Hero Image

Hårdvara för autonom körning
finns i samtliga bilar

Alla Tesla-bilar som tillverkas i vår fabrik, inklusive Model 3, har all hårdvara som behövs för total självkörningsförmåga med en säkerhetsnivå som är betydligt mycket högre än den för en mänsklig förare.

Avancerad sensortäckning

Åtta kameror erbjuder 360° synfältstäckning runt bilen med upp till 250 meters räckvidd. Tolv uppdaterade ultraljudssensorer bidrar till denna synförmåga och tillåter upptäckt av både hårda och mjuka föremål på nästan det dubbla avståndet och med dubbelt så hög precision jämfört med föregående system. En framåtriktad radar med förbättrad behandling ger ytterligare information om världen på en överlappande våglängd som kan se genom kraftigt regn, dimma, damm och till och med bilen framför.

Snäv framåtriktad kamera

Maxavstånd 250 m

Primär framåtriktad kamera

Maxavstånd 150 m

Vid framåtriktad kamera

Maxavstånd 60 m

Radar

Maxavstånd 160 m

Framåtriktade sidokameror

Maxavstånd 80 m

Kameravinklar, radar och ultraljudssensorer Bildöverlagring

Ultraljudssensorer

Maxavstånd 8 m

Bakre kamera

Maxavstånd 50 m

Bakåtriktade sidokameror

Maxavstånd 100 m

Läs mer om kameravinklarna, radarn och ultraljudssensorerna

Triclops-kamera

Vid, primär och snäv framåtriktad kamera

Tre kameror monterade bakom vindrutan ger ett brett synfält framför bilen och gör det enklare att upptäcka föremål på långt avstånd.

Bred

120° fiskögeobjektiv som upptäcker trafikljus, hinder på körbanan och föremål på nära avstånd. Särskilt viktigt vid manövrering i låg hastighet i stadsmiljöer.

Standard

Täcker ett brett spektrum av användningsområden.

Smal

Gör det enklare att upptäcka föremål på långt avstånd. Användbar i höga hastigheter.

Sidokamera framtill

Framåtriktade sidokameror

90-graders överlappande framåtriktade sidokameror håller koll på bilar som oväntat kör in i din fil på motorvägen och bidrar med extra säkerhet i korsningar med begränsad sikt.

Bakre sidokamera

Bakåtriktade sidokameror

Kameror bevakar döda vinklar bakåt på båda sidor om bilen, vilket är viktigt för att säkert byta fil och när filer slås samman.

Bakre kamera

Bakre kamera

Istället för att bara bidra till säker backning är den bakåtriktade kameran nu en bidragande del av autopilotens maskinvaruuppsättning med förbättrad optik. Den bakåtriktade kameran är fördelaktig när man genomför komplexa backningsmanövrer.

Radar

Radar

Med en våglängd som läser av genom dimma, damm, regn, snö och under bilar, spelar radarn en livsviktig roll när det gäller att upptäcka och reagera på föremål framför bilen.

Ultraljudssensorer

Ultraljudssensorer

En effektiv dubblering av räckvidden med förbättrad känslighet genom unikt kodade signaler. Dessa sensorer är användbara för att upptäcka bilar i närheten, särskilt när de inkräktar på din fil och för att få vägledning vid backning.

Behandlingskraft ökad till 40 gånger

För att kunna hantera all denna data kör en ny inbyggd dator med över 40 gånger högre databehandlingsförmåga än förra generationen det nya Tesla-utvecklade neuronnätet för visuell, sonar- och radarbehandlingsprogramvara. Tillsammans ger detta system en överblick över världen som föraren ensam inte kan uppnå, med blickar åt alla håll och på våglängder som går långt bortom de mänskliga sinnena.

Autopilotsensor

Tesla Vision

För att kunna utnyttja den avancerade kamerauppsättningen introducerar den nya hårdvaran en serie nya verktyg för bildbearbetning som har utvecklats av Tesla. Tesla Vision är uppbyggt på ett djupt neuronnät och dekonstruerar bilens omgivning med högre tillförlitlighet än vad traditionella bildbearbetningtekniker kan uppnå.

Uppgraderad Autopilot

Den uppgraderade Autopiloten ger körupplevelsen med Tesla Autopilot dessa nya möjligheter. Din Tesla anpassar hastigheten till trafikförhållanden, håller sig i sin fil, byter automatiskt fil utan insats från föraren, sköter övergången från en motorväg till en annan, tar en avfart från motorvägen när du närmar dig din destination, parkerar sig själv när i närheten av en parkeringsplats och kan kallas till och från ditt garage med Summon-funktionen.

