga shranite na varnem (po možnosti v vozilu).
  Opomba: ključ lahko izvlečete samo, ko je vlečna kljuka zaklenjena. To pomeni, da je ustrezno priklopljena. Ne uporabljajte vlečne kljuke, če je ključ v ključavnici.
  Opomba: v družbi Tesla vam priporočamo, da si kodo ključa zapišete. Potrebovali jo boste, če ključ izgubite in morate naročiti nadomestnega.

Odklop vlečne kljuke

Po vleki snemite vlečno kljuko:

 • Vstavite ključ in ga obrnite tako, da zgornji del ključa poravnate z ikono odklenjene ključavnice.
 • Dobro držite spodnji del vlečne kljuke (da vam ne pade na tla), za približno 0,5 cm izvlecite cilindrično ključavnico in jo zasukajte v desno, da bo ikona zaklenjene ključavnice na vrhu. Zdaj je cilindrična ključavnica odklenjena v položaju "Open" (Odprto) in vlečna kljuka pade iz ohišja.
  Opozorilo: cilindrično ključavnico zasukajte previdno. Če se ne zaklene v položaj "Open" (Odprto), se sama vrne v prvotni položaj "Closed" (Zaprto) in vam lahko pripre prste.
 • Znova namestite protiprašni pokrov na ohišje vlečne kljuke, da se v ohišju ne nabira umazanija, tako, da pripnete sponke.
 • Zaprite protiprašni pokrov na cilindrični ključavnici vlečne kljuke in shranite vlečno kljuko na varnem.
  Opomba: kljuko vzdržujete tako, da redno mažete njeno površino z nesmolnato mastjo.

nazaj na vrh

 

Umerjanje oken

Če se steklo obnaša nepričakovano (se dotika svetle obloge, se neustrezno odpre ali zapre, se pomakne navzdol dlje kot običajno, ko odprete vrata, ipd.), lahko težavo morda odpravite z umerjanjem.

Umerjanje stekla:

 • Zaprite vrata, na katerih je steklo, ki povzroča težave.
 • Sedite na voznikov sedež in zaprite voznikova vrata.
 • Z voznikovim stikalom za pomikanje stekla zapirajte problematično steklo, dokler se ne zaustavi.
 • Z voznikovim stikalom za pomikanje stekla odpirajte problematično steklo, dokler se ne zaustavi.
 • Z voznikovim stikalom za pomikanje stekla zapirajte problematično steklo, dokler se ne zaustavi.

Steklo bi zdaj moralo biti umerjeno. Če se težave nadaljujejo tudi po večkratnem poskusu umerjanja, se obrnite na družbo Tesla.

nazaj na vrh

 

Odpiranje pokrova sprednjega prtljažnika brez napajanja

Če vozilo Model 3 nima 12-voltnega napajanja, ne boste mogli odpreti sprednjega prtljažnika prek zaslona na dotik ali mobilne aplikacije. Odpiranje sprednjega prtljažnika v tej situaciji:

Opomba: na naslednji način ne boste mogli odpreti sprednjega prtljažnika, če je vozilo Model 3 zaklenjeno in nima 12-voltnega napajanja.

 • Poiščite zunanji 12-voltni napajalnik (na primer prenosno napravo za zagon s premostitvenimi kabli).
 • Odprite pokrovček vlečnega ušesa tako, da močno pritisnete na zgornji del pokrovčka, da se upogne navznoter, nato pa nežno povlecite priprti del k sebi.
  Opomba: od datuma proizvodnje je odvisno, ali je na pokrovček vlečnega ušesa pritrjen pozitivni ali negativni priključek.
 • Iz odprtine vlečnega ušesa izvlecite obe žici, da odkrijete oba priključka.
 • Rdeči pozitivni (+) kabel 12-voltnega napajalnika priklopite na rdeči pozitivni (+) priključek.
 • Črni negativni (-) kabel 12-voltnega napajalnika priključite na črni negativni (-) priključek.
  Opomba: če na ta priključka priklopite 12-voltno napajanje, samo odklenete pokrov sprednjega prtljažnika. Prek teh priključkov ne morete polniti 12-voltne baterije.
 • Vklopite zunanji napajalnik (glejte navodila proizvajalca). Pokrov sprednjega prtljažnika se takoj odklene in lahko ga odprete za dostop do sprednjega prtljažnika.
 • Odklopite oba kabla tako, da začnete s črnim negativnim (-) kablom.
 • Če boste vozilo Model 3 povlekli na tovornjak z nizko ploščadjo, pokrovčka vlečnega ušesa še ne namestite nazaj na svoje mesto. V nasprotnem primeru namestite pokrovček vlečnega ušesa tako, da vstavite žice v odprtino vlečnega ušesa in poravnate pokrovček vlečnega ušesa na svoj položaj ter ga zasukate.

nazaj na vrh

 

Zagon 12-voltne bater. s premos. kabli

Pozor: z vozilom Model 3 in premostitvenimi kabli ne morete zagnati drugega vozila. Lahko povzročite škodo.

