Podpora

Napotitveni program

Zahvaljujemo se vsem zvestim podpornikom družbe Tesla, ki nam vsak dan pomagajo doseči naše poslanstvo tako, da svoje navdušenje nad vozili Tesla delijo s prijatelji in družinskimi člani. Samo v letu 2020 so lastniki vozil Tesla pomagali pospešiti prehod sveta na trajnostno energijo s preprečitvijo 5 milijonov ton emisij CO2.

Od 18. septembra 2021 do nadaljnjega v vaši regiji ne bomo ponujali napotitvenih nagrad.

Prijavite se, da boste še naprej prejemali najnovejše novice družbe Tesla ter obvestila o njenih dogodkih in izdelkih.

Prejšnji napotitveni program

Od 18. septembra 2021 izdelki za vozila ne izpolnjujejo več pogojev za napotitvene nagrade. Vsa naročila v okviru napotitev je bilo treba oddati prek aktivne povezave za napotitev, saj napotitve ni mogoče dodati po naročilu.

Do ugodnosti v okviru prejšnjih napotitev ste upravičeni, če ste naročilo v okviru napotitve za vozilo Model S, Model X ali Model 3 oddali med 1. oktobrom 2019 in 17. septembrom 2021. Naročila za model Y je bilo treba oddati med 9. junijem 2020 in 17. septembrom 2021. Naročila vozil Cybertruck in rabljenih vozil Tesla niso bila upravičena do nagrad.

Brezplačna kilometrina hitrega polnjenja, pridobljena kot napotitvena nagrada, se lahko uporabi za katero koli vozilo v istem uporabniškem računu in poteče 6 mesecev po dodajanju kilometrov. Če pred potekom veljavnosti porabite vse kilometre v uporabniškem računu, se datum poteka veljavnosti za naslednjo napotitev ponastavi na 6 mesecev.

Do ugodnosti so upravičene samo polnoletne stranke. Napotitvenih nagrad ni mogoče prenesti na drugo osebo ali zanje prejeti gotovinske protivrednosti. Stranka je odgovorna za vse dajatve, lokalne zahteve in pristojbine. Program in nagrade so odvisni od lokalnih zakonov in predpisov.

Napotitelj in kupec ne smeta biti zaposlena za delo s kupci v družbi Tesla ali podružnici družbe Tesla oziroma njen pravni zastopnik ali partner. Z nobenim delom napotitvenega programa ni ustvarjeno nikakršno razmerje med napotiteljem in družbo Tesla ali katero koli njeno povezano družbo. Napotitelj ni pooblaščen s strani družbe Tesla, da lahko predstavlja družbo Tesla, ta pa do napotitelja nima nikakršnih zavez. Pogoji in določila se lahko spremenijo.

Oglejte si podrobnosti pogojev, kreditnih točk in nagrad za 9. fazo napotitvenega programa družbe Tesla.

Oznake: 

delitit