Varnost izdelkov

Družba Tesla ceni delo, ki ga opravijo raziskovalci varnosti v zvezi z izboljševanjem varnosti naših izdelkov in ponudb storitev. Predani smo sodelovanju s to skupnostjo pri preverjanju, reproduciranju in odzivanju na legitimne sporočene ranljivosti. Spodbujamo skupnost, da sodeluje pri našem procesu odgovornega poročanja. Če se želite registrirati kot predhodno odobren dobroveren raziskovalec varnosti in če želite registrirati vozilo kot vozilo, registrirano za raziskave, pošljite zahtevo na VulnerabilityReporting@tesla.com.

Za vozilo ali energetske izdelke

Čeprav kot platformo za nagrajevanje vseh najdenih težav uporabljamo Bugcrowd, pa težave, povezane z vozili in izdelki, sporočite neposredno na VulnerabilityReporting@tesla.com, pri čemer uporabite ključ PGP za šifriranje poročil, ki vsebujejo občutljive informacije. Za seznam ugotovitev zunaj obsega obiščite našo stran Bugcrowd.

Napake tretjih oseb

Če težave, sporočene v naš program za iskanje napak, vplivajo na knjižnico tretje osebe, zunanji projekt ali drugega dobavitelja, si družba Tesla pridržuje pravico, da posreduje podrobnosti težave tej osebi brez nadaljnje razprave z raziskovalcem. Po najboljših močeh se bomo uskladili in komunicirali z raziskovalci skozi ta proces.

Smernice za odgovorno razkrivanje

Preiskali bomo legitimna poročila in storili vse potrebno za hitro odpravo morebitne ranljivosti. Da bi spodbudili odgovorno poročanje, zoper vas ne bomo pravno ukrepali niti ne bomo prosili organov odkrivanja in pregona, da vas preiskujejo, če upoštevate naslednje smernice odgovornega razkrivanja:

 • posredujte podrobnosti o ranljivosti, vključno z informacijami, ki so potrebne za reproduciranje in potrjevanje ranljivosti ter dokaz koncepta (POC). Vse ranljivosti, ki se nanašajo na funkcionalnosti, ki niso na vozilu, registriranem za raziskave, morajo biti sporočene v 168 urah in nič minutah (7 dni) od identifikacije ranljivosti;
 • dobroverno si prizadevajte preprečiti kršitve zasebnosti, uničenje podatkov in prekinitev ali poslabšanje naših storitev;
 • ne spreminjajte ali dostopajte do podatkov, ki vam ne pripadajo;
 • družbi Tesla dajte na voljo razumno veliko časa, da odpravi težavo, preden objavite kakršne koli informacije;
 • spreminjajte samo vozila, ki so v vaši lasti ali za katera imate dovoljenje za dostop;
 • ne ogrožajte varnosti vozila ali izpostavljajte drugih nevarnemu stanju;
 • raziskava varnosti je omejena na varnostne mehanizme dvojiških sistemov informacijsko-razvedrilnega sistema, Gateway dvojiških sistemov, elektronskih krmilnih enot (ECU), ki jih je razvila družba Tesla, in energetskih izdelkov.


Za izključitev vsakršnega dvoma:

 • Če pri dobroverni raziskavi varnosti povzročite (vi, predhodno odobren dobroveren raziskovalec varnosti) težavo s programsko opremo, zaradi katere je treba vaše vozilo, registrirano za raziskavo, posodobiti ali vanj znova bliskovno namestiti programsko opremo, si bo družba Tesla kot dejanje dobre volje razumno prizadevala posodobiti ali znova bliskovno namestiti programsko opremo Tesla v vozilu, registriranem za raziskave, z brezžičnim posodabljanjem, ponujanjem pomoči v servisnem centru za obnovitev programske opreme vozila z našimi standardnimi servisnimi orodji ali drugimi dejanji, ki jih ocenimo kot ustrezna. Družba Tesla po lastni presoji odloča o programski opremi ali drugi pomoči, ki bo zagotovljena, omeji pa lahko tudi to, kolikokrat jo bo zagotovila. Družba Tesla ne krije morebitnih stroškov (npr. vleke), ki vam nastanejo in jih poravnate z lastnimi sredstvi. Družba Tesla si pridržuje pravico, da omeji število servisnih zahtevkov na predhodno odobrenega, dobrovernega raziskovalca in kadar koli prekliče registracijo vozila, registriranega za raziskave.
 • Družba Tesla šteje, da predhodno odobren, dobroveren raziskovalec varnosti, ki do računalnika v vozilu, registriranem za raziskave, ali energetskega izdelka dostopa skladno s to politiko, ni dostopil do računalnika brez pooblastila ali prekoračil pooblaščenega dostopa po Zakonu ZDA o računalniških prevarah in zlorabah (Computer Fraud and Abuse Act – "CFAA").
 • Družba Tesla ne bo vložila zahtevka zaradi kršitve avtorskih pravic po Zakonu ZDA o avtorskih pravicah v digitalnem tisočletju (Digital Millennium Copyright Act – "DMCA") proti predhodno odobrenemu, dobrovernemu raziskovalcu varnosti, ki zaobide varnostni mehanizem, če raziskovalec ne dostopi do nobene druge kode ali dvojiških sistemov.
 • Družba Tesla šteje, da spremembe programske opreme, ki nastanejo kot posledica dobroverne raziskave varnosti, ki jo izvede dobroveren raziskovalec varnosti v vozilu, registriranem za varnost, ne izničijo garancije vozila za vozilo, registrirano za varnost, ne glede na dejstvo, da družba Tesla v okviru garancije vozila ne krije morebitne škode na vozilu, ki nastane kot posledica kakršnih koli sprememb programske opreme.