Teslas uppgraderade Autopilot-programvara har börjat införas och funktioner kommer att fortsätta att introduceras allt eftersom de godkänns, med reservation för myndighetsgodkännande. Varje förare är ansvarig för att hålla sig uppmärksam och aktiv när Autopilot används och måste vara beredd att vidta åtgärder när som helst.

Uppgraderad Autopilot

Påfart till avfart

Med påfart till avfart-navigation avgör din Tesla, när du är på motorvägen, vilken fil du ska vara i och när. Förutom att se till att du når din tilltänkta avfart letar autopiloten efter snabbare filer om du har hamnat bakom långsamma fordon. När du kommer fram till din avfart kommer din Tesla svänga av, sakta ner och låta dig återta kontrollen.

Autopilot Autostyrning

Autosteer+

Med mer datorkraft, nya sensorer och nya Tesla Vision-kameror kommer din Tesla navigera längs smalare och mer avancerade vägar.

Autopilot Summon

Smart Summon

Med Smart Summon-funktionen kan din bil navigera mer avancerade omgivningar och parkeringsplatser. Den manövrerar runt föremål så att den kan hitta till dig.

Total självkörningsförmåga

Bygg med uppgraderad Autopilot och beställ total självkörningsförmåga för din Tesla. Detta dubblerar antalet kameror från fyra till åtta vilket möjliggör total självkörning under nästan alla omständigheter och vi uppskattar att säkerheten sannolikt kommer vara minst dubbelt så bra som en genomsnittlig mänsklig förare. Systemet är utformat för att kunna utföra korta och långa färder utan att någon insats krävs från personen i förarsätet. För Superchargers som har automatisk laddanslutning aktiverad behöver du inte ens sätta in sladden i din bil.

Allt du kommer behöva göra är att kliva in i bilen och berätta vart du vill åka. Om du inte säger något kommer bilen kolla i din kalender och ta dig dit som din nästa destination eller bara hem om din kalender är tom. Din Tesla kommer räkna ut den optimala rutten, navigera genom stadsgator (även utan filmarkeringar), klara av komplexa korsningar med trafikljus, stoppskyltar och cirkulationsplatser, och hantera tätt packade motorvägar med bilar som rör sig i hög hastighet. När du kommer fram kan du helt enkelt kliva ur vid entrén, din bil kommer gå in i parkeringssökningsläge, automatiskt leta upp en plats och parkera sig själv. Ett tryck på din telefon kallar tillbaka bilen till dig.

Vänligen notera att självkörningsfunktionaliteten är beroende av omfattande programvaruvalidering och myndighetsgodkännande, detta kan variera kraftigt mellan olika länder och områden.Det är inte möjligt att veta exakt när varje element i funktionaliteten som beskrivs ovan kommer vara tillgängligt då detta i hög grad är beroende på lokalt myndighetsgodkännande. Var uppmärksamma på att användning av en självkörande bil för bildelning och dylikt för vänner och familj är helt okej, men att göra det i inkomstsyfte endast kommer vara tillgängligt på Tesla Network, detaljer om detta kommer nästa år.

Navigering med Autopilot

Hemifrån

Allt du kommer behöva göra är att kliva in i bilen och berätta vart du vill åka. Om du inte säger något kommer bilen kolla i din kalender och ta dig dit som din nästa destination. Din Tesla räknar ut den optimala resvägen och navigerar genom stadsområden, avancerade korsningar och motorvägar.

Autopilot på parkeringsplats

Till din destination

När du kommer fram kan du helt enkelt kliva ur vid entrén, din bil kommer gå in i parkeringssökningsläge, automatiskt leta upp en plats och parkera sig själv. Ett tryck på din telefon kallar tillbaka bilen till dig.

Standard säkerhetsfunktioner

Dessa aktiva säkerhetstekniker, inklusive kollisionsvarning och automatisk nödbromsning har börjat införas genom trådlösa uppdateringar

Automatisk nödbromsning

  1. Utformad för att upptäcka föremål som bilen kan krocka med och bromsa därefter

Sidokollisionsvarning

  1. Varnar föraren för möjliga kollisioner med hinder längs med bilen

Frontalkollisionsvarning

  1. Hjälper till med att varna för nära förestående kollisioner med långsammare eller stillastående bilar

Helljusautomatik

  1. Anpassar helljus/halvljus efter behov
Autopilotsensor