Opomba: če zaženete vozilo Model 3 z drugim vozilom in premostitvenimi kabli, glejte navodila proizvajalca drugega vozila. V naslednjih navodilih se predpostavlja uporaba zunanjega 12-voltnega napajalnika (na primer prenosne naprave za zagon s premostitvenimi kabli).

Pozor: izognite se kratkim stikom pri zagonu vozila Model 3 s premostitvenimi kabli. Če priklopite kable na napačne pole ali se z enim priključkom dotaknete drugega ipd., lahko poškodujete vozilo Model 3.

 • Odprite pokrov sprednjega prtljažnika.
 • Odstranite vzdrževalno ploščo tako, da jo povlečete navzgor, da odpnete spojke, ki jo držijo na mestu.
 • Odstranite notranjo oblogo kabinskega zračnika tako, da jo povlečete navzgor, da odpnete spojke, ki jo držijo na mestu.
 • Rdeči pozitivni (+) kabel 12-voltnega napajalnika priklopite na rdeči pozitivni (+) priključek na 12-voltni bateriji.
  Pozor: ne dovolite, da pozitivni kabel pride v stik z drugimi kovinskimi komponentami, na primer z nosilcem, ki drži baterijo. S tem se boste izognili škodi na vozilu Model 3.
 • Črni negativni (-) kabel 12-voltnega napajalnika priključite na črni negativni (-) priključek na 12-voltni bateriji.
 • Vklopite zunanji napajalnik (glejte navodila proizvajalca). Dotaknite se zaslona na dotik, da ga zbudite.
  Opomba: morda bo trajalo nekaj minut, preden bo dovolj energije za vklop zaslona na dotik.
 • Ko ne potrebujete več zunanjega 12-voltnega napajalnika, odklopite oba kabla s priključkov na 12-voltni bateriji tako, da začnete s črnim negativnim (-) kablom.
 • Vrnite notranjo oblogo kabinskega zračnika nazaj na njeno mesto in jo pritisnite, da se zaskoči.
 • Vrnite vzdrževalno ploščo nazaj na njeno mesto in jo pritisnite, da se zaskoči.
 • Zaprite pokrov sprednjega prtljažnika.

nazaj na vrh

 

Odstranjevanje in namestitev pokrovov platišč Aero

Če je vaše vozilo Model 3 opremljeno s pokrovi platišč Aero, jih morate sneti za dostop do kolesnih vijakov.

Odstranjevanje pokrovov platišč Aero:

 • Dobro primite pokrov platišča Aero z obema rokama.
 • Povlecite pokrov platišča Aero k sebi, da ga odpnete.

Namestitev pokrova platišča Aero:

 • Poravnajte pokrov platišča Aero v položaj tako, da je zareza na dnu oznake Tesla "T" poravnana z ventilom pnevmatike.
 • Močno pritisnite po celotnem obodu pokrova platišča Aero, da se povsod zaskoči.

nazaj na vrh

 

Odstranitev in namestitev pokrovov matic

Če je vaše vozilo Model 3 opremljeno s pokrovčki kolesnih vijakov, jih morate sneti za dostop do kolesnih vijakov.

Odstranjevanje pokrovčka kolesnega vijaka:

 • Vstavite ukrivljen del orodja za pokrovčke kolesnih vijakov (ki ga najdete v sovoznikovem predalu) v odprtino na dnu oznake Tesla "T".
 • Orodje za pokrovčke kolesnih vijakov vstavite do konca v odprtino na pokrovčku kolesnega vijaka.
 • Zasukajte orodje za pokrovčke kolesnih vijakov tako, da se ukrivljen del dotika sredine pokrovčka kolesnega vijaka.
 • Močno povlecite orodje kolesnih vijakov stran od platišča, dokler se pokrovček kolesnega vijaka ne sname.

Namestitev pokrovčka kolesnega vijaka:

 • Poravnajte pokrovček kolesnega vijaka na njegovo mesto.
 • Močno pritisnite pokrovček kolesnega vijaka, da se zaskoči.

nazaj na vrh

 

Lučke stanja polnilnega priklopa

Ko je polnilni priklop odprt, lučka stanja spremeni barvo in s tem sporoči svoje trenutno stanje ter pomaga odpraviti morebitne težave. Ne pozabite, da lučka polnilnega priklopa ugasne po nekaj trenutkih, ko zaklenete vozilo (če na primer pristopite k vozilu po tem, ko se že nekaj časa polni).

