Poročilo Impact Report 2022

Trajnostna prihodnost je v dosegu

Trajnostna prihodnost je v dosegu

Naš vpliv

Prizadevamo si za hitrejši prehod na trajnostno energijo. Za doseganje tega cilja ustvarjamo izdelke, ki so zasnovani kot nadomestilo za nekatere od največjih onesnaževalcev na planetu, ob tem pa si prizadevamo ravnati tako, kot je treba.

Vpliv na okolje

Vpliv izdelkov

Ljudje in kultura

Dobavna veriga