Dobavna veriga

Materiale pridobivamo od dobaviteljev, ki spoštujejo človekove pravice in varujejo okolje

Materiale pridobivamo od dobaviteljev, ki spoštujejo človekove pravice in varujejo okolje

Razumevanje naše oskrbovalne verige

As we expand our global operations, we continue to systematically map our complex supply chains to understand their origins. New suppliers are required to disclose the details of their supply chains so we can verify sources and identify risks via third-party audits. Page 103

Ponovna uporaba 92 % surovin v paketu baterij

Naše tovarne baterij so že začele vzpostavljati notranji sistem recikliranja v zaprtem krogu, v katerem bomo reciklirali 100 % prejetih baterij Tesla in znova uporabili do 92 % surovin v njih.

Ponovna uporaba 92 % surovin v paketu baterij

Naše tovarne baterij so že začele vzpostavljati notranji sistem recikliranja v zaprtem krogu, v katerem bomo reciklirali 100 % prejetih baterij Tesla in znova uporabili do 92 % surovin v njih.

Litij znaša samo približno 1,5 % celotne teže paketa baterij. Poleg tega železo-fosfatni paketi baterij ne vsebujejo kobalta ali niklja. Poleg svojih postopkov izdelave baterijskih celic trenutno uporabljamo celice štirih različnih dobaviteljev, ki uporabljajo tri različne kemične sestave baterij. Stran 101

Litij znaša samo približno 1,5 % celotne teže paketa baterij. Poleg tega železo-fosfatni paketi baterij ne vsebujejo kobalta ali niklja. Poleg svojih postopkov izdelave baterijskih celic trenutno uporabljamo celice štirih različnih dobaviteljev, ki uporabljajo tri različne kemične sestave baterij. Stran 101

Raznolika kemična sestava baterij

Na terenu

We recently visited the Democratic Republic of Congo and Argentina to complete social and environmental risk assessments. This provided a nuanced understanding of regional needs—including the importance of artisanal and small-scale mining for local livelihoods, opportunities to minimize water usage by mining with new technologies and more. Page 106

Naši standardi

Aktivno sodelujemo s svojimi dobavitelji, da lahko obravnavamo možne kršitve človekovih pravic v oskrbovalni verigi, pri čemer od dobaviteljev zahtevamo upoštevanje naslednjih standardov:

Kodeks ravnanja dobaviteljev družbe Tesla

Pravilnik družbe Tesla o človekovih pravicah

Pravilnik družbe Tesla o odgovornem pridobivanju materialov

Kodeks poslovnega vedenja in etike družbe Tesla

Smernice OECD o potrebni skrbnosti

Mednarodni sistem podatkov o materialih (IMDS)

  

Poročilo Impact Report za leto 2021