Ko priklopite vozilo na napajanje, spremljajte barvo polnilnega priklopa, preden zapustite vozilo. Če sveti rdeča ali oranžna lučka, skušajte odpraviti težavo, preden zapustite vozilo, da zagotovite uspešno polnjenje.

Barva lučke polnilnega priklopa Kaj pomeni Kaj narediti

BELA – SVETI

(običajno delovanje)

Vozilo Model 3 je pripravljeno na polnjenje in adapter ni vstavljen ali pa je polnilni priklop odklenjen in je adapter pripravljen na to, da ga odstranite. Vstavite adapter za polnjenje, če želite polniti, ali ga odstranite, če ste polnjenje končali.

MODRA – UTRIPA

(običajno delovanje)

Vozilo Model 3 aktivno komunicira s polnilno postajo. Nič. Počakajte nekaj sekund, da začne polnilni priklop utripati zeleno (polnjenje) ali svetiti modro (načrtovano je polnjenje v prihodnosti).

MODRA – SVETI

(morda morate ukrepati)

Vozilo Model 3 zazna, da je adapter priklopljen in da naj bi se polnjenje začelo ob določenem času v prihodnosti. Se ne polni. Če želite vozilo polniti takoj, onemogočite možnost "Načrtovano polnjenje" ali se na zaslonu na dotik ali v mobilni aplikaciji dotaknite možnosti "Začni polnjenje". Če ste namenoma izbrali nastavitev "Načrtovano polnjenje", vam ni treba narediti ničesar. Ne pozabite, da si Načrtovano polnjenje zapomni vašo lokacijo.

ZELENA – UTRIPA

(običajno delovanje)

Polnjenje je v teku. Ko se vozilo Model 3 bliža koncu polnjenja, lučka utripa počasneje. Nič. Odstranite polnilni kabel, ko končate s polnjenjem.

ZELENA – SVETI

(običajno delovanje)

Polnjenje je končano. Odstranite polnilni kabel, ko ste pripravljeni na vožnjo.

ORANŽNA – SVETI

(morate ukrepati)

Adapter ni dobro vstavljen v polnilni priklop. Poravnajte adapter v polnilnem priklopu in ga vstavite do konca. Če se težave nadaljujejo, preglejte, ali je v polnilnem priklopu ali adapterju morda ovira. Če ne najdete nobene ovire, poskusite z drugim polnilnim kablom.

ORANŽNA – UTRIPA

(morate ukrepati)

Vozilo Model 3 se polni z zmanjšanim tokom, saj adapter ni dobro vstavljen v polnilni priklop. Poravnajte adapter v polnilnem priklopu in ga vstavite do konca. Če se težave nadaljujejo, preglejte, ali je v polnilnem priklopu ali adapterju morda ovira. Če ne najdete nobene ovire, poskusite z drugim polnilnim kablom.

RDEČA – SVETI

(morate ukrepati)

Zaznana je napaka in polnjenje je prekinjeno ali se ne more začeti. Na zaslonu na dotik si oglejte sporočilo o napaki. Če ni napake, poskusite uporabiti drug polnilni kabel ali ponastavite vir polnjenja (glejte lučke stanja na mobilnem priključku ali stenski polnilnici). Če drug polnilni kabel ne deluje, izklopite vozilo in ga znova vklopite prek zaslona na dotik in poskusite znova.

NI LUČKE

(običajno delovanje)

Vozilo Model 3 je zaklenjeno in že nekaj časa spi. Nič. Če odklenete vozilo ali pritisnete gumb na ročici za polnjenje, se bo lučka stanja polnilnega priklopa znova prikazala.

nazaj na vrh

 

Lučke stanja mobilnega priključka 2. generacije

V običajnih razmerah, ko je polnjenje v teku, lučke logotipa Tesla zaporedoma utripajo in rdeča lučka ne sveti. Prepoznajte težave s pomočjo teh lučk.

V nekaterih primerih boste morda morali ponastaviti napravo tako, da odklopite mobilni priključek iz vozila ali iz stenske vtičnice.

Zelene lučke Rdeča lučka Kaj pomeni Kaj narediti
Vse svetijo 1 sekundo Izklop Postopek zagona. Nič. Zagon mobilnega priključka.
Vse svetijo Izklop Vklopljeno. Mobilni priključek je vklopljen in v stanju pripravljenosti, vendar polnjenje ni v teku. Prepričajte se, da je mobilni priključek priklopljen v vozilo.
Pretakanje Izklop Polnjenje je v teku. Nič. Mobilni priključek uspešno polni.
Pretakanje Enkrat utripne Polnilni tok je zmanjšan zaradi visoke temperature, ki je bila zaznana v adapterju vozila. Odklopite mobilni priključek z vozila in ga znova priklopite. Poskusite polniti na hladnejšem mestu, na primer v zaprtem prostoru ali v senci. Če se težave nadaljujejo, se obrnite na najbližji servisni center.
Pretakanje Dvakrat utripne Polnilni tok je zmanjšan zaradi visoke temperature, ki je bila zaznana v vtiču, ki je priključen v krmilnik mobilnega priključka. Odklopite mobilni priključek iz vozila in stenske vtičnice. Adapter mora biti vstavljen do konca, priklopite mobilni priključek v stensko vtičnico, nato pa ga priklopite v vozilo. Če se težave nadaljujejo, se obrnite na najbližji servisni center.
Pretakanje Trikrat utripne Polnilni tok je zmanjšan zaradi visoke temperature, ki je bila zaznana v krmilniku mobilnega priključka. Odklopite mobilni priključek z vozila in ga znova priklopite. Poskusite polniti na hladnejšem mestu, na primer v zaprtem prostoru ali v senci. Če se težave nadaljujejo, se obrnite na najbližji servisni center.
Pretakanje Štirikrat utripne Polnilni tok je zmanjšan zaradi visoke temperature, ki je bila zaznana v stenski vtičnici. Prepričajte se, da je stenska vtičnica primerna za polnjenje in da je vtič pravilno vstavljen. Poskusite uporabiti drugo vtičnico. Če ste negotovi, se obrnite na električarja.
Pretakanje Petkrat utripne Polnilni tok je zmanjšan zaradi napake, ki je bila zaznana v adapterju. Prepričajte se, da je adapter mobilnega priključka ustrezno priključen.
Izklop Enkrat utripne Ozemljitvena napaka. Električni tok uhaja prek potencialno nevarne poti. Odklopite mobilni priključek z vozila in ga znova priklopite. Poskusite uporabiti drugo vtičnico. Če se težave nadaljujejo, se obrnite na najbližji servisni center.
Izklop Dvakrat utripne Odsotnost ozemljitve. Mobilni priključek zazna odsotnost ozemljitve. Električna vtičnica mora biti ustrezno ozemljena. Poskusite uporabiti drugo vtičnico. Če ste negotovi, se obrnite na električarja.
Izklop Trikrat utripne Napaka releja/kontaktorja. Odklopite mobilni priključek z vozila in ga znova priklopite. Poskusite uporabiti drugo vtičnico. Če se težave nadaljujejo, se obrnite na najbližji servisni center.
Izklop Štirikrat utripne Pre/podnapetostna zaščita. Prepričajte se, da je stenska vtičnica primerna za polnjenje in da je vtič pravilno vstavljen. Poskusite uporabiti drugo vtičnico. Če ste negotovi, se obrnite na električarja.
Izklop Petkrat utripne Napaka adapterja. Prepričajte se, da je adapter mobilnega priključka ustrezno priključen.
Izklop Šestkrat utripne Napaka pilota. Raven pilota ni ustrezna. Odklopite mobilni priključek z vozila in ga znova priklopite. Poskusite uporabiti drugo vtičnico. Če se težave nadaljujejo, se obrnite na najbližji servisni center.
Izklop Sedemkrat utripne Napaka ali neskladje programske opreme. Posodobite programsko opremo vozila, če je posodobitev na voljo. Če posodobitev ni na voljo, se obrnite na najbližji servisni center.
Izklop Vklop Samodejni pregled ni uspel. Odklopite mobilni priključek z vozila in ga znova priklopite. Če napake ne odpravite, odklopite mobilni priključek iz vozila in iz električne vtičnice in ga znova priklopite.
Vse svetijo Enkrat utripne Toplotna napaka. Poskusite polniti na hladnejšem mestu, na primer v zaprtem prostoru ali v senci. Če se težave nadaljujejo, se obrnite na najbližji servisni center.
Vse svetijo Petkrat utripne Napaka adapterja. Polnilni tok je omejen na 8 A. Odklopite mobilni priključek iz vozila. Mobilni priključek znova priklopite v vozilo. Če napake ne odpravite, odklopite mobilni priključek iz vozila in iz električne vtičnice in ga znova priklopite.
Izklop Izklop Izguba napajanja. Odklopite mobilni priključek z vozila in preverite, ali je tok v električni vtičnici.

nazaj na vrh

Oznake: 

delitit